VenusMars2019Op 24 augustus begint een nieuwe Venus-Mars-cyclus in maagd. Het is de derde achtereenvolgende van dit paar die in dit teken begint. De eerste daarvan was op 3 november 2015 op 24°02' maagd en de cyclus die nu tot een eind komt, begon op 5 oktober 2017 op 19°13' maagd.
De horoscoop hiernaast is die van de komende Venus-Mars-conjunctie op 24 augustus om 19:04 onze tijd, die valt op 4°07' maagd. Deze horoscoop is berekend voor Naarden, waar Pluto precies op de Ascendant staat.
De lijn waar Pluto zich op de AC bevindt, loopt van West-Groningen via West-Flevoland naar Oost-Zeeland.
Ten oosten daarvan valt Pluto in 12 , ten westen in 1.

Met Venus als planeet van het vrouwelijke en Mars als die van het mannelijke principe mogen we bij een conjunctie thema's verwachten die te maken hebben met man-vrouwrelaties, met gelijkwaardigheid en gelijkheid tussen de seksen of met de integratie van vrouwen en/of mannen, dan wel een streven naar balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie in de maatschappij.

Tijdens de eerste cyclus in maagd werd er in Nederland volop gediscussieerd over meer vrouwen in de top, over het glazen plafond en ongelijkheid in salariëring. In de nieuwjaarsnacht werden in Keulen talloze vrouwen aangerand en beroofd door voornamelijk Afrikaanse asielzoekers, in Afghanistan werden binnen een week onder het oog van de wereldpers twee vrouwen gestenigd wegens vermeend overspel, liet de Chinese vrouwenrechtenorganisatie Women's Voice weten dat driekwart van de Chinese vrouwen ontevreden is over de positie en rechten van de vrouw in China, kreeg de paus een brief van een Chileense vrouw waarin zij gedetailleerd beschreef hoe meervoudig seksueel misbruik door de top van de kardinalen en bisschoppen in de doofpot werd gestopt en deed Trump in de aanloop naar zijn verkiezing zijn beruchte 'grab them by the pussy'-uitspraak.
Dit is maar een kleine greep uit de stroom van berichten die in enkele weken tijd het nieuws haalden.
Stof genoeg om meer bewustzijn te creëren over de man-vrouwverhoudingen in de wereld.

VM artikel2019aAls we kijken naar de afgelopen cyclus, kunnen we constateren dat deze het nodige stof heeft doen opwaaien. Direct aan het begin van deze cyclus begon de MeToo-beweging, als gevolg van de beschuldigingen van seksueel misbruik die door de actrice Ashley Judd en andere vrouwen publiekelijk werden geuit aan het adres van regisseur Harvey Weinstein, en die op de dag van de conjunctie in een artikel in de New York Times werden gepubliceerd.
Nog geen week later was de #MeToo geboren en binnen enkele dagen waren er meer dan honderdduizend reacties op Twitter en Facebook. Niet verwonderlijk, want de horoscoop van deze conjunctie laat een oppositie met Chiron en een vierkant naar Saturnus in het Zwarte Maangebied zien. Van de Zwarte Maan, ook wel Lilith genoemd, is bekend dat zij taboethema's naar de oppervlakte brengt en van Chiron weten we dat hij te maken heeft met oud zeer. Niet verwonderlijk dus, dat in de eerste maanden na de conjunctie dan ook uitvoerig bericht, gediscussieerd en gestreden werd over seksueel geweld tegen vrouwen, seksuele normen en waarden, de positie van de vrouw in gevestigde maatschappelijke structuren, machtsmisbruik en discriminatie ten opzichte van vrouwen en vrouwenrechten.

