2021 sat uraIn mijn blog van 14 december 'Met vallen en opstaan naar het watermantijdperk' heb ik geschreven dat 2021 het jaar is van de strijd tussen het oude en nieuwe, astrologisch aangegeven door een permanent vierkant tussen Saturnus en Uranus, dat drie keer exact wordt, op 17 februari, 15 juni en 24 december.

In het overzicht hiernaast is te zien dat de retrograde beweging van beide planeten ervoor zorgt, dat zij drie keer precies haaks op elkaar staan en dat de afstand tussen deze planeten het hele jaar niet groter wordt dan ruim 7°. De vierkanten vallen tussen 7° en 13° in de tekens stier en waterman.
Het vierkant tussen Jupiter en Uranus is eenmalig op 17 januari op het moment dat Uranus nog stationair staat op 6°43'.

In de aanloop naar het eerste vierkant zien we achtereenvolgens Mercurius, Mars, de Zon en Venus conjuncties en vierkanten maken met Jupiter, Saturnus en Uranus.

Mercurius-activering Na de tekenwisseling van Jupiter en Saturnus beginnen in de laatste week van december en de eerste week van januari de vierkanten tussen Jupiter en Uranus en tussen Saturnnus en Uranus toe te nemen en met de intrede van Mercurius in waterman op 8 januari is in de 2e week van januari (10-12) als eerste de beurt aan Mercurius om het vierkant tussen Jupiter/Saturnus en Uranus te activeren.
Daarna komt Mars, die in de 3e week van januari (13-23) volop actief is, gevolgd door de Zon in de 4e week van januari (24-29).
Tenslotte volgt Venus in de 1e / 2e week van februari (6-11) om het vierkant nogmaals te activeren.

Mars-activeringOmdat het steeds gaat om conjuncties met de ene pool en vierkanten met de andere pool, wijst dit op de nodige conflicten en strijd met betrekking tot het actuele zich vormende Saturnus-Uranus-vierkant, eerst op het vlak van informatie-uitwisseling en meningsvorming (Mercurius), vervolgens in de actieve sfeer (Mars), dan op het vlak van identiteit en bewustwording (Zon) en tenslotte in de relatiesfeer (Venus).

De activering van het vierkant is het sterkst tussen 3° en 7° van de tekens stier en waterman, maar mede door de betrokkenheid van Jupiter bij het vierkant (de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus begint pas eind februari met een afstand van 8° buiten orb te raken), mogen we gerust stellen dat het hele gebied tussen 0° en 12° van de vaste tekens wordt geactiveerd.

Zon-activeringAlle bovengenoemde activeringsperiodes worden ingeleid door een conjunctie met Pluto. Bij Mars was dat een vierkant dat kort na de Jupiter-Saturnus-conjunctie plaatsvond op 23 december. De conjuncties van Mercurius, Zon en Venus met Pluto vinden plaats op resp. 5, 14 en 28 januari. Dezeplaneten worden als het ware 'opgewarmd' door Pluto voor ze het Jupiter/Saturnus-Uranus-vierkant gaan activeren.

De eerste tekenen van het conflict tussen 'oud' en 'nieuw' zijn intussen duidelijk zichtbaar geworden. Op de dag dat Mars naar stier ging (en daarmee vierkant Jupiter / Saturnus en conjunct Uranus kwam te staan), werd in de Verenigde Staten het Capitool bestormd, ingeleid door een ophitsende toespraak van Trump op de dag ervoor met Mercurius conjunct Pluto. De komende dagen (8 - 12 januari met de Mercurius-activering) zullen ongetwijfeld gevuld worden met hevige discussies hierover. Ook is het niet ondenkbaar dat er opnieuw met scherp wordt geschoten door de nog zittende Amerikaanse president.

Venus-activeringDe dag van het begin van de Mars-activering (13 januari) valt samen met een Nieuwe Maan. Deze valt op 23°13' steenbok in nauwe conjunctie met Pluto. Als we Nieuwe Maan beschouwen als het begin van een nieuwe cyclus, dan kunnen we zonder meer stellen dat de komende cyclus (tot de volgende Nieuwe Maan op 11 februari) gekleurd zal worden door thema's waarbij de onderste steen boven moet komen. Thema's met diepgang en intensiteit rond macht, geweld, leven en dood, massapsychologie, taboes en angsten. Juist binnen deze cyclus valt de machtsoverdracht in de Verenigde Staten op 20 januari, de dag van de Mars-Uranus-conjunctie. Geen stand voor een vriendelijke, soepele of feestelijke overdracht, want een Mars-Uranusverbinding wijst eerder op spektakel en spetterend vuurwerk. Zo werden bij de vorige Mars-Uranus-conjunctie in februari 2019 felle debatten gevoerd in het Amerikaanse congres over de begroting en de financiering van de bouw van een door Trump beloofde muur tussen de VS en Mexico, die leidden tot de langste shutdown ooit van de Amerikaanse overheid.

De Volle Maan van 28 januari markeert de overgang van de Zonne- naar de Venus-activering, samenvallend met een Mars-Zwarte Maan- en een Venus-Pluto-conjunctie. Wellicht is dit symbolische hoogtepunt van deze maancyclus een geschikte tijd voor een eerste aanzet om verstoorde relaties te gaan herstellen en onbewuste, negatieve uitingsvormen van Mars om te zetten naar positieve Marskwaliteiten, al kan het Zon-Mars-vierkant op 1 februari nog voor de nodige ego-botsingen zorgen. Mercurius staat dan op het punt retrograde te gaan lopen om een deel van zijn baan in waterman (het gebied van 11° - 26°) nog eens over te doen.

Met de Nieuwe Maan van 11 februari lijkt de nodige rust terug te kunnen keren. Mercurius is retrograde en komt nog wel op 14 februari voor een tweede keer in conjunctie met Jupiter (de derde keer is op 5 maart), maar niet meer in contact met Saturnus of Uranus. Als op 17 februari het eerste vierkant tussen Saturnus en Uranus vol wordt, zal dat gebeuren in de stofwolken van de voorafgaande weken en zal het nog wel enige tijd duren voor het stof is neergedaald en er meer rust komt.


Persoonlijk

Wat ieder van ons persoonlijk zal ervaren en hoe we omgaan met dat wat er om ons heen en in de wereld gebeurt, hangt samen met ieders individuele horoscoop. Zeker is dat iedereen die planeten of gevoelige punten heeft in het gebied tussen 2° en 12° van het vaste kruis heeft, op enig moment 'geraakt' zal worden door een hard aspect van één van de betrokken planeten. Met name de 7e graad is gevoelig, omdat het precies midden in het actieve gebied valt en omdat het de graad van het eerste Saturnus-Uranus-vierkant is. Ook de huizen waarin 2° tot 12° stier en waterman vallen zullen een rol spelen in de persoonlijke ervaringen.
In zijn algemeenheid zal ieder van ons worden uitgedaagd, ons niet meer te laten meeslepen in uiterlijke gebeurtenissen en daarop te reageren, maar contact te maken met onze eigen innerlijke autoriteit en veiligheid en van daaruit in vertrouwen te gaan handelen.


Aanvullingen en reacties zie ik graag tegemoet. Dat kan alleen nog via de mail.