hor 2019Hiernaast zie je de horoscoop van 2019 berekend voor de meridiaan van 4°41' OL. Dat is ongeveer de lijn Haarlem - Breda - Leuven. Ten westen van deze lijn bevindt het MC zich nog in tweelingen en de Ascendant in maagd; ten oosten ervan staan MC en AC in kreeft en weegschaal.
Voor Mars betekent dit dat hij ten westen van deze lijn een conjunctie maakt met de DC en in het 7e huis werkt, ten oosten ervan in 6 werkzaam is.
Voor het uiterste westen staat het MC op 29°04' tweelingen en de AC op 28°47' maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°19' kreeft en de AC op 1°45' weegschaal. Voor Venus betekent dit, dat zij in het oosten in het 2e huis staat en hoe verder naar het westen, zij des te meer in het 3e huis werkzaam is.

Hoewel deze datum en dit tijdstip in feite niets meer zijn dan een afspraak, waarin wij met z'n allen hebben bepaald wanneer het nieuwe jaar begint, kunnen we de horoscoop van dit moment wel beschouwen als de 'geboorte' van het nieuwe jaar. Er valt ook iets te zeggen voor de horoscoop die het begin van de winter markeert en als zodanig iets vertelt over de eerste drie maanden van het nieuwe jaar.
Zie hiervoor mijn blog van 17 december 2018: De mystieke betekenis van de winterzonnewende.
De belangrijkste informatie over het jaar 2019 ontleen ik aan de actuele astrologische thema's die tijdens het jaar plaatsvinden. Laten we die eerst eens op een rijtje zetten.

Het jaar 2019 laat een aantal markante tekenwisselingen van en aspecten tussen buitenplaneten zien.
Een tekenwisseling van een buitenplaneet markeert veelal het einde van een oude en het begin van een nieuwe ontwikkelingsfase. In dit geval gaat het om de definitieve intrede van Uranus in stier en van Chiron in ram. Beide planeten zullen daar de komende zeven jaar verblijven. Ook hebben beide planeten in 2018 al een voorproefje van hun verblijf in het nieuwe domicilie gegeven: Uranus van 15 mei tot 6 november, Chiron van 17 april tot 26 september. Voor een impressie van de werking van Uranus in stier verwijs ik naar mijn blog van 10 mei 2018: Uranus in stier van 10 mei 2018.

Ook is opvallend dat dit jaar veel planeten in eigen teken lopen: Saturnus en Neptunus het hele jaar, Jupiter het hele jaar tot tot 2 december, Mars van 1 januari tot 14 februari, Venus van 15 mei tot 9 juni (stier) en van 14 september tot 8 oktober (weegschaal), Mercurius van 21 mei tot 4 juni (tweelingen) en van 29 augustus tot 14 september (maagd) en de Zon van 23 juli tot 23 augustus. Als we de periodes dat de Maan in kreeft loopt ook meerekenen, zijn er verschillende periodes dat zich 5 planeten tegelijkertijd in eigen teken bevinden. Dit zijn:
  *    19 januari  4:45 tot 21 januari  4:56  (Maan, Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    21 mei 12:53 tot 4 juni 22:06  (Mercurius, Venus, Jup[iter, Saturnus en Neptubus)
  *    29 juli 13:32 tot 31 juli 15:19  (Maan, Zon, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    22 september  6:51 tot 24 september 11:20  (Maan, Venus, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    en alleen op 4 juni van 18:18 tot 22:06 uur 6 planeten in eigen teken  (Maan, Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus en Neptunus) !
Een planeet in eigen teken is een krachtige energie, omdat de werking van de planeet in dat teken het meest optimaal tot zijn recht kan komen. Een aanwijzing dat als een planeetenergie zich manifesteert, dit vaak ook bijzonder krachtig en indringend kan zijn.

Het belangrijkste aspect in dit jaar is het vierkant tussen Jupiter en Neptunus. Beide planeten lopen in hun eigen teken en het vierkant wordt door de retrogradebeweging van Jupiter drie keer exact in januari, juni en september. Hierover verderop meer.