Bij het begin van de nieuwe Venus-Mars-cyclus zou het debat over vrouwenrechten en gelijkheid van geslachten heel goed opnieuw kunnen oplaaien. Het thema is te belangrijk en dringend om zomaar uit de openbare discussies te verdwijnen. Terwijl de voorgaande cycli meer het accent hadden om bewustzijn over allerlei misstanden rond deze thema's te creëren, ziet het er naar uit dat in de komende cyclus het accent zal verschuiven naar concrete stappen tot werkelijke veranderingen die meer garanties bieden voor gelijkheid en aanpak van misstanden.

Dit wordt in de horoscoop van de komende Venus-Mars-cyclus in de eerste plaats zichtbaar in de conjunctie van Venus en Mars met de Zon, die er op duidt dat er bewustzijn (nodig) is over de thema's die met Venus en Mars samenhangen. Daarnaast speelt Uranus een belangrijke rol, omdat het verder de enige verbinding is met de Venus-Mars-conjunctie.

In deze horoscoop is het aarde-element sterk bezet. Naast Venus, Mars en de Zon in maagd en Uranus in stier, vinden we ook de Zuidknoop, Saturnus en Pluto in steenbok en - voor Zuid-Scandinavië en de hele kustlijn van West-Europa - ook de Ascendant. Dit geeft aan dat de noodzakelijke veranderingen niet alleen besproken en bediscussieerd worden, maar dat er ook potentie is om deze in daden om te zetten: De steenbokkant met Pluto op de Ascendant wil resultaat en fundamentele veranderingen en transformatie tot stand brengen, Uranus in stier wil dat veranderingen realistisch en praktisch haalbaar zijn en de maagdbezetting zorgt ervoor dat de ingezette veranderingen geen hoogdravende ideeën of een ver-van-mijn-bed-show zijn, maar passen en efficiënt stapje voor stapje geïntegreerd worden in het leven van alledag.

VM artikel2019bWat een prachtige en positieve duiding van dit horoscooppotentiaal. Wat we wel en niet doen met dit gegeven, staat natuurlijk niet in de horoscoop. Als we als maatschappij echt verandering willen in de rolverhoudingen tussen man en vrouw, dan zouden er in de komende twee jaar belangrijke stappen kunnen worden gezet. Maar helaas is de werkelijkheid meestal anders. Het is te gemakkelijk om te denken, dat het invoeren van wetgeving direct zal leiden tot maatschappelijke verandering, omdat verandering in het bewustzijn en de instelling en houding van mensen veel meer tijd nodig heeft.

De oppositie met Chiron uit de vorige cyclus is nu een in­conjunct, wat erop kan duiden dat er veel onbegrip bestaat over gelijke rechten tussen man en vrouw of over seksuele misstanden en onvermogen hiermee om te gaan. Ook Uranus is net retrograde gaan lopen, waardoor de gerichtheid meer naar binnen gericht is en we onszelf de vraag kunnen stellen: "Wat moet er bij mij veranderen?" Genoeg te doen nog, dus!
Aangezien maagd ook te maken heeft met dienstbaarheid, gezondheid, zorg en verzorging, ligt het voor de hand dat ook deze thema's naar voren zullen komen. En ze zijn al actueel: de bekostiging van de gezondheidszorg, de afbraak van ouderenzorg, problemen in de jeugdzorg, een tekort aan verplegend personeel, failliete ziekenhuizen, enz.

De tekens van het aarde-element hebben ook te maken met vaardigheden in werk en beroep. Dat zou erop kunnen wijzen dat de discussie over de gelijkstelling van man en vrouw met name in werksituaties wordt gevoerd en er vooruitgang kan worden geboekt bijvoorbeeld over meer vrouwen in topfuncties of gelijke beloning van mannen en vrouwen. In combinatie met zorg zou ook de mogelijkheden voor mannen om in deeltijd te werken en daardoor meer tijd voor hun kinderen beschikbaar hebben verruimd kunnen  worden.

