In de tijd dat onze liefdesplaneet Venus een opvallende dans rond Pluto en Mars maakt, worden we opeens geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook met het gegeven hoe diep ons vrouwelijk en mannelijk denken in onze genen verankerd ligt. De astrologie biedt hier een mooi kijkje in dit thema en laat ook zien, wat we ervan kunnen leren.


Deel 1
VenPlu21

Op 5 november van het afgelopen jaar kwam Venus het teken steenbok binnen. Dat is het teken dat gaat over maatschappelijke structuren, regels en wetten, het teken waar Pluto al jarenlang doorheen trekt. Nog geen week ervoor was Mars het door Pluto beheerste teken schorpioen binnengetreden. Je zou kunnen zeggen dat er toen door deze indirecte verbinding met Pluto toen al een relatie tussen Venus en Mars is ontstaan.
Rond deze tijd begint ook de snelheid van Venus af te nemen. Van haar gebruikelijke snelheid van meer dan 1 graad per dag zijn op 11 december nog maar 20 boogminuten over, als zij eindelijk Pluto heeft ingehaald.
Acht dagen later komt zij op minder dan een graad voorbij Pluto tot stilstand, om dan te beginnen aan haar retrogradegang. Nu Venus zo in direct contact met Pluto is, verlaat Mars het teken schorpioen en begint aan zijn gang door boogschutter. Tegelijkertijd komt Mercurius de steenbok binnen.
Door haar ommekeer staat Venus opnieuw oog in oog met Pluto, die zij op 25 december voor de tweede keer in 14 dagen passeert. Terwijl zij verder terugloopt, ziet zij nu Mercurius voor zich. Zij ontmoeten elkaar op 29 december en Mercurius passeert de volgende dag op zijn beurt Pluto. Als het nieuwe jaar begint, staat Pluto geflankeerd door Venus en Mercurius en deze constellatie kleurt het nieuwe jaar.
Zie ook mijn blog 'De overgang van 2021 naar 2022'.


Op de dag dat de Zon - het symbool voor bewustzijn - Pluto passeerde, kwam de mededeling naar buiten dat 'The Voice of Holland' werd stopgezet vanwege berichten over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel nog veel onduidelijk is over wat zich precies heeft afgespeeld bij The Voice, is het zeker al wel duidelijk dat hier een veel groter maatschappelijk probleem zichtbaar wordt, dat in vele lagen van het maatschappelijk leven speelt.

Bij de eerste seksueel getinte opmerking en de eerste ongewenste aanraking had de dader zich moeten realiseren dat hij aan veel méér raakte dan een bil of borst. Hij raakte aan imago's, aan reputaties en aan het imperium rondom een wereldwijde succesformule. En daarmee ook aan het hart van commerciële televisie: keihard geld. Voor de buitenstaander ontrolt zich een fascinerende, en tegelijkertijd een haast onontwarbare kluwen van relaties en deskundigen die elk vanuit verschillende belangen de zaak belichten. We zien mensen bij wie hun publieke bestaan nauw verwezen is met de machtigste mediafamilie van Nederland. Zij proberen de zaak te bagatelliseren, of op z'n minst hun eigen straatje schoon te vegen.
Niet vreemd dat de 'sterren' zich haasten om te zeggen hoe 'geschokt' ze zijn en 'van niets wisten', dat dit nooit meer mag gebeuren en dat de verdere woordvoering aan goedgebekte woordvoerders of advocaten wordt overgelaten.
En onbedoeld wordt zichtbaar hoe kwetsbaar de positie van een slachtoffer is: die ligt altijd onderop en moet wel heel sterk in de schoenen staan om het op te nemen tegen zulke sterke publicitaire krachten.

Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat het om veel meer gaat dan incidentele vergrijpen van een paar met name genoemde daders. Uit de vele reacties, o.a. van producent John de Mol zelf, werd ook pijnlijk duidelijk hoe onbewust en diep ingeworteld onze mannelijk en vrouwelijke manier van denken, reageren en handelen zijn. Pluto doet zijn werk grondig en laat nu zien hoe vanzelfsprekend de houding van veel mannen naar vrouwen toe is: "Als je iets niet wilt, dan zeg je er toch iets van..." Met andere woorden: vrouwen worden opgeroepen om (op een mannelijke manier) voor zichzelf op te komen en hun rechten te bevechten. En als je dat dan doet, wordt dat je niet in dank afgenomen.
Een vanzelfsprekende aanname van veel vrouwen is, dat als je iets wil bereiken, je dingen voor lief moet nemen, dat het vanzelfsprekend is dat mannen zo zijn, en zelfs dat zij het waarschijnlijk zelf uitlokken. Zij weten ook intuïtief en uit ervaring, dat als zij er iets van zeggen, dat zij nauwelijks gehoor vinden en niet serieus genomen worden.

