Voor informatie en aanmelding:  053 - 477 25 32   of  

Tenzij anders vermeld, geldt voor deelname aan elke workshop, dat je 35% korting krijgt voor iedere deelnemer - die niet in mijn netwerk voorkomt - die via jouw netwerk ook inschrijft voor de betreffende workshop of cursus.

8 juni 2019

Hengelo

Open middag

rond het thema

COMMUNICATIE & RELATIE

Subthema: MENINGSVORMING
In de horoscoop van deze dag staan Zon en Jupiter tegenover elkaar in tweelingen en boogschutter. Op deze as gaat het om meningsvorming en visie. Als mens hebben we bepaalde opvattingen, die gebaseerd zijn op wat we geleerd hebben en wat we weten. Aan de tweelingenkant verzamelen we informatie en wisselen deze met anderen uit, de tegenpool boogschutter en Jupiter zorgen ervoor dat we deze informatie ordenen, tot een inzicht, mening of visie komen en zo onze bestaande opvattingen aanscherpen en zo nodig bijstellen. In dit proces komen we altijd de ander tegen, soms met tegenstrijdige ervaringen, inzichten en ideeën.

Deze open middag staan vragen centraal als: Hoe ga je om met de opvattingen van anderen, met name als deze anders zijn dan jouw eigen? Zeg je werkelijk wat je ergens van vindt of houd je je terug? Ga je de discussie aan als het er op aankomt en zo ja, hoe?
De uitdaging is, of jij je met jouw thema's, inzichten en meningen met anderen kunt verbinden.
Mag jouw verhaal er zijn en vertel je het helder genoeg?

gratis toegang - aanmelden verplicht

Vervolg open middagen:
13 juli Enschede ** 10 augustus Hengelo ** 14 september  Enschede  **  12 oktober Hengelo

Voor uitgebreide informatie klik hier.

19 - 23 juni 2019

Blankenburg - Harz

Harz-reis 2019

In de Harz, met Blankenburg als centrum, ligt de dierenriem in de vorm van oeroude krachtplaatsen.
Hier werden ooit goden vereerd, offers gebracht en gebeden en rituelen uitgevoerd om een bepaald proces te ondersteunen of versterken. Deze bijzondere plekken zijn in de 90-er jaren herontdekt en opnieuw in kaart gebracht.

Van 19 t/m 23 juni 2019 reis ik weer met een groep naar dit bijzondere gebied. Het vertrek is woensdagavond ± 17:30 uur vanaf Enschede. De terugreis is zondag 23 juni, tijd in overleg.

De groep is voor iedereen die de bijzondere krachtplekken wil bezoeken en ervaren.

Klik voor uitgebreide informatie op deze link.

8 september 2019

Amersfoort

introductieworkshop

HOROSCOOPOPSTELLINGEN

Thema: DE VIER ELEMENTEN

De vier elementen VUUR-AARDE-LUCHT-WATER zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging. Ze zijn alle vier even belangrijk en geen van hen is goed of slecht. De vier elementen zijn de basis van de astrologie. Elk element is als kosmische energie in ieder van ons en in onze omgeving aanwezig.

Kennis van de vier elementen kan helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat we in balans blijven. Want zodra we één element in ons leven te veel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans.

In deze workshop maak je met behulp van OPSTELLINGEN heel direct kennis met de vier elementen en de wijze waarop ze zich in jouw leven manifesteren.
De workshop is ervaringsgericht en gebaseerd op je geboortehoroscoop. Met de inzichten die aan de hand van de opstelling worden opgedaan kun je bewuste stappen gaan zetten, er in je leven beter of anders mee om leren gaan en er meer rust in vinden.

De workshop is voor iedereen die kennis wil maken met astrologie, het werken met opstellingen en (de elementen in) je eigen geboortehoroscoop. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om je een beeld te vormen over de cyclus Horoscoopopstellingen die in september start. Om aan de workshop mee te doen is het niet van belang hoeveel ervaring en astrologische voorkennis je hebt.

In samenwerking met Karin van der Vaart.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

vanaf september 2019

Amersfoort

Cyclus HOROSCOOPOPSTELLINGEN

In het najaar start op 22 september een nieuwe cyclus horoscoopopstellingen in Amersfoort, bestaande uit 8 maandelijkse workshops tussen september 2019 en april 2020.

