Sinds 2019 staat Chiron definitief in het teken ram, waar hij tot 2027 zal blijven. Ram is het teken waarin Chiron in zijn baan het verst van de Zon is verwijderd en er met ruim 7 jaar het langst over doet om doorheen te lopen. Momenteel, bijna halverwege deze doorgang door ram, is er een opmerkelijke ontmoeting tussen de 'gewonde genezer' en de Noordelijke Maansknoop, die in juli van dit jaar eveneens in het teken ram is aangekomen. De achterwaarts bewegende Maansknopenas en de door zijn jaarlijkse retrograde periode schommelende Chiron ontmoeten elkaar op 5 maart 2024 op 17°27' ram. De hele werkzame periode van deze samenstand duurt echter veel langer. Voor de conjunctie van een planeet met de Knopenas mag een orb van 8° worden aangehouden, waardoor deze conjunctie van eind september 2023 tot half mei 2024 duurt. Dit aspect zal ons dan ook de komende maanden vergezellen.

Niet alleen zal het zijn stempel drukken op collectieve gebeurtenissen, maar het zal ons zeker ook individueel bezighouden. Dit komt omdat in elke geboortehoroscoop de conjunctie in een bepaald huis valt, waardoor de specifieke thema's van dat huis geactiveerd worden. Omdat Chiron al meer dan vier jaar in het teken ram loopt, hebben we met deze energie al enige ervaring kunnen opdoen. Voor mensen die geboren zijn tussen april 1968 en maart 1977 is dit zelfs een levensthema, omdat Chiron ook in hun geboortehoroscoop in ram staat. (De periodes van half oktober 1968 tot eind januari 1969 en van eind mei tot half oktober 1976 vallen daarbuiten, omdat Chiron door zijn retrograde beweging nog terugkeerde naar vissen of al even in stier was.)

Omdat Chiron ongeveer 51 jaar over zijn ronde door de dierenriem doet, heeft deze generatie zijn Chiron-return of nog niet zo lang geleden gehad, of de Chiron-terugkeer vindt nu of in de komende jaren plaats - afhankelijk van het geboortejaar. De meest indringende Chiron-return zal zijn voor mensen geboren tussen 1972 en 1974. Hun Chiron-return valt samen met de transit van de Noordelijke Maansknoop over de geboorte-Chiron. Ze worden direct beïnvloed door de conjunctie, zodat juist zij zich waarschijnlijk bijzonder aangesproken en uitgedaagd voelen om voor de thema's die Chiron in ram aan de orde stelt, in zichzelf aan te gaan en nieuwe vormen en benaderingen te ontwikkelen. Uiteindelijk worden we echter allemaal opgeroepen om de grote uitdagingen aan te gaan die nu zo dringend en pijnlijk voor ons liggen. We zullen dat vooral ervaren op het gebied van het huis, waar deze conjunctie in valt, 17°-18° ram.

Omdat Chiron in zijn omloop momenteel binnen de baan van Uranus beweegt, zal ook Uranus in stier een belangrijke rol spelen in de thema's die Chiron in ram te verwerken heeft. 1)

Het onopgeloste milieu- en klimaatprobleem is - in combinatie met Uranus in stier - dé grote verwonding van Chiron in ram. De pijn die dit veroorzaakt, zal ons hopelijk aanmoedigen om eindelijk de nodige beslissingen en maatregelen te nemen. Het goede nieuws is dat de Noordelijke Maansknoop, die aangeeft wat moet worden aangepakt en opgelost - in combinatie met Chiron - enige vooruitgang zou kunnen boeken op het gebied van milieubescherming. Het is echter niet te verwachten dat dit vanuit de huidige politiek zal komen, omdat de machthebbers te druk bezig zijn met hun persoonlijke belangen. Wellicht dat dit in de komende jaren gaat veranderen als Pluto definitief naar waterman is gegaan. Voorlopig zien we hoopvolle processen om iets essentieels vooruit te helpen voornamelijk aangewakkerd worden door individuele personen. In deze constellatie ligt een groot potentieel voor ontwikkeling besloten, dat kan vrijkomen door wilskracht, moed en gedrevenheid. Het is alleen te hopen dat dit niet nog meer extreme natuurrampen met zich meebrengt.

Chi Nkn 1

Versterking van ons immuunsysteem

Op persoonlijk niveau gaat de verbinding tussen Chiron en de Maansknoop over twee hoofdzaken: het versterken van ons immuunsysteem en het ontwikkelen van bewuste zelfexpressie.
Een onaangename uitdrukkingsvorm van Chiron in ram manifesteert zich in de vorm van een verzwakt of niet-optimaal functionerend afweersysteem, dat te wijten kan zijn aan verschillende oorzaken. Veel mensen hebben last van stress en uitputting die de veerkracht van hun afweersysteem beïnvloeden. Daarnaast hebben vele van ons een overdaad aan prikkels - meer dan we verwerken kunnen - waardoor ons immuunsysteem permanent onder grote druk staat en we niet meer tot rust kunnen komen. Het korte lontje van velen is daar een sprekend voorbeeld van.

