Een keer per maand is het Nieuwe Maan, maar die van 3 november is wel een heel bijzondere.
In de eerste plaats valt hij samen met de Maansknopenas. Als er een Nieuwe Maan in de buurt van een van deze knopen valt, gaat dit samen met een zonsverduistering. Op 3 november valt de Nieuwe Maan zo dicht bij de Noordknoop, dat er een volledige verduistering plaatsvindt.
De afstand van de Maan tot de aarde varieert. Als de Maan dicht genoeg bij de aarde staat, zal zij de zonneschijf bij geheel bedekken, zodat er een totale verduistering is. Maar als zij wat verder weg staat en dus kleiner lijkt, is de verduistering ringvormig. De maan staat dan zover van de aarde dat zij vanuit aards perspectief de zonneschijf net niet helemaal kan bedekken, waardoor een ring van licht zichtbaar blijft.

Op 3 november krijgen we te maken met een "hybride" zonsverduistering. Dit is een zonsverduistering, die voor een deel van de baan ringvormig is en een deel van de baan totaal. Als een dergelijke verduistering plaatsvindt is die meestal aan het begin van de centrale baan ringvormig, wordt vervolgens totaal en aan het eind van de centrale baan weer ringvormig. Dit keer echter begint hij ringvormig en eindigt als totale verduistering. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1854 en na 2013 is de eerstvolgende keer in 2072.


Eclipskaart 3-11-2013

Ook de baan van deze hybride zonsverduistering is bijzonder. Hij begint in de Bermudadriehoek, loopt over Centraal-Afrika en eindigt op de grens van Ethiopië en Somalië.  Dit zijn beide gebieden op aarde die sterk met magische en spirituele thema's te geassocieerd worden:
De Bermudadriehoek is een tot de verbeelding sprekend gebied, bekend doordat er mysterieuze verdwijningen van schepen en vliegtuigen plaatsvinden, waarvoor geen eenduidige verklaringen voor kunnen worden gevonden. Het wordt in verband gebracht met paranormale verschijnselen, met bezoeken van buitenaardse bezoekers, die het als landingsplaats voor UFO's zouden gebruiken, met andere dimensie en tijdperken, zoals het vergane Atlantis, zeemonsters of - wat meer wetenschappelijk - met afwijkingen in het aardmagnetisch veld, een knooppunt van golfstroombewegingen, en een verhoogde menthaanconcentratie die van invloed zou zijn op de draagkracht van het water. Vele schrijvers en regisseurs hebben er hun fantasie op losgelaten, waardoor een veelheid aan sciencefictionboeken en -films is ontstaan. Onder deze link vind je veel informatie hierover.
Ethiopië, vroeger bekend als Mesopotamië,  wordt beschouwd als de bakermat van onze cultuur. Volgens diverse legenden zou daar de mensheid zijn ontstaan en verschillende grote religies hebben er wortels. De bekendste legende over het ontstaan van het land gaat over de koningin van Sheba, die in de 10e eeuw v. Chr. een romance zou hebben gehad met koning Salomo. Hun zoon Menelik zou de eerste koning van Ethiopië zijn geweest. Momenteel is het een gebied met botsende religies.

Een verduistering dus die zijn baan trekt van de Bermudadriehoek naar Ethiopië... Het hoogtepunt van deze verduistering valt dichtbij het snijpunt van de evenaar en de Greenwichmeridiaan, op 0° N/Z en 0° O/W.

De Nieuwe Maan op 11° schorpioen wordt geflankeerd door Mercurius op 8° en Saturnus op 14° en vormt zodanig ook het midpunt van deze beide planeten. Het schorpioenproces heeft te maken met diepgaande en grondige transformatie. De retrograde Mercurius in schorpioen benoemt verborgen thema's en Saturnus beoordeelt ze hervormt wat nodig is. De Nieuwe Maan symboliseert het afscheid van het oude en het begin van een nieuwe cyclus.

In een groter verband speelt ook het vierkant tussen Uranus en Pluto mee. Twee collectieve planeten die hun gezamenlijke cyclus begonnen in 1966 hebben inmiddels een kwart daarvan afgelegd.
Dit vierkant, dat vooral wordt geassocieerd met de wereldwijde economische en financiële crisis, is begonnen in 2012 en duurt nog voort tot 2015. Door de retrograde bewegingen van beide planeten wordt dit vierkant 7x exact. De 4e en middelste keer hiervan valt ook nagenoeg samen met de Nieuwe Maan van 3 november. Overigens valt de laatste keer dat het vierkant exact is ook samen met een Nieuwe Maan met verduistering.

Als we deze Nieuwe Maan met alles eromheen duiden, zouden we kunnen stellen, dat we te maken hebben met het dieptepunt van de crisis, dat tegelijkertijd echter ook een omslagpunt is. Een fase waarin we definitief het oude systeem achter ons kunnen laten en ons kunnen gaan focussen op het nieuwe.

Technische gegevens:
De eclips begint met een gedeeltelijke verduistering om 11:04. Om 12:05 wordt de verduistering ringvormig en om 12:06 gaat deze over in een totale verduistering. Het maximum wordt bereikt om 13:46, dichtbij het kruispunt van evenaar en Greenwichmeridiaan. 15:27 eindigt de totale verduistering en de gedeeltelijke verduistering eindigt om 16:28. Alle tijden zijn gegeven in Nederlandse Tijd.

Wat kun je er zelf van merken?
In de eerste plaats zal het huis van je geboortehoroscoop waar deze Nieuwe Maan valt (11°16' schorpioen) een belangrijke aanduiding zijn voor het levensgebied, waarop deze energie bij jou werkzaam is. Heb je bovendien persoonlijke planeten, AC of MC op 8° tot 14° van het vaste kruis, dan worden ook deze betrokken in het proces dat door deze Nieuwe Maan wordt geïnitieerd.


Reageren? Dat kan allen nog via de mail.