Het tweede belangrijke aspect is tussen Saturnus en Pluto in steenbok. Deze conjunctie wordt weliswaar pas in januari 2020 exact, maar als we de gangbare orb van 8° voor een conjunctie aanhouden, is dit aspect het gehele jaar aanwezig: eind april, als beide planeten retrograde gaan lopen is de afstand nog maar 2°38', in september, als beide planeten weer direct gaan lopen is de afstand 6°46'.

Het derde aspect is een drievoudig sextiel tussen Saturnus en Neptunus. Ook deze beide planeten staan in eigen teken, hetgeen een zeker gewicht aan dit aspect geeft.

Tenslotte is er de beweging van de Maansknopenas waarvan de Zuidelijke Maansknoop in april over Pluto (4-04) en Saturnus (30-04) loopt.

 

Nieuwe en Volle Manen

Een Nieuw of Volle Maan is een energetisch krachtig moment: De Nieuwe Maan sluit een oude cyclus af en markeert het begin van een nieuwe, de Volle Maan markeert het hoogtepunt van de cylus.
De Nieuwe Maan van 6 januari  - tevens zonsverduistering - valt precies tussen Saturnus en Pluto in en verbindt beide planeten.
Corresponderende data zijn:
  *    Zon conjunct Saturnus: 2 januari op 11°30' steenbok.
  *    Maan naar steenbok op 4 januari 20:55 uur.
  *    Maan conjunctie Saturnus op 5 januari 19:33 uur op 11°56' steenbok.
  *    Nieuwe Maan op 6 januari 2:29 uur op 15°'25' steenbok. Saturnus staat dan 11°59' en Pluto 20°46'.
  *    Maan conjunctie Pluto op 6 januari 13:12 uur op 20°47' steenbok. (Uranus gaat direct lopen)
  *    Maan verlaat steenbok op 7 januari 7:46 uur.
  *    Zon conjunct Pluto: 11 januari op 20°57' steenbok.
De Nieuwe Maan van 6 maart valt exact samen met Neptunus (orb 21').
De Volle Maan op 21 maart, pal na aanvang van de lente, is op 0°09' weegschaal en staat recht tegenover Chiron op 1°44' ram.
De Nieuwe Maan van 2 juli op 10°38' kreeft gaat samen met een totale zonsverduistering, die alleen zichtbaar zal zijn in Chili en Argentinië.
De Volle Maan van 16 jul op 24°04' steenbok is een gedeeltelijk verduisterde en valt conjunct Pluto op 21°50' steenbok.
De Nieuwe Maan van 1 augustus op 8°37' leeuw is conjunct Venus (5°00' leeuw) en vierkant Uranus (6°34' stier).
De Volle Maan van 14 augustus op 21°05' vissen valt samen met een exacte Mars-Neptunus-oppositie op 17°12' maagd-vissen.
De Nieuwe Maan van 30 augustus is deel van een stellium dat begint bij Mercurius op 2°13', gevolgd door Zon en Maan op 6°47', Mars op 7°46' en eindigt met Venus op 11°14' maagd.
De Nieuwe Maan van 28 september is op 5°20' weegschaal en valt opposiet Chiron op 3°35' ram.
De Volle Maan van 13 oktober op 20°14' ram staat vierkant Pluto op 20°40' steenbok.
De Nieuwe Maan van 28 oktober op 4°25' schorpioen valt exact tegenover Uranus op 4°37' stier.
De Nieuwe Maan van 26 december op 4°07' steenbok gaat gepaard met een ringvormige zonsverduistering, zichtbaar in Saoedi-Arabië, India en Indonesië en is conjunct Jupiter op 5°20' steenbok.