Ook in onze eigen persoonlijk relaties kan de komende Venus-Mars-conjunctie een frisse wind brengen, als Uranus daar de nodige impulsen geeft. En er is waarschijnlijk helemaal niet zoveel voor nodig. Kleine aanpassingen of veranderingen kunnen langdurige effecten hebben, als ze ons uit vastgelegde rolpatronen of vervelende niet meer passende routines halen.
Behalve bewustzijn als eerste stap is daarvoor ook een andere instelling nodig. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dit proces is volop in ontwikkeling en krijgt bij iedere volgende Venus-Mars-conjunctie nieuwe impulsen.

De Australische psycholoog en psychotherapeut Steve Biddulph1 heeft een model ontwikkeld voor een mannelijkheid die niet alleen gestoeld is op succes, kracht en prestaties, maar waarin tegelijkertijd ook zachtheid, zorg en samenwerking, eigenschappen die traditioneel aan vrouwen worden toegeschreven, belangrijke elementen zijn.
Om dit te bereiken bespreekt hij op een praktische en persoonlijke manier een zevental thema's en geeft aanwijzingen hoe we daar als man anders mee om kunnen gaan. De belangrijkste conclusies zijn:

 • kom met je vader in het reine
 • ontdek en leef de 'heilige' dimensie van seks
 • beschouw je partner als gelijkwaardig
 • wees actief betrokken bij de opvoeding van je kinderen
 • leer ware mannenvriendschappen te ontwikkelen
 • zoek werk waar je je met hart en ziel mee kunt verbinden
 • jouw binnenleven heeft mannelijke spiritualiteit nodig

Een vergelijkbaar lijstje van aandachts- en leerpunten voor vrouwen zou er zo uit kunnen zien:

 • leer irritatie, boosheid en woede waar te nemen en te uiten
 • zeg 'ja' als je ja bedoelt en zeg 'nee' als je nee bedoelt
 • accepteer dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken
 • heb de moed je eigen weg te gaan, ook als je weerstand tegenkomt
 • wees geen supervrouw en put jezelf niet uit
 • leef in overeenstemming met je eigen ritmes
 • jouw binnenleven heeft vrouwelijke spiritualiteit nodig

Dit zijn punten die voor velen allang bekend en vertrouwd zijn. Om ze ons echt eigen te maken, is het belangrijk dat we als man onze innerlijke vrouwelijke kwaliteiten en als vrouw onze innerlijke mannelijke kwaliteiten aanspreken. Deze tegengeslachtelijke innerlijke kwaliteiten zijn eigenschappen die over het algemeen minder makkelijk toegankelijk zijn en worden in de psychologie, met name als ze ook als schaduwkanten werken ook animus en anima genoemd.
Daarvoor is het goed eens te kijken wat voor kwaliteiten dat eigenlijk zijn.


Venus: Het vermogen waar te nemen wat goed voor ons is
Mars: Het vermogen om dat te doen wat goed voor ons is

Wat goed voor ons is, geldt in alle betekenissen: smaakvol, verteerbaar, voedend, gezond, stimulerend, opbouwend, genezend en het kan betrekking hebben op voeding, kleuren, vormen, klanken, geuren, omgeving en vanzelfsprekend ook op mensen.
Vervelend genoeg is deze kwaliteit bij veel mensen op jonge leeftijd al vervormd of verleerd. Uranus, de vader van Venus, leert ons de individualiteit en eigenheid van ieder mens te respecteren. Zijn dochter Venus kan gebruikt worden om te ontdekken wat in overeenstemming is met onze natuur. Wat voor de een goed en passend is, kan voor een ander schadelijk zijn.
Mars heeft het vermogen om uit te gaan van onszelf, voor onszelf op te komen en onze eigen weg te gaan.
Als dit alleen maar gebeurt vanuit eigenbelang, moeten we ons afvragen wie hier op den duur werkelijk mee gediend is en is het risico groot anderen te beschadigen. Wat hier van belang is, dat we dat doen op een manier die rekening houdt met anderen en respect heeft voor wat er al is.
Als kind zijn we volgestopt met normen en waarden, vaak tegen onze eigen individuele natuur in. Als gevolg daarvan kan Venus haar functie, te bepalen wat voor ons persoonlijk wel en niet goed is, niet meer goed vervullen en heeft Mars de neiging zich te pas en onpas overal tegen af te zetten.