Het onbewuste patroon bij veel slachtoffers is, denken dat het zo hoort, dat het normaal is dat we zo met elkaar omgaan. Als slachtoffer van ongewenste (seksuele) ervaringen heb je twee keuzes: je doet aangifte of niet. Verreweg de meeste slachtoffers kiezen voor het laatste. Gelukkig zoeken steeds meer van hen wél hulp bij de verwerking. Want ook al lijken het voor de buitenwereld - en vaak ook voor het slachtoffer zelf - nog zulke 'kleine en onschuldige' gebeurtenissen, het heeft wel impact, op iemands gedachten, op iemands gevoelens en op iemands seksualiteit, op de manier waarop iemand het leven tegemoet treedt.

Hoewel velen vinden dat alle slachtoffers van zich moeten laten horen en de politiek roept: "Doe allemaal aangifte", gebeurt dat niet. Ook niet sinds #MeToo, dat weliswaar tot meer bekendheid en openheid leidde, maar helaas niet tot een wezenlijke verandering.
Een belangrijke reden om de emotionele pijn niet met anderen te delen is, dat er achter een dader veel grotere mechanismen en systemen schuilgaan: in het geval van The Voice spelen er dromen, beloftes, verwachtingen en machtsverhoudingen. Een andere minstens zo belangrijke reden is de bewijslast van ons juridisch systeem: een dader kan pas vervolgd als er bewijs is en pas veroordeeld worden als zijn schuld bewezen is.
En John de Mol mag oprecht hopen dat degenen die dit is overkomen, het snel kan verwerken en een plek geven... (...dan ben je er van af en kunnen we weer verder...)
Tenslotte spelen ook schaamte en persoonlijk schuldgevoel mee bij de keuze om niet te praten. Bovendien zijn veel vrouwen bang om niet geloofd te worden. Want de sympathieke Marco Borsato, de ideale schoonzoon of de knuffelmarokkaan Ali B. zouden toch nooit tot zo iets in staat zijn...?
Het gevolg is dat het slachtoffer hard werkt om te herstellen en zich te bevrijden van de impact van een seksueel trauma, terwijl degene die de last veroorzaakte zichzelf niet eens herkent als dader.

Politiek, bedrijfsleven, media, onderwijs en de sportwereld, allemaal zijn ze verantwoordelijk voor het beeld dat mannen en vrouwen niet gelijkwaardig zijn. Dat begint al bij de geboorte. Zoals ontwikkelingspsycholoog Steven Pont bij Op1 zei: "Op de geboortekaartjes van jongens staat de wens dat ze een stoere man mogen worden, op die van meisjes de wens om een lieve en zorgzame moeder te worden."
En dan moet de opvoeding nog beginnen...

Het is ongetwijfeld goed dat dit aan het licht komt. Het is ook duidelijk dat er verandering moet komen, niet alleen in het beter omgaan met en het be- en veroordelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het is nodig dat we ons veel meer bewust worden van de onderliggende, diep in onze genen verankerde vanzelfsprekendheden ten aanzien van mannelijke en vrouwelijke patronen.
Laten we nog eens kijken naar de planetaire ontwikkelingen van de komende maanden.


