8 september 2019
Amersfoort
introductieworkshop HOROSCOOPOPSTELLINGEN

DE VIER ELEMENTEN

{slider Inhoud |closed} 

De vier elementen VUUR-AARDE-LUCHT-WATER zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging. Ze zijn alle vier even belangrijk en geen van hen is goed of slecht. De vier elementen zijn de basis van de astrologie. Elk element is als kosmische energie in ieder van ons en in onze omgeving aanwezig.

Kennis van de vier elementen kan helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat we in balans blijven. Want zodra we één element in ons leven te veel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans.

In deze workshop maak je met behulp van OPSTELLINGEN heel direct kennis met de vier elementen en de wijze waarop ze zich in jouw leven manifesteren.
De workshop is ervaringsgericht en gebaseerd op je geboortehoroscoop. Met de inzichten die aan de hand van de opstelling worden opgedaan kun je bewuste stappen gaan zetten, er in je leven beter of anders mee om leren gaan en er meer rust in vinden.

De workshop is voor iedereen die kennis wil maken met astrologie, het werken met opstellingen en (de elementen in) je eigen geboortehoroscoop. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om je een beeld te vormen over de cyclus Horoscoopopstellingen die in september start. Om aan de workshop mee te doen is het niet van belang hoeveel ervaring en astrologische voorkennis je hebt.

In samenwerking met Karin van der Vaart.

Voor uitgebreide informatie: Hier is de flyer

{/sliders}


2019
Enschede / Hengelo

Een serie van maandelijkse Open Middagen
rond het thema "Communicatie & Relatie"

{slider Inhoud |closed}

In 2019 bieden wij elke tweede zaterdag van de maand van 13 tot 16 uur een open middag, afwisselend in Hengelo en in Enschede. Je kunt dan kennis maken met onze manier van werken rond het thema "Communicatie & Relatie". Op de open middag maken we gebruik van astrologie, systemische opstellingen en speciale oefeningen, die wij afstemmen op het thema van de dag. Zelf zien wij het als een laboratorium, waarin wij samen met de deelnemers allerlei aspecten van "Communicatie & Relatie" onderzoeken.

Deze open middagen zijn gratis toegankelijk op basis van een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken. We vragen wel om je tijdig aan te melden met naam, telefoonnummer en emailadres. Zo weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Wanneer je vrienden uitnodigt, is dat natuurlijk uitstekend en stellen wij dat zeer op prijs. Vraag hen wel om zichzelf even aan te melden.

Zaterdag 9 februari
Deze dag gaat - met de Maan en Mars conjunct Uranus in ram - over het aspect van "doorbreken". Binnen elke relatie ontstaan na verloop van tijd ongemerkt gewoontes en rollen. Als deze te vanzelfsprekend worden, ontstaan patronen die het soms lastig kunnen maken, dingen eens anders te doen.

Hoe doorbreek je patronen van aanpassing en onderwerping binnen relaties? Hoe communiceer je, dat je voor jezelf op wilt komen of dat je iets op een andere, nieuwe manier wilt gaan doen?

Zaterdag 9 maart
Het aspect van deze middag is "overgave". Dit komt voort uit de actuele Zon-Neptunus-conjunctie.
In de astrologie staat deze conjunctie voor idealen, verbinden en zorg, waarbij het van belang is jezelf daar niet in te verliezen. Overgave klinkt als een prachtig romantisch ideaal, maar het voelt al snel als een zwaktebod, als onderwerping of de controle uit handen geven, als verbinden versmelten wordt, idealen luchtkastelen worden of zorg niet op zijn minst ook naar jezelf is gericht. We willen zelfstandig zijn en hoe dan ook de regie over ons eigen leven houden.

In hoeverre wil je relaties echt aangaan en wat zegt je gevoel hierover? Hoe kun je je angst voor en verlangen naar diep contact communiceren? Hoe ga je om met zachtheid en kwetsbare gevoelens van jezelf en van de ander?

Zaterdag 13 april
Met de Maan en Ascendant in leeuw en de Zon op het hoogste punt van de horoscoop driehoek Jupiter hebben we gekozen voor het thema "uitstraling en zelfvertrouwen".
In de astrologie staat leeuw voor het principe van jezelf laten zien zoals je bent, de Zon, heerser van leeuw en Jupiter hebben alles te maken met zelfvertrouwen.

Deze open middag staan vragen centraal als: "Kun je jezelf laten zien, zoals je bent?", "Wat voor twijfels heb jij over jezelf en over de manier waarop jij overkomt in je relatie met anderen?", "Welke verborgen dynamieken verhinderen dat je straalt en jezelf aan de anderen laat zien?" en "Kunnen we ook de ander zien en accepteren zoals hij of zij is?"

Zaterdag 11 mei
Met Mercurius, de communicatieplaneet aan de Midhemel op het hoogste punt van de horoscoop hebben we gekozen voor het thema "duidelijkheid in communicatie".

Deze middag willen aan het werk met vragen als: "Hoe communiceren we eigenlijk met elkaar? Welke bewuste en onbewuste signalen geven we door? Hoe goed kunnen we luisteren, zonder tijdens de informatieoverdracht al te interpreteren? En wat is het effect daarvan op de relatie?

Zaterdag 8 juni
In de horoscoop van deze dag staan Zon en Jupiter tegenover elkaar in tweelingen en boogschutter. Op deze as gaat het om "meningsvorming en visie".
Als mens hebben we bepaalde opvattingen, die gebaseerd zijn op wat we geleerd hebben en wat we weten. Aan de tweelingenkant verzamelen we informatie en wisselen deze met anderen uit, de tegenpool boogschutter en Jupiter zorgen ervoor dat we deze informatie ordenen, tot een inzicht, mening of visie komen en zo onze bestaande opvattingen aanscherpen en zo nodig bijstellen. In dit proces komen we altijd de ander tegen, soms met tegenstrijdige ervaringen, inzichten en ideeën.

Deze open middag staan vragen centraal als: Hoe ga je om met de opvattingen van anderen, met name als deze anders zijn dan jouw eigen? Zeg je werkelijk wat je ergens van vindt of houd je je terug? Ga je de discussie aan als het er op aankomt en zo ja, hoe? De uitdaging is, of jij je met jouw thema's, inzichten en meningen met anderen kunt verbinden. Mag jouw verhaal er zijn en vertel je het helder genoeg?

Zaterdag 13 juli
Vandaag staat Venus op de Midhemel en hebben we een weegschaal Ascendant. Daarom gaat deze dag over "verbinden en samenzijn". Venus is de relatieplaneet en heeft de kracht mensen en dingen op een liefdevolle manier te verbinden en in balans te brengen. Deze planeet heerst over het teken weegschaal, waarin het eveneens gaat over evenwicht, gelijkwaardigheid en harmonie.

Deze middag houden we ons bezig met vragen als: Wat versta jij onder een gelijkwaardige relatie en hoe zorg je ervoor dat jouw relaties dat zijn. Met welk deel van de ander kun jij je niet of moeilijk verbinden en welk deel roept bij de ander weerstand op? Hoeveel water kun je bij de wijn doen, zodat er een gezonde balans ontstaat in de inbreng van de alle deelnemers die samenwerken?

Zaterdag 10 augustus
Het thema van deze middag is "geven en nemen in balans". In een gezonde relatie - ongeacht of dit een liefdesrelatie, een vriendschap of een zakelijke relatie betreft, zijn geven en nemen in balans. De enige uitzondering is een ouder-kind-relatie. De balans tussen geven en nemen is lastig te bepalen, want hierbij spelen allerlei verschillende factoren mee. Een van de belangrijkste is de waarde die je zelf toekent aan datgene dat je van de ander ontvangt. Dat geldt voor materiële zaken, maar zeker ook voor affectie, initiatief nemen, zorg, aandacht en waardering.

Deze middag werken we met vragen als: Ben jij van nature eerder een gever of ontvanger? Zijn geven en nemen in balans? Hoe zorg je ervoor dat dit in balans blijft?

Zaterdag 14 september
Met de Zon en Mars tegenover de Maan en Neptunus is naast de sterke energie van 'opkomen voor jezelf', 'je eigen weg gaan' en 'je eigen belangen behartigen', ook de tegenpool van 'aanpassing', 'jezelf wegcijferen' en 'op de achtergrond blijven' sterk aanwezig. Dat betekent voor deze middag dat ook een vraag naar een goede balans tussen deze uitersten aan de orde is.

We werken met vragen als: Hoe zorg je voor jezelf en je eigen belangen in de relatie? Kun je je eigen weg gaan, zonder de nader af te wijzen? Waarin ben je geneigd jezelf weg te cijferen en je terug te trekken, om de ander te behagen?

