2020-2021-2022Het jaar 2020 is voorbij. Het was een jaar dat we ons leven lang niet meer zullen vergeten, een jaar waarin we hebben ervaren hoe onze vertrouwde gewoontes, bezigheden en veiligheid ten aanzien van werk en gezinsleven overhoop werden gehaald. We hadden veel flexibiliteit, geduld en doorzettingsvermogen nodig om de stress, onzekerheid en gevoelens van angst, woede en neerslachtigheid de baas te kunnen.  Maar het was ook een jaar dat ons veel leerde, nieuwe deuren opende en liet zien hoe een ander leven eruit zou kunnen zien, een leven met minder consumptie, meer natuurbeleving en tijd voor de essentie. We zijn zojuist in het nieuwe jaar aangekomen en we vragen ons af wat dit jaar zal brengen.

Het afgelopen jaar heeft stevige deuken geslagen in de maatschappij. Veranderingen zijn in gang gezet en sommige dingen zullen - misschien nog tegen beter weten in - nooit meer worden zoals ze ooit waren. Maar de maatschappij, dat zijn wij. En dat betekent dat wijzelf ook veranderen.
Daarbij is het goed om te beseffen, dat het uiteindelijk niet om feiten en standpunten - en de bestrijding daarvan - gaat, maar om de essentie daarachter om zo de ontwikkelingen wezenlijk te kunnen doorgronden. Daarom is in deze turbulente tijd het onderzoeken van onze eigen overtuigingen (voor)oordelen en angsten uiteindelijk duurzamer zijn dan het bestrijden ervan.


Van steenbok naar waterman - van 'oud' naar 'nieuw'

Astrologisch gezien werd het jaar 2020 hoofdzakelijk gekleurd door de kwaliteiten en principes van steenbok: regels, wetten, richtlijnen, maatregelen, verplichtingen, beperkingen, controle, e.d. Na de tekenwisseling van Saturnus en Jupiter naar waterman en de verbinding met Uranus vlak voor de kerst, ontstaat er in 2021 onvermijdelijk behoefte aan meer vrijheid en zelfbeschikking. En dat zal zeker niet alleen beperkt blijven tot de pandemie, want los daarvan zal er een sterke roep zijn naar meer onafhankelijkheid, keuzevrijheid en eigen autoriteit.
Wie zijn blik naar binnen richt, kan voelen dat iets in onszelf zich wil bevrijden van oude patronen, structuren, gewoontes en afhankelijkheden. We willen meer controle hebben over onze tijd in plaats van voortdurend ergens achter aan te rennen, om daarna uitgeput te ontdekken dat de grote inspanning die we hebben geleverd ons uiteindelijk niet de vervulling en voldoening brengt waar we naar verlangen. Misschien is dat op dit moment nog slechts een zwak voorgevoel van de belofte van iets nieuws, iets aantrekkelijks dat in ons merkbaar wordt.

Als het erom gaat om iets nieuws in ons leven toe te laten, een volgende stap te zetten, vrijer te durven zijn, terwijl we nog geen duidelijk beeld hebben van de consequenties, het nieuwe nog niet volledig begrijpen of nog niet weten hoe we het moeten aanpakken, krijgen we vaak te maken met gevoelens van onrust, nervositeit, ongeduld en prikkelbaarheid. Wie regelmatig door dergelijke gevoelens wordt gekweld, kan ze beschouwen als een teken van een verandering en vernieuwing die zich aan het voltrekken is. En het ziet er naar uit dat in het komende jaar steeds meer mensen hiermee te maken krijgen.


Moed en geduld

Om dit proces toe te laten en aan te gaan, hebben we aan de ene kant moed en zelfverzekerdheid nodig, maar in de wetenschap dat vernieuwing tijd kost, aan de andere kant ook het nodige geduld en voorzichtigheid. De impulsen die zich aandienen moeten in goede aarde vallen en de tijd krijgen om te rijpen. Met de samenstand van Jupiter, die gemakkelijk te veel en te snel wil, en Saturnus die de neiging heeft steeds op de rem te trappen, is het belangrijk een goede balans te vinden tussen weloverwogen en doordacht stappen zetten en te snel gaan en daardoor misschien stappen overslaan.

