Vandaag is Mercurius aan het eind van een retrograde periode gekomen. Om 18:34 uur precies staat hij stil, om vervolgens een deel van de dierenriem voor de derde keer te doorlopen. Deze stationaire periode is bijzonder, omdat hij samenvalt met een langdurige conjunctie met Uranus.

Enige tijd vóór Mercurius retrograde gaat lopen, komt hij over de graad waarop hij aan het eind van zijn retrograde periode weer direct gaat lopen. Deze graad is bijzonder, want vanaf het moment dat Mercurius deze graad passeert, betreedt hij een deel van de dierenriem, dat hij drie keer doorloopt: één keer op de 'heenweg' tot het moment dat hij retrograde gaat lopen, vervolgens voor de tweede keer retrograde en nadat hij weer direct is gaan lopen voor de derde keer tot hij de graad passeert, waarop hij enige tijd ervoor retrograde is gaan lopen.

Mercuriuslus

In de efemeride kunnen we datum en tijdstip dat Mercurius stationair staat aflezen, evenals de graad van de dierenriem waarop dat gebeurt.
Om de datum te vinden, waarop Mercurius voor de eerste keer het gebied betreedt dat hij drie maal bestrijkt, anders gezegd: waarop Mercurius de lus binnenkomt, moeten we eerst de graad opzoeken, waarop Mercurius zich aan het eind van zijn retrograde periode bevindt en vervolgens terugzoeken vóór zijn retrograde periode, wanneer Mercurius deze graad passeerde.
Om de datum te vinden, waarop Mercurius de lus verlaat, moeten we eerst de graad vinden, waarop Mercurius stond toen hij aan zijn retrograde periode begon. Vervolgens moeten we ná zijn retrograde periode opzoeken, wanneer hij opnieuw op deze graad komt.

In zijn algemeenheid beslaat de lus een periode van bijna 2 maanden en een gebied van 9 tot 16 graden.
Hij bestaat hij uit drie delen:
1.  Een periode van 14 tot 20 dagen, waarin de snelheid van Mercurius gestaag afneemt tot hij stilstaat,
2.  De retrograde periode van 20 tot 24 dagen en
3.  Een periode van 14 tot 20 dagen, waarin de snelheid toeneemt van 0 tot maximaal.

Het maakt een groot verschil of Mercurius zich in het gebied bevindt, waar hij in één keer doorheen loopt, of in het deel van de dierenriem dat drievoudig bestreken wordt. Binnen de lus zijn alle activiteiten, waarbij Mercurius wordt ingezet minder vrijblijvend. Het is een periode van grotere betrokkenheid, meer verplichtingen en  verantwoordelijkheid. Wat je in de eerste fase doet, heeft immers consequenties, als Mercurius later opnieuw op dezelfde graad komt...

Het huis van de persoonlijke geboortehoroscoop, waar dit gedeelte van de die­ren­riem ligt heeft een speciaal accent. Thema's die door dit huis worden aangeduid vragen veel aandacht en regelmatige reflectie.

Mensen die hun Mercurius binnen het gebied van een lus hebben, lijken zich op het mentale en communicatieve vlak veelzijdiger te manifesteren dan daarbuiten. Vóór de retrograde periode als mensen die goed in staat zijn vooruit te denken en te anticiperen op wat nog komt. Ná de retrograde periode als mensen die overzicht hebben en goed zijn in beheren, besturen, bruggen bouwen en verbinden. Mensen met een retrograde Mercurius zijn over het algemeen meer beschouwend en retrospectief.
Uitgebreide informatie over de cyclus van Mercurius vind je in mijn reader hierover.


De actuele retrograde periode van Mercurius

De retrograde periode van Mercurius die vandaag ten einde is, begon op 9 april op 4°51' stier. Mercurius is teruggelopen tot 24°16' ram. Op 27 maart passeerde Mercurius 24°16' ram en op 21 mei passeert hij 4°51' stier.  De periode van de lus duurt dus van 27 maart tot 21 mei en bestrijkt 10°35'.