Venus: Het vermogen te kiezen en de juiste maat te vinden
Mars: Het vermogen te kiezen en de verantwoordelijkheid voor de keuze te dragen

Het maken van keuzes is voor Venus en Mars verschillend. Bij Mars gaat het om of-of keuzes: ja zeggen tegen het ene betekent tegelijkertijd nee zeggen tegen het andere.
Bij Venus gaat het om het kiezen uit wat voorhanden is en daarvan zoveel nemen als ons goed lijkt. De Mars-keuze scheidt en is vergelijkbaar met een splitsing in de weg: je kunt onmogelijk beide wegen tegelijkertijd bewandelen. Wat de juiste keuze is, hangt niet alleen af van het doel, maar houdt ook rekening met de gevolgen van de keuze.
Bij de Venus-keuze kun je je een buffet voorstellen: er staan verschillende gerechten, je loopt er langs en kiest wat er goed uitziet, wat lekker ruikt of waarvan je weet dat het lekker smaakt. Wat er uiteindelijk op ons bord ligt, in welke hoeveelheid en combinatie is een vrije keus. Hetzelfde geldt voor de mensen met wie we onze tijd doorbrengen. Als we op deze manier naar onze relaties kijken, dan zul je vele normen, waarden en oordelen tegenkomen.


Venus: Het vermogen tot een juiste balans tussen geven en nemen
Mars: Het vermogen je energie te investeren in anderen

Geven en nemen horen in balans te zijn. Dat betekent niet dat alles precies met elkaar verrekend moet worden, want een duur cadeau kan weinig betekenen, terwijl een klein gebaar een grote waarde kan hebben.
Als we iets voor een ander doen, gebruiken we onze eigen energie om iets te bereiken dat de ander zelf niet kan of wil. Wat de beweegredenen ook mogen zijn, er is sprake van een - al dan niet tijdelijke - relatie, waarbij de een afhankelijk is van de ander, tot het beoogde doel is bereikt. Er is nu een energetische onbalans ontstaan, die op een of andere manier vereffend dient te worden. Dit kan met geld, een geschenk, met een wederdienst of met een uiting van dank en waardering, maar als dit niet gebeurt is de balans tussen geven en nemen niet hersteld en dit gaat meestal ten koste van de gelijkwaardigheid in de relatie.
Als in een relatie de een alleen maar geeft en de ander alleen neemt, dan ontstaat er onbalans. De ontvangende verliest paradoxaal genoeg aan kracht, terwijl de gevende steeds meer macht krijgt. Soms stellen mensen die ruimhartig denken te geven vast, dat hun gaven niet gewaardeerd worden en de ontvanger zich terugtrekt. Met een geschenk scheppen we een verbinding, zodra de ander het aanneemt. Schenken zou een aanbod moeten zijn, dat een ander in vrijheid kan aannemen of afwijzen.


Venus: Het vermogen aan- en op te nemen
Mars: Het vermogen tot actie en resultaten te delen