Los daarvan zijn we momenteel minder 'getraind' dan voor de pandemie. Ons afweersysteem moet niet alleen reageren op het nieuwe virus of zijn mutaties, maar het moet - o.a. door de inentingen tegen covid - vaak ook opnieuw leren om de ziekteverwekkers waarmee het al vertrouwd was, effectief tegen te gaan.
Ons systeem heeft dus op dit moment speciale zorg en aandacht nodig. Om onze gezondheid te behouden, zou het beslist nuttig zijn om voldoende rekening te houden met onze huidige gevoeligheid en kwetsbaarheid, wat bijvoorbeeld kan inhouden dat we nadenken over hoeveel en hoe vaak we onszelf willen blootstellen aan bepaalde situaties (bijvoorbeeld social media of massa-evenementen).

Chi Nkn 2Naast een zekere mate van voorzichtigheid is het echter belangrijk om ons immuunsysteem zo goed mogelijk te versterken. Hoe kunnen we onze veerkracht en vitaliteit bevorderen? Wat is de beste manier om onze gezondheid te behouden? Dat zijn vragen waar we ons tot het voorjaar mee bezig zullen houden.
In deze context zouden we ons meer kunnen verdiepen in bepaalde gezondheids- of geneesmethoden die kunnen helpen om onze zelfgenezende krachten effectief te activeren.

De maanden waarin Chiron conjunct de Noordelijke Maansknoop loopt, kunnen dan een tijd van genezing zijn, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en mentaal. Dit proces geeft herkenning van hoe je je eigen systeem door bepaald gedrag kunt verzwakken en hoe je je veerkracht daartegen kunt vergroten. Een van de mooiste potenties van deze samenstand is, dat het genezingsprocessen positief ondersteunt en bevordert. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zelfs oude of chronische aandoeningen verdwijnen, met name als ze veroorzaakt en ontstaan zijn door oud zeer en onverwerkte trauma's.

Bewuste zelfexpressie

De tweede belangrijke persoonlijke kwestie die door de conjunctie wordt opgeworpen, draait om de vraag hoe we onszelf en onze zorgen in de wereld effectief uiten. Met Chiron in ram kan zich een reservoir van onderdrukte woede ophopen, dat zich voedt met het gevoel niet genoeg gezien, gehoord of gewaardeerd te worden. De indruk bestaat dat we over te weinig macht of invloed beschikken om dingen op een zelfbewuste manier vorm te geven en te beïnvloeden. Misschien voelen we ons beknot in onze mogelijkheden, door anderen, door bepaalde groepen of door de huidige sociale omstandigheden. Zulke conflicten kunnen nu versterkt aan de oppervlakte komen, met als gevolg dat we ons terugtrekken uit eerdere afspraken, overeenkomsten of samenwerkingsverbanden.

De komende maanden moet heel duidelijk worden met wie succesvolle samenwerking werkt en met wie niet. Welke partners zijn op een verantwoorde manier betrokken? Met wie kunnen we met wederzijdse instemming iets ondernemen? Hoe vinden we werkbare compromissen? En waar overheersen egoïsme en gewetenloosheid, waarbij het recht van de sterkste geldt - en hoe reageer je daarop?

Dergelijke thema's zien we in de politiek ook terugkeren: 'Als je niet voor bent, ben je tegen'. Dit kan ons dwingen om voortdurend partij te kiezen zonder genuanceerd een standpunt in te nemen. Hoe sta jij daarin?

Met de huidige transit van de Maansknopenas door de tekens ram en weegschaal worden we allemaal op de een of andere manier geconfronteerd met de eeuwenoude menselijke vraag, hoe een goede balans te vinden tussen onze egoïstische behoeften en het verlangen naar verbinding en nabijheid. En nu de Noordknoop Chiron ontmoet, dringt deze kwestie zich versterkt op. Het pad leidt eerst naar onszelf. We kunnen daarom gemakkelijk het gevoel hebben, dat we meer tijd voor onszelf nodig hebben en dat we meer aandacht willen of moeten besteden aan onze eigen aangelegenheden. Misschien is het om de een of andere reden ook nodig, dat we op dit moment meer en beter voor onszelf zorgen, zonder dat dat ten koste gaat van anderen.

Chi Nkn 3De conjunctie van Chiron en de Noordelijke Maansknoop is een tijd van zelfzorg. Het helpt ons om onze zwakheden en beperkingen te accepteren, om intense en onverwerkte gevoelens onder ogen te zien en op te ruimen, en om erachter te komen wat we echt willen en waar we naartoe willen. Om dit te doen, moeten we bereid zijn om de erkenning en goedkeuring van anderen op te geven, die zich gefrustreerd of afgewezen kunnen voelen door ons gedrag. Maar het gaat er niet om dat je je uit principe terugtrekt, het gaat om een persoonlijke verhelderingsfase. Als we in staat zijn om beter te begrijpen wat ons drijft en wat we nodig hebben en willen, kunnen we anderen authentieker ontmoeten, wat ook onze relaties ten goede komt. Bestaande relaties kunnen zo worden verdiept en tegelijkertijd kunnen er nieuwe verbindingen ontstaan met mensen bij wie we ons emotioneel en spiritueel op ons gemak voelen. Hoe beter we weten wie we zijn en wat we nodig hebben, hoe meer we mensen aantrekken die goed bij ons passen En dat is goed voor ons.

1)  Het is opmerkelijk dat de relatie tussen Chiron en Uranus al jarenlang onveranderd is, dat wil zeggen ze maken sinds 2006 een halfsextiel aspect met elkaar en dit zal nog tot 2038 voortduren. Over dit fenomeen heb ik een aparte blog geschreven: De Uranus-Chiron-cyclus.