Eclips 1Deze zomer hebben we een dubbele zonsverduistering, dat wil zeggen: tijdens twee opvolgende Nieuwe Manen wordt de zon verduisterd. Daar tussen valt een Volle Maan met volledige maansverduistering.
Deze eeuw gebeurde dat twee keer eerder, in 2000 en 2011. Dit is mogelijk, omdat deze eclips aan de rand van het gebied valt waarbinnen een verduistering mogelijk is, binnen 18,5° verwijderd van de Knopenas.
Deze periode valt van half juli tot half augustus en begint met een Nieuwe Maan met zonsverduistering precies tegenover Pluto op 13 juli. Daarna volgt een Volle Maan met verduistering in oppositie met Mars op 27 juli en op 11 augustus is er een afsluitende Nieuwe Maan met zonsverduistering, die apex vormt van een jod. Verder is op 2 augustus het vierkant tussen Mars en Uranus voor de tweede keer exact.

Een Nieuwe Maan met verduistering heeft een grotere impact en een langere werkingstijd dan een gewone Nieuwe Maan.
Zoals bekend staan de fasen van een Maancyclus voor verschillende kwaliteiten zoals een nieuw begin, groei, hoogtepunt, verspreiding en afronding. Met Nieuwe Maan, als de cyclus begint, wordt telkens een nieuwe impuls gegeven, die zich in de loop van de cyclus kan ontwikkelen. Nieuwe Maan is daarom heel geschikt om iets nieuws te beginnen, zich op de toekomst in te stellen en in gedachten een zaadje daarvoor te planten. Hoe meer onze intenties zijn afgestemd op de kwaliteit van de tijd, des te makkelijker kunnen ze gedijen.
Eclips 2Als een Nieuwe Maan samengaat met een eclips, dan ligt het allemaal een beetje anders.
Een verduistering zwakt de levenskracht en groeiprocessen eerder af, dan dat ze worden bevorderd. Logisch eigenlijk want de levengevende zonnestralen worden tijdelijk onderbroken en kunnen de aarde niet bereiken. Daarom wordt in de biologisch-dynamische landbouw een verduistering als problematisch gezien en wordt zaaien op de dagen rond die verduistering vermeden, want ze leiden tot chaotische bodemprocessen en deformaties in de ontwikkeling van planten. De in 2012 overleden onderzoekster, Maria Thun, heeft baanbrekend onderzoek op dat gebied verricht.

Deze periode van drie verduisteringen binnen één maand is ook het zwaartepunt van de gehele retrograde periode van Mars en het proces van reflectie op het omgaan met onze Mars-energie en de Volle Maaneclips valt precies op Mars.

Eclips 3De eerste verduistering is een gedeeltelijke zonsverduistering op 13 juli om 4:48 uur op 20°41' kreeft. Recht tegenover de Nieuwe Maan staat Pluto op 20°01' steenbok. Voor Nederland en een groot deel van West- en- Zuid-Europa van de Nieuwe Maan in het 7e huis, het levensgebied dat verbonden is met relaties.
Deze constellatie wijst dan ook op relationele thema's, waarbij lastige verstrikkingen aan het licht kunnen komen. In zulke relaties, waarin we vast zitten in patronen die we zelf gecreëerd hebben of die bij de ander zijn ontstaan (bv. door ziekte of onvermijdelijke keuzes van de ander) waardoor je zelf vast bent komen te zitten, worden we geconfronteerd met diepliggende, veelal onbewuste emoties die door deze verstrikkingen veroorzaakt worden. We worden uitgedaagd te onderzoeken, wat onze diepere drijfveren zijn en waar we met onze blinde vlekken te maken krijgen in het contact met anderen. We worden als het ware uitgenodigd schaduwthema's van onze persoonlijkheid onder ogen te komen die een stempel drukken op onze relaties.
Deze eclips biedt grote mogelijkheden, oude patronen en gewoontes af te breken. Dat vraagt in de eerste plaats om loslaten en wie niet daartoe bereid is, wordt veelal ertoe gedwongen. Dat kan er toe leiden dat we diepgaande en indringende veranderingen in ons leven doormaken, die te maken hebben met onze eigen schaduwkanten. Uit ervaring weten we, dat maar weinigen vrijwillig oude gewoontes opgeven en dat op dat gebied lastige en uiterst vermoeiende machtsconflicten kunnen plaatsvinden. Als we flexibel genoeg zijn en in staat zijn tot de nodige zelfreflectie, kunnen we in deze periode ook grote stappen in onze ontwikkeling zetten en ontstaat een nieuwe oriëntatie op het leven, waarin we bevrijd van oude lasten verder kunnen.
Vooral mensen die geboren zijn tussen 8 en 17 juli of 6 en 15 januari zullen deze energie sterk ervaren. Maar ook mensen met andere planeten in dit gebied, bv. mensen die geboren zijn rond 1992-94 met Uranus en Neptunus rond 18° - 24° steenbok of 1990 met Saturnus in dit gebied, zullen deze periode niet ongemerkt aan zich voorbij zien gaan.