Op 24 augustus is er een Venus-Mars-conjunctie. Dit is een van de bijzondere Venus-Mars-conjuncties die gemiddeld om de 6 jaar en 5 maanden samenvalt met de Zon. De conjunctie begint rond 10 augustus en eindigt rond 10 september en beslaat de tweede helft van leeuw en de eerste helft van maagd.
  *    De Venus-Mars-conjunctie valt op 4°08' maagd. De Zon staat dan op 1°15' maagd.
  *    De Zon-Venus-conjunctie is op 14 augustus op 21°11' leeuw. Mars staat dan op 27°29' leeuw.
  *    Op 18 augustus om  7:18 uur gaat Mars naar maagd. (Zon: 25°00' leeuw, Venus 26°05' leeuw)
  *    Op 21 augustus om 11:06 uur gaat Venus naar maagd. (Zon: 28°02' leeuw, Mars 2°00' maagd)
  *    Op 23 augustus om 12:02 uur gaat de Zon naar maagd. (Venus: 2°31' leeuw, Mars 3°18' leeuw)
  *    De Zon-Mars-conjunctie is op 2 september op 9°41' maagd. Venus staat dan op 14°59' maagd.


2019 jupiJupiter in boogschutter

  *    Jupiter loopt bijna het hele jaar in boogschutter. Hij gaat op 2 december naar steenbok.
  *    Jupiter gaat op 10 april op 24°21' retrograde lopen.
  *    Op 10 juni staat hij in oppositie met de Zon op 19°29' boogschutter.
  *    Op 11 augustus gaat Jupiter op 14°30' weer direct lopen.
  *    De tijd dat Jupiter het gebied dat 3x bestrijkt doorloopt, is van 14 januari tot 6 november.
Jupiter is de planeet die te maken heeft met groei en expansie. In positieve zin is hij optimistisch en toekomstgericht. Hij is de wijze leraar en representeert hij vertrouwen, inzicht, overzicht en het vermogen om samenhang te creëren tussen losse onderdelen. Maar hij kan ook de betweter worden, als hij overtuigd van zichzelf en zijn eigen waarheid zijn mening opdringt, overdrijft en alles naar zijn hand probeert te zetten.
Elke 12 jaar loopt Jupiter een jaar lang door zijn eigen teken. Omdat hij over boogschutter heerst hebben teken en planeet veel overeenkomstige eigenschappen. Jupiter wordt wel gezien als de 'grote weldoener' onder de planeten. Aan hem wordt een gunstig lot, geluk, veel mogelijkheden en zelfvertrouwen toegeschreven. Hij geldt als optimistisch, gul en tevreden. Ook boogschutter wordt beschouwd als een ongebreidelde, extraverte, expansieve energie, waarmee steeds gezocht wordt naar verbetering, uitbreiding, groei en manieren om het positieve in het leven te bevorderen. Jupiter gaat over reizen, nieuwe horizonnen, studie, inzichten en ervaringen uitdragen, over filosofie, geloof en religie.
Jupiter en boogschutter houden zich niet met kleine dingen en details bezig, in tegendeel, hen wordt vaak verweten, altijd het bos te zien, maar niet de afzonderlijke bomen. Zij denken groot en wie in grote lijnen denkt, ziet het alledaagse vaak over het hoofd en bestaat de neiging het zowel het goede, als het slechte te overdrijven. Excessen en overspannenheid zijn vaak het gevolg en beslist ook kenmerken van Jupiter en boogschutter.
Met Jupiter in boogschutter kunnen we het komende jaar plannen verwachten, die groots gebracht worden en overkomen als uitermate doordacht en winstgevend, maar waarbij de gedetailleerde informatie vaak ontbreekt, en als er al naar gevraagd wordt met joviale gebaren en een 'dat komt wel goed'-houding  gemakkelijk weggewuifd wordt. Met een goed verhaal, een joviaal gebaar, een gulle lach en een hoop zelfvertrouwen kom je een heel eind.