Het bijzondere van deze cyclus is de verbinding met Uranus. Het moment dat Mercurius de lus inging op 27 maart viel nagenoeg samen met een conjunctie met Uranus op 24° ram. Met de snelheid van Mercurius van zo'n 2° per dag was dit een kortdurende conjunctie. Nu Mercurius weer direct gaat lopen, hebben we opnieuw een Mercurius-Uranus-conjunctie. Alleen dit keer is dat er een die minimaal 3 weken aanhoudt! Dat komt omdat Mercurius rond zijn stationaire periode nauwelijks beweegt. Op 20 april, toen Mercurius nog retrograde liep, kwam hij weer terug in ram en daarmee in conjunctie met Uranus. Op 28 april was de conjunctie exact op 25°17' ram. Als Mercurius op 3 mei stilstaat en weer direct gaat lopen staat hij op 24°16' en dus nog steeds vlak bij Uranus. Op 10 mei volgt opnieuw een conjunctie en op 16 mei verlaat Mercurius definitief het teken ram.

Mercurius en Uranus zijn - samen met Jupiter - planeten die ons op geestelijk gebied ter beschikking staan. Met Mercurius leren we en verzamelen we kennis om de wereld om ons heen verstandelijk te kunnen bevatten. De geestelijke kracht van Mercurius ontwikkelt ons intellect met al zijn functies en uitdrukkingsvormen. Zonder Mercurius zouden we niet kunnen spreken, lezen en schrijven, noch logisch denken en combineren.

Jupiter vergroot ons bewustzijn door een verhoogde waarnemingscapaciteit. Met alleen Mercurius zou onze geest blijven steken in analytische en rationeel denken. Door de geestkracht van Jupiter wordt onze horizon verbreed en doemen er steeds nieuwe perspectieven op. Daarmee is het mogelijk overzicht te krijgen en samenhangen te ontdekken die op Mercuriaal niveau onmogelijk zijn.
Jupiter streeft naar synthese. Hij is in staat alles in een groter allesomvattend verband te brengen, hetgeen door de schoolkennis van Mercurius alleen niet mogelijk zou zijn. Jupiter is een ontvanger van de informaties van Mercurius, die hij tot creatieve inzichten verwerkt.

Uranus is de zingevende resultante van de beide andere krachten. Onze geest is niet aan grenzen gebonden. Onze intuïtie levert geestesvonken, die ons verstand ver te boven gaan. Maar alleen het samenwerken en op elkaar afgestemd zijn van Mercurius en Jupiter vormen het fundament voor de mogelijkheid de aanwezige kennis (Mercurius) en de individueel verkregen inzichten en wijsheid (Jupiter) transcendent te maken. De kracht die dan werkzaam wordt, wordt astrologisch door Uranus gesymboliseerd. Uranus kan ons op het kosmische niveau van de ziel brengen.


Mercurius-Uranus

Bij een Mercurius-Uranus-conjunctie gaat het gewone logische denken samen met onverwachte en vaak irrationele, intuïtieve ingevingen. Dat levert vaak bijzonder heldere inzichten op, die als een bliksemflits binnenkomen, maar geeft tegelijkertijd ook vaak veel mentale onrust, omdat het de denkprocessen versnelt. Het brein werkt als een computer die bliksemsnel allerlei informatie verbindt en conclusies trekt.
Of deze bruikbaar zijn hangt in hoge mate af van de input, de degelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie waarop deze conclusies berusten. En daarin ligt tegelijkertijd ook de zwakte van deze verbinding: er bestaat een zekere neiging tot overhaaste conclusies en ondoordachte beslissingen.

Met de meervoudige conjunctie in deze cyclus krijgen we de gelegenheid alle impulsen, ingevingen, ideeën en de daarmee samenhangende gevolgtrekkingen en besluiten die eind maart zijn genomen, nog een uitgebreid onder de loep te nemen en zo nodig te herzien. En met deze lange conjunctie krijgen we daar veel meer tijd voor dan gewoonlijk.