Ook collectief bestaat er veel spanning tussen de politiek en het gewone volk, tussen wat we zelf willen en wat de maatschappij van ons eist. Zo kunnen politieke doofpotthema's, gedwongen regels en belastende structuren felle emotionele reacties kunnen oproepen, omdat de machtsspelletjes van politiek en multinationals niet langer gepikt worden. Het doorbreken van deze patronen vraagt naast kennis van zaken, die overigens steeds gemakkelijker toegankelijk wordt, ook bewustzijn, maar kan echter ook angst, twijfel en onzekerheid oproepen en het is van belang ons daar niet door te laten inpakken.

Eclips 4De Volle Maan als symbool voor oogsten staat niet op zichzelf. Hij valt op de Maansknopenas en maakt een exacte conjunctie met Mars. Deze bloedmaan-verduistering is op 27 juli om 22:21 uur op 4°45' waterman. De Zon-Mars-oppositie is dezelfde dag om 7:13 uur en de Maan-Mars-conjunctie om 20:48 uur.
Deze constellatie biedt volop gelegenheid ons automatische handelen en reageren op allerlei situaties te veranderen. Het gaat dan vooral om automatismen die voortkomen uit onzekerheid, onveiligheid, niet geuite boosheid en onopgeloste conflicten. Bedoeling is om je handelen beter af te stemmen op je ware zelf, je authenticiteit zonder je te laten leiden door oude patronen of laten beïnvloeden door wat anderen van je vinden.

Eclips 5Het laatste deel van de verduisteringstrilogie is de gedeeltelijke zonsverduistering van 11 augustus 11:58 uur op 18°42' leeuw. Deze Nieuwe Maan is apex van een jod die gevormd wordt vanuit Neptunus en Pluto.
Ook deze horoscoop verwijst met een Venus-Chiron-oppositie naar het relatiethema. Hierbij gaat het erom dat we onszelf meer gaan laten zien. Als we dit doen vanuit het ego, kan dit leiden tot chaos en ongewenste confrontaties. Het is de bedoeling dat we ze essentie, onze eigenheid, onze authenticiteit tonen, vanuit het hart. Dat betekent voor velen, anders dan we gewend zijn te gaan reageren en handelen.


Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door de retrograde beweging van Mars komt hij drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop.
Als Mars op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dus al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we in dit proces ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude gewoontes werkt in deze tijd niet meer.

Eclips 6Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat we momenteel door een fase van zuivering gaan, waarin we op een andere manier om moeten leren gaan met onze mannelijke energie. Velen zullen geconfronteerd worden met oude emoties die te maken hebben onderdrukte boosheid en onopgeloste conflicten, waarmee we in deze periode radicaal kunnen afrekenen. Bij dit proces kan onze innerlijke stem ons met subtiele signalen en wijsheid leiden naar meer vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustzijn van de nieuwe tijd.
Ook collectief worden we genoodzaakt onze overgecompenseerde patriarchale structuren en daaruit voortvloeiende opvattingen, gewoontes en gedrag te herzien, om het mannelijke en vrouwelijke meer in balans te brengen. Machthebbers als Trump, Putin, Erdogan en anderen maken ons hiervan bewust door ons uitvergroot te laten zien, hoe deze structuren werken. Het is aan ons hierin verandering te brengen door zelf onze houding en ons handelen los te maken van ego-gedreven motieven.

Deze drievoudige eclips valt in het hart van de retrograde periode van Mars en het langdurige Mars-Uranus-vierkant, die beide met dit thema verbonden zijn. Dit wil ik in een volgende blog verder bespreken.


Leestip: Manuela van de Knaap heeft op haar website een artikel over deze drievoudige eclips geschreven, de moeite waard om te lezen: Op zoek naar structuur van authentieke vrijheid
Ook kwam ik een mooi artikel van over deze eclips van Yvonne Weber tegen: Kosmisch weerbericht: Roep van de ziel


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.