Venus gaat ook over het in-bezit-nemen en het zich-eigen-maken. Als we in staat zijn iets geheel aan- in- of op te nemen en het te assimileren, kunnen we het gebruiken. Dat klinkt logisch, maar het heeft ook consequenties. Want als we iets aannemen, tot ons nemen, verbinden we ons ermee en ontstaat er een energetische verbinding met degene die geeft. Dat kan aangenaam en wenselijk zijn, maar als dit onbewust gebeurt, kunnen de gevolgen ook minder leuk zijn. Er is dan geen sprake van vreugde of genot, maar we moeten ons van dat wat we binnen hebben gehaald moeizaam weer bevrijden. Dit geldt voor alles wat we aannemen en tot ons nemen, ook het niet tastbare zoals gedachtes, gevoelens, aanbiedingen, toezeggingen, beloftes. Deze kunnen iets goeds teweegbrengen, ons energie geven en sterker maken, mits ze in overeenstemming zijn met onze natuur, maar ze kunnen ons ook belasten, ondermijnen, verzwakken als ze niet bij ons passen of beladen zijn met ongewenste bijbedoelingen, druk of dwang.
Als we iets willen bereiken, moeten we daarvoor in actie komen. Mars is in staat te beginnen, ook als we nog niet helder hebben hoe het resultaat eruit gaat zien. Mars heeft ook het vermogen om vol te houden en door te zetten, als er ergens moeilijkheden opduiken, want een sterke innerlijke drijfveer van Mars is, om resultaat te behalen. Als we met onze Marskracht uiteindelijk iets hebben bereikt, dan willen we dat ook graag delen. We kunnen laten zien, welke prestatie we hebben geleverd en met de geoogste lof en waardering ons ego voeden. We zijn de moeite waard!
Als we iets van onszelf geven, ongeacht of het gaat om iets materieels, om een dienst of om gedachtes, gevoelens, voorstellen of beloftes. Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn, met welke intenties we dat doen. Het is goed als we geven uit liefde, maar er zijn vele verstrikkingen die op de loer liggen: we kunnen ook geven, om ons ego op te vijzelen, om iets terug te krijgen, om een schuld te vereffenen of juist te creëren of om van iets af te komen, wat we zelf niet willen hebben. We moeten ons realiseren dat elk geven een energetische verbinding schept, die positieve of negatieve consequenties kan hebben.


Venus: Het vermogen tot aantrekken en in beweging brengen
Mars: Het vermogen tot afscheiden en in beweging brengen

De aantrekkingskracht van Venus wordt vaak in verband gebracht met verleiding. Deze eigenschap wordt enerzijds bewonderd, met name bij goed uitziende, mooie vrouwen, anderzijds afgekeurd met uitspraken als ‘vrouwelijke charmes als wapen gebruiken’ of ‘doelen bereiken met verleidingskracht’.
Het woord verleiden heeft al gauw een bijsmaak, iets manipulatiefs. Daarmee krijgt de aantrekkingskracht van Venus ook iets kleinemeisjesachtigs ("ze wikkelt haar vader om de vinger") of iets Lilith-demonisch (de boze verleidster).
De zuivere aantrekkingskracht van Venus is een soort magneetkracht: het vermogen door je aanwezigheid en charisma mensen en dingen in beweging te brengen. In sprookjes wordt dit wel de kracht van het wensen genoemd, die iemand van een fee (Venus) krijgt. Meestal krijgt diegene ook de waarschuwing mee, daar voorzichtig mee om te gaan. (Hij mocht een wens doen en zei: “Ik wil graag 100 jaar worden.” En opeens was hij een oude, grijze man van 100...) Deze Venus-kwaliteit werkt ook zonder dat we dat in de gaten hoeven te hebben en kan onbewuste wensen, verlangens en angsten (wensen met een negatieve afloop) vervullen en in ons leven laten manifesteren.
Een essentiële kracht van Mars is zich af te scheiden. Daarmee maakt hij zich los van waar hij mee verbonden is (een groep, een partner, een idee, een principe, een overeenkomst, enz.) en juist dat brengt eigenheid en de potentie iets op een geheel eigen manier opnieuw te gebruiken. Verbreken is nodig als iets te of te lang vastzit, waardoor de verbinding niet meer dynamisch is en verstard is geraakt. Door de verbreking kan weer opnieuw beweging ontstaan.