Zaterdag 12 oktober
Thema voor deze dag is: "visie (zicht op ontwikkeling)". Een relatie kan vooral statisch of vooral dynamisch zijn. In een 'statische' relatie liggen de meeste zaken vast en bestaat er weinig tot geen behoefte aan gezamenlijke ontwikkeling of verdieping. In een dynamische relatie is ontwikkeling: Als er met de een iets gebeurt, heeft dat effect op de ander, er is wisselwerking, behoefte om samen zaken aan te pakken, te onderzoeken of op te lossen. Je kunt elkaar naar een 'hoger plan' tillen.

Met een sterke Jupiter-boogschutterenergie is de vraag: "Hoe zien wij onze relatie en wat willen we hiermee?" Wat zijn onze doelen? Waar zijn we samen naar op weg? Hoe werken wij daaraan en hoe zien wij zelf de ontwikkeling van onze relatie?

Zaterdag 9 november
Met de Zon in schorpioen en Pluto op de Ascendant staat deze middag in het teken van "macht". Deze term heeft al snel een negatieve bijklank, omdat we macht associëren met onder druk zetten en dwang en de onderliggende partij voelt zich dan machteloos. In feite is macht niets meer dan vermogen of kracht. Vanuit onze eigen kracht kunnen we invloed uitoefenen om dingen tot stand te brengen op een manier die wij graag wensen. En hoe meer mensen hun kracht op hetzelfde richten, hoe sterker de macht.
Ook in een relatie kan sprake zijn van macht. Zolang geen van beide partners zich hierbij onderdrukt, gedwongen, machteloos of gemanipuleerd voelt, is er niets aan de hand. Maar macht heeft vele gezichten met vaak subtiele en onzichtbare wapens. En de arena's waar relaties hun macht uitoefenen zijn legio: werk, huishouden, seks, kinderen, geld.

Deze middag willen bezig gaan met vragen als: Wanneer en op welke manier wordt in jouw relatie macht uitgeoefend? En hoe gaat de ander daarmee om? Is er sprake van machtsstrijd, van je gedwongen voelen, van controle of manipulatie?

Zaterdag 14 december
De laatste middag van deze cyclus open middagen heeft twee thema's:
Met de Zon in boogschutter en Jupiter op de Midhemel hebben we te maken met een toekomstgerichte energie.
Hierbij horen vragen als: hoe zie ik onze relatie over een jaar, of over vijf jaar? Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Waar willen we aan werken?
Het andere thema heeft te maken met een sterke vrouwelijke energie in de horoscoop van deze dag: De Maan in kreeft, Venus conjunct Pluto en een vissen Ascendant.
Deze factoren wijzen op een sterke behoefte aan veiligheid, vertrouwen, acceptatie en loslaten wat niet meer nodig is.

We kijken terug naar wat ons het afgelopen jaar geleerd heeft, wat we achter ons kunnen laten en hoe we verder gaan de toekomst in.

gratis toegang - aanmelden verplicht

{/sliders}


14 april 2018
Siegerswoude

Voorbodes van de Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

{slider Inhoud |closed}

Sat Plu

In 2020 vindt een drievoudige conjunctie plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok.
De rij begint met een Saturnus-Pluto-conjunctie, gevolgd door een drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie en de reeks eindigt met een Jupiter-Saturnus-conjunctie. Zo'n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten komt zelden voor en belooft zowel collectief als individueel een belangrijke periode.

 

De betekenis van een Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie

Bij de duiding van drievoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt het voornaamste thema aan.
Voor de komende drievoudige conjunctie in 2020 zal de Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok het thema bepalen, waarmee we thema's als machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten kunnen verwachten.

 

De aanloop

Op 20 december 2017 liep Saturnus - samen met de Zon - het teken steenbok binnen. Daarmee staan Pluto en Saturnus in hetzelfde teken, hetgeen we kunnen zien als de opmaat voor de naderende conjuctie in 2020.
In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de komende Saturnus-Pluto-conjunctie de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven.
Een daarvan is de periode van half maart tot half mei 2018, waarin Mars door steenbok loopt en in de tijd van 2 tot 26 april Saturnus en Pluto verbindt.

Op 14 april staat Mars precies tussen Saturnus en Pluto en maakt met beide een conjunctie. Mars staat dan in het Zwarte Maangebied en dit valt in zijn geheel tussen Saturnus en Pluto in.
Dat is een uitstekende gelegenheid om in actie te komen en op verkenning te gaan naar de mogelijkheden en potenties van de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie.

Deze dag is er een workshop, waarin middels opstellingen de energie en betekenis van deze constellatie zal worden onderzocht.
Deze dag wordt geleid door Engelien Hanzens en Tonny Hollander.

Op zondag 22 april geef ik op uitnodiging van de VVANN een lezing over dit thema, waarin ik de betekenis en achtergrond van deze conjuctie zal uitdiepen o.a. op basis van de ervaringen van de workshop van 14 april.

{/sliders}


4 maart 2018
Gouda

Het werken met Astro-focusing in individuele consulten

{slider Inhoud |closed}

In gesprekken met mensen waarin we hun horoscoop duiden, proberen we een beeld te schetsen van de thema's en potenties die de horoscoop aangeeft en antwoorden te formuleren op actuele vragen van de cliënt. Vaak blijft het bij een benadering waarin de cliënt veel informatie te verwerken krijgt en we zelf ons best doen alles zo goed mogelijk uit te leggen.

Maar hoe zou het zijn, als we meer gebruik kunnen maken van het innerlijk weten van de cliënt zelf en deze met behulp van een opstelling kunnen laten onderzoeken en ervaren wat we zelf vaak maar lastig onder woorden kunnen brengen?

<

Focusing is een door de psycholoog Eugene T. Gendlin ontwikkelde methode lastige en moeilijk grijpbare problematieken te onderzoeken en hanteerbaar te maken. De vertaling van het focussen in de astrologische symboliek biedt een uitstekende mogelijkheid ons begrip van veranderingsprocessen, zowel in het alledaagse leven als in therapeutische situaties te verdiepen en verfijnen. En we zullen versteld staan over de nauwe samenhang tussen kosmische ordening en innerlijke beleving.

{/sliders}


25 februari 2018
Zoetermeer

Het werken met horoscoopopstellingen in individuele consulten

{slider Inhoud |closed}

In gesprekken met mensen waarin we hun horoscoop duiden, proberen we een beeld te schetsen van de thema's en potenties die de horoscoop aangeeft en antwoorden te formuleren op actuele vragen van de cliënt. Vaak blijft het bij een benadering waarin de cliënt veel informatie te verwerken krijgt en we zelf ons best doen alles zo goed mogelijk uit te leggen.

Maar hoe zou het zijn, als we meer gebruik kunnen maken van het innerlijk weten van de cliënt zelf en deze met behulp van een opstelling kunnen laten onderzoeken en ervaren wat we zelf vaak maar lastig onder woorden kunnen brengen?

Horoscoopopstellingen zijn een fantastische manier innerlijk planeetenergieën en horoscooppatronen te onderzoeken. Veelal gebeurt dat in een groep.
In deze workshop maken we kennis met 3 opstellingsmethodieken die geschikt zijn voor het werken in 1-op-1-situaties.


{/sliders}


24 juni 2017
Zoetermeer

Je ouders als levensles
onderzoek naar ouderbeelden en de invloed van familithema's m.b.v. horoscoopopstellingen

{slider Inhoud |closed}

Op 24 juni is het Nieuwe Maan in kreeft, het teken van afkomst, familie en ouders. Op deze dag organiseren we een workshop ervaringsgerichte astrologie met het thema "Ouderbeelden vanuit de horoscoop".
De ouderbeelden in de horoscoop worden weerspiegeld door de Maan, Zon, Saturnus en het vierde en het tiende huis. We hebben allemaal een archetypische vader en moeder in ons en deze projecteren we op onze werkelijke ouders. Van onze geboorte af aan hebben onze ouders deze innerlijke beelden gevoed en wij internaliseren deze voortdurend. De invloed van onze (voor)ouders is heel bepalend voor onze vorming, conditionering, overlevingsstrategieën en patronen.
Deze basis vanuit het vierde huis bepaalt wie we zijn in het eerste huis, hoe we relateren in het zevende huis en hoe we staan tegenover werk en maatschappij in het tiende huis.
Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop blijkt een fascinerende manier te zijn om je eigen horoscoop te onderzoeken en beter zicht te krijgen op de verschillende behoeftes en intenties achter de planeetenergieën. Het is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gewoontes en thema’s en de invloed -die dat heeft op je functioneren, je manier van denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn. Het samenspel van astrologie en systemisch werk is een werkwijze die verhelderende en vaak verrassende, nieuwe inzichten oplevert in de manier waarop je in het leven staat. Daarnaast levert deze manier van werken bruikbare handvatten voor het (beter) omgaan met problemen die we in het leven tegen kunnen komen.