2019 neptNeptunus in vissen

  *   Neptunus loopt sinds 2012 in zijn eigen vissen en is nu halverwege het teken.
  *   Dit jaar beweegt hij tussen 14°05' en 18°43' vissen.
  *   Neptunus gaat op 21 juni retrograde lopen en op 27 november op 15°56' vissen weer direct lopen.
  *   Begin 2026 zal hij dit teken definitief verlaten.
      Neptunus is de planeet die te maken heeft met idealisme, spiritualiteit en verbondenheid met klimaat en natuur, als ook met vluchtelingen en minderbedeelden. In positieve zin staat hij voor aanvoelings- en inlevingsvermogen, voor transparantie en het besef dat er meer is dan alleen de zichtbare en tastbare werkelijkheid. Ook sprookjes, betoverende muziek en prachtige schilderijen behoren tot zijn domein. Maar in negatieve zin staat hij voor alcohol en drugs, voor illusie en bedrog, voor teleurstelling, ongrijpbaarheid, onzichtbaarheid en totaal gebrek aan realiteitszin.
Het teken vissen heeft een sterk gevoelsmatige natuur. Elke planeet in dit teken werkt het liefst onzichtbaar van achter de schermen. Voor Neptunus sluit dit perfect aan. Deze stand maakt zijn positieve potenties sterker, maar ook zijn negatieve kanten.


Jupiter vierkant Neptunus2019 jup nept

Dit aspect is een ingaand vierkant en komt elke 13-14 jaar voor. Alleen dit keer zal de werking ervan veel indringender zijn, omdat beide planten in hun eigen teken lopen. Met dit aspect wordt het laatste kwart van de Jupiter-Neptunus-cyclus ingeluid, die begonnen is in 2009.
  *    Direct vanaf het begin van het jaar is het vierkant prominent aanwezig met een orb van ruim 2°.
  *    Op 13 januari wordt op 14°23' van boogschutter naar vissen het eerste vierkant tussen Jupiter en Neptunus gevormd.
  *    Op 30 maart heeft Jupiter zijn maximale afstand van 7°07' tot Neptunus bereikt, als hij twee weken later op 24°21' boogschutter
        retrograde gaat lopen en de orb weer kleiner wordt.

  *   Op 16 juni is het vierkant voor de tweede keer exact op 18°43' boogschutter-vissen. Dit is 5 dagen voor Neptunus stationair wordt en retrograde gaat lopen.
  *   Op 4 augustus wordt, een week voor Jupiter weer direct gaat lopen, opnieuw een maximale orb bereikt: 3°39'.
  *   De derde keer dat het vierkant exact is, valt op 17°00' boogschutter-vissen op 21 september.
      Daarna verwijdert Jupiter zich snel van Neptunus en begin november raakt het vierkant buiten orb.
      Al met al kunnen we stellen dat dit Jupiter-Neptunus-vierkant vrijwel het hele jaar actief is.

Met het vierkant tussen beide planeten is het gevaar aanwezig dat wij te maken krijgen met ondoorzichtige voorstellingen van zaken, met uitermate vertrouwensvolle en overtuigende ideeën, waar geen vinger achter te krijgen is, met fake-nieuws, misleiding en om te tuin geleid worden zonder dat we dat in de gaten hebben, met goedbedoelde, idealistische principes, die echter onhaalbaar, onrealistisch en onuitvoerbaar blijken. Daardoor ontstaat onzekerheid en verwarring over de toekomst. Hoe vaker dergelijke situaties zich voordoen, des te groter het gevaar op onvoorziene, onvoorspelbare en onberekenbare reacties. Met name in de periodes dat dit vierkant exact is - januari, juni en september - is dit gevaar het grootst. Het kan zich afspelen op elk gebied in de samenleving: politiek, wetenschap, economie, natuur en klimaat, gezondheid, sociale en culturele thema's, enz. enz.

De centrale vraag van het Jupiter-Neptunus-vierkant is: Is dit werkelijkheid of schijn? Deze constellatie laat zien dat we ongemerkt in een bubbel zitten, die zomaar opeens tot een grote ontnuchtering kan leiden.
Om misleiding en teleurstelling te voorkomen hebben we gezond verstand nodig. Dit wordt vertegenwoordigd door de planeet Mercurius, in de horoscoop van 2019 te vinden in boogschutter in het 3e huis. Deze stand wijst aan de ene kant op een sterk vermogen om inzicht te krijgen door vragen te stellen en informatie uit te wisselen en daarmee jezelf zodanig goed te informeren, tot alles glashelder is. Aan de andere kant is het ook mogelijk met dezelfde Mercurius bedrog, illusie of fake-nieuws zodanig overtuigend te brengen, dat we er met open ogen intrappen en geloven wat gezegd wordt. Om dit te voorkomen hebben we onze voelsprieten nodig, waarmee we kunnen aanvoelen, of wat er gezegd wordt klopt en we er op kunnen vertrouwen.