Venus: Het vermogen verbindingen te maken
Mars: Het vermogen verbindingen te ontkoppelen

Venus staat voor het principe van evenwicht scheppen. Daarmee wordt niet een statisch evenwicht bedoeld, maar een dynamische balans, waarin beide polen van een thema erkenning krijgen en tot uitdrukking kunnen komen.
Vaak wordt evenwicht verward met gelijkheid en in balans brengen met vereffenen. Venus heeft de naam compromissen te zoeken, maar het is niet de bedoeling dat dat gebeurt ten koste van het eigene. Zij komt pas echt uit de verf als verschillen duidelijk zijn en er heldere standpunten zijn. Dan pas kan ze een verbinding tussen de polariteiten en tegenstellingen scheppen en de aanwezige spanningsenergie laten stromen, zonder de ene of andere kant tekort te doen. Dit biedt enorme creatieve mogelijkheden.
Maar verbindingen kunnen ook verstard raken. Dan stroomt het niet meer en kan dat waarmee we verbonden zijn een last worden. Dan hebben we Mars nodig om de verbinding te verbreken. Met zijn elektrische energie is hij in staat nieuwe impulsen te geven. Impulsen die een schok en schrikreactie teweeg brengen, die weerstand en verzet oproepen, maar die er uiteindelijk wel voor zorgen dat een geblokkeerde verbinding wordt ontbonden. Ook de hierbij vrijkomende energie biedt grote creatieve mogelijkheden.
Het lijkt er soms op dat deze martiaanse manier van scheiden schering en inslag is in deze tijd en zelfs in goed functionerende en zinvolle verbindingen wordt toegepast en dat de venusiaanse manier van verbinden utopisch is, maar in de huidige tijd is het wel een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. We moeten leren de magneetkracht van de grote godin opnieuw te gebruiken, omdat ze heel erg nodig is om onze uiteenvallende, door tegenstellingen en conflicten gespleten wereld te helen.


Venus en Mars: Het vermogen tot inspireren, vormgeven en creativiteit

Om iets te creëren hebben we een idee nodig, een geestelijke impuls die als het ware in gedachten in staat is alle mogelijkheden van het idee te onderzoeken en voor zich te zien. Dit is Marskracht, die de wildste en schijnbaar onmogelijkste ideeën kan voortbrengen en innerlijk kan ervaren, hoe het zou zijn als die werkelijkheid zouden worden.
De uiteindelijke kwaliteit hangt samen met de magneetkracht van Venus en symboliseert haar actieve creatieve kant. Venus stelt ons in staat impulsen op te nemen en om te zetten naar iets dat mooi is, dat vreugde schept, voedt en rijker maakt. Als we een ruimte inrichten, een schilderij maken, een gedicht schrijven, knutselen, een kledingstuk maken of een lied zingen gebruiken we het vermogen om iets in een aansprekende, op anderen effect hebbende vorm te brengen met de vormkracht van Venus en de uitdrukkingskracht van Mars. Als dit proces zich bewust voltrekt met een gevoel voor harmonie (die overigens zeer individueel is – over smaak valt niet te twisten) ontstaat er niet alleen een vorm, maar ook een wisselwerking tussen jezelf en je omgeving: het doet ook iets met de waarnemer. Omdat veel producten tegenwoordig machinaal en in massaproductie gemaakt worden, vervaagt dit Venus-aspect van vormkracht en originaliteit.


Samenvattend:

De eerste Venus-Mars-cyclus in maagd van 2015-2017 heeft thema's aan het licht gebracht en op de kaart gezet.
De tweede Venus-Mars-cyclus in maagd van 2017-2019 heeft het bewustzijn gebracht dat we initiatieven moeten ontwikkelen, om ongelijkheid en misstanden aan te pakken.
De derde Venus-Mars-cyclus maagd die in augustus 2019 begint, lijkt potenties te hebben en mogelijkheden te bieden om concrete stappen te gaan zetten.

Maar het man-vrouw-thema lijkt in deze nieuwe Venus-Mars-cyclus ook op een andere manier relevant. Binnen deze cyclus komen namelijk vier andere planetaire cycli tot een eind. De twee belangrijkste daarvan zijn de Saturnus-Pluto-cyclus en die van Chiron en de Zwarte Maan.
Deze cycli hebben een veel grotere draagwijdte wat betreft de ontwikkeling van man-vrouw-thema's.