De persoonlijke geboortehoroscoop is een prachtig instrument om met behulp van planeetopstellingen het behoeftepatroon te onderzoeken en het ontwikkelingspotentiaal te stimuleren. Het is mogelijk vanuit de horoscoop te kijken naar het beeld dat we hebben van onze ouders door de posities van Zon, Maan en Saturnus te onderzoeken. We kunnen ze ook opstellen en verdiepen, en zo onderzoeken welke ervaringen vanuit ons ouderlijk huis er aan ons huidige functioneren ten grondslag liggen.
Door een opstelling te maken van je (innerlijke) ouders kun je de patronen en eventuele verstrikkingen onderzoeken en ontdekken wat constructief voor je is en welke patronen dat niet of minder zijn. Door dit te voelen en te ervaren kun je deze patronen, gedachten en overtuigingen toelaten, accepteren en helen zodat je (weer) kunt reageren vanuit je werkelijke kern.
In de ochtend onderzoeken we onze innerlijke vader en moeder en kan iedereen de energie van de eigen ouders en wat dit met je doet ervaren.
In het middagdeel is er gelegenheid specifieke ouderthema's of andere aspecten die verbonden zijn met de ouderbeelden in de horoscoop op te stellen.

{/sliders}


27 mei 2017
Steenwijk

In je kracht gaan staan
m.b.v. horoscoopopstellingen

{slider Inhoud |closed}

MARS en SATURNUS - twee planeten die vaak als lastig worden ervaren:Mars kan gemakkelijk boosheid teweegbrengen en Saturnus kan ons behoorlijk beperken. Gelukkig hebben deze planeten ook hun positieve kwaliteiten: met Mars kunnen we voor onszelf opkomen en met Saturnus zijn we in staat onze grenzen aan te geven.
Eind mei staan ze precies tegenover elkaar. En dat willen we als aanleiding gebruiken voor een nieuwe workshop horoscoopopstellingen met als thema:
IN JE KRACHT GAAN STAAN.

De workshop is op zaterdag 27 mei 2017, twee dagen voor de exacte oppositie. In deze workshop ervaren we welke belangrijke rol Mars en Saturnus in ons leven spelen en onderzoeken we hoe we (meer / beter / gemakkelijker) in onze kracht kunnen gaan staan.

Wie zijn theoretisch kennis over deze twee planeten nog even wil bijspijkeren, is welkom op de speciale les over de werking van Mars en Saturnus in je eigen horoscoop op woensdagavond 24 mei 2017.

Werkwijze: In deze workshop gebruiken we opstellingen als belangrijkste middel om Mars en Saturnus (met de aspecten die ze maken) te verkennen en daarmee samenhangende persoonlijke thema's een nieuwe en helende impuls te geven.
De workshop is ervaringsgericht, waarbij beperkingen, weerstanden en moeilijk te veranderen patronen onderzocht en bewust gemaakt kunnen worden. Met deze inzichten kunnen we stappen gaan zetten om (meer) in onze kracht te gaan staan.
De workshop is voor iedereen die meer zicht wil krijgen op lastige terugkerende patronen die je ervan weerhouden om in je kracht te komen.

{/sliders}


25 januari 2017
Purmerend

Ons kind en de stand van de maan
over behoeftes van het kind en sfeer in de klas

{slider Inhoud |closed}

Kinderen van deze tijd hebben het niet gemakkelijk: een overdaad aan prikkels en verleidingen en een grote druk om te presteren. Daarnaast kennen we allerlei labels zoals autisme, hoog-sensitiviteit, beelddenken, ADHD, en de daarmee samenhangende emotionele, sociale, gezondheids-, leer- en gedragsproblemen.

Vanavond een lezing die een heel ander perspectief werpt op onze kinderen en hun behoeftes.

Dagelijks zien we de maan langs de hemelboog trekken, groeiend tot volle of afnemend tot nieuwe maan in een maan-d tijd. En zijn we niet allemaal een beet¬je gevoelig voor die maan?
Als we ons afstemmen op het ritme van de maan, dan merken we ook de cyclische bewegingen van de sfeer om ons heen, onze stemming en reacties die daar uit voortkomen. Het bekendste voorbeeld hiervan is wellicht de menstruatiecyclus van de vrouw. Ook kinderen blijken erg gevoelig te zijn voor het ritme van de maan.

De persoonlijke geboortehoroscoop is een bijzonder bruikbaar hulpmiddel bij het werken met kinderen. Deze is - vergelijkbaar met de handpalm, iris of vingerafdruk - uniek en een astroloog kan daaruit relevante informatie aflezen. Maar ook zonder een geboortehoroscoop kan een klein beetje kennis van de astrologie al zoveel meer informatie geven over iemands temperament, behoeftes, potenties of ontwikkelingsmogelijkheden.

In deze lezing staat het kind centraal. Ik zal iets vertellen over de Maan en samenhangend daarmee welke informatie de astrologie hieraan ontleent ten aanzien van het temperament van een kind en hoe het zijn natuurlijke behoeftes aan veiligheid, aandacht en zorg tracht te vervullen, over zijn gedrag van onze kinderen en onze reacties daarop.
Daarnaast een aantal eenvoudige en nuttige aanwijzingen voor de praktische toepassing in de omgang met en het beter begrijpen van onze kinderen en het werken in de klas.

Alle aanwezigen krijgen een overzicht met maanstanden voor de komende tijd (om zelf mee aan de slag te gaan) en belangstellende ouders kunnen aan de hand van de geboortedatum van hun kind(eren) korte uitleg krijgen over de stand van de maan in de geboortehoroscoop van het kind.

Prijs: € 10,-.

{/sliders}


21 januari 2017
Steenwijk

22 januari 2017
Zoetermeer

Omgaan met oud zeer in je relaties
workshop rond de actuele Venus-Chiron-Mars-conjunctie

{slider Inhoud |closed}

In deze workshop richten we ons op de manier waarop en de mate waarin jouw houding binnen een relatie bepaald wordt door vroegere ervaringen met relaties: De manier waarop je ouders relateerden met elkaar en met jou, maar ook de sporen die eerdere relaties en vriendschappen hebben nagelaten. Alles wat wij hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons onbewuste, tot het getriggerd wordt door iets in het hier en nu...

Als kind nemen we de taak op ons het familiesysteem in evenwicht te brengen. Dit leidt tot verstrikkingen, want we nemen lasten op ons, die niet van onszelf zijn, maar van generatie op generatie worden overgedragen. Pas als ze opgelost worden, hoeven wij ze niet meer aan onze kinderen door te geven. We ervaren ze vaak als ongewenste patronen die ons in onze relaties parten spelen en die we maar uiterst moeilijk kunnen doorbreken.

Deze dag staat Chiron precies tussen Venus en Mars in het teken vissen. En met de Zon in waterman en de Maan in schorpioen is dit een uitstekende gelegenheid om iets ouds los te laten en je relatie(s) een nieuwe impuls te geven.

In deze workshop gebruiken we opstellingen als belangrijkste middel om Venus, Mars en Chiron te verkennen en daarmee samenhangende persoonlijke thema's een helende impuls te geven.
De workshop is ervaringsgericht en beoogt oude, lastige, ongemakkelijke en moeilijk te veranderen patronen in je relatie te onderzoeken en de ontstane pijn met de mannelijke en vrouwelijke energieën bewust te maken.
Met deze inzichten kun je stappen gaan zetten, er in je leven beter of anders mee te gaan en er meer rust in te vinden. De workshop is voor iedereen die meer zicht wil krijgen op lastige en moeilijk te veranderen patronen binnen de relatie.

De workshop op 21 januari wordt gegeven i.s.m. Gonnie Boekestijn.
Deze workshop wordt voorafgegaan door een les over Chiron op woensdag 18 januari 2017
van 19:30 - 22:00 uur in Meppel.
De workshop op 21 januari wordt gegeven i.s.m. Peter Saarloos.

Prijs voor de les op 18 januari: € 30,-.
Prijs voor de workshop: € 75,-.
Combinatie les en workshop: € 95,-.

{/sliders}


7 - 14 augustus 2016

Een reis door de dierenriem

{slider Inhoud |closed}

We kennen de dierenriem als band van sterrenbeelden die de achtergrond vormen van de bewegende zon, maan en planeten.
Het is een symbolische cirkel met een eigen dynamiek en samenhang, een eeuwige cyclus van ontstaan, bloeien en vergaan. Het bekendste voorbeeld daarvan is het jaarlijkse ritme van de seizoenen, dat correspondeert met de omloop van de zon door de dierenriem.
Ook wijzelf zijn onderhavig aan deze cyclus. In het groot, zoals het leven zelf en in het klein, zoals onze ademhaling of het dag- en nachtritme. Telkens is er iets dat ontstaat, tot ontwikkeling komt, een hoogtepunt bereikt en weer verdwijnt als het zijn functie heeft gehad.
De dierenriem zit ook in ons en elk dierenriemteken vertegenwoordigt een bepaalde fase in ieder proces.