Zoals gezegd zijn Jupiter en Neptunus heerser van resp. boogschutter en vissen en staan zijn beide in eigen teken. Hun tegenpolen zijn tweelingen en maagd, teken die beide beheerst worden door Mercurius.
Daarom zullen de periodes dat Mercurius zich met Jupiter-Neptunus verbindt, en met name als dit gebeurt vanuit tweelingen of maagd, sterke impulsen zijn in de werking van dit vierkant.
Periodes dat Mercurius actief is ten aanzien van het vierkant tussen Jupiter en Neptunus:
  *    Tijdens het eerste vierkant tussen Jupiter en Neptunus bevindt Mercurius zich op 13°13' steenbok, sextiel Neptunus.
  *    Op 3 februari vormt Mercurius vanuit waterman een sextiel met Jupiter.
  *    Dan volgt een drievoudige conjunctie met Neptunus op 19 februari (15°34' vissen), 24 maart (16°50' vissen) en 2 april (17°08').
        Alle drie conjunctie vormen een sextiel met Saturnus. De corresponderende vierkanten met Jupiter zijn op 22 februari (21°07' vissen-boogschutter),
        15 maart (23°20' vissen-boogschutter) en 12 april (24°21' vissen-boogschutter).

  *    Op 3 mei maakt Mercurius vanuit ram een driehoek naar Jupiter ( 23°35').
  *    Op 30 mei is vanuit tweelingen eerst een vierkant met Neptunus (18°35'), gevolgd door een oppositie met Jupiter op 31 mei (20°48').
  *    Tijdens het tweede Jupiter-Neptunus-vierkant staat Mercurius conjunct de Noordknoop op 18°55' kreeft, exact driehoek Neptunus.
  *    Op 6 september maat Mercurius in nauwe conjunctie met Zon en Mars vanuit maagd eerst een vierkant met Jupiter (15°30')
        en precies een dag later een oppositie met Neptunus (17°24').

  *    Tijdens het derde Jupiter-Neptunus-vierkant maakt Mercurius vanuit weegschaal een sextiel met Jupiter en Saturnus vanuit steenbok
        een sextiel met Neptunus.

  *    Dan volgt vanuit schorpioen een drievoudige driehoek met Neptunus op 16 oktober (16°24'), 13 november (15°59') en 28 november (15°56').
  *    Tenslotte volgt op 20 december vanuit boogschutter nog een vierkant met Neptunus op 16°04'.


2019 satSaturnus

  *   Saturnus begint dit jaar op 11°22' steenbok, in nauwe conjunctie met de Zon (10°13' steenbok).
  *   Op 22 januari betreedt Saturnus het gebied van de dierenriem, dat hij 3x zal bestrijken.
  *   Hij loopt tot 20°31' steenbok, waar hij op 30 april retrograde gaat lopen.
  *   Op 18 september gaat hij op 13°55' steenbok weer direct lopen.
  *   Op 24 december tot 3 februari 2020 doorloopt Saturnus het gebied van de dierenriem, waar hij in één keer doorheen loopt
       en waarin de exacte conjunctie met Pluto plaatsvindt.

  *   Aan het eind van het jaar staat hij op 21°23' steenbok en is hij Pluto tot op precies 1° genaderd.
Saturnus is de planeet van de structuur en vormgeving en nu deze planeet in december 2017 het steenbokteken is binnen gegaan, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen steeds meer gestalte zullen gaan krijgen. In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020 de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven. 


