Sinds Jupiter eind juni in kreeft loopt, is er een grote driehoek ontstaan tussen Saturnus in schorpioen, Neptunus in vissen en Jupiter in kreeft. Deze waterdriehoek is het meest exact in de nacht van 17-18 juli.
In de dagen erna maakt ook Mars (in conjunctie met Jupiter, exact op 22 juli) deel uit van deze driehoek, die daarna tot zeker half augustus zal blijven bestaan.

In de nacht van 29-30 juli ontstaat een tweede grote driehoek tussen Venus in Maagd, Pluto in steenbok en de Maan in stier.

Deze aardedriehoek valt precies over de eerstgenoemde driehoek, zodat een Groot Sextiel ontstaat, ook wel een Davidster of Kosmische Zeshoek genoemd. Omdat de Maan relatief snel door de dierenriem beweegt, duurt deze driehoek niet zolang. Het patroon begint in de loop van de middag, bereikt aan het begin van de avond zijn hoogtepunt en na een uur of 1 's nachts neemt de werking snel af.
Het krachtigste moment voor West-Europa is wellicht in de vroege avond van 29 juli als Saturnus op het MC en de Maan op het IC staat.

De onderstaande horoscoop is berekend voor 29 juli om 19:30 uur.

De laatste keer dat een dergelijk patroon aan de hemel werd gevormd was tijdens de Volle Maansnacht van 8-9 november 2003, toen Zon, Mars en Saturnus de waterdriehoek vormden en Maan, Jupiter en Chiron de aardedriehoek.

In dit patroon is de typische vorm van een stervormig hexagram herkenbaar. In het hexagram staan boven en beneden in levendige verbinding met elkaar. Als boven en beneden samenkomen ontstaat het leven. Het hexagram geeft aan dat alles met alles verbonden is, maar dualiteit nodig heeft om zich te openbaren. Dit is echter maar een schijnbare spanning, we hebben nu eenmaal tegenstellingen nodig om de wereld om ons heen te kunnen herkennen en begrijpen. Op het diepste niveau is elke tegenstelling echter een illusie: alles rust in elkaar. Het zijn tegenstellingen in perfecte balans, die op het zelfde moment de toestand van niet-dualiteit - eenheid en volmaaktheid -  in zich draagt.

De getallen 2 en 3 die in dit patroon samengaan wijzen ook daarop: 2 is het getal van dualiteit, 3 van eenheid en harmonie. Twee driehoeken, drie opposities, één midden. Twee is ook het getal van de aarde, de aardse realiteiten, drie het getal van de kosmos, de geestelijke wereld.

De twee in elkaar vervlochten driehoeken staan symbool voor het onlosmakelijk met elkaar verbonden licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, yang en yin.

De driehoek zelf symboliseert dat in de dualiteit een derde factor aanwezig is, die boven de materie uitstijgt en het mogelijk maakt de tegenstelling te overwinnen, waardoor het yang en yin in het totaal verenigd zijn. Als creatief principe is het oorzaak en gevolg, vraag en antwoord, bron en monding, begin en einde tegelijk en onafhankelijk van  de aardse wetten van ruimte en tijd.

Het doel van de menselijke weg op aarde is, deze polariteiten te leven, te ervaren, te begrijpen en uiteindelijk te transformeren.  Het moment van de Kosmische Zeshoek herinnert ons eraan en biedt ons een mogelijkheid iets van het grote en eeuwige geheim van het leven te ervaren.

De waterdriehoek symboliseert de mogelijkheid onze grootste hoop en dromen te verbinden met onze diepste overtuigingen en potenties hieraan vorm te geven.
De aardedriehoek bidet de mogelijkheid tot transformatie door middel van liefde, harmonie en betrokkenheid.

Als we het patroon nader bekijken zien we 3 opvallende opposities: Mars-Jupiter tegenover Pluto, alle drie planeten van het mannelijke principe, Venus tegenover Neptunus, beide planeten van het vrouwelijke principe en Maan tegenover Saturnus, heersers van de tegenover elkaar liggende tekens kreeft en steenbok en symbolen van het vrouwelijke moeder- en mannelijke vaderprincipe.
Drie conflicten die ongetwijfeld ook erg zichtbaar zijn in onze veranderende maatschappij.


Reageren? Dat kan allen nog via de mail.