horNM nov21Hiernaast zie je de horoscoop van de Nieuwe Maan van 4 november 2021.
Deze is om 22:15 uur en valt op 12°40' schorpioen, in vrijwel exacte oppositie met Uranus op 12°47' stier.
Twee jaar geleden was dat ook het geval: de toenmalige Nieuwe Maan van 28 oktober 2019 viel op 4°25' schorpioen, terwijl op dat moment Uranus op 4°36' stier er precies tegenover stond. Dit was de Nieuwe Maancyclus, waarin de allereerste Covid-19-besmetting heeft plaatsgevonden. Dit heb ik besproken in mijn blog Corona in het licht van de Nieuwe Maancycli van maart 2020.
Deze analogie zou een sterke aanwijzing kunnen zijn voor een belangrijke ontwikkeling in het pandemieverhaal, een reminder voor de mensheid van de diepere betekenis ervan.

Het had natuurlijk zo kunnen zijn, dat deze horoscoop het einde van de pandemie aan zou geven, maar dat lijkt op dit moment nog ver weg. Het aantal besmettingen loopt wereldwijd weer fors op en in sommige landen zijn alweer lockdowns van kracht. En met de gedachte dat Uranus het symbool is voor mutaties, kunnen we nog het een en ander verwachten.
Uranus staat garant voor verrassingen, plotselinge veranderingen en onverwachte wendingen. Die kunnen net zo goed ongemakkelijk, vervelend, pijnlijk en onaangenaam zijn, als ook positief en stimulerend. Er kunnen dingen gebeuren die niemand had zien aankomen of voor mogelijk had gehouden. En met de Nieuwe Maan in schorpioen kunnen we ook nog verwachten dat bepaalde ontwikkelingen in het geheim worden voorbereid en dus voorlopig nog aan het zicht onttrokken zijn.
Mars, in deze horoscoop op 3°33' schorpioen, zal vlak voor de Volle Maan de graad van de Nieuwe Maan en de oppositie met Uranus bereiken.
Aangezien deze Nieuwe Maan niet alleen in oppositie met Uranus plaatsvindt, maar ook vierkant Saturnus, zou dit kunnen wijzen op gebeurtenissen die onze bewegingsvrijheid opnieuw beperken, en die meteen tot protesten zullen leiden. Het Saturnus-Uranusvierkant is nog niet uitgewerkt, het laatste van drie vindt plaats op 24 december.


Het grotere plaatje...

De sterk geplaatste Uranus is ook een symbool voor technologie, elektriciteit en luchtverkeer. Op al deze terreinen kunnen ontwikkelingen plaatsvinden tijdens deze cyclus. Toen de pandemie uitbrak zaten we wereldwijd al volop in de klimaatcrisis en hoopten we op belangrijke doorbraken op het gebied van milieubescherming, vermindering van CO2-uitstoot, omschakeling van fossiele naar groene energie en duurzaamheid. Nu moeten we vaststellen dat er weinig of niets is gebeurd en we van klimaatcrisis in klimaatnoodtoestand zijn beland. Misschien is dat - midden in de Glasgow-klimaatconferentie - wel de belangrijkste boodschap van deze horoscoop: een (hernieuwde) wake-upcall voor de mensheid als een tweede kans, dringender dan ooit... Over 2 jaar zullen we het weten, dan is er opnieuw een Nieuwe Maan in schorpioen die binnen een graad nauwkeurig een oppositie met Uranus vormt, maar dan met Mars er bovenop! En voor het geval we onze lessen dan nog niet geleerd hebben, krijgen we nog een aller, allerlaatste kans met de Nieuwe Maan van 20 november 2025 op 28°12' schorpioen, nu met Mercurius en Lilith er bovenop. Uranus, die dan al aan zijn reis door tweelingen is begonnen, komt er dan speciaal nog even voor terug naar de stier om de oppositie te vormen...


...en het persoonlijke plaatje

Deze Nieuwe Maan is ook de apex van een jod met aan de basis Chiron in ram en Lilith in tweelingen.
Met Chiron als symbool voor oud zeer en Lilith als symbool voor onderdrukte en afgewezen delen van ons, is dit een belangrijk uitnodiging om onszelf 'op te schonen': onze schaduwkanten onder ogen te zien, onze oude frustraties, pijn en verdriet te onderzoeken, te erkennen, te verwerken en los te laten en afscheid te nemen van alles wat ons belemmert ons ware zelf te tonen en te leven. Het is mogelijk dat in de komende weken impulsen tot verandering zodanig aandringen, dat we ze niet langer kunnen negeren of uitstellen.
Zeker in dat geval is het van groot belang jezelf even wat meer terug te trekken, ruimte te creëren om stil te zijn, te luisteren naar je innerlijke stem, te voelen wat er is en waar te nemen wat voor signalen zich in je directe omgeving manifesteren. De ziel heeft tijd en ruimte nodig voor dit proces, dat zich zeker ook in de slaap kan voltrekken. Daarmee kan veel kennis uit diepere lagen naar boven komen die, als we ons daar bewust van zijn, een enorme steun kunnen zijn bij obstakels, vertragingen of blokkades, die we onderweg tegenkomen.

Het vierkant naar Saturnus heeft twee gezichten: als we Saturnus zien als de autoriteit buiten onszelf, de overheid, het gezag, de regels en wetten die ons worden opgelegd, dan zullen we onvermijdelijk daarmee in conflict komen. Sommigen zullen letterlijk de strijd aangaan, anderen zullen zich gefrustreerd terugtrekken.
Maar Saturnus in waterman staat ook voor onze innerlijke autoriteit en het vierkant naar deze kant van Saturnus zal ons uitdagen, onze eigen koers te gaan varen. Een koers die gericht op een nieuwe maatschappij, gebaseerd op solidariteit, respect, samenwerking en duurzaamheid. En deze weg is al door velen ingeslagen, meer dan de oude garde ons wil laten weten. En de groep die het angst en paniek zaaien van onze autoriteiten beu is, groeit met de dag. De uitdaging waar we voor staan, is dat we uit de polarisering blijven en gaan luisteren naar ons hart, daarop vertrouwen en stappen gaan zetten die in overeenstemming zijn met ons ware zelf. In mijn volgende nieuwsbrief zal ik daar wat dieper op ingaan.
Het lijkt geen gemakkelijke tijd, maar het resultaat ziet er veelbelovend uit!


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.