Geloof, overtuiging, desinformatie, paranoia en de zoektocht naar waarheid

Sat vis 01

Waarheid is een tamelijk ongrijpbare realiteit, een concept dat moeilijk te definiëren is.
Het is bespreekbaar, omdat het verschillende dingen betekent voor verschillende
mensen op verschillende momenten en in verschillende situaties.
In de astrologie zou 'waarheid' kunnen worden beschreven als een fusie van
Saturnus- en Neptunusenergie, waarbij Saturnus de fysieke realiteit van
de buitenwereld waarin we bestaan en functioneren vertegenwoordigt,
en Neptunus voor de binnenwereld staat, waar gevoelens en overtuigingen
met elkaar verweven zijn vanuit complexe interpretaties en betekenissen
die voortkomen uit persoonlijke ervaringen. Deze vormen tevens
de grondslag voor geloof (of het gebrek daaraan).


Saturnus is de laatste met het blote oog zichtbare planeet in het zonnestelsel. Hij verblijft twee tot drie jaar in elk teken. Op 7 maart 2023 is hij zijn reis door vissen begonnen, waar hij tot 25 mei 2025 zal blijven. Zijn eerste intrede in ram zal iets meer dan drie maanden - tot 1 september 2025 - duren, waarna hij nog vijf en een halve maand terug zal keren in vissen.
In dezelfde periode - van 30 maart tot 22 oktober 2025 ‑ maakt ook Neptunus een eerste uitstapje naar ram. Op 17 juli van dat jaar zullen Saturnus en Neptunus elkaar tot op 12' naderen, maar tot een conjunctie komt het dan nog net niet, omdat Saturnus retrograde gaat lopen en zich voorlopig weer van Neptunus verwijdert. Op 26 januari 2026 gaat eerst Neptunus en nog geen 3 weken later, op 14 februari 2026, ook Saturnus definitief naar ram om enkele dagen later, op 20 februari 2026, op 0°45' ram een conjunctie te vormen. Dit is een speciale plek in de dierenriem en misschien wel een kosmische indicatie dat zich rond die tijd iets uitermate krachtigs en permanents met een universeel effect zou kunnen ontvouwen.

Sat vis 02Pluto is inmiddels is begonnen aan zijn overstap van het door Saturnus geregeerde teken steenbok naar het door Saturnus én Uranus geregeerde teken waterman. Vrijwel gelijktijdig is Saturnus het door Neptunus geregeerde teken vissen is binnengegaan, op weg naar een conjunctie met Neptunus op 20 februari 2026. Deze gegevens wijzen op een nog dieper niveau van complexiteit. Ook Uranus zal daarin betrokken zijn, want als deze planeet in de zomer van 2025 naar tweelingen overgaat wordt een harmonische kleine driehoek gevormd tussen de verste planeten van ons zonnestelsel.
Dit patroon zal zich na de Saturnus-Neptunus-conjunctie in april-mei 2026 nog een keer herhalen, zij het dan met ruimere orbs.

Dit alles is van belang om de collectieve bewegingen en de bijbehorende psychologische achtergrond tussen 2023 en 2026 beter te begrijpen. Het zijn niet alleen twee van de drie collectieve planeten die van teken veranderen, maar ook Saturnus, de spreekwoordelijke wachter op de drempel, verandert van teken aan het begin (2023) en aan het einde (2026) van deze periode. Bovendien beëindigen Saturnus en Neptunus hun doorloop door het laatste teken van de dierenriem gezamenlijk en beginnen hun nieuwe cyclus op de eerste graad van het eerste teken ram.

Een Saturnus-Neptunus-cyclus duurt gemiddeld 36 jaar en elke volgende conjunctie valt zo'n 79° verder in de dierenriem. Dat betekent dat het niet vaak voorkomt dat Saturnus samen met Neptunus door het eigen domein van Neptunus loopt. De laatste keer was dat van februari 1523 tot januari 1526, de eerstvolgende keer zal dat van mei 2346 tot december 2349 zijn. De huidige conjunctie op 0° ram is uniek en komt in de afgelopen 6000 en in de komende 9000 jaar in elk geval niet voor.

Saturnus en Neptunus zijn tegenpolen, maar ook spiegels van elkaar. Saturnus ziet de materiële wereld als zijn werkelijkheid en beschouwt de innerlijke wereld van eigen gedachtes, overtuigingen en geloof als fantasie. Neptunus beschouwt de innerlijke wereld van de eigen gedachten, gevoelens, geloof als ware realiteit en de uiterlijke wereld als vergankelijk en een illusie.

Laten we eens kijken naar verschillende mondiale problemen en beginnen met de best-case scenario's die de mogelijkheid van een hernieuwde renaissance ondersteunen. We beginnen met de steenbok-climax van 1988-93.


Discipline en deugd

"Er is geen hogere religie dan de waarheid, geen diepere wetenschap dan liefde, geen grotere kunst dan mens zijn."
Dalai Lama

Stel je Saturnus voor als afspraak, principe of wet. Het heeft structuren, regels en richtlijnen nodig om te functioneren en zijn doelen te bereiken. Zonder gedragsregels, inzet en ambitie, zonder discipline of mogelijk zelfs dwang om die regels te volgen, is het onwaarschijnlijk dat de inspanningen met succes voltooid en het doel bereikt zal worden. Dit geldt niet alleen voor het individu, het geldt voor alle betrokken partijen, voor de samenleving en het gehele wereldgebeuren. Zonder een (expliciete of onuitgesproken) overeenkomst om bepaalde regels en richtlijnen te volgen, en zonder de bereidheid om zich aan een (tijd)schema te houden, verliest elk project vaart en raakt het na verloop van tijd achterop. Er moet discipline zijn om dit project te leiden, sturen, uit te voeren en de voortgang te bewaken. Iemand krijgt de verantwoordelijkheid daarvoor toegewezen en diegene moet de bevoegdheid hebben om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Zonder een dergelijke structuur en een routekaart voor de missie is mislukking of vertraging waarschijnlijk, of blijft het project onvoltooid. Saturnus kan falen niet verdragen.

Stel je Neptunus en zijn heersende teken vissen voor als de wereld van het ongeziene, het rijk van het transpersoonlijke, de universele liefde, het gebied van innerlijke rust of zingeving op het spirituele vlak en vraag je dan af: "Waarom zou iemand hier willen zijn, de weg hierheen willen volgen en wat zou hij of zij daarvoor moeten doen?" Mogelijk zijn mensen op zoek naar verlichting of naar een methode, een vorm die hen in staat stelt innerlijke rust en vrede te ervaren. Misschien gaat het er ook om aan de stress en druk van het alledaagse leven te ontsnappen, of misschien wel aan sleur, verveling en eenzaamheid.
Terwijl mensen dit pad bewandelen, leren ze de betekenis van deugdzame gedachtes en acties (soms 'juiste gedachte' of 'juiste actie' genoemd) en het belang van overgave en gefocust zijn kennen. Zulke transcendente ervaringen kunnen worden bereikt door regelmaat, volharding en discipline. En dat zijn wellicht de belangrijkste hulpmiddelen in de kosmische gereedschapskist van Saturnus.