Pluto

  *   Pluto is al over de helft van het teken steenbok, waar hij nog tot 2024 zal blijven. 
  *   Hij beweegt tot 23°09' steenbok en gaat op 24 april retrograde lopen.
  *   Op 3 oktober gaat hij op 20°38' weer direct lopen. Dit is exact de graad waar hij het jaar begon.
  *   Aan het eind van het jaar staat hij op 22°23' steenbok. Saturnus is dan tot op precies 1° genaderd.
Toen Pluto ruim 10 jaar geleden definitief het teken steenbok binnenkwam, werden we geconfronteerd met de grootste financiële crisis sinds de 30-er jaren van de vorige eeuw en alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, werd successievelijk ondermijnd en afgebroken.  Ook bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten tot aan politieke machthebbers en multinationals moeten het ontgelden en daarmee worden de confrontaties heftiger, want degenen die de macht hebben, hebben meestal ook voldoende middelen om compromisloos hun machtsposities te blijven verdedigen. 
De turbulente wereld waarin we al enige tijd leven, grijpt diep in ons persoonlijke leven in. En dit brengt een steeds grotere behoefte aan stabiliteit, zekerheid en controle met zich mee. Als gevolg daarvan zien we aan de ene kant dat sterke leiders met dubieuze machtsbelangen worden gekozen en banken en multinationals hun machtposities proberen te versterken, aan de andere kant zien we ook initiatieven ontstaan, waarin een eigen verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de wereld hoog in het vaandel staat.


2019 sat pluSaturnus conjunct Pluto

  *    Als het jaar begint staat Saturnus op 11°22' en Pluto op 20°36' steenbok.
        De conjunctie staat op punt van beginnen.
  *    Saturnus loopt naar Pluto toe en op 24 april gaat Pluto retrograde lopen op 23°09' steenbok.
        Saturnus volgt op 30 april op 20°31' steenbok en beide planeten zijn elkaar dan op 2°38' genaderd.

  *    In hun retrogradegang lopen ze weer van elkaar weg en als Saturnus op 18 september en Pluto op
        2 oktober weer direct gaan lopen op resp. op 13°55' en 20°38' steenbok is hun afstand gegroeid tot ruim 6°.

  *    Nu loopt Saturnus weer naar Pluto toe en aan het eind van het jaar is hij Pluto tot precies 1° genaderd.
De conjunctie is op 12 januari 2020 op 22°47' steenbok. Met deze conjunctie komt een einde aan de huidige cyclus, die begonnen is op 8 november 1982 op 27°36' weegschaal. B
ijzonder is dat toen, evenals bij de komende conjunctie van 2020 sprake was van een meervoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. Ook bij de vorige Saturnus-Pluto-conjunctie zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging.
Zelfs de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), stond Pluto op 18°. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.
De vorige periode werd gekenmerkt door het overbruggen van polariteiten, maar ook het creëren ervan. De wapenwedloop tussen de machtsblokken oost en west ontspande en de koude oorlog werd beëindigd. Een eerst ontmoeting tussen Nixon en Mao Zedong vond plaats en in dezelfde periode de beroemde tweekamp om het wereldkampioen­schap schaken: Bobby Fischer (Amerika) versloeg Boris Spasski (Rusland). Hier zien we op verschillende vlakken de signatuur van weegschaal. In Ierland werd de vrede getekend, in Zuid-Afrika apartheid afgeschaft, maar in andere delen van de wereld vielen kunstmatig bij elkaar gehouden landen uit elkaar: Rusland, Joegoslavië.

Als we op zoek gaan naar eerdere Saturnus-Pluto-conjuncties in steenbok, komen we terecht in januari 1518. Dit was de tijd dat met de 95 door Marten Luther geformuleerde stellingen tegen de aflatenhandel van de katholieke kerk, de reformatie begon. 
Beide periodes kenmerken zich door grote maatschappelijke en politieke veranderingen, waarbij machtsposities en geloofssystemen waaraan macht wordt ontleend, opgeschud worden. In deze tijden botsen politieke en religieuze denkbeelden en gaat het om geld, rijkdom en toegang tot en omgang met bodemschatten.