In de Harz, met Blankenburg als centrum, ligt de dierenriem in de vorm van oeroude krachtplaatsen. Hier werden ooit goden vereerd, offers gebracht en gebeden en rituelen uitgevoerd om een bepaald proces te ondersteunen of versterken. Deze bijzondere plekken zijn in de 90-er jaren herontdekt en opnieuw in kaart gebracht.
In deze week zullen we deze plaatsen bezoeken om de verschillende archetypische dierenriemenergieën te ervaren en onderzoeken. Daarnaast krijg je praktische achtergrondinformatie en kun je met je eigen geboortehoroscoop als leidraad spelenderwijs verkennen wat jouw specifieke kwaliteiten waard zijn, welke je nodig hebt, hoe je ze gebruikt, hoe je ze kunt versterken en welke potenties je misschien ongebruikt laat liggen...

Deze week staat de persoonlijke ervaring en het leren kennen en verdiepen van je eigen geboortehoroscoop centraal.

We willen in contact komen met de archetypische krachten van de dierenriem en onderzoeken hoe de verschillende energieën in ons leven werken.
Voor mensen zonder kennis van de astrologie is dit een gelegenheid om op een bijzondere manier kennis te maken met astrologie.
Voor mensen die al vertrouwd zijn met de astrologie een verrijking en verdieping van hun kennis.

Het verblijf is in Wellness hotel Felsengrund-Alcyone in Bad Suderode aan de rand van de Harz. Website: www.wellness-felsengrund.de
De totaalprijs voor deze week bedraagt € 695,-.
Deze prijs is voor de cursus en alle overnachtingen tussen 7 en 14 augustus, inclusief toeristenbelasting, ontbijt, lunch en vier keer diner. Alle voedsel is biologisch en vegetarisch of veganistisch.
Toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt € 15,- p.n.
Het is ook mogelijk een eigen tent mee te brengen en op het terrein te kamperen (maximaal 6 personen). Je betaalt dan € 590,-.
Wie wil, kan een of meerdere dagen vooraf of achteraf bijboeken voor een bedrag van € 25,- p.p.p.n. incl. ontbijt.

{/sliders}


29 februari 2016

Schrikkelworkshop

{slider Inhoud |closed}

Binnenkort is er weer één: een schrikkeldag - 29 februari.
Eigenlijk een dag die niet echt bestaat; een verborgen dag.
Een uitstekende gelegenheid om van alles eens heel anders te doen.

In de workshop op 28 februari gaan we aan het werk met jouw persoonlijke geboortehoroscoop.
Je krijgt deze dag de gelegenheid deze te veranderen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe horoscoop.
Stel, je wilt eens wat anders dan die eeuwige Mercurius in vissen...
Wat let je om Mercurius in tweelingen te zetten en uit te proberen hoe dat voelt.
Ben je jaloers op die Jupiter op de Ascendant van je vriendin?
Wel, probeer het uit!
Of misschien wil je wel eens in de horoscoop stappen van jouw idool...

    29 februari is de dag om met deze inzichten en ervaringen aan het werk te gaan...

Samen met de groep gaan we op reis in deze horoscopen.
We onderzoeken wat er verandert en hoe je van de nieuwe energieën gebruik zou kunnen maken.
We werken deze dag op een ervaringsgerichte manier met een speels karakter.

    Verras jezelf en laat je verrassen...

{/sliders}


september - december 2014

CHIRON en de Slangendrager
interactieve internetcyclus

{slider Inhoud |closed}

Deze cyclus bestaat uit een serie artikelen over dit onderwerp, gerelateerd aan de astrologische actualiteit en een aantal workshopdagen naar keuze.
In deze periode ontvang je via een besloten forum om de plm. twee weken een informatief artikel, waarin ik actuele planeetstanden bespreek en daarmee samenhangend gedachten, thema's, meningen en opvattingen t.a.v. Chiron en de Slangendrager. Je wordt daarbij uitgenodigd regelmatig te lezen en reageren op vragen en eigen inzichten en ervaringen te delen.

Als deelnemer aan deze cyclus krijg je:
 • gedurende 4 maanden tweewekelijks een informatief artikel over het onderwerp en de actuele planeetstanden met tips en aanwijzingen om zelf mee aan de slag te gaan
 • deelname aan de eerste workshop
 • deelname aan twee van de vier andere workshops naar keuze
 • de gelegenheid interactief met het thema bezig te zijn: vragen te stellen ervaringen te delen, feedback te ontvangen en persoonlijke thema’s bespreekbaar te maken
• aan het eind een samenvatting van deze cyclus

Workshop data zijn:
7 september (startworkshop voor alle deelnemers),
28 september (thema: Het innerlijk kind),
2 november (thema: Familiepatronen - i.s.m. Gera Vermaas),
22 november (thema: De slangendrager)en
14 december 2014 (thema: Pholus).

{/sliders}


21 april - Amersfoort

PAASMOLEN:
een workshop rond het actuele Grote Vierkant

{slider Inhoud |closed}

De jaarhoroscoop van 2014 toont een groot vierkant: vier planeten - en niet de minste - die met elkaar vier vierkanten en twee opposities vormen: Uranus in ram, Jupiter in kreeft, Mars in weegschaal en Pluto in steenbok. De molen verdwijnt, maar komt terug. En hoe!
Alle aspecten in deze molen worden vol tussen 20 en 23 april 2014 in het gebied tussen 13°27' en 13°48' in het hoofdkruis. De molen is het meest exact op 21 april 21:28 uur: alle aspecten binnen een orb van 15'!

Dit groot vierkant is aanleiding voor een workshop waarin we dit aspectpatroon gaan onderzoeken. Daarvoor zullen we gebruik maken van o.a. planeetopstellingen. 
Wat betekenen de verschillende hoekpunten van dit grote vierkant en welke mogelijkheden en kansen bieden de verschillende vierkanten en opposities?
Wie mee wil doen, is van harte uitgenodigd, in het bijzonder mensen met radixplaneten of -punten tussen 12° en 15° in het hoofdkruis.

Maar... je moet er wel je vrije dag, het bezoek aan je schoonouders, de paaswandeling of de meubelboulevard voor opgeven, want het is op maandag 21 april - 2e paasdag - van 10:00 - 16:00 uur.

 

Deze workshop wordt aangeboden door AstroAcademy, een initiatief van Floor Verhees, Hans Planje, Huub Trompenaars en Petra van Garling.

{/sliders}


1 maart 2014 - Apeldoorn

CHIRON: Oud zeer en de innerlijke sjamaan

{slider Inhoud |closed}

Chiron in je horoscoop vertegenwoordigt vaak een punt waar oud zeer, verdriet en gekwetstheid zit. Hiermee goed om te gaan is niet gemakkelijk en zal voor ieder van ons iets anders betekenen.
Maar Chiron houdt ook de belofte van genezing en geneeskracht in: Je eigen pijn is tevens een ongelooflijke kracht in jezelf.
Voor je die kunt ervaren moet je eerst de brug over, de brug tussen de zichtbare, materiële en de onzichtbare, spirituele wereld. Een weg die verder gaat dan de grenzen van Saturnus, die moed vraagt, het vertrouwde en bekende los te laten en het onbekende toe te laten.

Vandaag is het Nieuwe Maan en hij valt samen met Chiron.
Een uitstekende gelegenheid om iets ouds los te laten en een nieuwe fase te beginnen.
Durf jij mee op reis te gaan en de wereld van Chiron te gaan ontdekken en onderzoeken?

In deze workshop gebruiken we opstellingen als belangrijkste middel Chiron te verkennen en daarmee samenhangende persoonlijke thema's een helende impuls te geven.

{/sliders}


september 2013 - januari 2014

PLUTO
interactieve internetcyclus

{slider Inhoud |closed}

Deze cyclus loopt van september 2013 tot januari 2014 en bestaat uit een serie artikelen, gerelateerd aan de astrologische actualiteit en een aantal workshopdagen naar keuze

In deze periode ontvang je via een besloten forum om de plm. twee weken een informatief artikel, waarin ik actuele planeetstanden bespreek en daarmee samenhangend gedachten, thema's, meningen en opvattingen t.a.v. Pluto. Je wordt daarbij uitgenodigd, te reageren op vragen en eigen ervaringen en inzichten te delen.