Sat vis 03

Het combineren van de principes van Saturnus, Neptunus en vissen opent een verhoogd bewustzijn voor een zoektocht naar binnen, naar spirituele waarden en naar deugden die door elke religie en spirituele leer worden onderwezen, om doelen als zelfrealisatie en innerlijke vrede na te streven. Omdat de vorige Saturnus-Neptunus-conjunctie van 1989 in steenbok viel en daarmee de saturnale kant van de conjunctie benadrukt werd, kwam de focus steeds meer te liggen op presteren en belonen na het behalen van bepaalde resultaten (bv. een toename van stukloon i.p.v. uurloon). Een ultieme vorm hiervan in die tijd was de tamagotchi, een virtueel huisdier waar je middels een paar knopjes op een klein apparaatje voor moest zorgen en waarvoor je zelfs 's nachts wakker moest worden om hem in leven te houden.

Tijdens de huidige planetaire combinatie in vissen ontstaat een sterkere behoefte aan zingeving en zal de wereld waarschijnlijk meer horen over 'gelovige' mensen en 'spirituele' praktijken die een verhoogd bewustzijn creëren en deugdzaam gedrag laten zien. Zulke mensen zouden meer betrokken mogen zijn bij en deelnemen aan beleidsvorming, bestuursorganen en nieuwe vormen van politiek leiderschap in de wereld brengen.
In het beste geval vertegenwoordigt Saturnus, in combinatie met Neptunus in vissen, een nieuw tijdperk waarin ego's, geld en macht ten dienste worden gesteld aan de mensheid. Een tijdperk van mededogen tot uitdrukking gebracht door wereldleiders met een bereidheid om een helpende hand te bieden aan degenen die lijden of worstelen met conflicten en angst. Zulke leiders zijn sterk, omdat ze gedisciplineerd en toegewijd zijn om zorgzaam en vanuit betrokkenheid te handelen. Bovendien is dit een tijd (2023-26) waarin mensen wereldwijd hunkeren naar echte betrokkenheid en authenticiteit. Maar om te slagen, moeten ze de vraag naar verantwoording, transparantie en verantwoordelijkheid (Saturnus) begrijpen die dit type leiderschap vereist, om de steun van de bevolking te krijgen. Dat is niet gemakkelijk, maar er is tegelijkertijd een urgentie van de kant van het collectief dat iemand dit moet gaan doen. Dit soort leiders of misschien wel een gemeenschap van voorbeeldleiders zal waarschijnlijk zichtbaar worden in deze tijd.
Onze persoonlijke individuele bijdrage aan dit proces is mogelijk vanuit eigen authentiek innerlijk leiderschap, toewijding aan bewustzijnsontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid daarvoor. Daarmee kan leiderschap van onderaf en binnenuit worden gestimuleerd. Hoe verder we daarin groeien, des te kleiner wordt de kans dat we 'verkeerde' leiders kiezen.


Helden onder ons

"Waar een held is, is altijd ook een schurk."
Indiase wijsheid

Het redden van anderen in nood behoort tot het domein van Neptunus en vissen en wie moedige daden begaat of vanuit mededogen en onbaatzuchtige opoffering hulp aan anderen verleent, wordt vandaag de dag verheven tot het rijk van helden. De schurken zijn door Pluto in steenbok grotendeels ontmaskerd, het lukt alleen nog niet om ze aan te pakken, want ze hebben nog teveel macht.

Sat vis 04De wereld komt in een fase waarin helden nodig zijn, mensen die in staat zijn hun ego en eigenbelang aan de kant te zetten en zich in te zetten voor het collectief (Neptunus en vissen). Vaak zijn zulke mensen outsiders die vechten voor een zaak die gewaardeerd en bewonderd wordt, maar die meestal ook weinig kans van slagen maakt. Denk eens aan de mythologische strijd tussen David en Goliath, waarbij niemand verwachtte dat de reus zou verliezen. Hij was te groot, te machtig en David was maar gewoon een jongen op blote voeten met een katapult. In dit verhaal symboliseert Goliath Saturnus. Hij leek alle controle en macht te hebben om anderen te onderdrukken zoals hij wilde. Goliath was oppermachtig en niet te verslaan. David zou gemakkelijk te vernietigen zijn geweest. Maar David, Neptunus, was de outsider en iedereen wilde dat hij de reus zou verslaan. En toen hij dat deed, werd David een held.

Ongetwijfeld spelen zich vandaag de dag ook talloze david-en-goliath-verhalen af, en er zullen nog vele volgen in de komende drie jaar.
Wie dreigt onder de voet gelopen en vernietigd te worden? Wie is de held die hard werkt om zijn volk te verdedigen en te redden? Wie zal er uiteindelijk winnen? Saturnus-Neptunus is de epische strijd tussen de twee partijen van dit conflict. Deugd wint wanneer er bereidheid is offers te brengen en toewijding aan de saturnale principes van discipline, organisatie, management en volharding.
Maar bovenal die het vertrouwen behoudt, in zichzelf én van degenen die men dient. Dit is een van de verhaallijnen van Saturnus in vissen, die naar Neptunus in vissen beweegt, om zich begin 2026 op de eerste graad van ram met elkaar te verbinden.

 

De overgang van pathologische ambitie naar ontspanning en vrijheid

Om de betekenis van de beweging van Saturnus door vissen en de naderende conjunctie met de heerser van vissen, Neptunus, in 2023-26 beter te begrijpen, moeten we ook kijken naar de context van Pluto, die vlak nadat Saturnus aan zijn vissenreis is begonnen, met zijn eerste verkenning in waterman begon.
Bij Pluto in steenbok bestaat een sterke neiging tot obsessie (Pluto) en controle (steenbok en Saturnus). Dit kan worden gezien als een signaal van 'pathologische ambitie', waarbij de eigen activiteit gericht is op het bereiken van een bepaald resultaat, dat vervolgens gedefinieerd wordt als succes. Meestal gebeurt dit in zeer materialistische of politieke zin, zoals "Ik wil de wereld (of het bedrijf of de organisatie) regeren".
Met zo'n sterke ambitie (Pluto in steenbok) bestaat het gevaar dat neptuniaanse thema's als compassie, overgave, ontspanning, meegaan op de stroom, vrije tijd en plezier worden verwaarloosd. Terwijl Saturnus en steenbok heersen over de tijd, heeft Pluto in steenbok vaak geen tijd om iets te doen dat niet ten dienste staat van zijn persoonlijke doel om aan de top te komen en absolute controle en macht over anderen te bereiken. Pluto kan iemand macht geven, maar beperkt ook en kan zoveel druk op iemand leggen, dat diegene zich gedwongen voelt om veel (vaak te veel) te doen in weinig (vaak te weinig) tijd. Denk bv. aan het 'grensoverschrijdend' gedrag van pressie uitoefenen van Matthijs van Nieuwkerk, Khadija Arib of Dennis Wiersma, die slaaf zijn geworden van hun eigen ambitie.

Sat vis 05Met de intrede in waterman wordt het gevoel van macht een beetje anders. In plaats van gevangen te zitten in 'zo veel werk in zo weinig tijd', begint Pluto in waterman macht gelijk te stellen aan vrijheid. De collectieve drang is dan, om zich te bevrijden van de eis om zo veel te doen in zo weinig tijd, waar Pluto in steenbok voor staat.