Als we kijken naar de geldzucht rond de Saturnus-Pluto-conjunctie van 1518 en kort voor die van 2020, dan moeten we vaststellen dat de ongebreidelde mogelijkheden van leidende politici, prelaten, banken, (zorg)verzekeraars, en andere sociaal-maatschappelijke instellingen om aan geld te komen geen grenzen lijkt te kennen. De verantwoordelijken lijken zich niets aan te trekken van anderen en al helemaal niet van enige morele overwegingen. Dit leidt ertoe dat de geloofsuitdragers van toen en de schuldeisers van nu met fake-papieren, die net zoveel waard zijn als de waarde die je er zelf aan hecht - aflaten (toen), aandelen en derivaten (nu) - hun macht in stand houden en het geld dat ze ermee 'verdienen' voornamelijk gebruiken voor zelfverrijking.

De waarde van de aflaten uit de 16e eeuw kon alleen in stand gehouden worden, zolang de katholieke kerk in staat was het geloof aan de werking ervan bij de gelovigen in stand te houden.
Ook de waarde van het papiergeld van nu (het zgn. fiatgeld) is alleen maar gebaseerd op het algemene vertrouwen dat het iets waard is. Het is geld waarvan de waarde niet meer gedekt wordt door de waarde die het als gebruiksgoed, zoals bv. goud of zilver, heeft. Bovendien is het niet vrijwillig gekozen op de markt, maar door de overheid verplicht als betaalmiddel ingevoerd. Het is tegenwoordig zo abstract dat we het niet eens meer in de hand hebben, maar als een serie getalletjes op een rekening hoger en lager zien worden.

De uitwassen van het aflatensysteem leidden er rond de Saturnus-Pluto-conjunctie van 1518 toe, dat iemand de stoute schoenen aantrok, om het schijnbaar sterk gevestigde collectieve geloof hierin aan de kaak te stellen. En met succes, want vanaf dat moment was het hek van de dam en begonnen steeds meer gelovigen te twijfelen aan dat, waar ze voordien nog heilig van overtuigd waren, zodat de katholieke kerk deze praktijken uiteindelijk moest opgeven.
2019 bitcVoor de tegenwoordige tijd moeten we vaststellen, dat door de loskoppeling van het geld met een vaste, onveranderlijke en tastbare waarde, zoals dat tot 1971 aan de goudwaarde gekoppeld was, een wonder­baarlijke geldvermeerdering mogelijk werd. Daarbij blijft het geloof en vertrouwen in de waarde van het geld overeind, zolang er maar economische groei is. Zo zijn er wereldwijd velen bezig, de indruk in stand te houden dat de wereld in orde is, omdat er groei is.
Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan het afschaffen van contant geld om volledig over te stappen op administratief geld, waarmee de relatie met een concrete waarde niet meer kan worden gelegd. In dat geval wordt geld iets fictiefs, waarvan de waarde op elk gewenst moment door de machthebbers kan worden gewijzigd, zonder dat de gewone man daar iets tegen in kan brengen. De cryptomunten die in opkomst zijn, zijn daar al een mooi voorbeeld van.

Met de economische groei gaat het helemaal niet zo goed, als men probeert te doen voorkomen. Wereldwijd groeit de schuldenberg namelijk wezenlijk sneller dan de economie. Volgens de cijfers van het Institute of International Finance bedroeg de wereldwijde schuldenberg (van overheden, bedrijven en particulieren samen) in het derde kwartaal van 2017 230 miljard dollar, 16 miljard meer dan eind 2016. Daartegenover staat een economische omzet van 75 miljard eind 2016 en 79 miljard in 2017 wereldwijd. Dat betekent dat de schuldenberg ruwweg 300% van de omzet bedraagt. Dit gaat zolang goed, tot het geloof en vertrouwen in indrukwekkende toekomstige winsten overeind blijft.
Maar op enig moment zal ook deze ballon knappen en vervolgens zal iedereen zich afvragen, hoe het toch mogelijk was dat men zo lang door een fictief concept verblind kon worden. Dan zal er, net zoals 500 jaar geleden het systeem van inkomsten door de aflatenhandel als gevolg van de reformatie instortte, een eind komen aan het systeem van speculaties met geld dat losgekoppeld is van enige reële waarde en er zal een wereldwijde schuldensanering moeten plaatsvinden.