In 2021 zullen er altijd momenten zijn waarop we voelen dat er vooruitgang is, momenten waarop een licht aan de horizon verschijnt, nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en oplossingen binnen handbereik komen. Maar er zullen evengoed momenten zijn waarop we de indruk hebben geen stap verder te komen of zelfs het gevoel krijgen te worden teruggeworpen omdat we weerstanden en obstakels tegenkomen waaraan we ons nauwelijks kunnen ontworstelen. We hebben dus nog steeds een flinke portie moed, doorzettingsvermogen en flexibiliteit om door te zetten als het even tegen zit of anders loopt dan we verwacht hadden.


Verrassingen...

Met de benadrukte watermankwaliteit en Uranus waarmee Saturnus in het komende jaar driemaal een vierkant zal maken (17 februari, 14 juni, 24 december), kunnen we in 2021 keer op keer verrassingen verwachten, zowel in onszelf als om ons heen. Een van de specialiteiten van Uranus is, dat hij ons plotseling kan confronteren met dingen waar we niet eens aan hadden gedacht of die we niet voor mogelijk, haalbaar of realistisch hadden gehouden. Van de ene op de andere dag kunnen dingen er anders uitzien of in een nieuw licht verschijnen.
Toen Jupiter en Saturnus kort voor kerst het teken waterman binnenkwamen, gebeurde dat toen bekend werd, dat er een gemuteerde Covid-19-variant bestond. Dit viel samen met de conjunctie van de twee planeten en met het begin van de nieuwe cyclus van Uranus en de Zwarte Maan.
Tot dan toe waren wetenschap en politiek volledig gericht op het eindelijk beschikbaar komen van een vaccin en in veel landen werden rond deze tijd de eerste vaccinaties gestart. Het was echter ook het moment dat het gemuteerde virus verscheen dat iedereen grote zorgen baarde. Met de Zwarte Maan als symbool voor het ongeziene en verborgene, zouden we deze mutatie kunnen zien als een boodschap die onze aandacht wil vestigen op het feit dat er uiteindelijk meer achter zit dan het alleen vinden van een vaccin of een ander medicijn dat ons van het virus afhelpt en we terug kunnen keren naar onze oude levensstijl. Juist als we dat als ons ultieme doel zien, zullen we met de Zwarte Maan te maken krijgen.

Het is niet ondenkbaar dat zich dat manifesteert in de vorm van bijvoorbeeld complicaties bij een vaccin, maar omdat het uiteindelijk gaat om een ​​grote transformatie waar we voor staan, kan het ook gaan om een inwijding in een nieuw soort beschaving. Een beschaving waarin groei, winst en kwantiteit niet meer de boventoon voeren, maar die gebaseerd op een levend besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens op alle niveaus. De basis van een dergelijk bewustzijn is liefde.

Tot nu toe hebben technologie en wetenschap een enorme ontwikkeling gemaakt en aanzienlijk bijgedragen aan onze huidige welvaart en onze kwaliteit van leven geleverd. Maar de natuur betaalde en betaalt nog steeds een hoge prijs voor deze prestaties, en uiteindelijk ook wijzelf, want deze vooruitgang is gekocht met een houding die gebaseerd is op scheiding. Uranus is een kwaliteit die ontwikkeling stimuleert en dat zal geen probleem zijn, zolang de vooruitgang niet eenzijdig wordt nagestreefd en er rekening wordt gehouden met het leven zelf en wordt beschermd en gerespecteerd.