Deze verschuiving van ambitie en controle naar vrijheid past helemaal bij Pluto's tekenwisseling van steenbok naar waterman. Hij heeft daarbij een gewillige handlanger in Saturnus, die zojuist gewisseld is van waterman naar vissen. De door Saturnus nagestreefde controle verschuift nu naar een meer vissenachtig of neptuniaans thema van loslaten, ontspanning, vrije tijd en zorgen voor een goed gevoel. Het is alsof hij wil zeggen: "Ik wil minder tijd besteden aan het veroveren van de wereld (mijn wereld) en meer tijd besteden aan vrijblijvende activiteiten waar tijd er niet toe doet."

Met andere woorden, in 2023-26 zal er waarschijnlijk een verschuiving plaatsvinden van ambitie en nadruk op macht en controle naar relaxen, niets doen en 'chillen'. Mensen zullen meer willen ontspannen, minder willen werken en meer persoonlijke vrijheid willen hebben. In deze context zou het gebied van 'werk en resultaat' minder streng kunnen worden en zou het gebied van 'kwaliteit van tijd buiten het werk' meer aandacht kunnen krijgen. De trend naar een kortere werkweek zal waarschijnlijk toenemen, misschien met minder werktijd per dag of een verandering van een 5-daagse naar een 4-daagse week of beide. In delen van Europa is dit al aan de gang. De tabel laat zien dat salaris weliswaar nog op 1 staat, maar dat waarden als autonomie, balans werk-privé, waardering en zingeving inmiddels de top 5 zijn binnengedrongen en waarden als auto, laptop en telefoon van de zaak, promotiemogelijkheden, reiskostenvergoeding en bonussen hebben verdrongen.
Saturnus staat voor tijd, terwijl Neptunus en vissen de waarde van privacy vertegenwoordigen. Mensen zullen meer tijd willen voor hun privéleven, misschien met goede vrienden en familie. Het verlangen naar privacy wordt een hogere waarde.

Dit zijn dus enkele van de positieve mogelijkheden die met de principes van Saturnus, Neptunus en vissen in de komende drie jaar naar voren kunnen komen. Maar zoals we als astrologen maar al te goed weten, is dat de planetaire constellaties in wezen neutrale energieën vertegenwoordigen en dat wat wij er mee doen, daar een kleuring en waarde aan geven. Daarom zullen er ook worst-case scenario's zijn van problematische kwesties die zich zouden kunnen manifesteren in het conflict tussen Saturnus, Neptunus en vissen. Ook dit zijn slechts mogelijkheden, maar wel gebaseerd op astrologische principes die in de praktijk worden weerspiegeld.

 

Vertrouwen of wantrouwen?

Een van de kernthema's van Saturnus in vissen en zijn naderende conjunctie met Neptunus is vertrouwen versus wantrouwen. Saturnus is van nature sceptisch. Hij wil hard bewijs voordat hij ergens mee instemt of iets doet. Hij eist bewijs of logica om elke 'waarheid', 'realiteit' of voorstelling van een resultaat te funderen. Neptunus daarentegen is van nature naïef, misschien te goed van vertrouwen en daarom vatbaar voor misleiding of uitbuiting door anderen. Neptunus regeert het rijk van verbeelding, wishful thinking, intuïtie en de behoefte om 'goed te doen'. Het ontbreekt hem echter vaak aan objectiviteit en onderscheidingsvermogen als het gaat om omstandigheden in de buitenwereld.
Op een ander niveau kristalliseert en verhardt Saturnus zijn eigen kijk op het leven, als die gebaseerd is op een negatieve ervaring en zijn eigen interpretatie ervan. In lijn met Neptunus roept de oorspronkelijke ervaring gevoelens van pijn en teleurstelling op als iemands vertrouwen wordt geschaad. Maar dit kan snel veranderen in iets heel zelfbeschadigends, want gekwetste gevoelens zijn de toegangspoort tot verontwaardiging en woede. Als ze op de spits gedreven worden en niet onder controle gebracht, kunnen ze escaleren tot wraakacties voor een vermeende persoonlijke belediging.

 

Sat vis 06Paranoia

Volgens de medische handboeken is paranoia 'een mentale toestand die meestal wordt beschreven als psychische stoornis, die wordt gekenmerkt door irrationele angsten en wanen, overmatig wantrouwen, ongegronde jaloezie, ziekelijke achterdocht, overdreven hooghartigheid of hallucinaties. Paranoia is vaak een aspect van een chronische persoonlijkheidsstoornis. Het ontwikkelt zich in een setting waarin geen ruimte is voor interactie met de omgeving en reflectie ontbreekt (gesloten systeem).'

Een wezenlijk gegeven binnen het thema vertrouwen versus wantrouwen is de gepolariseerde wereld waarin we leven. Sinds Neptunus naar vissen is gegaan hebben we steeds meer te maken gekregen met fake nieuws, framing, misleidende context, drogredenen, dubieuze bronnen en complottheorieën en is de angst aangewakkerd, dat we worden benadeeld en gemanipuleerd, als we dat al door hebben.

In Nederland hebben we dit kunnen ervaren in de coronatijd, toen delen van de grondwet buiten werking werden gesteld door een in de haast in elkaar gezette coronawet, eenzijdig informatie werd verspreid en informatie die niet in het coronabeleid van de overheid paste, stelselmatig werd tegengehouden, het coronabeleid tot absolute waarheid werd verheven en de overheid leugen op leugen gestapelde en tekeer ging tegen andersdenkenden met o.a. dreigementen van uitsluiting, waardoor er veel wantrouwen werd gewekt en polarisatie werd aangewakkerd.

In Rusland is propaganda, liegen, verdraaien en schuld afschuiven bijna verheven tot kunstvorm en samen met de onderdrukking van vrije journalistiek en strafbaar stellen van kritische vragen, weet niemand meer wat er nu echt aan de hand is. Dit heeft een klimaat van angst gecreëerd. Het Russische leiderschap is ervan overtuigd dat het de Westerse wereld een kwaadaardige bedreiging voor de wereld is en dat Rusland die koste wat kost moet elimineren.

Vergelijkbare gevallen van paranoia en het risico op geweld dat daaruit kan voortvloeien, hebben we ook gezien in andere actuele situaties, zoals de aanhoudende beschuldigingen van verkiezingsfraude bij de verkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten. Deze paranoia, de ongegronde jaloezie en overdreven hooghartigheid, leidde tot een opstand en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, met de bedoeling de uitslag van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Het is niet uit te sluiten dat dergelijke door paranoia gedreven acties met name in de komende 3 jaar opnieuw de kop op zullen steken en leiden tot verdere polarisatie en gewelddadigheden, zowel in de oorlog die Poetin is begonnen tegen Oekraïne als bij de komende Amerikaanse verkiezingen door diegenen die het idee hebben omarmd dat verkiezingen zijn vervalst (d.w.z. wanneer de eigen kandidaat niet de winnaar is, ongeacht de partij).
Omgekeerd, maar vergelijkbaar zijn de Russische verkiezingen waarbij de uitslag van te voren al vaststaat, of het nu gaat om die in Rusland zelf, waarbij in een golf van repressie kansrijke oppositiekandidaten zijn opgepakt, gevangen gezet of het land uitgejaagd, of door Rusland georganiseerde 'verkiezingen' in de bezette gebieden in Oekraïne.
Het opwerpen van twijfels over de integriteit van verkiezingen leidt steevast tot de ondermijning van de democratie. En omgekeerd geldt hetzelfde voor de vervalsing van een verkiezingsuitkomst als die bewezen kan worden, maar toch wordt toegestaan. De acties van leiders die in een staat van paranoia leven, hebben een enorm onstabiele, gepolariseerde en gevaarlijke wereld gecreëerd.

