Voor informatie en aanmelding:  053 - 477 25 32   of  

Tenzij anders vermeld, geldt voor deelname aan elke workshop, dat je 35% korting krijgt voor iedere deelnemer - die niet in mijn netwerk voorkomt - die via jouw netwerk ook inschrijft voor de betreffende workshop of cursus.

4 september 2021

Haarlem

introductieworkshop
Horoscoopopstellingen

Maak kennis met astrologie, je persoonlijke geboortehoroscoop en opstellingen

Astrologie is een bijzonder instrument jezelf en anderen beter te leren kennen. Het geeft je al snel inzicht in iemands temperament, behoeftes, potenties, ontwikkelings¬mogelijkheden en in actuele processen.

Je geboortehoroscoop is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gewoontes en steeds terugke-rende thema’s en de invloed die dat heeft op je functioneren, manier van denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn.

Thema van deze introductie: DE VIER ELEMENTEN

De vier elementen VUUR-AARDE-LUCHT-WATER zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging. De vier elementen vormen de basis van de astrologie. Ze zijn alle vier even belangrijk en geen van hen is goed of slecht en heeft zowel positieve als negatieve kanten. Elk element is als kosmische energie in ieder van ons en in onze omgeving aanwezig. De verhoudingen tussen elementen laten zien, hoe je in verschillende situaties reageert en wat je nodig hebt om in balans te blijven. Want zodra we één element in ons leven te veel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans. En met een beetje kennis van de vier elementen zul je gemakkelijk ok anderen beter te begrijpen.

Werkwijze
In deze workshop maak je met behulp van OPSTELLINGEN heel direct kennis met de vier elementen en de wijze waarop ze zich in jouw leven manifesteren.
Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop blijkt een fas­cine­rende manier te zijn om je eigen horoscoop te onder­zoeken en meer zicht te krijgen op de verschillende behoeftes en intenties achter de planeetenergieën en veel punten die informatie geven over je spirituele pad.

Voor wie?
De workshop is voor iedereen die kennis wil maken met astrologie, de eigen geboortehoroscoop, het werken met opstellingen en de combinatie van sys¬temisch werk en astrologie. En in het bijzonder voor mensen die met mensen werken: leerkrachten (kinder)coaches, therapeuten, maatschappelijk werkers, ouders...

Deelname
Voor deelname aan deze workshop heb je geen astrologische voorkennis of ervaring met opstellingen nodig. Je krijgt achtergrondinformatie op schrift mee en als je vooraf je geboortegegevens doorgeeft, krijg je tijdens de workshop je persoonlijke geboortehoroscoop.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

vanaf

18 september 2021

Enschede

relatiecyclus

SAMEN - de ander dat ben jij


In een tijd waarin de wereld snel verandert en we niet meer vanzelfsprekend kunnen terugvallen op overheden, instanties en andere uiterlijke autoriteiten, staan veel relaties onder druk. We worden immers genoodzaakt op onze eigen innerlijke autoriteit te gaan varen.

In een intensive van 7 bijeenkomsten gaan we aan de slag met het verkennen van hoe jij omgaat met relaties en communicatie.
Met behulp van opstellingen, affirmaties, visualisaties en speciale oefeningen wordt je bewust van je blinde vlekken en kun je deze transformeren.
Dit maakt jou krachtiger in je relaties en communicatie.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

op aanvraag

SAMEN onderweg

SAMEN onderweg logo

Als wereldbewoners zijn wij in een intense periode van fundamentele veranderingen beland, waarin heel veel van ons gevraagd wordt en wij beslissende keuzes moeten maken, ook voor komende generaties. Tegelijkertijd worden we o.a. door corona gedwongen om naar binnen te gaan en onze eigen oude thema's en trauma's onder ogen te zien en op te ruimen. Dit is bepaald niet gemakkelijk en iedereen komt in dat proces de nodige druk, stress en onzekerheid tegen.
Alles verandert en dat raakt veel aspecten van ons leven. Het vraagt om reflectie en zelfonderzoek en het is belangrijk dat we ons blijven verbinden, om te voorkomen dat we in de veelheid van wat van ons gevraagd wordt overweldigd worden, of ons verloren gaan voelen en eenzaam worden. Aan de horizon zien we een wereldgemeenschap van mensen, die geleerd hebben om in harmonie met zichzelf en elkaar te leven, die een diep respect hebben voor alle ecosystemen en die de gezamenlijke productie op een duurzame, liefdevolle en zorgzame manier gebruiken voor het welzijn van iedereen. Intussen kun je behoorlijk last hebben van overlevingsangst, achterdocht, boosheid, eenzaamheid, veranderende relaties, onzekerheid over de keuzes die je voortdurend moet maken, financiële perikelen, woonproblemen en noem maar op. Om je hierbij te ondersteunen bieden wij zowel een individueel traject als een doorlopende groep aan.

Een individueel traject bestaat uit 4 wekelijkse sessies van anderhalf uur.
De eerste sessie is gezamenlijk, dus met Hans en Tosho.
De tweede en derde sessie zijn individuele sessies, één met Tosho en één met Hans.
Daarin kan een specifiek thema verder uitgediept worden. De laatste sessie is weer gezamenlijk.
Dit traject kan online worden gevolgd, maar ook live of een combinatie van online en live.

Een groepsintensive bestaat eveneens uit 4 wekelijkse sessies in een setting met 4 deelnemers.
Wij bieden de nodige bedding en handvatten, om te werken aan je eigenheid, je bewuster te worden van wie jij bent, hoe jij communiceert en op anderen overkomt en hoe jij de best mogelijke keuzes kunt maken. Daarnaast heb je de gelegenheid je te verbinden met gelijkgestemden en zorgen wij met zijn allen via korte deelrondes voor inspiratie en ondersteuning.

Als werkvormen gebruiken wij voornamelijk coaching, visualisatie, inspiraties, oefeningen en opstellingen. Wij maken daarbij gebruik van de interactieve website Het Lege Midden, waarin online opstellingen mogelijk zijn. Daar kan iedereen die ingelogd is, zichzelf opstellen en verplaatsen of als representant deelnemen in de opstelling van een ander. We gebruiken daarbij tegelijkertijd Zoom voor de onderlinge communicatie.
Deze online opstellingenpagina blijkt een mooi alternatief voor de gebruikelijke live opstellingen.
Wanneer opstellingen nieuw voor je zijn kun je de eerste keer ook gewoon toeschouwer zijn. Het mooie is dat zowel een opstelling ontvangen, als er in representeren, als deze als toeschouwer meebeleven alle drie impact op je hebben.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

Inhoud © 1992 - 2022 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532