VenPlu22Deel 2

Terwijl de beide binnenplaneten zich aan het begin van het jaar snel verwijderen van Pluto - Mercurius voorwaarts, Venus achterwaart - lijkt de dans rond Pluto ten einde. Maar Mercurius gaat - al een flink eind in de waterman - op 14 januari retrograde lopen. Twee dagen later passeert de Zon Pluto 1) en nog eens anderhalve dag later is het Volle Maan en staat de Maan tegenover Zon en Pluto.
Op 26 januari komt Mercurius terug in steenbok om op 29 januari opnieuw een conjunctie met Pluto te maken. Op hetzelfde moment komt op 11° steenbok een einde aan de retrogradegang van Venus. Op dat moment heeft zij Mars in het vizier, die met een snelheid van ¾° per dag voortbeweegt en op 4° steenbok is aangekomen.
Venus draait zich om en begint weer direct te lopen, maar zij moet nog helemaal op snelheid komen en dat kost tijd. Op 7 februari is haar dagsnelheid nog maar 20' en de afstand met Mars minder dan 3°.
Op 16 februari haalt hij bij Volle Maan Venus op 16°53' steenbok in. Samen gaan ze nu Pluto tegemoet, die hen zo'n 10° verder opwacht. Hoewel de snelheid van Venus steeds verder toeneemt, duurt het nog tot 24 februari voor ze net zo snel als Mars voortbeweegt. Ze staat dan 37' achter Mars en begint hem weer in te halen. Pluto is dan nog ± 5° van hen verwijderd. Op 3 maart passeren ze samen Pluto, eerst Mars en nog geen halve dag later Venus. Hun afstand is op dat moment nog maar 15'.

Op 6 maart laten Venus en Mars Pluto achter zich en betreden ze hand in hand met slechts 7 minuten tijdsverschil de waterman, om direct daarna hun tweede conjunctie te maken. Venus heeft Mars weer ingehaald en de Zon heeft zich op dat moment verbonden met Jupiter.

1) Dit is ook de dag van de vulkaanuitbarsting in de Pacific nabij Tonga, die wereldwijd impact heeft gehad.


Bovenstaand beeld laat zien, dat het nog lang niet klaar is met deze affaire. De intentie van Pluto is om een probleem tot aan de wortels bloot te leggen en de onderste steen boven te halen. Het is dan ook bijzonder dat zowel onze communicatieplaneet Mercurius als onze relatieplaneet Venus meervoudige conjuncties maken met Pluto en dat de tegenpool van Venus, Mars, hier ook - eerst indirect, later direct - bij betrokken is. Het biedt kansen om oude belastende patronen te ontrafelen en af te leggen. En juist in deze tijd, waarin we zo ongelooflijk op onszelf teruggeworpen worden, krijgen we daardoor een enorme kans met onszelf in het reine te komen. In dat proces kunnen we sterke emoties, grote onzekerheid, gevoelens van moedeloosheid, diepe zelftwijfels, belemmerende oude overtuigingen en faalangst tegenkomen. Dat voelt zwaar en eigenlijk kunnen we weinig anders dan naar binnen keren en de uitnodiging aan te gaan om ver weggestopte overtuigingen, oude pijn en verdriet onder ogen te zien, te doorvoelen en op te ruimen. De tijd is er rijp voor.

Kosmisch gezien is dit een proces waarin ieder mens op zijn eigen tijd stappen zet. Steeds weer zijn er impulsen en doen zich gelegenheden voor, met jezelf aan het werk te gaan om je voor te bereiden op de nieuwe wereld waarin ons denken, onze taal en ons handelen respectvoller, ethischer, verstandiger, duurzamer, liefdevoller, idealistischer en wijzer zullen zijn.

 

Vanuit dit perspectief bieden we een tweeluik intensive aan
om onze mannelijke en vrouwelijke kanten meer in balans te brengen en
een stap naar de overgang van steenbok naar waterman te zetten

 VenMarPlu


De workshops worden (in principe live) aangeboden in Enschede op de zaterdagen 5 en 12 maart 2022 van 11:00 tot 16:15 uur.

De eerste workshop staat in het teken van bewust worden, onderzoeken en vrijmaken van belemmerende energieën in jezelf en patronen in je relatie.
In de tweede workshop staat het opruimen van niet meer functioneel oud gedrag en het implementeren van nieuw gedrag centraal.

De prijs voor je deelname bedraagt € 245,-.
Om mee te doen hoef je geen kennis van de astrologie te hebben.
Een gezonde dosis nieuwsgierigheid, openheid en een beetje lef wel !
En hier is de uitdaging: Je partner neem je - mits van te voren aangemeld - met 60% korting mee.
Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Paren hebben voorrang.

Voor uitgebreidere informatie en aanmelding kun je deze link volgen.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.