Wie iets wil zeggen over het jaar 2020 vanuit astrologisch perspectief, kan dit jaar gebruik maken van drie verschillende horoscopen en van de ontwikkeling van de planeten door het jaar heen.
De meest voor de hand liggende horoscoop is die van het begin van het jaar: 1 januari voor middernacht lokale tijd. Hoewel deze datum en dit tijdstip in feite niets meer zijn dan een afspraak, waarin wij met z'n allen hebben bepaald wanneer het nieuwe jaar begint, kunnen we de horoscoop van dit moment wel beschouwen als de 'geboorte' van het nieuwe jaar.
De tweede horoscoop die gebruikt kan worden is die van de winterzonnewende. Dat is het moment waarop astrologisch de zon naar steenbok gaat en de lichtkracht weer gaat toenemen. Meer inhoudelijke informatie hierover kun je vinden in mijn blog van 17 december 2018: De mystieke betekenis van de winterzonnewende.
De derde horoscoop die specifiek voor het jaar 2020 de nodige zeggingskracht heeft, is die van de Nieuwe Maan in steenbok op 26 december 2019, omdat deze gepaard ging met een zonsverduistering.
De winterzonnewende en de Nieuwe Maan in steenbok vertegenwoordigen twee momenten in het jaar, waarop we worden uitgenodigd ons wat intensiever met onze levensdoelen bezig te houden en het contact daarmee te versterken. Niet voor niets ontstaan in deze tijd van het jaar goede voornemens, die onbewust verwijzen naar een bijsturing in de richting van onze ware ziele-intenties.

De belangrijkste gebeurtenis van 2020 is ongetwijfeld de grote conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter, die zich verspreid over het hele jaar af­speelt: In januari haalt eerst Saturnus Pluto in, tussen april en november passeert Jupiter Pluto 3 keer en in december is de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Deze meervoudige conjunctie heeft veel te maken met de maatschappelijke, economische, politieke, financiële en sociale veranderingen die al een tijdlang aan de gang zijn. Met deze conjuncties eindigt tevens een drietal oude en beginnen drie nieuwe cycli. De betekenis van de deze cycli heb ik uitgebreid beschreven in mijn reader over de Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie van 2020.

Een zonsverduistering wordt, net als een gewone Nieuwe Maancyclus, ook beschouwd als het begin van een nieuwe cyclus, zij het ingrijpender, langer aanhoudend en met een enorme kracht van transformatie en verandering, die nog ver in het nieuwe jaar door zal werken. Deze eclips viel samen met Jupiter, de planeet van succes en geluk, in harmonische verbinding met Uranus, de planeet van innovatie en vernieuwing. Daarom belooft deze constellatie ook uitstekende mogelijkheden om ons het komend jaar uit beperkende omstandigheden te bevrijden en nieuwe wegen in te slaan.

Maar in hetzelfde teken bevindt zich ook de bijna exacte conjunctie tussen Saturnus en Pluto, die erop wijst dat ongeremde vooruitgang en verandering niet vanzelfsprekend zijn en dat we al snel geconfronteerd kunnen worden met de schaduwkanten: twee weken na de zonsverduistering is er ook een maansverduistering die vrijwel precies samenvalt met de Saturnus-Pluto-conjunctie, waarmee een grote kans bestaat dat de stemming omslaat en de toon gezet wordt naar verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid dragen voor je daden uit het verleden. In die zin kunnen we het jaar 2020 beschouwen als een trasitiejaar, een jaar waarin bepaalde veranderingen plaatsvinden die onomkeerbaar zijn, een soort point of no return.

Horoscoop 2020Hiernaast zie je de horoscoop van 2020 berekend voor middernacht lokale tijd op 1 januari 2020 en de meridiaan van 4°55'25" OL. Dat is ongeveer de Lijn Amsterdam - Turnhout. Ten westen van deze lijn bevindt het MC zich nog in tweelingen en de Ascendant in maagd; ten oosten ervan staan MC en AC in kreeft en weegschaal.


Saturnus en Pluto: transformatie

Ook in deze horoscoop zien we de optimistische Zon-Jupiter-conjunctie in hetzelfde teken als de conjunctie tussen Saturnus en Pluto, die op 12 januari exact is. Deze conjunctie wordt onder astrologen beschouwd als een cruciaal punt in de wereldwijde politieke, economische, financiële, sociale en klimatologische ontwikkelingen.

