JuNe01

Lichte en donkere kanten van een bijzondere ontmoeting


Op 29 december van het afgelopen jaar is Jupiter naar vissen gegaan. Daarmee kwam hij in het zelfde teken als Neptunus die zich daar al sinds 2012 bevindt. De ontmoeting tussen deze beide planeten op 12 april 2022 om 16.42 uur is bijzonder: Jupiter ‑ de klassieke heerser van vissen - maakt een conjunctie met Neptunus - de nieuwe heerser van vissen. Met deze conjunctie begint niet alleen een nieuwe 13-jarige cyclus, maar eindigt ook de vorige die begon in 2009. In tegenstelling tot de laatste Jupiter-Neptunus-conjunctie - een drievoudige die plaatsvond in waterman - ontmoeten de twee planeten elkaar dit jaar slechts één keer.
In dit artikel wil ik deze conjunctie, die zonder meer kan worden beschouwd als de belangrijkste van dit jaar nader onderzoeken.

Vissen is het teken van de dierenriem, dat het meest van alle wordt geassocieerd met het onzichtbare en het ongrijpbare, met gevoel, inlevings- en aanvoelingsvermogen en onder de oppervlakte verborgen liggende zaken. Ook Neptunus heeft als heerser van vissen vergelijkbare kenmerken. We associëren deze planeet met niet-tastbare zaken, dromen, spiritualiteit en collectieve gevoelens, maar ook met onduidelijkheid, verwarring en chaos. Jupiter is de planeet van groei, van inzicht en overzicht, van uitvergroten en beoordelen, met als schaduwkanten overdrijving, oordeel en dogma.

Voor ik inga op de symboliek, wil ik beginnen met een paar gedachten over het belang van de Jupiter-Neptunus conjunctie in de context van de covid-19-pandemie. Enerzijds omdat dit ieder van ons direct raakt, anderzijds omdat deze conjunctie een belangrijke mijlpaal zou kunnen zijn in de ontwikeling van deze pandemie. Opvallend is, dat sinds Jupiter in vissen loopt, de voorspellingen en beoordelingen van de experts over het toekomstige verloop van de pandemie duidelijk positiever zijn.
Woorden als 'hoop' en 'vertrouwen' doken sinds de jaarwisseling steeds vaker op, met name in samenhang met de nieuwe virusvariant Omikron. Deze heeft weliswaar een zeer hoge besmettelijkheid, maar leidt tot mildere symptomen. Als dat doorzet, kan dat het begin van het einde van de pandemie inluiden.
Hoewel intussen alle voorzorgsmaatregelen tegen besmetting zijn vervallen, lijkt het op dit moment zeer waarschijnlijk, dat we beslist nog niet van het virus af zijn en er meer golven zullen komen, met name in de komende herfst, als Saturnus en Uranus nog een keer heel dicht bij een exact vierkant komen.
De situatie is endemisch, d.w.z. het virus zal blijven circuleren, maar nieuwe golven zullen steeds vlakker zijn, vergelijkbaar met de griep.
Ju Ne 2Aangezien het teken vissen symbolisch ook verbonden is met de farmacologie, zouden we ook positieve ontwikkelingen mogen verwachten, die kunnen bijdragen aan de mogelijkheid covid-19 in de toekomst met behulp van medicatie te behandelen. Maar ook hier moeten we niet te snel te veel verwachten, want hier liggen eveneens vertragingen, misrekeningen en teleurstellingen op de loer, voordat er stabiele successen zijn behaald.
Hoe dan ook, er is in ieder geval een sprankje hoop dat het einde van de pandemie binnen handbereik lijkt.


Het gevoel van saamhorigheid herontdekken

Dat dit aspect zich uitermate positief kan manifesteren, laten vele eerdere conjuncties tussen Jupiter en Neptunus zien: conflicten werden opgelost, verharde standpunten losgelaten, vrede werd gezocht en gesloten. In die zin lijkt Jupiter conjunct Neptunus een aspect dat gunstige ontwikkelingen versterkt en ontwikkelingen op gang brengt die ervaren kunnen worden als helend, als een wonder of die voelen als een verlossing.
Dit aspect geeft hoop dat de tweedeling die de afgelopen jaren vaak tot onaangename en polariserende conflicten heeft geleid, plaats zal maken voor een vriendelijkere, mildere en vreedzamere sfeer. Deze samenstand nodigt ertoe uit onze samenwerking, onze behulpzaamheid en solidariteit, evenals het algemene begrip voor elkaar te bevorderen. Het herontdekken en cultiveren van het wij-gevoel is dan ook een van de grote uitdagingen van de komende tijd.