In plaats van paranoïde waanscenario's die worden veroorzaakt door een gevoel van wantrouwen jegens anderen voortdurend aan te wakkeren en uit te spelen, zou het constructiever zijn voor leiders om elkaar te ontmoeten en te proberen de vermeende oorzaken van wantrouwen weg te nemen. Vertrouwen kan alleen worden opgebouwd door communicatie. Maar dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, vooral wanneer het wantrouwen zo diep in iemands psyche is ingebakken dat het een persoonlijkheidsstoornis is geworden. Op dat punt is het moeilijk om er nog vanaf te komen en wordt het een duidelijke en actuele bedreiging voor de veiligheid van de gemeenschap, de natie en de wereld.
Misschien kunnen we zulke paranoïde individuen een veilige haven aanbieden (ook dat is een symbool voor Saturnus in vissen) waar ze rustig van het wereldtoneel waar ze zoveel onheil en angst veroorzaken, kunnen verdwijnen. Ze vrezen wraak, gevangenschap, marteling of zelfs de dood - ook een Saturnus-Neptunusthema. Wellicht zijn er andere manieren om van hen af te komen en hun bedreiging voor een wereld die naar vrede (vissen) en vrijheid (waterman) verlangt, te elimineren. Zo'n oplossing zou in de komende drie jaar gevonden kunnen worden. Zo niet, dan kan het een lange en moeilijke weg voor de mensheid worden.

 

sat vis 07Misleiding, leugens, verdraaiingen

Ook acties die het vertrouwen of geloof schenden, zoals liegen, verdraaien, vervormen, misleiden, afleiden of opzettelijk relevante informatie weg te laten die iemand in staat zou stellen gefundeerde keuzes en juiste beslissingen te nemen, kunnen groot wantrouwen veroorzaken. En ook dit is een Saturnus-Neptunus-vissenthema.
Saturnus vereist feiten en logica, evenals duidelijkheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit in de omgang met anderen als er wederzijds vertrouwen moet worden opgebouwd. Neptunus gaat ervan uit dat kwaliteiten als vertrouwen van nature in ieder mens aanwezig zijn, totdat het tegendeel blijkt. In deze vorm is Neptunus te naïef om onderliggende motieven van anderen te herkennen, of hij is zelf de bedrieger en gelooft dat anderen hem niet op heterdaad zullen betrappen.

De manier waarop we taal gebruiken is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen (Neptunus) en geloofwaardigheid (Saturnus). Woorden hebben over het algemeen een betekenis waarover universele consensus bestaat. Als iemand die betekenis vervormt om zijn persoonlijke status of autoriteit te vergroten, heeft dit meestal het tegenovergestelde resultaat. Hij verliest geloofwaardigheid en vertrouwen. Als een invasie van Oekraïne bijvoorbeeld wordt beschreven als een 'speciale militaire operatie' om het land te zuiveren van illegale activiteiten, terwijl het in werkelijkheid een volledige oorlog is, gericht op het annexeren van dit land, is dit een verdraaiing van de feiten en een weglating van relevante informatie over het ware motief. Met dit soort vervormingen, die zeker niet beperkt is tot het Russische leiderschap, verliest de bevolking het vertrouwen in de wereldleiders. Dit is ook te zien in het leiderschap van de Verenigde Staten gedurende de 21e eeuw, waar elke president verhalen heeft gecreëerd en uitspraken heeft gedaan om een positief beeld van zijn beleid en beslissingen over te brengen. In dergelijke gevallen wordt de waarheid verdraaid. De bewering van de Amerikaanse president dat de evacuatie van Afghanistan 'een buitengewoon succes' was (Reuters, 31 augustus 2021) komt niet overeen met het beeld dat de meeste mensen hebben, die de gebeurtenissen op televisie hebben gezien.
En in ons eigen land is de eenzijdige informatie in de coronatijd een sterke voedingsbodem geweest voor complottheorieën en is bij elk 'sorry' van de premier het vertrouwen verder afgenomen.

Er zijn nog vele andere voorbeelden aan te halen en er zullen er waarschijnlijk nog veel meer volgen in de komende jaren van 2023-26, waaruit blijkt hoe vervormingen en misleiding de geloofwaardigheid en het vertrouwen van het publiek ondermijnen. In het beste geval kan dit leiden tot onthullingen van diepere corruptie en oneerlijkheid op hoog niveau. Onder moeilijke omstandigheden gaan mensen op zoek naar een leider waarin ze geloven, die hen steunt en bemoedigt en waar ze als held naar opkijken. Als de held van zijn voetstuk valt door corruptie, misleiding en bedrog, ontstaat er al snel een gevoel van teleurstelling en verraad. En als dan de vlam in de pan slaat, ziet het er voor dergelijke leiders niet goed uit. Maar al helemaal niet voor de bevolking, als zulke leiders hun machtsinstrumenten inzetten om tegenstanders uit te schakelen en de eigen bevolking te onderdrukken. Daarvan zien we talloze voorbeelden in de wereld (Iran, Afghanistan, Peru, Syrië, Soedan, ...).

 

Lichamelijke en geestelijke gezondheid

Saturnus, Neptunus en vissen zijn ook belangrijk met betrekking tot de fysieke en mentale gezondheid.
Laten we eerst naar het fysieke kijken. Als Saturnus-Neptunus wijst op fysieke zwakte, dan kunnen we Saturnus zien als het fysieke lichaam, het skelet, de botten, huid, tanden en nagels. Neptunus verwijst naar de bloedcellen van het organisme en het vermogen om het lichaam te reinigen en infecties te bestrijden.

Het is geen toeval dat de vorming van een groot deel van de bloedcellen plaatsvindt in het beenmerg. Het rode beenmerg bevat bloedstamcellen waaruit zich rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes kunnen vormen. Met andere woorden, deze bloedcellen (Neptunus) worden geproduceerd in de botten (Saturnus). De witte bloedcellen maken deel uit van het immuunsysteem van het lichaam. Ze helpen het lichaam infecties en andere ziekten te bestrijden.