Op 27 mei is er een workshop die helemaal in het tekens staat van de dan actuele Mars-Satrurnus-oppositie.
Klik hier voor uitgebreide informatie

Op 24 juni is er een workshop die helemaal in het tekens staat van het thema Ouderbeelden in de horoscoop.
Klik hier voor uitgebreide informatie

 

PasenVolle Maan
 
Waar komt Pasen vandaan en waarom wordt het de ene keer in maart, dan weer in april gevierd? Is er een vroegste paasdatum en een laatste? En komen alle mogelijkheden even vaak voor?
 
Een kalender opzetten is moeilijk. Van alles wordt erbij betrokken. Een kalender is een mix van dagen, planeten en goden. Onze week begint met zondag, gevolgd door de dag die genoemd is naar de maan. Dan volgen namen die van Germaanse goden afgeleid zijn: dinsdag (Tyr), woensdag (Wodan), donderdag (Donar), vrijdag (Freija) en eindigt met de dag die genoemd is naar de Romeinse god Saturnus.


Maan-d

Een maand was oorspronkelijk gebaseerd op de omloop van de maan rond de aarde die ongeveer 29,5 dagen duurt. Het jaar wordt bepaald door de schijnbare beweging van de zon door de dierenriem.
Als een cultuur sterk bepaald wordt door de aandacht voor dieren, vissen, jagen en het hoeden van de kuddes vee 's nachts dan zullen het schijnen van de maan en eb en vloed het leven bepalen en zal de kalender op de maanomlopen gebaseerd zijn. Een volk dat van landbouwer leeft en met zaaien en oogsten te maken heeft, dan zullen de seizoenen van groter belang zijn en dan heeft een kalender gebaseerd op de omloop van de zon meer zin.
En helaas, de maankalender en zonnekalender vallen niet samen...
De huidige burgerlijke kalender is een solaire kalender, rond het begin van onze jaartelling ingevoerd door Julius Caesar en in de 16e eeuw aangepast tot de tegenwoordige gregoriaanse kalender. De Islam gebruikt een lunaire kalender. Daarom valt de maand ramadan door de jaren heen steeds iets eerder in het jaar.
De joodse kalender is lunisolair. Er zijn 12 maanmaanden en om in de pas te blijven met het zonnejaar wordt om de twee of drie jaar een extra maand ingevoerd.
Ook de kerkelijke kalender is een combinatie van beide. De meeste heiligen- en feestdagen in de kalender zijn op basis van de zon zoals Kerstmis of Sint Maarten. Maar de datum van Pasen, en daarmee samen­hangend Carnaval, de vastentijd, Hemelvaart en Pinsteren worden bepaald in samenhang met de maan.


Kalender
 
Het indelen van het jaar is door de eeuwen heen behoorlijk lastig gebleken. De oude Romeinen kenden oorspronkelijk een kalender met twaalf maanden, gebaseerd op de cyclus van de maan. Maar omdat de maanmaanden niet overeenkwamen met het zonnejaar, liep het verschil na een enkele jaren al tot een maand op. Daarom werd ter compensatie van tijd tot tijd een schrikkelmaand ingevoerd.
Maar erg secuur was dit niet. Daarom stelde Julius Caesar in 46 v. Chr. een nieuwe kalender in, die bekend staat als de Juliaanse kalender. Hij bepaalde dat het jaar voortaan zou beginnen in januari en dat er om de vier jaar een schrikkeldag zou worden ingevoerd.
 
In die tijd leefde in het door de Romeinen bezette gebied ook een jood, Jezus genaamd. De joden leefden toen in de verwachting dat de messias, die hun god Jahweh had beloofd, gauw zou komen om hen te bevrijden. En door de nogal radicale opvattingen van Jezus, werd al gauw verondersteld, dat hij die messias wel eens zou kunnen zijn. Hij kreeg volgelingen, die zijn gedachtegoed verspreidden en zij noemden zich christenen.
 