Tijdens deze cyclus komen verschillende thema's aan de orde, waaronder
- diverse Pluto-thema's
- Pluto als generatieplaneet
- de Pluto-in-steenbok thematiek
- aspecten met Pluto
- de Neptunus-Pluto-cyclus
- de Uranus-Pluto-cyclus en het actuele vierkant tussen Uranus en Pluto
- Saturnus in schorpioen en de wederzijdse receptie met Pluto in steenbok

In deze periode zijn vijf aan deze cyclus gerelateerde workshops:
zaterdag 28 september
Opstellingen met Pluto

Een verkenning van je eigen horoscoop op thema's die te maken hebben met Pluto.
Tevens kennismaking met de deelnemersgroep van deze cyclus.

zondag 3 november
Nieuwe Maan op de Maansknopenas in schorpioen

We duiken de schorpioen in op zoek naar verborgen drijfveren achter ons handelen en onze reactiepatronen.

zondag 17 november
Venus-Pluto - Pluto in relaties

Een workshop waarin we projecties, onuitgesproken verwachtingen, ingesloten rollen en verborgen krachten in onze relatie(s) onderzoeken.

zaterdag 30 november
Omgaan met macht - Saturnus-Pluto

Vandaag ligt de focus op onze innerlijke kracht en de wijze waarop we daar (meer) ruimte aan kunnen geven.

zaterdag 4 januari
Zon-Pluto - afsluiting.

Het programma zal worden afgestemd op de ontwikkelingen tijdens de cyclus en suggesties en wensen van de deelnemers.

Alle workshops zijn in Amersfoort van 10:00 tot 16:00 uur.

Deze cyclus is opgezet als een interactief gebeuren, waarin je op elk artikel kunt reageren, je eigen waarnemingen en bevindingen delen en vragen kunt stellen. Er wordt van je verwacht regelmatig op het forum te reageren op artikelen, vragen te beantwoorden en iets te vertellen over je eigen horoscoop.
Het persoonlijke deel is alleen tussen jou en mij; hierin kun je persoonlijke thema’s bespreekbaar maken.

Deelname aan deze cyclus betekent:
 • gedurende 4 maanden tweewekelijks een informatief artikel over allerlei Pluto-thema's, over de actuele planeetstanden met prikkelende vragen en aanwijzingen om zelf mee aan de slag te gaan
 • deelname aan de eerste workshop
 • deelname aan de laatste workshop
 • deelname aan één van de drie andere workshops naar keuze
 • de gelegenheid interactief met het thema bezig te zijn: vragen te stellen ervaringen te delen, feedback te ontvangen en persoonlijke thema’s bespreekbaar te maken
 • aan het eind een samenvatting van deze cyclus

{/sliders}


21 september 2013 - Steenwijk
22 september 2013 - Enschede

De vier elementen
kennismakingsworkshop

{slider Inhoud |closed}

De vier elementen zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging. Ze zijn alle vier even belangrijk en geen van hen is goed of slecht. De vier elementen zijn de basis van de astrologie. Elk element is als kosmische energie in ieder van ons en in onze omgeving aanwezig.

Een klein beetje kennis van de vier elementen kan ons helpen onszelf en anderen beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat we in balans blijven. Want zodra we één element in ons leven te veel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans.

In deze workshop maak je live kennis met de elementen en ervaar je hoe deze in jezelf en in je omgeving werkzaam zijn.

{/sliders}


24 maart 2013 - Apeldoorn

De uitdaging van de JOD

{slider Inhoud |closed}

De jod wordt over het algemeen beschreven als een patroon, dat veel twijfel, onrust en onzekerheid met zich meebrengt.
Dit valt voor een deel te verklaren uit het feit dat in de tekenachtergronden van de betrokken planeten geen enkele overeenkomst te vinden is, noch qua element, noch qua kruis.

Ook kan een jod duiden op onbestemde verlangens. De betrokken planeten wijzen op een onderliggend thema, dat voortdurend op de achtergrond aanwezig is, maar het gevoel geeft nergens houvast te vinden, Dan bestaat de neiging de als moeilijk, lastig of ongrijpbaar ervaren dingen te projecteren.
Tegelijkertijd is de apex een voortdurend drijvende kracht zich met het thema bezig te (blijven) houden en ervaringen aan te gaan die uiteindelijk tot grote veranderingen kunnen leiden.

Saturnus loopt sinds oktober 2012 in schorpioen. Hij maakt een sextiel met Pluto in steenbok, dat nog tot half november 2013 actief zal blijven. Het gebied dat inconjunct staat op beide planeten bevindt zich tussen ± 6° en 13° tweelingen. Met Jupiter in dit gebied ontstaat er een jod die duurt van eind november 2012 tot half april 2013. Deze jod was het meest exact op 21 december toen de orbverschillen minder dan 17 boogminuten bedroegen! Een tweede periode waarop deze jod erg exact is, is de laatste week van maart. Alle orbs zijn dan minder dan 1°.

Een tweede jod wordt gevormd door het sextiel tussen Uranus in ram en Jupiter in tweelingen dat in de zomer van 2012 voor de eerste keer actueel was en in de eerste drie maanden van 2013 voor de tweede keer, met inconjuncten naar Saturnus. Deze jod wordt in de laatste week van maart versterkt door Mars en is dan op z'n sterkst.

In de laatste maartweek hebben we dus een krachtige dubbele jod !

Omdat het hier gaat om de maatschappelijke en collectieve planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto, zal dit aspectpatroon dan ook sterk op het maatschappelijke vlak merkbaar zijn.

Een workshop voor iedereen die meer wil weten, uitzoeken en ervaren over inconjuncten en jods.
In het bijzonder voor mensen met één of meer inconjuncten of jods in hun geboortehoroscoop en
mensen met planeten op 6° tot 14° ram, stier, tweelingen, leeuw, maagd, schorpioen, boogschutter of steenbok.

{/sliders}


januari - april 2013

ASTRONOMIE LIVE!
interactieve internetcyclus

{slider Inhoud |closed}

Als het donker is en helder zien we sterren, heel veel sterren. Als we wat langer naar de sterrenhemel kijken, lijken sommige sterren bij elkaar te horen en met een beetje fantasie zien we er een beeld in. Bekend is natuurlijk het 'steelpannetje', dat door de meeste mensen wel herkend wordt. Maar hoe zit het met de Poolster, Orion, het Zevengesternte of de Leeuw...?
In de donkere tijd van het jaar kunnen we de mooiste sterrenhemels zien, die het meest geschikt is enige astronomische kennis op te doen.

De meest voor de hand liggende manier iets te begrijpen van de bewegingen van de sterrenhemel is waarnemen. Als we weten waar we op moeten letten, dan ontdekken we al snel dat het opkomen en ondergaan van sterren en planeten niet willekeurig is, maar volgens vaste patronen gebeurt.

In deze cyclus maken we kennis met de belangrijkste sterrenbeelden van de winterhemel.
Waar kunnen we ze vinden, hoe kunnen we ze herkennen en hoe komen ze aan hun naam?

Als je sterren wilt kijken is de belangrijkste voorwaarde dat het helder is. Helaas is dat in onze regio niet altijd het geval. In deze cyclus krijg je gedurende drie maanden in een wekelijks artikel op het forum informatie over de verschillende sterrenbeelden en praktische aanwijzingen hoe ze te vinden. Met deze informatie kun je op je eigen tijd op een heldere avond naar buiten en op zoek gaan naar de verschillende beelden.

Bij deze cyclus hoort ook één dagworkshop. Deze begint 's middags en duurt tot halverwege de avond.
In de middag gaat het om het aanschouwelijk maken van:
- het zonnestelsel en de plaats van de aarde daarin
- de dierenriem en zijn dagelijkse beweging
- opkomen en ondergaan van sterren, sterrenbeelden en planeten
- lente- en herfstpunt, zomer- en wintertekens
- de bewegingen van planeten door de dierenriem en
- de bewegingen van de planeten t.o. van elkaar
- het verschijnsel retrogradatie
- de Maan: haar wisselende snelheid, haar fasen en eclipsen

In de avond gaan we bij helder weer naar een plek in de buurt, waar we de sterrenhemel met elkaar kunnen bekijken en de verschillende sterrenbeelden opzoeken. Bij slecht weer is er een alternatief programma.

Met je deelname heb je toegang tot het forum, waar je niet alleen informatie kunt lezen, maar ook vragen kunt stellen en je waarnemingen kunt delen. Verder kun je je inschrijven voor één van de workshops en krijg je aan het eind een digitale samenvatting van alle artikelen van de cyclus.

Mogelijkheden voor de workshop:
- za. 2 februari 2013: Werkhoven
- za. 2 maart 2013: Enschede
- za. 9 maart 2013: Heerenveen

{/sliders}


20 december 2012 - Epe
23 december 2012 - Haarlem

De terugkeer van het licht
een midwintersprookje uit Lapland om te luisteren - ervaren - dansen

{slider Inhoud |closed}

LUISTEREN... ERVAREN... DANSEN...

In de donkerste dagen van het jaar, als de nachten het langst zijn, bereiden we ons voor op de terugkeer van het licht.
De hele wereld houdt even de adem in; nog even en dan is het feest…

Een dansavond, waarin je zelf het verhaal danst...