In samenwerking met Karin van der Vaart.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

5 oktober 2019

Drachten

MAAK WERK VAN JE DROOM
m.b.v. Creatief Management


Loop je al een tijdje rond met een vraag en lukt het niet goed daar zicht en grip op te krijgen?
Vraag je je af, hoe zich een actueel thema zal ontwikkelen en welke stappen jij daarin het best kan zetten?
Of heb jij een droom en vind je het lastig de eerste stappen te zetten?

Zaterdag 5 oktober 2019 kun je instappen in een kort traject, waarin je met deze vragen gericht aan het werk kunt. Het is een traject voor mensen die de eerste stappen willen zetten op weg naar het verwezenlijken van een droom. Dat kan gaan over een eigen bedrijf beginnen, een wereldreis maken of maatschappelijk iets bereiken, maar ook over het inzicht krijgen in een actueel probleem, conflict of thema en wegen vinden daar verandering in te brengen.

De eerste concrete stappen van zulke processen zijn vaak het lastigst en vragen moed, doorzettings-vermogen en focus. Elk proces kent verschillende fasen en voortdurend zijn er momenten om keuzes te maken en beslissingen te nemen. En natuurlijk zijn er ook momenten van twijfel en onzekerheid...

Dit proces brengt het spel CREATIEF MANAGEMENT op een prachtige manier in beeld. Het is een op astrolo-gische uitgangspunten gebaseerd processpel, dat volop gelegenheid biedt actuele thema’s te onderzoeken en inzicht te krijgen in processen die daarmee samenhangen.

CREATIEF MANAGEMENT gaat over je eigen leven. Het gaat direct en doeltreffend in op actuele vragen en thema's en laat je zien hoe je dromen kunt verwezenlijken, lastige thema's beter kunt handelen of optimaal kunt anticiperen op komende ontwikkelingen. CREATIEF MANAGEMENT maakt jouw toekomstige actuele proces zichtbaar middels informatie in de vorm van aandachtspunten, kansen, valkuilen, leerthema’s en groei¬mogelijk¬heden. Tijdens het spel ontwikkelt zich gaandeweg een beeld van jouw potentieel en noodzakelijke ontwikkelings¬stappen, waarmee je bewust jouw route naar een oplossing, verandering of realisatie kunt volgen.

"Het bijzondere aan CREATIEF MANAGEMENT is, dat het aanwijzingen geeft om lastige thema's, spanningen of conflicten op te lossen, onderliggende dynamieken zichtbaar maakt, bewustzijn creëert en altijd resultaat geeft!"

De cyclus MAAK WERK VAN JE DROOM bestaat uit één workshopdag, drie follow-up-middagen en een besloten interactief forum ter ondersteuning.
De vervolgmiddagen zijn op 23 november 2019, 18 januari en 14 maart 2020, steeds van 13:00 - 16:00 uur.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

2 maart 2019   VOL!

18 mei 2019   VOL!

30 november 2019

Zoetermeer

Op zoek naar je eigen autoriteit
in het licht van de komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

een workshop voor astrologen en astrologiestudenten

In 2020 vindt een conjunctie plaats tussen Pluto en Saturnus in steenbok.
Beide planeten hebben te maken met autoriteit, gezag, invloed en macht.
De steenbokachtergrond wijst op thema's als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook versobering en duurzaamheid kunnen verwachten.

In deze workshop gaan we op zoek naar de betekenis van deze veranderingen aangegeven door deze conjunctie voor ieder persoonlijk. Durven we te gaan staan voor onszelf en dit zichtbaar te maken naar de buitenwereld.
Wat zet jij neer of wat breng jij de wereld?
Welk effect heeft deze conjunctie in jouw persoonlijke horoscoop?
Betekent deze conjunctie ook afbraak van oude vormen en structuren in je persoonlijke leven of geeft het juiste de noodzakelijke veranderingen op weg naar innerlijke autoriteit en stevigheid van steenbok?

Voor uitgebreide informatie in pdf-formaat: klik hier.

Inhoud ©1992 - Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532