Kortom, onder Saturnus en Neptunus in vissen (2023-26) zullen mensen over de hele wereld waarschijnlijk meer aandacht moeten besteden aan hun immuunsysteem, omdat we waarschijnlijk allemaal vatbaarder zullen zijn voor infecties en bloedaandoeningen. Zo kan er een toename zijn van bloedziekten geassocieerd met kanker en leukemie.
Dit komt misschien niet als een verrassing na Covid-19. Deze ziekteverwekker en zijn mutaties zijn nog steeds aanwezig en kunnen nog steeds ernstige ziekten over de hele wereld veroorzaken. Het is belangrijk dat we leren ons immuunsysteem te beschermen om voorbereid te zijn op nieuwe besmettingen. Daarom zal het bewustzijn van een gezonde levensstijl, dieet en lichaamsbeweging waarschijnlijk toenemen met als gevolg dat ook diensten en producten die betrekking hebben op dit gebied, ook meer in trek zullen zijn. Daardoor zal de gezondheidszorg en onderzoek op dat gebied een sector met groeiende investeringen worden - tenzij de overheid (Saturnus) prijscontroles afdwingt (meer Saturnus), wat op zijn beurt de winstgevendheid van deze bedrijven vermindert. Deze planetaire bewegingen geven echter wel aan dat de vraag naar gezondheidsproducten en -diensten zal toenemen, terwijl de beschikbaarheid ervan niet noodzakelijkerwijs zal toenemen.

Nu komen we bij de invloed van Saturnus-Neptunus op de geestelijke gezondheid.
Psychologisch gezien bevatten deze twee planeten en de tekens waarover ze heersen meer thematiek van abnormale of disfunctionele psychologische gesteldheden dan enig ander planetair archetype. Bij Saturnus moeten we dan denken aan alle vormen van angststoornissen, verharding en fixatie, controleverlies of overgecompenseerd autoritair gedrag. Bij Neptunus kunnen we denken in de richting van hallucinaties, wanen, misleiding, corruptie, paranoia, vergiftiging, e.d. Dus wat gebeurt er als deze twee planeten en bijbehorende tekens worden benadrukt van 2023 tot 2026? Welke rol spelen ze in de gebeurtenissen en conflicten die er al zijn en zich nog zullen ontvouwen tussen negatieve uitingsvormen, zoals oorlogen en andere gewapende conflicten, machtsmisbruik of oncontroleerbare natuurrampen of andere ellende en positieve, zoals de mogelijkheden van een intellectuele, artistieke, technologische, spirituele en communicatieve renaissance?

Sat vis 08Als gevolg van de vele lockdowns (Saturnus) en sluitingen van winkels en scholen tijdens de pandemie van 2020-21 (in sommige landen zoals China ook in 2022), werden mensen gedwongen zich te isoleren van vrienden en geen normaal sociaal contact te hebben. Dit isolement heeft ervoor gezorgd dat velen zich eenzaam of depressief voelen, iets wat vooral onder jongeren nog steeds doorwerkt. Eenzaamheid en depressie zijn thema's van Saturnus. Neptunus staat voor onzekerheid en het gevoel de controle over een situatie of het eigen leven te verliezen. Eenzaam en geïsoleerd zijn zal vaak leiden tot terugtrekking uit de samenleving. Zo iemand kan de normale functies en basisbehoeften zoals voeding, hygiëne, sociale interactie en persoonlijk uiterlijk verwaarlozen en onoplettend worden. Dit kan weer leiden tot vergeetachtigheid, verlies van zelfrespect en zelfvertrouwen.
Het idee om terug te keren in de samenleving en interactie met anderen, zelfs om de rol van student, werknemer of geliefde te moeten hervatten, kan angst veroorzaken. Het kan ook het gevoel creëren 'gek' te worden en de controle over bestaan en welzijn te verliezen.

Vanuit astrologisch oogpunt is het geen verrassing dat psychische problemen zoals angst steeds meer aandacht vragen. Als mensen niet meer verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen en verbeteren van hun mentale en fysieke gezondheid, zullen deze problemen alleen maar erger worden. En als naties en hun leiders niet meer maatregelen nemen om de veiligheid van hun bevolking te verbeteren, zal de angst voor de toekomst blijven bestaan en zelfs toenemen. Als je een gezonde bevolking wilt, heb je, zowel fysiek als sociaal, een klimaat van veiligheid nodig, waarin de politicus, de manager en de leraar de rolmodellen zijn. Dit klimaat moet ook kwaliteiten hebben zoals vertrouwen, welzijn en betrouwbaarheid in sociale en fysieke termen.

Met andere woorden, om de mensheid zover te krijgen dat er een renaissance kan plaatsvinden, moeten leiders de positieve eigenschappen van Saturnus en Neptunus in de komende drie jaar laten zien, in plaats van angst aanwakkeren door bedreigingen en acties die onzekerheid en gevaar creëren. Natuurlijk, nogmaals, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het kan.

 

Ontvoering, verdwijning, vergiftiging en spionage

Saturnus vertegenwoordigt de politiek, regeringen, gezag en autoriteiten. Neptunus is verbonden met het rijk van het onzichtbare, van dingen (en mensen) die verdwijnen. Neptunus en vissen heersen ook over chemicaliën en gifstoffen. Met deze combinatie zouden we een toename van ontvoeringen kunnen zien, misschien voor losgeld, of de verdwijning van belangrijke figuren die worden gezien als een bedreiging voor het gezag van anderen. Het is ook mogelijk dat chemische wapens (Neptunus) en gifstoffen steeds vaker worden gebruikt om vijanden uit te schakelen. Daarbij komt nog de dreiging van nucleaire aanvallen. Om te zeggen dat de wereld een periode van verhoogd gevaar ingaat, terwijl het begin 2023 al in een dergelijke staat verkeert, is beslist niet overdreven, vooral gezien het feit dat er verschillende staatshoofden zijn die vatbaar zijn voor paranoia, die intussen is geëscaleerd tot een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een gevaarlijke bedreiging vormt voor de wereldvrede. Hoe meer deze leiders zich bedreigd voelen, hoe groter de kans dat mensen die zij als een bedreiging voor hun autoriteit zien, verdwijnen.
De angst voor verraad kan zo groot worden, dat elke vermeende tegenstander als spion kan worden gezien en voor verraad wordt terechtgesteld. Een voorbeeld is de danseres en courtisane Mata Hari die tijdens de Saturnus-Neptunus-conjunctie in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk wordt opgepakt en als vermeende spionne terechtgesteld.

Neptunus werkt het liefst waar zijn activiteiten onzichtbaar zijn. Hij kan de aandacht afleiden van wat er echt gebeurt en wat hij echt doet door de illusie te creëren dat er niets of iets anders aan de hand is. Daarom valt magie onder Neptunus, inclusief magie op het podium. Neptunus voelt zich op zijn gemak in de onderwereld. Saturnus daarentegen domineert, zoals gezegd, de overheid en autoriteiten. Daarom kunnen we in 2023-26 een sterke toename verwachten van spionageactiviteiten (Neptunus) door overheden (Saturnus) of andere instanties die op snode, onzichtbare en ongrijpbare manieren naar informatie zoeken. Thema's die momenteel volop in het nieuws zijn.
Sat vis 09Tegelijkertijd kunnen steeds meer mensen het gevoel hebben dat ze in de gaten worden gehouden! En ook dat kan een reden zijn voor paranoia. Vooral mensen in politieke of staatsfuncties en misschien ook in machtsposities in bedrijven worden in de gaten gehouden door onzichtbare hogere machten op de achtergrond. Ze kunnen van verschillende kanten onder druk worden gezet, om bepaalde prestaties te realiseren of juist niet. Kennis is macht, althans dat is wat inlichtingen-functionarissen geloven. Het is dus een kwestie van informatie verzamelen die de aanbesteder een voordeel geeft ten opzichte van een tegenstander.
In dit opzicht blijft intellectueel eigendom zeer waardevol en kan diefstal van intellectueel eigendom wereldwijd nog steeds een groot probleem zijn, zelfs meer dan eerder werd gedacht. Nu Saturnus in vissen op weg is naar zijn ontmoeting met Neptunus in 2026, zullen hackeraanvallen en cyberaanvallen waarschijnlijk nog wel een tijdje doorgaan en zelfs toenemen.

