Als we 's avonds naar buiten kijken, zien we een opvallend heldere ster aan de westelijke hemel. Dat is Venus. Zij is zo helder dat ze al zichtbaar is, zodra het begint te schemeren. En zelfs als het wat heiig is, prikt ze gewoon door de bewolking heen. Vandaag (6 juni) is die helderheid op z'n grootst. Dat komt omdat zij haar maximale afstand tot de zon heeft bereikt.

Venus is een planeet die binnen de baan van de aarde om de zon draait. Als we Venus dus ergens willen zien, moeten we dus altijd in de richting van de zon zoeken. Als zij dicht bij de zon staat - van ons uit gezien ervoor of erachter - is zij onzichtbaar, omdat het felle zonlicht alles overstraalt. Maar hoe verder zij van de zon staat - steeds van de aarde uit gezien - hoe helderder zij het door de zon weerkaatste licht naar de aarde kan stralen. Die maximale afstand is 47°. Als zij links van de zon staat, dan zien we haar als avondster; staat zij rechts van de zon, dan is zij ochtendster.

venus zon afst

Zodra het iets donkerder is geworden, zien we schuin links boven Venus nog een helder licht.

Dat is Jupiter. Hij haalt het niet bij Venus, maar heeft wel een goede tweede plaats in vergelijking met de rest van de sterrenhemel. Jupiter draait zijn baan om de zon buiten die van de aarde. Hij is op z'n helderst als hij in het gebied tegenover de zon beweegt en dus een groot deel van de nacht zichtbaar is. Die periode hebben wij de afgelopen maanden gehad en gaandeweg komt ook Jupiter steeds dichter bij de zon. Of eigenlijk moet ik zeggen: de zon komt steeds dichter bij Jupiter.
De zon heeft 1 jaar nodig voor een rondje door de dierenriem, Jupiter doet daar 12 jaar over. Dat betekent dat Jupiter ongeveer 1 jaar lang over een dierenriemteken doet en dus elke 13 maanden door de zon wordt 'ingehaald'.
Venus beweegt in deze periode ongeveer even snel als de zon en haalt Jupiter dus ook in.

Daarom kunnen we in de komende weken aan de sterrenhemel een prachtig verschijnsel zien: Venus en Jupiter die elke dag een stukje dichter bij elkaar te zien zijn en uiteindelijk samenkomen in de nacht van 30 juni naar 1 juli. Op 20 juni zien we ook de sikkel van de Nieuwe Maan langs dit tweetal trekken.
Wat we echter ook zullen zien, is dat rond het zelfde tijdstip beide planeten elke avond een klein stukje lager boven de horizon staan. Vandaag zien we Venus op ± 20° en Jupiter op ± 25° boven de horizon. Tegen de tijd van hun samenstand is dat nog maar 10° boven de horizon. Dat maakt het lastiger om ze te zien, vooral als het een beetje heiig is. Ik denk dat de beste tijd om waar te nemen tussen 22:00 en 22:30 uur is.

venus jupiter

Een afbeelding van de avondhemel op 20 juni met Venus, Jupiter en de Maansikkel in het sterrenbeeld van de kreeft. Rechts ervan zie je Castor en Pollux, de hoofdsterren van de tweelingen ondergaan. De rode W geeft het westen aan en de rode lijn tussen Venus-Jupiter en de Maan is de baan van de zon.


Dubbel licht

Als de twee helderste sterren bij elkaar vlak naast elkaar staan, dan ziet het er oppervlakkig gezien uit als één geheel met een opvallend krachtige uitstraling. Zo is vermoedelijk ook ooit de ster van Bethlehem waargenomen. Hoewel er uitgebreid onderzoek is gedaan naar mogelijkheden als een komeet, of de explosie van een supernova, is vooralsnog de meest aangenomen verklaring een samenstand van meerdere heldere planeten en/of sterren. Omdat de planeetbanen exact bekend zijn, en hun bewegingen ook over langere periode nauwkeurig bekend zijn, is het mogelijk ook terug in de tijd te berekenen waar zij stonden. Een van die samenstanden was van Jupiter en Saturnus in het jaar 7 voor Christus. In dat jaar zijn deze planeten elkaar tot drie keer toe (19 mei, 30 september en 3 november) tot op een graad genaderd. Daardoor kan het een langdurig idee van heldere ster hebben gegeven.
Een andere mogelijkheid die wordt genoemd is de berekende samenstand tussen Jupiter en Venus in juni van het jaar 2 voor Christus. Maar deze samenstand zal er - net als dit jaar - slechts enkele dagen zo helder hebben uitgezien. Los hiervan is het de vraag of er überhaupt een astronomisch verschijnsel ten grondslag heeft gelegen aan dit bijbelverhaal.
Het blijft natuurlijk speculeren, maar het fenomeen 'Ster van Bethlehem' spreekt dusdanig tot de verbeelding dat er afgelopen oktober zelfs een tweedaags congres met internationale deskundigen aan is gewijd.


Venus en Jupiter

In de astrologie staan Venus en Jupiter beide bekend als benefics: planeten met een positieve, geluk-brengende energie. Venus is de planeet van de liefde, van schoonheid en harmonie, van samenwerking en relaties. Jupiter is de planeet van het geluk, van ruimte, groei en ontwikkeling, van inzicht en wijsheid. Een dergelijke samenstand wordt in de astrologische literatuur beschreven als positief en bevorderend voor relaties en samenwerkingsverbanden, gunstig voor sociale en economische groei, genezend en gelukbrengend. Met dit in het vooruitzicht kunnen we een mooie tijd verwachten de komende weken... en maanden!

venus mars dansVenus en Jupiter komen op 1 juli samen op 22° leeuw.
Vooral mensen die geboren zijn op of in de dagen rond 15 augustus als de zon over deze graad loopt - kunnen dit heel persoonlijk ervaren. Maar ook iedereen die de Ascendant of een andere planeet op 19° - 24° leeuw heeft in zijn geboortehoroscoop zal rond 1 juli een goed gevoel hebben en wellicht nieuwe groeimogelijkheden ervaren op het gebied, waarmee deze planeet wordt geassocieerd. De werking van deze samenstand begint rond 18 juni en houdt aan tot half augustus. Na de samenstand van 1 juli volgt een tweede op 4 augustus op 28° leeuw, doordat Venus retrograde gaat lopen. Een derde samenstand dit jaar is op 25 oktober in maagd.

En wat gebeurt er in onze eigen relaties, als deze gevoed worden door groeimogelijkheden en nieuwe inzichten? Misschien is deze Venus-Jupiter samenstand een mooie voorbode voor het najaar, waarin Venus drie maanden lang samen oploopt met Mars: Venus, het symbool van het vrouwelijke en Mars het symbool van het mannelijke op zoek naar balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie.


Wil je een paar maanden op je eigen manier intensief bezig houden met dit thema, en onderzoeken wat relaties voor jou betekenen, doe dan mee met de najaarscyclus 'Venus, Mars en relaties'.Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.