Op het persoonlijke vlak verwijst ook Mars hiernaar: In de jaarhoroscoop staat Mars in de laatste graden van schorpioen, de slangendrager, die te beschouwen als het kantelpunt in de meest diepgaande processen. Dit wijst op een krachtige impuls om alles wat we aan moeilijkheden, hindernissen, problemen, ontnuchteringen, frustraties, verdriet en pijn tegenkomen onder ogen te zien en aan te gaan. Want pas als we dat doen, zullen we ook ervaren, dat zich nieuwe perspectieven openen, dat er deuren opengaan en we hoop, zekerheid, kracht en vertrouwen voor de toekomst vinden.  

Maar op het persoonlijke vlak zouden we deze Pluto-Saturnus-conjunctie ook kunnen beschouwen als een kosmisch geschenk, omdat hij zo overduidelijk onze levensweg in het algemeen en de actuele situatie in het bijzonder belicht. Hij stelt ons in staat het stof dat zich in jaren heeft verzameld weg te blazen en onze innerlijke diamant te laten schitteren, vooropgesteld dat we bereid zijn om de rauwe waarheid inclusief onze schaduwkanten onder ogen te zien.

Deze Pluto-Saturnus-verbinding vertegenwoordigt een intensieve veranderingsenergie, die op alle lagen en zowel persoonlijk als collectief zijn werk doet. Het opruimen van oude structuren, gewoontes en gedrag, van oud zeer en gekwetst ego, van beperkende gedachtes, overtuigingen en instellingen, van onbewuste conditioneringen, rolpatronen en vanzelfsprekendheden kan door merg en been gaan en de vorm aannemen van diepgaande innerlijke processen, vervelende lichamelijke symptomen of ziektes of uiterlijke gebeurtenissen die onze grondvesten doen schudden. Maar als we ons realiseren, dat dit alles erop gericht is, ons licht sterker te laten stralen en onze innerlijke autoriteit de ruimte te geven, dan kunnen we dit proces ook met voldoende kracht en vertrouwen tegemoet zien.


Man-vrouwverhoudingen

Het jaar begint ook met een Maan-Neptunus-conjunctie, twee gevoelsplaneten in het meest sensitieve teken van de dierenriem, vissen. Deze conjunctie lijkt te benadrukken dat in het komende jaar zachtheid, ontvankelijkheid en mededogen meer ruimte moeten krijgen, dat we veel meer naar ons gevoel moeten gaan luisteren, op onze intuïtie vertrouwen en ons ego meer naar de achtergrond zullen moeten zetten.

Het vrouwelijke aspect van de samenleving komt dit jaar ook op andere manieren naar voren:
Om te beginnen staan Venus en Mars dit jaar 3 keer steeds vanuit verschillende tekenachtergronden, haaks op elkaar, hetgeen wijst op een openlijk conflict tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de samenleving: eind januari, begin juni en begin september zijn deze vierkantaspecten vol. Op de dag van het eerste vierkant maakt Venus een conjunctie met Neptunus, en wordt de vrouwelijke kant van deze spanning extra versterkt en overstijgt dit de persoonlijke thema's.
Begin maart begint met de conjunctie van Chiron en de Zwarte Maan een nieuwe cyclus, waarmee ook het onzichtbare, verborgen en onderdrukte vrouwelijke stuk in het thema betrokken wordt.
Ook de Noordelijke Maansknoop beweegt de eerste helft van het jaar door het waterteken kreeft en geeft daarmee aan dat er op dat gebied nog wel het een en ander aan uitdagingen ligt en te leren valt.
Tenslotte vormt de Zon dit jaar een conjunctie met Neptunus op 8 maart, internationale vrouwendag!

De tijd van april tot begin augustus wordt gekenmerkt door de sfeer van tweelingen waar Venus doorheen loopt en een lus maakt. Deze planeet benadrukt hier het belang van communicatie: interactie, uitleg, overleg, uitwisseling, bespreekbaar maken, onderhandelen, met tact en diplomatie, want je strijkt Mars maar al te gemakkelijk tegen de haren in. Eind mei en begin juni wordt zij ondersteund door Mercurius en de Zon.
En in juni en juli komt Mercurius met een vervolg, als deze rationele planeet een lus maakt in het gevoelsteken kreeft.


Afrekenen met het verleden en een nieuwe basis voor de toekomst

Begin april is de eerste ontmoeting tussen Jupiter en Pluto, de tweede volgt eind juni en de derde half november. Daarmee staat het midden van het jaar in het thema van de Jupiter-Plutothematiek, een grondige verandering op het gebied van inzichten, visie en toekomstperspectieven op alle denkbare terreinen, maar met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
Het is een symbolische ontmoeting tussen de god van de hemel en die van de onderwereld. Het roept de verwachting op van een diepere, bezinnende en waarachtige aandacht en zorg voor maatschappelijke, culturele, sociale en religieuze thema's. Maar de niet-geïntegreerde schaduwkant van deze conjunctie kan ook ruwe vooroordelen, onbeheerst gedrag of haatdragende intolerantie naar voren brengen, die zich kan manifesteren als dogma's of rigide vasthouden aan oude overtuigingen.