Het christendom is dus uit het jodendom ontstaan. De grondlegger is Jezus van Nazareth.
Een van de joodse feesten is Pesach, waarin zij de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit Egypte vieren. De christenen hebben dit feest overgenomen en er gaandeweg hun eigen feest van lijden en verlossing van gemaakt.
Maar één ding is gebleven: De datum van Pasen wordt nog steeds bepaald door de stand van de maan!


Paasdatum

In 325 werd op het Concilie van Nicea officieel vastgelegd, hoe de paasdatum moets worden vastgesteld: "Nec sequitor Marcum, nec praecedit Benedictum", nooit later dan op St. Marcus (25 april) en nooit vroeger dan op St. Benedictus (22 maart), werd besloten. Op deze kerkvergadering werd bovendien vastgelegd, dat Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag na Volle Maan, die plaatsvindt óp of ná 21 maart (kerkelijk begin van de lente).
Het vroegst valt Pasen daardoor op 22 maart (als Volle Maan plaatsvindt op zaterdag 21 maart), en het laatst op 25 april (als Volle Maan plaatsvindt op zondag 18 april). Voor paaszondag zijn er dus 35 verschillende data mogelijk.
 
Wil je meer weten over het ontstaan van Pasen en het bepalen van de paasdatum?
Stuur me dan een mail
 en ik stuur je het volledige artikel.Activiteiten

In je kracht gaan staan
Horoscoopopstellingen rond de actuele Mars-Saturnus-oppositie.
Een workshop op zaterdag 27 mei 2017 in Steenwijk
Meer informatie


Je ouders als levensles
Onderzoek naar ouderbeelden en de invloed van familiethema's m.b.v. horoscoopopstellingen
Een workshop op zaterdag 24 juni 2017 in Zoetermeer
Meer informatie

 

Horoscoop opstellingen 
In het najaar start een nieuwe cyclus Horoscoopopstellingen, waarin je astrologie en je eigen geboortehoroscoop op een bijzondere en indringende manier kunt leren kennen en ervaren.
Deze cyclus bestaat uit 8 maandelijkse workshops tussen september 2017 en april 2018 in Amersfoort
Meer informatie

Als Venus en Mars samenkomen, worden we uitgedaagd en krijgen we kansen zaken in balans te brengen, in de wereld, in onze relaties en in onszelf. Venus-Mars-conjuncties vinden gemiddeld om de 13 maanden plaats. Maar het patroon van de conjuncties is grillig en de tijd tussen twee opvolgende conjuncties varieert van enkele maanden tot bijna twee jaar. Er zijn jaren dat we geen enkele Venus-Mars-conjunctie hebben, dit jaar zijn er maar liefst drie, in februari, in september en in november.

Als we voor een Venus-Mars-conjunctie een orb van 8° hanteren, duurt een gewone conjunctie ongeveer een maand. Van tijd tot tijd vindt een Venus-Mars-conjunctie plaats aan het begin of aan het eind van een retrograde periode van Venus. Haar bewegingssnelheid door de dierenriem is dan lager, waardoor ze een tijdlang met Mars samen oploopt. In zulke situaties kan een Venus-Mars-conjunctie twee tot drie maanden aanhouden. Dit is het geval in de komende herfst. Na de eerste conjunctie op 22 februari van dit jaar is Venus aan Mars voorbij gelopen tot ze ruim anderhalf teken verder was. Daarna is haar snelheid afgenomen en op 25 juli is zij retrograde gaan lopen, Mars tegemoet. Intussen zijn zij elkaar zo dicht genaderd dat zij opnieuw een conjunctie vormen.
Op 1 september passeren zij elkaar en vlak daarna - op 6 september - gaat Venus weer direct lopen. Vanaf dat moment beweegt Venus weer in dezelfde richting als Mars. Zij moet echter nog op snelheid komen en aanvankelijk wordt de afstand tussen Venus en Mars wat groter, maar eind september wordt haar snelheid weer groter dan die van Mars.
Op 3 november volgt opnieuw een conjunctie en half november verdwijnt de conjunctie die bijna drie maanden aaneengesloten heeft geduurd.