Populisme

De laatste decennia stonden in het teken van globalisering en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in internationale structuren, die het de mens mogelijk moesten maken zich volgens vooruitstrevende, gelijkwaardige principes binnen land of een unie van staten te ontwikkelen. Daarvoor zijn mooie humanitaire concepten ontwikkeld, maar als bepaalde bevolkingsgroepen, regio's of hele landen daar geen toegang toe hebben, ontstaat al snel een gevoel van buitengesloten zijn. En juist dat is de voedingsbodem voor populisten, die de frustraties van deze bevolkingsgroepen oppikken en duidelijk maken dat het niet hun eigen schuld is, maar dat de verantwoordelijkheid voor hun slechte situatie bij de elite ligt. Als populisten gekozen worden, beloven zij compensatie en de 'rechtmatige' eisen van de teleurgestelde en gefrustreerde bevolking kracht bij te zetten. Dergelijke tendensen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden en hebben onder meer geleid tot de brexit, het verzet tegen de vluchtelingenpolitiek van Merkel, de gele-hesjesbeweging in Frankrijk, de verkiezing van Trump en een populistisch Italiaanse regering, verdeeldheid tussen Oost- en West-Europese landen binnen Europa oost en west wereldwijd.

Met een nauwe Zon-Saturnus-conjunctie in de horoscoop lijkt 2019 het jaar waarin dit op scherp wordt gesteld: enerzijds de roep om een sterke leider, die helder en duidelijk stelt, waar het heen gaat en welke weg daarvoor gevolgd dient te worden, anderzijds het aangaan van persoonlijke verantwoordelijkheid voor alles wat er in en met ieders leven gebeurt. Vanuit verlichte en vooruitstrevende inzichten kunnen we over het populisme klagen en dit veroordelen, maar het biedt geen oplossing voor het probleem.

Astrologisch kunnen we een link legen met de tekenwisseling van Uranus naar stier. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1934-35, toen het nationalisme hoogtij vierde en de negatieve uitwassen ervan in Duitsland leidden tot de nationaalsocialistische anti-Joodse rassenwetten van Neurenberg. Als we voorbereid willen zijn op ontwikkelingen die in de zelfde richting gaan, is er een ding dat we zeker niet moeten doen: het fenomeen populisme bagatelliseren en laten voor wat het is.


2019 sat nepHet sextiel tussen Saturnus en Neptunus

  *   De sextielen zijn exact op 31 januari (14°55'), 18 juni (18°43') en 9 november (16°01' steenbok-vissen).
  *   De orb is op 1 januari 2°42', maximaal op 9 april (2°48') - 3 weken voor Saturnus retrograde gaat lopen -
  *   op 1 september (3°25') - 2½ week voor Saturnus weer direct gaat lopen en op 31 december  5°08'.
  *   Dit betekent, dat ook dit aspect het hele jaar 2019 actief zal zijn.
  *   Dit aspect legt een verbinding tussen het Jupiter-Neptunus-vierkant en de Saturnus-Pluto-conjunctie.
Op zichzelf besteden we in een duiding weinig aandacht aan een sextielaspect tussen twee langzame planeten. In dit geval heeft het aspect om verschillende redenen toch een bepaald gewicht. In de eerste plaats staan beide planeten in eigen teken. Dat maakt hun werking over het algemeen krachtiger.
Tegelijkertijd zijn de energieën van Saturnus en Neptunus nogal tegengesteld. Saturnus heeft alles te maken met het concrete, met vorm, structuur, doelen, plannen, verantwoordelijkheid, weten wat je wil en er voor gaan. De energie van Neptunus daarentegen staat voor alles wat niet concreet is, zoals dromen, fantasieën en intuïtie, voor het gevoelsmatige meegaan op de stroom, loslaten, terugtrekken en achter de schermen blijven. Deze tegenstelling verwijst ook naar het bovengenoemde thema, dat we alert moeten zijn voor misleiding, bedrog en illusies en de noodzaak daar adequaat op te reageren.
Het sextiel is een kans-aspect. Dat wil zeggen dat er steeds weer gelegenheden en mogelijkheden zijn deze tegenstelling te overbruggen en verbinding te vinden tussen het concreet-praktische en het gevoelsmatig-intuïtieve.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.