{/sliders}


september - december 2012

KEERPUNT 2012
interactieve internetcyclus

{slider Inhoud |closed}

Een interactieve internetcyclus van september tot december 2012 met als thema het magische jaar 2012.
De cyclus bestaat uit een serie artikelen, gerelateerd aan de astrologische actualiteit en een aantal workshopdagen naar keuze.
In deze periode ontvang je via een besloten forum om de twee tot drie weken een informatief artikel, waarin ik actuele planeetstanden bespreek en waarin je wordt uitgenodigd, te reageren op vragen en eigen ervaringen en inzichten te delen.

Tijdens deze cyclus komen verschillende thema's aan de orde, waaronder
- Saturnus naar schorpioen
- de Zon-Saturnusconjunctie van eind oktober
- het vierkant tussen Uranus en Pluto
- Neptunus in vissen
- het sterrenbeeld van slangendrager en de Maansknoop door dit gebied
- Jupiter in het Zwarte-Maangebied
- het beginnende watermantijdperk
- de Mayakalender en de horoscoop van 21-12-2012
- de galactische uitlijning

In deze periode zijn vier aan deze cyclus gerelateerde workshops:

zondag 23 september
Thema: Bewustzijn en innerlijke balans...

Een verkenning van je eigen horoscoop op thema's die te maken hebben met bewustzijn en spirituele ontwikkeling

zondag 28 oktober
Thema: Zon-Saturnus: Verantwoordelijkheid voor je handelen...

Met Saturnus net in schorpioen

zaterdag 17 november
Thema: Slangendrager, het verborgen sterrenbeeld in de dierenriem

Het dertiende sterrenbeeld van de dierenriem heeft alles te maken met kentering op het dieptepunt van een ontwikkeling.

zaterdag 15 december
Deze laatste workshop staat in het teken van 21-12-2012.
Het programma zal worden afgestemd op de ontwikkelingen tijdens de cyclus en suggesties en wensen van de deelnemers.

{/sliders}


17 november 2012 - Amersfoort

De slangendrager - het verborgen sterrenbeeld

{slider Inhoud |closed}

In de jaarlijkse baan van de Zon door de sterrenbeelden, is er één dat niet is opgenomen in de astrologische dierenriem. Dat is het beeld van de slangendrager, dat zich bevindt tussen schorpioen en boogschutter.

In de tijd dat de mannelijke goden de macht van de godinnen overnamen en de zon belangrijker werd dan de maan, werd de dierenriem verdeeld in 12 even grote dierenriemtekens. In de nieuwe patriarchale cultuur werden de 13 maanmaanden 12 zonnemaanden was er geen plaats meer voor het 13e sterrenbeeld. De slang werd boodschapper van de duivel.

Inmiddels zijn we dit tijdperk aan het verlaten en opnieuw op weg naar eenheidsbewustzijn, balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden en contact met het spirituele, geworteld in de aardse realiteit. De slangendrager kan ons helpen de weg te vinden.

In deze workshop gaan we op zoek naar wat er eigenlijk gebeurt tussen de diepste diepten van de schorpioen en de hoogste idealen van de boogschutter, tussen angstig vastklampen en grenzeloos vertrouwen. We onderzoeken dit gebied in onze eigen horoscoop en hoe slangendragerplaneten werken.

{/sliders}


28 oktober 2012 - Amersfoort

Verantwoordelijkheid voor je handelen
Een workshop rond de actuele Zon-Saturnus-conjunctie

{slider Inhoud |closed}

Op 5 oktober is Saturnus naar schorpioen gegaan; op 23 oktober volgde de Zon.
Deze workshop staat in het teken van de actuele conjunctie tussen Zon en Saturnus.

Saturnus is het astrologische symbool voor structuur en vorm. Als we iets goed vorm willen geven, moeten we eerst een helder beeld hebben van wat we willen en er vervolgens hard voor werken om tot het gewenste resultaat te komen. Tenslotte dragen we daar onze verantwoordelijkheid voor. Maar Saturnus is ook symbool voor onze angst. Angst dat het niet lukt, dat het niet goed genoeg is, dat het afgekeurd wordt, dat...

In deze workshop willen we ons licht laten schijnen op dit thema en gaan we onderzoeken hoe we zelf omgaan met onze angsten en verantwoordelijkheden.

{/sliders}


23 september 2012 - Amersfoort

Zon naar weegschaal - Bewustzijn en innerlijke balans

{slider Inhoud |closed}

Als de Zon op het herfstpunt komt, zijn dag en nacht even lang.
Astrologisch staat de Zon op 0° weegschaal en is er evenwicht.
Onze samenleving is uit balans en de roep om en initiatieven gericht op een nieuw evenwicht, wordt steeds groter. Ook individueel is de balans vaak ver te zoeken: we zijn druk, druk, druk, vliegen van hot naar her, moeten van alles en raken uitgeput. Daardoor verliezen we het contact met de diepere boodschap die in elk moment besloten ligt. De mannelijke energie, die zich staande moet houden, moet presteren en de wereld wil veranderen vanuit overleving en angst, moet plaats gaan maken voor meer vrouwelijke energie, samenwerking, respect en duurzaamheid, principes die de wereld kunnen veranderen vanuit liefde.

In deze workshop gaan we aan het werk met het thema evenwicht.
Waar zijn we zelf uit balans en hoe kunnen we dit herstellen?
Welke keuzes maken we?
Een verkenning van je eigen horoscoop op thema's die te maken hebben met bewustzijn, spirituele ontwikkeling en innerlijke balans.

{/sliders}


zo. 17 - za. 23 juni 2012

ZOMERWEKEN in ZWEDEN

{slider Inhoud |closed}

ONT - MOETEN
VER - MOGEN

Ont-moeten is niet meer moeten,
zonder druk, zonder verplichting,
maar mogen

Mogen is vrij - eigen keuze

Ont-moeten leidt tot ver mogen
in de ontmoeting liggen veel mogelijkheden

Potentie is kracht

 

Een ontmoetings- en bezinningsweek in de lange (na)zomerdagen in het rustgevende weidse Zweedse landschap.
Even uit de tredmolen van het dagelijks leven, even het tempo niet door anderen laten bepalen, je hoofd leegmaken, je lichaam ontspannen en tot jezelf komen.
Om dit te bereiken is afstand nodig en rust. Beide weken staan in het teken van ont‑spannen, ont‑moeten en ont‑dekken. Zo kun je opnieuw koers bepalen en mogelijkheden creëren die je nodig hebt.

Het thema van deze week is: ONT - MOETEN: Innerlijke bronnen van creativiteit en kracht

Met een kleine groep neem je deel aan een programma waarin het accent ligt op fysieke en mentale ontspanning, eenvoudige oefeningen die diepgang en inzicht geven, onderlinge feedback.
De middagen zijn zonder vooraf vastgelegd programma en bieden de gelegenheid, individueel of samen, om te wandelen in de prachtige natuur, te kanoën op de rivier, te tekenen of schilderen, muziek te luisteren, of gewoon te ontspannen met een boek. Veel kan en niets moet. Ook kun je ’s middags kiezen voor individuele sessie. De avonden gebruiken we om bepaalde onderwerpen uit te diepen.

{/sliders}


6 juni 2012 Amersfoort

Naar een nieuw VENUS-bewustzijn

{slider Inhoud |closed}

Op 6 juni 2012 vindt een bijzondere Zon-Venus-conjunctie plaats: een zeldzame passage waarbij Venus precies voor de Zon langs beweegt. Dit fenomeen is onderdeel van een 243-jarige cyclus van Venus.
Een Pluto-omloop duurt ongeveer net zo lang: 248 jaar. Venus is heerser van stier, Pluto van het oppositieteken schorpioen. Welke relatie is er tussen Venus en Pluto? Waarom spreken we over de 'macht der liefde'?
Deze Venus-overgang gaat samen met een Maan-Pluto-conjunctie - een mooie aanleiding nog eens dieper in het Venus-thema te duiken.

In een maatschappij die angstig probeert van alles in stand te houden, is Venus in veel opzichten een tweederangs planeet.
Maar het besef dat onze maatschappij niet veel langer meer beheerst kan worden door ego-belangen, behoud van macht en korte-termijn-denken, dringt steeds verder door in het bewustzijn. Een nieuwe manier van denken en werken is onvermijdelijk. Stap voor stap breken oude patronen af en worden oude systemen ontmanteld. Er zijn in de loop der jaren talloze nieuwe bewegingen ontstaan, die daarvoor een alternatief bieden en zorg voor het milieu, duurzaamheid, eerlijkheid, respect en naastenliefde hoog in het vaandel hebben staan. Kortom, Venus dient zich aan!

In deze workshop gaan we op zoek naar onze ware Venuskwaliteiten. Die, die ons niet aangepast en afhankelijk maken, maar die, waarmee we bewust en gericht een nieuwe balans kunnen creëren, eerst in onszelf en daardoor ook met en in onze omgeving.
In deze workshop staat de eigen ervaring en persoonlijke geboortehoroscoop centraal.
We werken voornamelijk met visualisatie, ervaringsgerichte oefeningen en opstellingen.