 

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (afgekort: AI - artificial intelligence) is een verzamelnaam voor applicaties, die complexe taken uitvoeren die voorheen handmatig werden gedaan, sneller en efficiënter uit kunnen voeren of automatiseren. Bekende voorbeelden zijn de calculator, een potje schaken, de online communicatie met klanten of de zoekmachine van Google. Ook dit is een thema van Saturnus en Neptunus, omdat het gaat over het doelgericht adviseren, plannen en structureren van informatie (Saturnus), terwijl de daaraan ten grondslag liggende processen onzichtbaar en grotendeels ondoorgrondelijk zijn (Neptunus).

Sat vis 10AI is inmiddels zover ontwikkeld, dat er geen grenzen meer zijn aan de mogelijkheden. Met behulp van AI kan een machine menselijke vaardigheden vertonen, zoals redeneren, leren, plannen, emoties tonen, een stem of gezicht herkennen, e.d. AI staat ook aan de basis van deepfakes, een nieuwe vorm van beeldmanipulatie. 
De gezondheidszorg heeft hoge verwachtingen van AI. Een intelligente computer zou kleine veranderingen en afwijkingen veel nauwkeuriger kunnen waarnemen en eerder herkennen dan een arts van vlees en bloed. Ook kan AI onvermoeibaar zeer complexe operaties uitvoeren.

Een van de jongste ontwikkelingen van AI is de zogenaamde chatbot, een applicatie die zelfstandig teksten kan schrijven, op basis van een voorgegeven onderwerp. Of een mens of een computerprogramma deze tekst heeft geschreven, is nauwelijks te meer onderscheiden. Er zijn zelfs vergelijkbare programma’s, die op commando schilderijen en muziekstukken kunnen maken. Miljoenen gebruikers over de hele wereld storten zich op deze technologieën, waaronder grote bedrijven als Google, Microsoft en Huawei.

Maar de AI-computers denken hier niet bij na! Ze hebben geen bewustzijn over de taken die ze uitvoeren; ze volgen algoritmes en herkennen patronen. Het zijn een soort papegaaien, die simpelweg mensen nabootsen zonder referentie naar enige betekenis, een bepaalde moraal of waarheid. Het programma baseert zich op informatie die op internet te vinden is. Of die informatie ook correct is, doet voor de programmeurs kennelijk niet ter zake. Het programma zelf heeft geen wil en is niet in staat om dit na te gaan.

Van rekenmachines tot zelfschrijvende tekstprogramma’s. Het is te verwachten dat met name in de komende 3 jaar AI een enorme vlucht zal nemen en een steeds prominentere rol in de samenleving gaan spelen. Maar er zijn ook talloze gevaren: het risico op plagiaat en de verspreiding van nepnieuws wordt groter. Ook kunnen AI-programma's (nog) geen onderscheid maken in voor wie welke informatie wel of niet geschikt is. Denk aan het voorbeeld dat een 13-jarig kind dat via een chatbot te horen kreeg dat het gerust seks kon hebben met een 31-jarige volwassene. En wat te denken van thema's als aansprakelijkheid, beïnvloeding, privacy, afhankelijkheid, misbruik, wetgeving, waar nog nauwelijks aandacht aan is besteed tijdens de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van AI? Daarom zou het goed zijn de Saturnus-in-vissenperiode ook te gebruiken voor goede en degelijke wetgeving op dit gebied.

De ontwikkeling van AI is niet te stoppen. Laten we AI daarom vooral als applicatie gebruiken, een hulpmiddel waarbij altijd het menselijke oog meekijkt en het bewustzijn de meetlat blijft waartegen het eindproduct van AI wordt afgemeten, voor het de wereld in wordt gestuurd.Sat vis 11Rusland en de Saturnus-Neptunus-cyclus

Een fundamenteel obstakel voor de wereldvrede van vandaag is o.a. het klimaat van angst, gecreëerd door de dreiging van een nucleaire oorlog door de Russen. De rechtvaardiging daarvoor door Poetin en het gedrag en de bedreigingen van de Russische leiders zijn uitingen die precies overeenkomen met de eerder genoemde definitie van paranoia: een innerlijk beeld dat hoe dan ook verwezenlijkt moet worden, gebaseerd op een enorme angst, een extreme achterdocht, ongegronde jaloezie, een ingebeelde waan dat de buitenwereld het op jou persoonlijk heeft voorzien in combinatie met buitensporige arrogantie en hooghartigheid, die karakteristiek zijn ontwikkeld in een gesloten systeem, waarin feedback van buitenaf niet wordt toegelaten en reflectie ontbreekt.
Het Russische leiderschap heeft zichzelf en zijn aanhangers ervan overtuigd dat de VS, Oekraïne en veel westerse democratieën 'satanisch' zijn en dat Rusland deze kwaadaardige bedreiging voor de wereld moet elimineren. Er zijn verschillende gebeurtenissen die door de voorstanders van dit leiderschap worden aangehaald om deze bewering te bewijzen en zo de invasie van Oekraïne en de brute slachting van mensen (zowel Oekraïners als Ruslands eigen soldaten) te rechtvaardigen. Met andere woorden, de Russische leider Poetin voelt zich gekrenkt, gekwetst, bedrogen, verraden en vervolgd. Het doet er niet toe dat dit ook een psychologische projectie is, want hij heeft zelf voortdurend anderen gekwetst, bedrogen, verraden, vervolgd en naar verluidt zelfs vermoord.
Sat vis 12Deze psychische toestand wordt ook bevestigd door het verhaal van de onlangs gedeserteerde Russische officier Gleb Karakulov uit de presidentiële garde van Vladimir Poetin. Hij noemt Poetin een oorlogsmisdadiger en beschrijft hoe hij uit angst voor vrijwel elk fysiek contact permanent in isolement leeft, bewust voor een informatievacuüm kiest (alleen de Russische staatstelevisie), paranoïde en bang is.

De horoscoop van Poetin 1 laat dit thema duidelijk zien. Ook al is de geboortetijd niet helemaal zeker, de Saturnus-Neptunus-conjunctie in 12, ingeklemd tussen Zon en Mercurius is onmiskenbaar, evenals zijn Pluto (heer 1) op het MC conjunct Zuidknoop en Zwarte Maan, ongeaspecteerde Maan in 8 en schorpioen-AC.