Je kunt je daarbij voorstellen dat er een top gehouden wordt tussen de leiders van twee grootmachten: Jupiter maakt zich vooral sterk voor een goede moraal en ethische belangen, voor onderwijs en informatieverspreiding, voor culturele en religieuze vrijheid en die voor de toekomst geloof, hoop en vertrouwen uitstraalt. Zijn gesprekspartner Pluto, die alleen zelf ten tonele verschijnt als het van essentieel belang is, brengt geheid verborgen zaken aan het licht, hij haalt oude wonden open, wijst op niet nagekomen beloftes, legt de vinger op de zere plek en dwingt de ander dit onder ogen te zien.


De strijd aangaan

De tweede helft van het jaar begint met de intrede van Mars in zijn eigen teken ram, waar hij de rest van het jaar blijft. Hier staat hij sterk en is actiever dan ooit. Mars wil aan de slag, weet van aanpakken en schroomt niet om stappen te zetten die volkomen nieuw zijn. Hij maakt een lus in zijn eigen teken en hoewel hij van half september tot half november retrograde loopt, hetgeen over het algemeen met een meer ingetogen en terughoudende energie wordt geassocieerd, lijkt hij met zijn tomeloze energie gewoon door te gaan. Wat hij in één keer niet voor elkaar krijgt, lukt hem in twee of drie keer wel. Daarbij daagt hij net zo makkelijk Venus, als Jupiter, Saturnus en Pluto uit met wie hij meermaals in (een) conflict(aspect) komt te staan.

Maar niet alleen Mars daagt uit. Half juni komt de Zon achtereenvolgens recht tegenover Jupiter, Pluto en Saturnus te staan. Mercurius doet dat eind juli - begin augustus en Venus eind augustus - begin september.
Deze opposities wijzen erop dat er nog steeds tegenstellingen zijn tussen persoonlijk en collectief belang en bieden gelegenheid de polariteiten die in deze periodes zichtbaar worden te overbruggen.

De tweede helft van oktober is de tijd dat Mercurius voor de derde keer dit jaar een lus maakt. Deze begint wederom in het waterelement, maar valt ook deels in het luchtelement.


Een nieuw perspectief

In december komt ook de derde grote planetaire cyclus, die van Jupiter en Saturnus, ten einde. Dit gebeurt echter niet meer in steenbok, maar in waterman. Op 17 december verlaat Saturnus de steenbok en gaat naar waterman, gevolgd door Jupiter op 19 december. Op 21 december, de dag van de winterzonnewende maken Jupiter en Saturnus een conjunctie. Hiermee komt een 20-, een 200- en een 800-jarige Jupiter-Pluto-cyclus ten einde.
Dit planetaire duo heeft veel te maken met de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het bijzondere van deze conjunctie is dat een periode van twee eeuwen Jupiter-Saturnus-conjuncties in het aarde-element wordt afgesloten. Wat deze periode ons gebracht heeft, is zonder twijfel in de eerste plaats het materialisme, het kapitalisme en de heerschappij van het geld, die met de industriële revolutie aan het begin van deze cyclus een aanvang heeft genomen. Dit tijdperk van materialistische welvaart (aarde) gaat nu over in een tijdperk van informatietechnologie, pluralistische autonomie en geestelijk-spirituele, creatieve innovaties (lucht).

Maar elke omwenteling is pijnlijk: we raken het vertrouwde kwijt en moeten onze weg vinden in het nog onbekende nieuwe en er zijn vele tegenkrachten die zich verzetten en koste wat kost het oude in stand proberen te houden, of het nu gaat om economie, religie, politiek, wetenschap of principes en overtuigingen. Het is de overgangstijd waarin de vaders tegen de zonen vechten en de zonen zich tegen de vaders teweerstellen, om de in de afgelopen jaren veel besproken 'nieuwe wereldorde' eindelijk te gaan verwezenlijken. Wederom een stap in de richting van het watermantijdperk.

Wat zijn jouw gedachtes en ideeën over het jaar 2020?
Hoe ervaar jij de ophanden zijnde omwentelingen en welke processen maak jij door in het licht van de grote conjunctie?
Wat zijn jouw (eerste) stappen op weg naar je ware bestemming?
Deel jouw visie en ervaringen hieronder en ik stuur je mijn uitgebreide astrologische voorbeschou op het jaar 2020.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.