Bij Saturnus-Pluto gaat het om autoriteits-, gezags- en machtsstructuren die aan de kaak worden gesteld. Dit betreft de gehele maatschappij en dus ook de bestaande machtsverhoudingen tussen man en vrouw. Deze conjunctie heeft de intentie oude gezagsverhoudingen en opvattingen daarover af te breken en om te zetten in nieuwe, in de tegenwoordige tijd van het beginnende watermantijdperk passende gelijkwaardige relaties.

De Chiron-Zwarte Maancyclus, die in maart 2020 in ram begint, combineert oervrouwelijke onderdrukte energie met door oermannelijke energie veroorzaakt oud zeer. Daarmee zal deze constellatie onze innerlijke tegengeslachtelijke schaduwkanten activeren en ons confronteren met de onderdrukte en ontkende energie van het vrouwelijke en de pijn die dit in de loop van vele eeuwen patriarchaat heeft veroorzaakt. Natuurlijk is dit een veel te groot thema om in het tijdbestek van een Venus-Mars-cyclus of zelfs een Chiron-Zwarte Maancyclus op te lossen, maar deze periode kan bijzonder heilzaam zijn en belangrijke stappen op weg naar gelijkwaardigheid met zich meebrengen. Maar net zo goed zal deze cyclus angst en verzet oproepen en behalve de intentie oude wonden te helen, ook nieuwe openrijten. Maar in de kern van deze nieuwe cyclus zit de potentie van een nieuw begin. En ook al zullen we in deze cyclus steeds weer met terugval te maken krijgen, toch zou aan het eind ervan een nieuw bewustzijn en een aanzet tot belangrijke stappen gecreëerd kunnen zijn. En dan hebben we het over 2029.


De nieuwe Venus

De nieuwe Venus is niet gemakzuchtig en toegeeflijk, niet zwak en aangepast. Ze is zich zeer bewust van haar wensen en verlangens en weet wat haar bevalt. Ze kent haar smaak en heeft de vrijheid te kiezen wat bij haar past. Ze bindt en verbindt in vrijheid, zonder iets van haar eigenheid en individualiteit op te hoeven geven. Ze kent haar lichamelijke behoeftes en is zich bewust van haar erotische uitstraling. Ze is in staat aan te trekken wat goed is en nee te zeggen tegen dat wat niet bij haar past. Ze is bereid te geven, maar kan ook aannemen. Ze is zelfverzekerd en ís. Kortom: ze heeft haar Mars geïntegreerd.

De nieuwe Mars

De nieuwe Mars is strijdbaar en daadkrachtig en werkt vanuit zijn hart. Hij weet wat hij wil en is in staat om in actie te komen. Hij is bereid ervoor te strijden, weerstand te overwinnen, te bereiken wat voor hem en zijn omgeving goed is. Hij doet dat op een manier, die respectvol is naar de natuur en het materiaal dat hij gebruikt en hij houdt rekening met anderen die hij op zijn pad tegenkomt. Hij kan dingen op zijn eigen manier doen, zonder over anderen heen te lopen en zonder anderen te misbruiken, kleineren of onderdrukken. Hij is zich bewust van zijn kracht zet deze uitsluitend constructief in op een manier die zijn hele omgeving ten goede komt. Hij is in staat voor zichzelf op te komen zonder een ander tekort te doen, hij ís. Kortom: hij heeft zijn Venus geïntegreerd.


De komende Venus-Mars-conjunctie is op 4° maagd. In welk huis van jouw horoscoop valt deze conjunctie en hoe ervaar jij de werking ervan in je leven?
 

[1] Steve Biddulph , Manhood, 2001, Nederlandse vertaling: Heel de Man, uitg. Elmar, 2001


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.