Rond de vorige Saturnus-Neptunus-conjunctie is de Russische politiek omgeslagen: het Sovjetregime is ingestort, de regering afgezet en het land heeft opnieuw moeten beginnen. Als de huidige cyclus ten einde loopt, kan dat in 2023-26 opnieuw gebeuren. De laatste conjunctie van deze twee planeten vond plaats in 1989, toen de Berlijnse Muur viel en het communistische regeringsmodel van de Sovjetunie met 'glasnost' en 'perestrojka' tot een abrupt einde kwam. Deze gebeurtenis lijkt de oorzaak te zijn van de paranoia en minachting van president Poetin voor de VS en West-Europese staten, evenals voor de NAVO, die hij de schuld geeft van de ondergang van de Sovjetunie in 1989-90.

Er is een interessante kosmische correlatie tussen 1989 en 2026 die betrekking heeft op de cyclus van Saturnus en Neptunus. In 1989 bevond de conjunctie zich in steenbok, het teken waar Saturnus heerser van is. Van 2023 tot half februari 2026 zal Saturnus grotendeels in vissen zijn, het laatste jaar in conjunctie met Neptunus, die over dit teken heerst. Laten we eens kijken naar eerdere periodes met een Saturnus-Neptunus-conjunctie in de geschiedenis van het Russische rijk.

 

Sat vis 13 

1989

Sat vis 14Nadat in 1985 een nieuwe charismatische leider, Michail Gorbatsjov, aan de macht kwam, was de Sovjet nagenoeg bankroet. Gorbatsjov besloot het gesprek met het westen aan te gaan en vond in Ronald Reagan een goede gesprekspartner. Een onverwachte ontspanning was het gevolg en luidde het einde van de Koude Oorlog in. Communistische regimes vielen als dominostenen om en als gevolg daarvan viel op 9 november 1989 - 4 dagen voor de laatste van drie Saturnus- Neptunus-conjuncties in dat jaar - de Berlijnse Muur en werd de Duitse hereniging aangekondigd.
Gorbatsjov kwam klem te zitten tussen radicalere hervormers als Boris Jeltsin en de oude communistische garde. Deze laatsten deden in augustus 1991 een couppoging, die echter door toedoen van Jeltsin mislukte. Gorbatsjov was echter dusdanig verzwakt dat hij in december 1991 aftrad als president en Jeltsin nam het roer over. Estland, Letland en Litouwen hadden zich intussen onafhankelijk verklaard.

 

1952-53

Sat vis 15Vóór 1989 vormden Saturnus en Neptunus een drievoudige conjunctie in 1952-53 in weegschaal. Op dat moment vonden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Ten eerste werd in het toenmalige Leningrad Vladimir Poetin geboren op 7 oktober 1952. De tweede grote gebeurtenis in deze periode was de dood van Jozef Stalin op 5 maart 1953. Dit betekende het einde van zijn lange regeerperiode als leider van de Sovjet-Unie van 1924 tot aan zijn dood. Pikant detail is dat op de dag van zijn begrafenis, volgens Wikipedia, zo'n 100 burgers stierven in een menigte om hem hun laatste eer te bewijzen. De dood van Stalin markeerde een cruciale overgang in de Russische politiek en het begin van de Koude Oorlog.

In 1952 werd door de westerse geallieerde bezettingsmachten en West-Duitsland het zgn. Deutschland-Vertrag ondertekend, waarmee de status van West-Duitsland als bezet gebied werd opgeheven en het land weer als soevereine staat werd erkend. Achtergrond was, om met de toenemende spanningen tussen Oost en West, een Duitse bijdrage ter verdediging van het vrije westen te krijgen. Door het opheffen van de staat van bezetting kon West-Duitsland lid worden van de NAVO en geïntegreerd in de defensie van West-Europa. Voor het Oostblok was dit aanleiding om de grenzen tussen Oost en West te versterken en een spergebied van 5 km. breed langs de grens in te richten, het begin van het IJzeren Gordijn.
In de Verenigde Staten begint een heksenjacht op vermeende communisten en Russische spionnen en in november 1952 wordt door Harry Truman de National Security Agency opgericht met onbeperkte vrijheid om te spioneren en alle vormen van communicatie te onderscheppen.

Nog even terug naar Vladimir Poetin: hij is dus geboren onder een Saturnus-Neptunus-conjunctie, dus het is niet moeilijk om het psychologische patroon te zien waar een diepe angst aan te grondslag ligt en dat zich heeft kunnen ontwikkelen tot een persoonlijkheidsstoornis (wat overigens niet betekent dat iedereen die onder de Saturnus-Neptunus-conjunctie is geboren paranoia is - het is slechts een van de vele mogelijke uitdrukkingsvormen). Wat echter interessant is, is dat de oorsprong van zijn interne en externe conflict, evenals het tijdperk dat zijn hele nalatenschap bepaalt, teruggaat tot de eerste en tweede conjunctie van deze planeten. De gebeurtenissen van 1989 bepaalden wie Poetin zou worden, zowel in termen van wereldleiderschap als zijn psychologische gezindheid. De volgende conjunctie in 2026 zou daarom wel eens het einde van zijn loopbaan kunnen betekenen.
Even terzijde, ook de huidige leider van China, Xi Jinping, werd geboren onder dezelfde Saturnus-Neptunus-conjunctie op 15 juni 1953. Het zal heel interessant zijn om te zien hoe deze twee staatshoofden in de komende jaren met elkaar zullen opschieten. Het momenteel uitgestraalde vertrouwen tussen hen en hun tentoongespreide loyaliteit zou in de nabije toekomst mogelijk ernstig in twijfel worden getrokken, want zodra de grenzen van vertrouwen worden overschreden, zal de paranoia bij de een of de ander toeslaan.

 

1917

Sat vis 16De Russische Revolutie in 1917 betekende de afschaffing van het tsarendom. De Saturnus-Neptunus-conjunctie viel dat jaar op 1 augustus, samen met de Zon op 4°45' leeuw. In Rusland heerst na enkele misoogsten hongersnood en veel voorzieningen laten te wensen over. Daardoor ontstaan er massale stakingen. De tsaar wil het leger inzetten om deze te breken maar de militairen weigeren in te grijpen en onder aanvoering van de uit ballingschap teruggekeerde Lenin, leiden de opstanden uiteindelijk tot de Oktoberrevolutie, waarin de tsaar wordt afgezet.

De conjunctie valt midden in de Eerste Wereldoorlog. Om aanvoerroutes van goederen zoveel mogelijk te ondermijnen had Duitsland de onbeperkte duikbotenoorlog verklaard, wat er toe leidde dat de tot dan nog neutrale Verenigde Staten Duitsland de oorlog verklaren. Door de Duitsers wordt voor het eerst in Ieper ook mosterdgas als oorlogswapen ingezet. Het is veelbetekenend dat de Duitse chemicus en ontwikkelaar van mosterdgas en andere chemische wapens, Fritz Haber, verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, voor zijn verdienste in de industriële ammoniaksynthese, de basis voor de kunstmestproductie, in 1918 de Nobelprijs voor chemie krijgt!