Maar er zijn ook schaduwkanten: bijvoorbeeld het gevaar om ons in onze eigen bubbel te verstoppen en ons af te sluiten voor informatie of activiteiten die onze eigen overtuigingen zouden kunnen verstoren, juist omdat deze samenstand erg onzeker kan maken. Juist het openstellen voor anderen om een meer omvattend begrip van onszelf en de wereld te krijgen, zal ons eigen spirituele spectrum verbreden. Het beschermt ons tegen eenzijdigheid, misleiding en verkeerde oordelen, het vermindert ook angsten en leidt tot meer veiligheid.
'Stel je open, hoop op het beste, maar verwacht niets', lijkt een geschikte houding om goed met deze conjunctie om te gaan. Dat geldt zowel collectief als individueel.


Geopolitiek

Deze conjunctie kan ook het begin zijn van een nieuw of vernieuwend wereldbeeld dat gaandeweg vaste voet aan de grond krijgt. Het is belangrijk om ook in gedachten te houden dat we bij deze conjunctie gemakkelijk verkeerde inschattingen kunnen maken. Niet zozeer omdat de wetenschap fouten maakt, maar omdat onder invloed van vissenenergie een heldere beoordeling altijd lastig is en Jupiter onder invloed van Neptunus verwarrend en chaotisch kan zijn of schromelijk kan overdrijven.

Ju Ne 3Als we in de klassieker "Mundan Astrology - An introduction to the astrology of nations and groups" opzoeken hoe de auteurs Michael Baigent, Nicholas Campion en Charles Harvey de Jupiter-Neptunus verbinding duiden, lezen we het volgende: "Deze cyclus heeft een zeer idealistische, humanitaire en ideologische karakteristiek. Hij lijkt verband te houden met de ontwikkeling van idealistische en religieuze geloofssystemen en daarom kunnen de spanningsaspecten verband houden met sektarisme, religieuze politieke geschillen en godsdienstconflichten. (...) Economisch staat deze combinatie voor bloei en optimisme, maar ook voor luchtkastelen en op hol slaande inflatie. (...)"

De Franse mundaanastroloog Barbault associeert deze conjunctie vooral met de socialistische, economische systemen van het Oostblok en met de profilering van autoritaire regimes waarvan de leiders een bepaalde vernieuwing beoogden. Als voorbeelden noemt hij Kemal Atatürk in Turkije en generaal Franco in Spanje. In tijden van sterke Jupiter-Neptunus-aspecten ontstaat vaak behoefte aan politieke en staatkundige vernieuwing. Dit gebeurt vaak door het opwaarderen of verheerlijken van speciale kwaliteiten, kansen en mogelijkheden van een volk. Maar net zo gemakkelijk wordt een soort 'dolkstootlegende' gepropageerd, die verklaart hoe de kansen op Ju Ne 4ontwikkeling van een volk juist worden ontnomen door acties van bepaalde groepen of van het buitenland, die dan moeten worden verguisd. Omdat onder Jupiter-Neptunus-aspecten mythen vaak zwaarder tellen dan feiten, kunnen onder dergelijke constellaties gemakkelijk complottheorieën opbloeien, die door bepaalde groepen worden versterkt en verspreid.


