Voor informatie en aanmelding:  053 - 477 25 32   of  

Tenzij anders vermeld, geldt voor deelname aan elke workshop, dat je 35% korting krijgt voor iedere deelnemer - die niet in mijn netwerk voorkomt - die via jouw netwerk ook inschrijft voor de betreffende workshop of cursus.

Workshops en cursussen

20 t/m 24 juni 2018

23 t/m 26 aug. 2018

Blankenburg - Harz

De hemel op aarde

een reis naar de dierenriem rond Blankenburg in de Harz

 

In de Harz, met Blankenburg als centrum, ligt de dierenriem in de vorm van oeroude kracht¬plaatsen. Hier werden ooit goden vereerd, offers gebracht en gebeden en rituelen uitgevoerd om een bepaald proces te ondersteunen of versterken. 

Afgelopen jaren ben ik verschillende keren naar de Harz gereisd en heb alle plekken van deze dierenriem bezocht. Telkens weer een werkelijk heel bijzondere ervaring! Ook komend jaar wil ik in juni en augustus weer met een groep mensen een lang weekend naar Blankenburg om een aantal van deze plekken te laten zien en verder te ontdekken en onderzoeken.

Heb jij zin om mee te gaan?

Om alvast een indruk te krijgen kun je de volgende link volgen: www.derhimmelauferden.wordpress.com.


Kijk voor meer informatie en kosten hier.


start
16 september 2018

Amersfoort

Spirituele ontwikkeling

met behulp van opstellingen
vanuit je eigen geboortehorosccop


Er wordt momenteel veel geschreven over 'de drang om onszelf te worden', de behoefte aan authenticiteit, de leiding nemen over je eigen leven en je talenten tot uitdrukking brengen, het liefst op zo'n manier dat je daarmee ook nog een bijdrage levert aan de maatschappij. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je erachter waar de energie stroomt, wat de eerstvolgende stap is in je proces?

Deze cyclus geeft inzicht in jouw eigen spirituele proces, door ervaringen en opstellingen vanuit je geboortehoroscoop. Waar sta je op dit moment en hoe kun je je spirituele ontwikkeling aan de hand van de ervaringen in de opstellingen concreet maken en richting geven, om (meer) in lijn te leven met je zielsverlangen?

Om inzicht te krijgen in het ontwikkelingsproces van alle deelnemers, beginnen we de eerste workshopdag met een astrologisch spel. De inzichten en ervaringen die tijdens dit spel worden opgedaan nemen we mee naar de rest van de cyclus en zullen als referentiekader dienen bij de verdere workshopdagen.

Bij alle verdere workshopdagen ligt de focus op het ervaren van spirituele punten in de horoscoop aan de hand van opstellingen, en het onderzoeken van de uitwerkingen en mogelijkheden in de dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van Zwarte Maan-Priapus, Zwarte Zon-Diamant, Gelukspunt, Knopenas en de Draak en het Beest.

De cyclus bestaat uit 8 maandelijkse workshopdagen tussen september 2018 en april 2019.
Alle workshops zijn op zondagen van 10:00 tot 16:00 uur.
De cyclus wordt geleid door Hans Planje en Karin van der Vaart.


Voor de uitgebreide folder in pdf-formaat: Klik hier.


22 september 2018

Baarn


23 september 2018

Enschede

Betere communicatie in relaties


Wij zijn verbonden met alles en iedereen. 

Maar wanneer we het over relaties hebben bedoelen we een aantal mensen, waar we ons het sterkst mee verbonden voelen. In de ontmoeting met jouw relaties zoek je naar uitwisseling, evenwicht en gelijkwaardigheid. Goede communicatie is van belang om dit tot stand te brengen.

Met deze communicatie gaat best wel vaak wat mis.
Ongemerkt beïnvloeden onuitgesproken verwachtingen, tegenstrijdige signalen, hinderlijke oude patronen, ineffectieve boodschappen en emoties onze communicatie met de ander.

Met behulp van eenvoudige oefeningen en opstellingen nemen we onze communicatie onder de loep.
Communiceren is verbinden. Verbinden is ont-moeten.
Hoe doen we dat en waar liggen onze valkuilen?

Deze workshop wordt aangeboden door Tosho Kooimans en Hans Planje.

Op 22 september:
Locatie: Ruimte voor Balans, Enschede

Op 23 september:
Locatie: Centrum Mec Spirit, Baarn

 


Voor folder in pdf-formaat:   22 september Baarn     23 september Enschede


29 september 2018

Siegerswoude

Maak werk van je droom

m.b.v. Creatief Management


Dromen en verlangens voor de toekomst, hebben wij die niet allemaal?
Hoe zou jouw leven zijn, wanneer je hier echt werk van gaat maken?

MAAK WERK VAN JE DROOM is een traject voor mensen die de eerste stappen willen zetten op weg naar het verwezenlijken van een droom. Dat kan gaan over een eigen bedrijf beginnen, een wereldreis maken of maatschappelijk iets bereiken, maar ook over het inzicht krijgen in een actueel probleem, conflict of thema en wegen vinden daar verandering in te brengen.Maar wanneer we het over relaties hebben bedoelen we een aantal mensen, waar we ons het sterkst mee verbonden voelen. In de ontmoeting met jouw relaties zoek je naar uitwisseling, evenwicht en gelijkwaardigheid. Goede communicatie is van belang om dit tot stand te brengen.

De eerste concrete stappen van zulke processen zijn vaak het lastigst en vragen moed, doorzettings-vermogen en focus. Elk proces kent verschillende fasen en voortdurend zijn er momenten om keuzes te maken en beslissingen te nemen. En natuurlijk zijn er ook momenten van twijfel en onzekerheid...

Dit proces brengt het spel CREATIEF MANAGEMENT op een prachtige manier in beeld. Het is een op astrolo-gische uitgangspunten gebaseerd processpel, dat volop gelegenheid biedt actuele thema’s te onderzoeken en inzicht te krijgen in processen die daarmee samenhangen.

De cyclus MAAK WERK VAN JE DROOM bestaat uit één workshopdag, drie follow-up-middagen en een beslo-ten interactief forum ter ondersteuning.

"....een traject om meer uit jezelf te halen en je kwaliteiten gericht in te zetten!"


Een uitgebreide folder in pdf-formaat vind je hier.


22 september 2018

Baarn


28 oktober 2018

Amersfoort

De cyclus van Mercurius


Bij de duiding van Mercurius hebben we geleerd te kijken naar de teken- en huispositie en eventueel nemen we nog mee, wanneer deze planeet retrograde loopt. Maar we kunnen een veel genuanceerder beeld krijgen van de werking van Mercurius als we andere factoren in onze duiding meenemen.

In deze workshop zullen we uitgebreid stilstaan bij de cyclus van Mercurius en de verschillende fasen die hij daarin doorloopt.
Deze workshop is op het moment dat Mercurius op het punt staat een deel van de dierenriem te betreden, dat hij drie keer zal bestrijken.


Voor uitgebreide informatie in pdf-formaat: klik hier.


Inhoud ©1992 - 2018 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532