Met de Zwarte Maan samen ontstaat een krachtige potentie om verdeeldheid te overwinnen en een brug te slaan tussen polariteiten. In essentie een energie die een holistisch bewustzijn in ons kan initiëren.
Dat kan alleen als we de op geld en macht gebaseerde systemen in onze maatschappij omvormen naar een op samenwerking en zorg gebaseerde samenleving. En dat begint bij onszelf, onze relaties en de kringen waarin wij ons bewegen. De 'opschoning' is in het afgelopen jaar begonnen en we komen het allemaal op onze eigen manier tegen.


Samen

SAMEN logoVoor iedereen die stappen wil zetten in dit proces en wil werken aan betere relaties, starten we eind januari een nieuwe serie van 7 bijeenkomsten, waarin we aan de slag gaan met het onderzoeken hoe jij omgaat met relaties en communicatie. Met behulp van opstellingen, affirmaties, visualisaties en speciale oefeningen wordt je je bewust van belemmerende patronen, blinde vlekken of onbewuste overtuigingen en angsten en kun je deze transformeren. Dit maakt jou krachtiger in je relaties en communicatie.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.


Opstellingsapp

In de afgelopen tijd zijn veel mensen online gaan werken. Voor mensen die met opstellingen werken is dat lastig, omdat we in opstellingen veelal werken met een groep, waaruit een cliënt representanten kan kiezen.
Hiervoor hebben we een opstellingsapp ontwikkeld, die in combinatie met een videoverbinding gebruikt kan worden voor online opstellingen.
De app heeft een opstellingsveld, waarop figuurtjes kunnen worden geplaatst, waarvan de grootte, de kleur en de kijkrichting kan worden bepaald. Van elk figuurtje kan een naam worden ingevuld. Een opstelling kan op elk gewenst moment worden opgeslagen, dus ook meermaals, bv. na een verandering in de opstelling.
Op deze manier kan de app ook worden gebruikt voor verslaglegging van actuele opstellingen, terugkoppeling naar cliënten, voor illustraties in boeken of blogs, of op je website voor uitleg van opstellingen.
Zie onderstaand voorbeeld.

   Voorbeeld 1    Voorbeeld 2
     Begin van de opstelling      Eind van de opstelling

De opstellingsapp is te koop en kost € 95,00.
Wil je eerst kennismaken en uitproberen, dan kun je een demoversie aanvragen.


MaankalenderMaankalender 2021

De jaarlijkse Maankalender is vernieuwd. Vanaf 2021 bestaat de Maankalender uit 6 pagina's op A5-formaat. Naast de gebruikelijke datum en tijd van de tekenwisselingen van de Maan is nu ook visueel aangegeven, hoe de op dat moment de Maan aan de hemel te zien is.
De cijfers zijn iets vergroot, zodat de data makkelijker te lezen zijn.
Onder iedere maand worden zoals gebruikelijk in afzonderlijke blokjes de data van Nieuwe en Volle Maan en de tekenwisseling van de Zon gegeven. De 8 stations van de Mercuriuscyclus worden nu in een afzonderlijk blokje vermeld en tot slot de belangrijkste informatie over de overige planeten: tekenwisselingen, richtingsveranderingen en belangrijkste onderlinge aspecten in verschillende kleuren.

Verder bevat de Maankalender achtergrondinformatie over hoe deze kalender te lezen, over het actuele jaar, over de Maan zelf, over de cyclus van Mercurius en hoe de kalender in relatie tot je eigen geboortehoroscoop gebruikt kan worden. De prijs is € 4,50 inclusief verzending.

Je kunt de nieuwe Maankalender 2021 ook als persoonlijke Maankalender bestellen. Je krijgt die dan met een extra blad, waarop staat in welke huizen van jouw persoonlijke geboortehoroscoop alle Nieuwe en Volle Manen van het jaar vallen en welke planeten of punten van je horoscoop daarbij betrokken zijn.
Op de achterzijde van dit extra blad vind je een kort overzicht van de thema's van de verschillende huizen.
Deze versie kost € 10,- inclusief verzending.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.