Overbruggen van extremen

Het is een tijd waarin we onophoudelijk te maken krijgen met extremen die alle kanten op kunnen gaan. Dat leidt bij vrijwel iedereen tot ups en downs en stelt ons opeens voor pittige uitdagingen, onverwachte triggers, pijnlijke confrontaties en intense processen. Soms moeten we er diep in doordringen of ons er zelfs mee identificeren, om tot de bodem te kunnen afdalen. En daar kan het ineens donkerder dan ooit aanvoelen. Maar dat is wel het moment om oud zeer te kunnen loslaten en transformeren. 
Als we dat in een groter perspectief kunnen plaatsen, kunnen we beter overzien wat er achter de uitdagingen zit die nu op ons pad verschijnen. Collectief gezien is dit voor ieder van ons een grote innerlijke schoonmaak, die van persoon tot persoon verschilt. Alles wat jou 'overkomt' is echter op maat gesneden.
Wanneer we onze blik naar buiten gericht houden en we na covid nu met oorlog geconfronteerd worden, kunnen oude angsten opnieuw getriggerd worden. Hoewel dit uiterst frustrerend en pijnlijk kan zijn en veel irritatie, boosheid en onmachtgevoelens teweeg kan brengen, gebeurt dit wel met een diepere bedoeling.
Want juist hierdoor zullen velen bij hun ver weggestopte, onverwerkte traumalagen kunnen komen en gelegenheid krijgen deze te onderzoeken, erkennen, verwerken en op te ruimen. De kunst is dat we ons niet laten meezuigen in de polariteit, in een keuze voor de ene of andere kant, maar op onze eigen heling gefocust blijven en geen energie te geven aan alles waar we niets aan kunnen veranderen.


Ju Ne 5Gezondheid

Een belangrijk facet van deze conjunctie is gezondheid. Sinds Neptunus in het teken vissen loopt, hebben veel mensen een verhoogde gevoeligheid ontwikkeld. Velen zijn ontvankelijker geworden voor trillingen, nemen prikkels intensiever waar of ervaren dat de scheiding met andere dimensies meer doorlaatbaar is geworden. In combinatie met Jupiter, die dingen groter kan maken en een ander perspectief biedt, kan deze fijngevoeligheid en doorlaatbaarheid enorm toenemen. Aan de ene kant kan dit leiden tot uitermate vruchtbare en vervullende spirituele belevenissen en ervaringen, die het eigen leven op een wonderbaarlijke manier kunnen verrijken en verdiepen, maar aan de andere kant ook leiden tot fysieke ongemakken zoals vage klachten als gevolg van een grotere gevoeligheid ten opzichte van bepaalde stoffen of prikkels of grote onzekerheid, eenzaamheid of intens verdriet, omdat we de grip verliezen op de veranderende wereld om ons heen.

We worden ons steeds meer bewust van de gevolgen van jarenlange overbelasting van het milieu en de klimatologische gevolgen daarvan, maar ook van de vervuiling (ook een Neptunus-aspect) van ons voedsel met pesticiden, smaakversterkers, chemicaliën en tegenwoodig ook plastics die overal in zijn doorgedrongen. Deze 'voedselvergiftiging' gaat steeds meer mensen parten spelen.
Veel van wat we fysiek aan ongemakken tegenkomen, is een afspiegeling van thema's in ons leven, waar we nog niet klaar mee zijn. Thema's die om aandacht vragen, om erkenning dat ze er zijn en dat ze een functie hebben (gehad). Juist daarom is het belangrijk speciale aandacht te besteden aan een goede gronding en aan onze voeding. Los ervan dat dit natuurlijk altijd belangrijk is, geldt met name voor de hele periode waarin Jupiter tegelijk met Neptunus in vissen is - sinds eind december 2021 tot half mei van dit jaar en de laatste twee maanden van 2022, als Jupiter na zijn eerste uitstapje naar ram nog even terugkeert in vissen.

Omdat we nu ook emotioneel beïnvloedbaarder zijn, is het belangrijk meer aandacht te besteden aan de vele indrukken waaraan we onszelf blootstellen. Beelden en verhalen hebben een veel sterker effect op ons dan we over het algemeen aannemen. Alles heeft een uitstraling en effect op ons daarom is het ook van belang welk voedsel we onze ziel aanbieden: bv. welke film we bekijken voor het slapengaan. Welke gedachten en informatie zijn constructief en welke hebben juist een tegenovergesteld effect? Ook op dat gebied zullen we onze weg moeten vinden. Het kan bv. ook betekenen dat we moeten oppassen voor te veel afleiding en verstrooiing, want dan raken we de controle over onze eigen geest kwijt.