{/sliders}


29 februari 2012 - Utrecht

EEN DAGJE SCHRIKKELEN...

{slider Inhoud |closed}

Alleen op 29 februari kan dat allemaal!

Hoe werkt het?
Stel om te beginnen je eigen droomhoroscoop samen. Het is daarbij niet van belang of de standen ook met de astronomische werkelijkheid overeenstemmen.
Stuur deze horoscoop (als tekening of als een lijstje met standen) samen met je geboortegegevens vóór zondag 26 februari naar mij toe. Je krijgt dan vóór 29 februari een duiding en een aantal suggesties voor deze schrikkeldag.

Laat je inspireren door verrassende inzichten!

Op schrikkeldag zelf is er in Amersfoort van 18:00 - 22:00 uur een workshop, waarin we samen met de groep op reis gaan in deze droomhoroscopen.
We onderzoeken wat er verandert en hoe je van deze nieuwe energieën gebruik zou kunnen maken.

{/sliders}


januari - februari 2012

VENUS in de cyclus door de dierenriem
interactieve internetcyclus

{slider Inhoud |closed}

In de periode tussen half januari en eind februari krijg je ongeveer een keer per week een mail, waarin ik de actuele Venus en de aspecten die zij maakt bespreek. We kijken om ons heen, zowel in de wereld als in je directe omgeving en eigen relatie, naar de verschillende thema’s en manifestaties van Venus op haar reis door de dierenriem.

Venus vertegenwoordigt vele verschillende thema’s. Als heerser van de tekens stier en weegschaal, vertegenwoordigt zij zowel een aarde- als een luchtkwaliteit. Diverse daarmee samenhangende thema’s zullen in deze periode aan bod komen.

We pakken de cyclus op met Venus in de tweede helft van waterman en besteden vervolgens aandacht aan de volgende astrologische thema’s:
• de conjunctie met Neptunus
• de overgang naar het teken vissen
• de conjunctie met Chiron
• Mars stationair
• de Maan door weegschaal
• de oppositie met Mars
• Neptunus naar vissen
• Saturnus stationair
• de overgang naar het teken ram
• de conjunctie met Uranus
• het vierkant met Pluto
• de Nieuwe Maan tussen Neptunus en Chiron
• de oppositie met Saturnus
• de overgang naar het teken stier

In deze periode zijn drie aan deze cyclus gerelateerde workshops:

zaterdag 14 januari
Thema: Venus-Neptunus: De ideale partner...

zaterdag 4 februari
Thema: Venus-oppositie-Mars: Tegenstellingen in relaties...

zondag 19 februari
Thema: Venus-Chiron: Oud zeer in de relatie...

{/sliders}


4 februari 2012 - Amersfoort

OPPOSITIES: polariseren of verbinden...

{slider Inhoud |closed}

Een oppositie is een verbinding tussen twee punten die lijnrecht tegenover elkaar staan. De afzonderlijke delen zijn tegengesteld in hun manier van ervaren, denken en doen. Daarin ligt zowel de mogelijkheid besloten elkaar te bestrijden en te polariseren als elkaar te zien als twee kanten van hetzelfde thema en aan te vullen.

Vaak identificeren we ons met een van beide polen van de oppositie en leven deze kant uit, terwijl we de andere kant als storend van buitenaf naar ons toe komend ervaren. Zo ontstaan gemakkelijk conflicten.

In deze workshop gebruiken we de actuele oppositie tussen ZON en MAAN op de knopenas - een VOLLE MAAN met maansverduistering - als uitgangspunt om dit thema verder te onderzoeken en uit te diepen.
Daarbij kunnen zowel persoonlijke actuele situaties als polariteit en in je eigen geboortehoroscoop thema zijn om mee te werken.

{/sliders}


6 november 2011 - Enschede

opstellingen met MARS en NEPTUNUS

{slider Inhoud |closed}

Mars en Neptunus zijn nogal tegenstrijdige energieën. Met de eerste zijn we voortdurend in de weer, ondernemen we van alles en steken we veel energie in iets dat we willen. Met Neptunus daarentegen kunnen we dingen op z'n beloop laten, ons terugtrekken, wegdromen of zelfs van alles vergeten. Geen gemakkelijke combinatie dus!

Dit weekend staan ze lijnrecht tegenover elkaar, de ultieme uitdaging om een goede balans te vinden tussen deze polariteiten.
Pakken we het aan of laten we het op z'n beloop; zeggen we waar het op staat met het risico op een conflict of laten we het zo en bedekken we het met de mantel der liefde? En hoe voorkomen we dat we energie verspillen aan zaken die later een illusie blijken?

Deze thema's zijn leidraad voor de workshop Mars versus Neptunus.
Stap je erin of laat je dit lopen...?

{/sliders}


15 oktober 2011 - Heerenveen

Beperking gebruiken als mogelijkheid tot groei
Workshop rond het thema SATURNUS

{slider Inhoud |closed}

Voor veel mensen is Saturnus geen gemakkelijke energie, tenminste als we Saturnus ervaren als dat wat moet en dat wat ons bepaalt en beperkt. Maar Saturnus is veel meer dan dat: hij bewaakt onze grenzen, beschermt en biedt structuur.

Deze dagen hebben we een Zon-Saturnus-conjunctie in weegschaal, een mooie gelegenheid eens wat dieper in de Saturnus-thematiek te duiken en te onderzoeken wat de zin is van weerstand, hoe beperkingen ons gevormd hebben en hoe we ze kunnen gebruiken als kader om ons te ontwikkelen.

Wat is er nodig om jezelf te zijn, je vleugels uit te slaan en te leven, in plaats van bij de grote grijze massa te behoren?
Astrologie kent verschillende modellen voor groei en ontwikkeling: Het geluk en de kansen van Jupiter, de moeizame klim op de sociale ladder van Saturnus of de drang naar heelheid en leven vanuit je hart, je kern, de Zon. Wie heeft het voor het zeggen: de serieuze, veeleisende en verantwoordelijke autoriteit van Saturnus of de spontane, speelse, creatieve en zelfbewuste energie van de Zon? Toch kan de een niet zonder de ander. Van teveel Zon ga je naast je schoenen lopen en wordt je zoals de Zonnekoning; van teveel Saturnus wordt je kundig en beheerst, maar waarschijnlijk ook verbeten, rechtlijnig en sacherijnig.

In deze workshop werken we met eenvoudige oefeningen, opstellingen en visualisatie. We werken vanuit persoonlijke ervaringen met je eigen geboortehoroscoop als uitgangspunt. Iedereen kan meedoen, kennis van astrologie is niet noodzakelijk.

Deze workshop wordt geleid door Hans Planje en Christie Blaauw.

Zet een stap in de waagschaal en meld je dan aan!

{/sliders}


22 mei 2011 - Utrecht

VENUS en MARS in relaties
(3e van een drieluik rond het thema Mars)

{slider Inhoud |closed}

Venus staat voor onze gerichtheid op de ander en Mars voor ons eigenbelang.
In de verbinding van Venus en Mars gaat het om het zoeken naar en vinden van een goed evenwicht tussen deze beide energieën. Communicatie is een belangrijk middel om deze balans tot stand te brengen.

Deze week komen Venus en Mars bij elkaar in het Venusteken stier, dit keer vergezeld door de communicatieplaneet Mercurius.

In deze workshop gaan we op zoek naar de aard van onze eigen Venus en Mars en willen we met behulp van eenvoudige oefeningen en opstellingen onze communicatie onder de loep nemen. Communiceren is verbinden. Verbinden is ont-moeten. Hoe doen we dat en waar liggen onze valkuilen?

{/sliders}


3 april 2011 - Heerenveen

MARS - URANUS: De moed om jezelf te zijn
URANUS naar RAM: De kracht van verandering
(2e van een drieluik rond het thema Mars)

{slider Inhoud |closed}

Begin juni 2010 vond er een bijzondere conjunctie plaats: Jupiter en Uranus.
Een dergelijke samenstand komt weliswaar elke 14 jaar voor, maar het unieke aan deze conjunctie was, dat hij plaats vond op 0° ram.

Jupiter en Uranus zijn beide planeten die te maken hebben met verandering, vernieuwing, expansie en groei. Als zij samenkomen, ontstaat er een krachtige impuls met oude zaken te breken en nieuwe wegen in te slaan.
Het punt 0° ram symboliseert eveneens een nieuw begin en benadrukt de vernieuwende impuls van deze conjunctie.
Een bijzondere combinatie op een bijzonder punt van de dierenriem: een krachtige impuls tot vernieuwing.