 

Saturnus-Neptunus-conjuncties in de 19e eeuw

1882

Sat vis 17De Saturnus-Neptunus-conjunctie valt samen met de Zon in stier en staat aan het begin van de Neptunus-Pluto-conjunctie. Een jaar eerder werd tsaar Alexander II vermoord door een extreemlinkse terroristische organisatie genaamd 'Narodnaya Volya', 'Wil van het Volk'. Voor zijn dood werd Alexander Oeljanov, de oudere broer van Lenin verantwoordelijk gehouden en opgehangen. Hij werd opgevolgd door Alexander III.
Het is ook het jaar van de dood van Karl Marx, auteur van 'Het Communistisch Manifest'

De pogingen die Alexander II had gedaan om het land te hervormen en het Russische volk meer autonomie te geven werden door zijn opvolger Alexander III volledig tenietgedaan. Als gevolg van de moord op zijn vader was hij van mening dat deze vorm van vrijheid alleen maar zou zorgen voor meer revolutionaire ideeën. Hij voerde een reactionair bewind. Hij ontsloeg de liberaal gezinde ministers van zijn vader, verscherpte het staatstoezicht op middelbaar en hoger onderwijs, breidde de bevoegdheden van de politie aanzienlijk uit en ageerde als behoeder van de Russisch Orthodoxe kerk streng tegen joden, Rooms-katholieken en protestanten. Opstandelingen en dissidenten werden massaal naar Siberië verbannen, iets wat nog steeds gebeurt.

 

1846

Sat vis 18In 1846 vindt een drievoudige Saturnus-Neptunus-conjunctie plaats eind waterman. De conjunctie valt samen met de ontdekking van Neptunus. Vlak na de laatste conjunctie gaat Saturnus naar vissen, zodat de thematiek van deze conjunctie in feite nog twee jaar verlegd wordt.
Het is een periode van grote sociale onrust. Een geheimzinnige ziekte vernietigt in grote delen van Europa de aardappeloogsten en de voedselprijzen stijgen tot ongekende hoogten. Duizenden mensen sterven door hongertyfus. Tegen bendes hongerige arbeiders werd het leger ingezet.
Ook Rusland wordt zwaar getroffen door hongersnoden en droogte. Het gevolg was dat een groot aantal Russen, als gevolg van voedsel- en landtekorten, het moederland verliet en naar de Verenigde Staten emigreerde.

In 1847 richt Friedrich Engels de Bond der Communisten op. Samen met Karl Marx schreven zij 'Het Communistisch Manifest' over de beginselen van het communisme, dat voor een breed publiek toegankelijk was. Het ging over de oprichting van een nieuwe maatschappij zonder klassen en privé-eigendom met als motto: 'Proletariërs aller landen, verenigt u!'
In dezelfde tijd begon Victor Hugo aan zijn roman 'Les Misérables', dat de uitzichtloosheid van de onderklasse beschrijft, dat een aanklacht is tegen de aristocratie en een appèl doet op de medemenselijkheid.
De onlusten van 1846-1848 leidden in veel landen tot hervormingen, o.a. tot het (her)schrijven van de grondwet, zoals in Nederland, Zwitserland, Toscane, Mecklenburg en Denemarken.

 

1809

Sat vis 19De eerste Saturnus-Neptunus-conjunctie van deze eeuw was op 1 december 1809 op bijna 7° boogschutter en valt nog voor de ontdekking van Neptunus. We zitten dan nog in de tijd van de napoleontische overheersing en Rusland had met Frankrijk een verbond. Toen de Fransen het Continentaal Stelsel invoerden ‑ een handelsblokkade tegen Groot-Brittannië ‑ werd Rusland gedwongen hierin mee te gaan. Zij lieten Frankrijk hun gang gaan in West-Europa en in ruil daarvoor zou Frankrijk zich niet bemoeien met Russische veroveringen elders, zoals het toenmalige Zweedse Finland en Kaukasische gebieden. Maar omdat de Engelsen sinds jaar en dag een belangrijke handelspartner van Rusland waren, trokken de Russen zich terug uit het bondgenootschap met Frankrijk. Het gevolg was dat het Franse leger Rusland in trok tot in Moskou toe. Maar de Russen weigerden zich over te geven en nadat de Fransen hun voorraden in vlammen hadden zien opgaan en zich een strenge winter aandiende, trokken zij zich terug en werden meer dan 160.000 Franse soldaten in de pan gehakt. Uiteindelijk trokken de Russen met hun bondgenoten Parijs binnen en dit luidde het definitieve einde van Napoleon in.
Het is interessant dat zowel Zweden als Finland afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend om lid te worden van de NAVO om zich te verdedigen tegen een mogelijke Russische aanval.

 

Resumé

Het is opvallend hoe Rusland verweven is met de Saturnus-Neptunus-cycli. Vrijwel bij iedere conjunctie vinden ingrijpende politieke verschuivingen plaats, die leiden tot een nieuw bewind.

Opnieuw staat Rusland op de drempel van een grote omwenteling, als Saturnus en Neptunus op 20 februari 2026 samenkomen. Sinds het moment dat Saturnus in maart 2023 het door Neptunus gedomineerde teken vissen is binnengegaan, zouden gebeurtenissen met betrekking tot deze 36-jarige cyclus, die correleert met het einde van de Russische regering in zijn huidige vorm, eerder kunnen plaatsvinden. Vladimir Poetin is nog de president van Rusland. Hij is al meer dan 20 jaar aan de macht en paranoia. Hij is geboren onder de Saturnus-Neptunus-conjunctie van 1952-53. De meest vormende gebeurtenis van zijn leven was de ineenstorting van de Sovjet-Unie en het communisme, die plaatsvond onder de Saturnus-Neptunus-conjunctie van 1989. Nu is de derde conjunctie van deze twee planeten in het leven van Vladimir Poetin aanstaande, en opnieuw staat Rusland op de rand van transformatie tussen 2023 en 2026. Rusland en zijn regering, zoals we die nu kennen, zijn kwetsbaar voor volledige verandering in de komende drie jaar.

Het innerlijke motief is Neptunus. De uiterlijke vorm is Saturnus. En het is opmerkelijk hoe deze twee planeten zo'n krachtige rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Rusland en in het leven van Poetin, die de geschiedenis in zal gaan als een schurk of als een held, afhankelijk van welke ideologie je aanhangt.

Zijn leven en de geschiedenis van de natie die Poetin zo lang heeft geleid, vertegenwoordigen de belichaming van Saturnus-Neptunus op talloze niveaus: het klassieke epos van heiligen en zondaars, helden en schurken.

 

Bronnen

Raymond A. Merriman - Predictions for 2023
Astrologie Heute - diverse artikelen uit verschillende tijdschriften
Wikipedia

 

1     Er circuleren verschillende geboortetijden van Poetin. De meeste bronnen noemen 9:30 uur lokale tijd als geboortetijd, maar geven geen bron. De afgebeelde horoscoop is voor deze tijd gemaakt.
Claude Weiss heeft de geboortetijd gecorrigeerd naar 16:10 uur lokale tijd en zijn motivatie daarvoor uitgebreid beschreven in het artikel 'Überlegungen zu Putins Geburtszeit', gepubliceerd in Astrologie Heute nr. 83 van februari-maart 2000. Die horoscoop heeft een steenbok-AC, Uranus op de DC, de Maan op het IC en de Saturnus-Neptunus-conjunctie op de cusp van het 9e huis.