Als we kijken naar de Venus-Mars-beweging in 2015, zien we dat Venus en Mars dit jaar 44% van de tijd in hetzelfde teken lopen! Meer dan een kwart van het jaar is er sprake van een conjunctie.

Bij uitstek een jaar waarin we op alle niveaus alles dat uit balans is geraakt en doorgeslagen naar een kant weer kunnen herstellen naar een evenwicht, waarin beide kanten gelijkwaardig zijn en evenveel recht van spreken hebben.


Klik op onderstaande link voor een overzicht van het verloop van Venus en Mars in 2015.
Venus en Mars in 2015Als we 's avonds naar buiten kijken, zien we een opvallend heldere ster aan de westelijke hemel. Dat is Venus. Zij is zo helder dat ze al zichtbaar is, zodra het begint te schemeren. En zelfs als het wat heiig is, prikt ze gewoon door de bewolking heen. Vandaag (6 juni) is die helderheid op z'n grootst. Dat komt omdat zij haar maximale afstand tot de zon heeft bereikt.

Venus is een planeet die binnen de baan van de aarde om de zon draait. Als we Venus dus ergens willen zien, moeten we dus altijd in de richting van de zon zoeken. Als zij dicht bij de zon staat - van ons uit gezien ervoor of erachter - is zij onzichtbaar, omdat het felle zonlicht alles overstraalt. Maar hoe verder zij van de zon staat - steeds van de aarde uit gezien - hoe helderder zij het door de zon weerkaatste licht naar de aarde kan stralen. Die maximale afstand is 47°. Als zij links van de zon staat, dan zien we haar als avondster; staat zij rechts van de zon, dan is zij ochtendster.

venus zon afst

Zodra het iets donkerder is geworden, zien we schuin links boven Venus nog een helder licht.


Iedereen kent wel het indrukwekkende gevoel, dat je kan overkomen, als je 's nachts,
ver van alle lichten van de stad opkijkt naar de donkere hemelkoepel,
waaraan duizenden lichtjes schitteren.
Steeds weer hetzelfde en toch altijd weer anders.
Het meest fascinerende hemellichaam is ongetwijfeld de Maan,
die met haar oneindig herhalende cycli, sinds het begin van haar bestaan,
de mensheid tot verbeelding heeft gesproken
en dat waarschijnlijk tot in lengte van dagen zal blijven doen…


maanbeeld

Iets vertellen over de Maan is vrijwel onmogelijk zonder ook de Zon erbij te betrekken.
Logisch eigenlijk, we kunnen de Maan tenslotte alleen maar ervaren dank zij de Zon.
Om de oorspronkelijke betekenis van de Maan te achterhalen, moeten we terug naar het begin van de astrologie, toen de mensheid nog een magisch wereldbeeld had. De mensen waren toen hulpelozer aan de krachten van de natuur uitgeleverd dan nu en ze ervoeren de kwaliteit van het dag- en jaarritme veel directer. Ook het klimaat van het gebied waar de astrologie zijn wortels heeft, het warme subtropische Klein-Azië, speelde toen een veel belangrijker rol dan tegenwoordig. Het levengevende én vernietigende aspect van de zon was sterk aanwezig: de Zon had de macht; hij kon de gewassen doen groeien, maar ook de Aarde verzengen en het koren laten verdorren. In deze gebieden was en is water een uiterst kostbaar goed en de Maan als heerser over al het vloeibare in de natuur werd al snel met het levensnoodzakelijke water geassocieerd. Men herkende haar invloed in de getijden, in de vrouwelijke menstruatiecyclus, de paringstijden van de dieren en de groei van de planten. Zo werd de Maan tot symbool van vruchtbaarheid.

Content ©2016 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532