Dit weekend gaat Uranus definitief naar ram. Hij komt dan terug op de graad waar begin juni vorig jaar de conjunctie met Jupiter maakte.
Met deze tekenwisseling van Uranus is een voortzetting te verwachten van de impulsen en aanzetten tot verandering, die tijdens de conjunctie met Jupiter hebben plaatsgevonden.

Ik nodig je uit in deze workshop met mij op avontuur te gaan en de energie van Uranus in ram te onderzoeken en ervaren, te ontdekken deze vernieuwende impulsen ons persoonlijk kunnen geven.
We doen dit met behulp van ervaringsgerichte oefeningen en je eigen geboortehoroscoop als leidraad.

{/sliders}


5 februari 2011 - Heerenveen

MARS - ZON: Opkomen voor jezelf... hoe doe je dat...?
(1e van een drieluik rond het thema Mars)

{slider Inhoud |closed}

Dit weekend vindt een conjunctie plaats tussen Mars, Pluto en de Noordelijke Maansknoop in steenbok.

Mars en Pluto zijn beide planeten die beide een dynamische, wilskrachtige energie vertegenwoordigen, een energie waarmee allerlei processen geactiveerd, gestimuleerd of geïntensiveerd kunnen worden.
En de steenbokachtergrond wijst op een gestructureerde en doelgerichte manier waarop dit plaatsvindt.

Een uiterst krachtige planeetcombinatie dus, waarmee je de uitdaging kunt aangaan dat stuk van je horoscoop te onderzoeken, wat je lastig vindt, moeite mee hebt of vaak geen raad mee weet.

Durf je...?

{/sliders}


november 2010 - januari 2011

DE MERCURIUS-CYCLUS
interactieve internetcyclus
29 januari 2010 Evaluatiemiddag Den Bosch

{slider Inhoud |closed}

Mars-Mercurius heeft toegeslagen!:
Het treinverkeer in en om het grootste verkeersknooppunt Utrecht ligt door een brand in het controlecentrum plat.

Deze conjunctie markeert de komende cyclus van Mercurius. Ook kenmerkend voor deze Mercuriuscyclus is de drievoudige conjunctie met Pluto en de Mars-Pluto-conjunctie op 14 december die tijdens deze cyclus valt.
De NAVO-top in Lissabon besluit tot aanleg van een raketschild, er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Julian Assange, van WikiLeaks, die gezocht wordt wegens verkrachting en seksuele intimidatie en het Vaticaan vergadert met zijn kardinalen over het seksueel misbruik van priesters over de hele wereld.
De toon van de nieuwe Mercuriuscyclus is gezet...

Maandag 22 november betreedt Mercurius de lus die hij in de komende tijd gaat maken, d.w.z. hij komt op de graad waarop hij later in de cyclus aan het eind van zijn retrograde periode stationair staat en weer direct gaat lopen. Mercurius betreedt dus het gebied van de dierenriem, waar hij 3x doorheen loopt.

Overal waar beweging is - uiterlijk of innerlijk, op lichamelijk, emotioneel of geestelijk niveau - is Mercurius in het spel. Het bijzondere van Mercurius is, dat hij in feite nooit alleen opereert, maar altijd werkt 'in dienst van'. Onder de goden was hij de bode en de enige die toegang had tot de drie werelden, die van de goden, die van de mensen en de onderwereld. Hij kon zich zelfs onzichtbaar maken. Zo neemt hij vele verschillende gestaltes aan, al naar gelang de plaats waar hij zich bevindt en met wie hij samen is.

In het astronomische samenspel met de Zon ontstaat een patroon, dat zich steeds herhaalt, maar dat toch telkens anders is. Drie keer per jaar maakt Mercurius een lus, zes keer per jaar een conjunctie met de Zon. Zijn bewegingspatroon bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende fasen: de conjunctie met de Zon en daarmee de wisseling van ochtendster naar avondster of omgekeerd, de fasen van stilstand en de periode dat Mer­curius retrograde beweegt. Daarnaast zijn er nog 4 markante punten in de cyclus van Mercurius.

>Op 29 januari 2011 kun je deelnemen aan een studie-/evaluatiemiddag over de afgelopen actuele Mercuriuscyclus in Den Bosch.

{/sliders}


2 oktober 2010 - Heerenveen
3 oktober 2010 - Enschede

Met VENUS en MARS op pad: Relaties en de innerlijke partner
... samen in de waagschaal …

{slider Inhoud |closed}

Op 20 augustus kwamen Venus en Mars bij elkaar in het Venusteken weegschaal. Vervolgens lopen ze een tijd lang samen. Half september gaan ze kort na elkaar het Marsteken schorpioen binnen om op 3 oktober opnieuw een conjunctie te vormen.
Een dergelijke langdurige verbinding tussen deze twee tegengestelde energieën kan niet onopgemerkt blijven, in ieders persoonlijke leven, in organisaties, in relaties, in familieverband en op wereldniveau.

Venus en Mars zijn de oerkrachten in onszelf die we ter beschikking hebben om zowel anderen door onze attractieve uitstraling aan te trekken, als ook onze erotische en seksuele wensen te bevredigen. Zij staan voor onze behoefte aan harmonie, aanpassing en samenzijn en de behoefte aan bij jezelf blijven, eigenheid en veroveren.

Wat trekt me in de ander zo aan?
Hoe ziet mijn innerlijke partnerbeeld eruit?
Wat ben ik geneigd te projecteren?
Wat van de ander kan ik moeilijk accepteren?
Welke spelletjes spelen we in onze relatie?

En wat merk je er zelf van, als Venus en Mars samenkomen: in de liefde, in je relaties, in samenwerking, thuis, op de werkvloer...?
Ben je nieuwsgierig en heb je zin om spelenderwijs deze thema’s te verkennen en onderzoeken...?

{/sliders}


5 juni 2010 - Heerenveen
6 juni 2010 - Utrecht

JUPITER - URANUS: een workshop over de kracht van verandering

{slider Inhoud |closed}

Jupiter en Uranus zijn beide planeten die te maken hebben met verandering, vernieuwing, expansie en groei. Als zij samenkomen, ontstaat er een krachtige impuls met oude zaken te breken en nieuwe wegen in te slaan.
Deze drievoudige conjunctie vindt bovendien plaats rond het punt 0° ram. Dit punt symboliseert eveneens een nieuw begin en benadrukt de vernieuwende impuls van deze conjunctie.

Ik nodig je uit in deze workshop met mij op avontuur te gaan en de energieën van deze planeten te onderzoeken en ervaren, te ontdekken wat voor nieuwe impulsen ze ons persoonlijk kunnen geven.
We doen dit met behulp van ervaringsgerichte oefeningen en je eigen geboortehoroscoop als leidraad.

{/sliders}


10 april 2010 - Heerenveen

DE HOROSCOOP ALS FAMILIE: Onderzoek naar ouderbeelden en familiethema’s

{slider Inhoud |closed}

De invloed die de familie - vaak onbewust - op ons leven heeft is veel groter dan we zouden vermoeden. Iedereen draagt een innerlijk beeld van de familie van herkomst met zich mee en bepaalde gebeurtenissen kunnen bepalend zijn (geweest) voor ontwikkelingen in ons eigen leven, zonder ons daar bewust van te zijn.

Een familieopstelling geeft inzicht in de verborgen dynamieken binnen een familiesysteem. Hierdoor is het mogelijk beter inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken binnen de familie. Daarmee kunnen we patronen en verstrikkingen herkennen en oplossen, de juiste plaats in het familiesysteem in nemen en de juiste balans tussen geven en nemen vinden. In de astrologie worden planeten ge­zien als delen van de persoonlijkheid die zich als behoeftes of stemmetjes in jezelf manifesteren.

Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop blijkt een fascinerende manier te zijn om je eigen horoscoop te onderzoeken en beter zicht te krijgen op de verschillende behoeftes en intenties achter de planeetenergieën. Het is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gewoontes en thema’s en de invloed die dat heeft op je functioneren, je manier van denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn.

Het samenspel van astrologie en systemisch werk is een werkwijze die verhelderende en vaak verrassende, nieuwe inzichten oplevert in de manier waarop je in het leven staat. Daarnaast levert deze manier van werken bruikbare handvatten voor het (beter) omgaan met problemen die we in het leven tegen kunnen komen. De persoonlijke geboortehoroscoop is een prachtig instrument om m.b.v. planeetopstellingen het behoefte­patroon te onderzoeken en het ontwikkelingspotentiaal te stimuleren.

In deze workshop ligt het accent op ouderbeelden en familiethema’s. Het is mogelijk vanuit de horoscoop te kijken naar het beeld dat we hebben van onze ouders door de posities van Zon, Maan en Saturnus te onderzoeken. We kunnen ze ook opstellen en zo verdiepen, welke ervaringen vanuit ons ouderlijk huis er aan ons huidige functioneren ten grondslag liggen.

{/sliders}


terug naar het overzicht