Andere equivalenten

Ju Ne 20In de licht van de laatste jaren kunnen we nog een aantal analogieën toevoegen aan bovengenoemde thema's. Vluchtelingenstromen die vooral sinds 2015 - het jaar van de laatste Jupiter-Neptunus-oppositie - explosief zijn toegenomen en een stevige tweedeling in Europa hebben veroorzaakt.
Speculeren en bedrog met betrekking tot de huizenmarkt en hypotheekverstrekking, of het thema 'fake-news' dat vooral door Trump op de kaart is gezet en gebruikt en misbruikt wordt voor allerlei beschuldigingen en manipulaties.
Om een idee te krijgen van de thema's en ontwikkelingen van de komende nieuwe Jupiter-Neptunus-cyclus, kunnen we het best de blik eens richten op voorgaande cycli van deze planeten.


Jupiter-Neptunus-conjuncties

Ju NeJupiter-Neptunus-conjunctie vinden plaats gemiddeld om de 13 jaar. Gemiddeld een op de 4 conjuncties is een drievoudige. Elke volgende conjunctie valt gemiddeld zo'n 28° verder in de dierenriem. Dat betekent dat vrijwel elke conjunctie of conjunctiegroep in het volgende teken van de dierenriem valt en er geen wordt overgeslagen. Een enkele keer vallen 2 opvolgende conjuncties in hetzelfde teken. Dat was het geval in 1779 en 1792 in weegschaal en in 1984 en 1997 in steenbok. De volgende keer zal dat zijn in 2163 en 2176 in waterman.
Een op de 3 à 4 conjuncties is een drievoudige. Na 1 Neptunusomloop en 14 Jupiteromlopen valt na 166 jaar een Jupiter-Neptunus-conjunctie weer in hetzelfde teken. De Jupiter-Neptunus-opposities vallen natuurlijk ook om de 13 jaar. Hiervan is bijna de helft een drievoudige.


De laatste Jupiter-Neptunus conjunctie in het vissenteken

Voor de laatste Jupiter-Neptunus-conjunctie in vissen moeten we ruim anderhalve eeuw terug naar het jaar 1856, toen op 17 maart een Jupiter-Neptunus conjunctie op 18° vissen plaatsvond.
De drie jaar durende Krimoorlog kwam ten einde en er werd een vredescongres in Parijs gehouden, dat leidde tot de zogenoemde 'Vrede van Parijs', waarvan de ondertekening plaatsvond op 30 maart 1856. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en het Ottomaanse Rijk die betrokken waren bij de Krimoorlog. Daarnaast vooraanstaande vertegenwoordigers van Pruissen, Oostenrijk en Sardinië-Piemonte, die in het laatste jaar aan de kant van de geallieerden bij de oorlog betrokken waren geweest. Vredesbesprekingen tijdens een Jupiter-Neptunus-conjunctie zijn overigens niet ongewoon: in 1919: het Verdrag van Versailles na de 1e wereldoorlog en in 1945 na de capitulatie van Japan: het definitieve einde van de 2e wereldoorlog.

Deze Krimoorlog *1 was een conflict tussen het Russische keizerrijk en een alliantie van het Ottomaanse Rijk, het Tweede Franse keizerrijk, het Britse Rijk, en later ook het Habsburgse Rijk en het koninkrijk Sardinië.
De aanleiding voor het conflict was meervoudig. Allereerst waren er religieuze motieven: Rusland wilde de orthodoxe minderheid die onder de Turkse heerschappij leefde, beschermen en de zelfgekroonde keizer Napoleon III wilde de katholieke belangen rond het Zwarte Zeegebied veilig stellen. Daarnaast waren er strategische en politieke belangen: Met plannen in de maak voor de aanleg van het Suezkanaal wilde Frankrijk voorkomen dat de Russen daar de scepter zouden gaan zwaaien. Rusland zelf zocht toegang tot de Middellandse Zee en viel het gebied rond de Donau - Moldavië en Walachije - binnen, waarop de Turken, die zich al verzekerd wisten van de steun van de Fransen en Britten, Rusland de oorlog verklaarden. De Britten waren bang dat de Russische gebiedsuitbreiding in het Zwarte Zeegebied de toegang tot hun koloniën in gevaar zou brengen. Door deelname van Oostenrijk aan geallieerde kant moesten de Russen zich uit het Donaugebied terugtrekken. Pas na verschillende bombardementen op Russisch grondgebied rond de Oostzee en de verovering van Sebastopol op de Krim, werden de Russen door de dreiging van een aanval op Sint Petersburg naar de onderhandelingstafel gedwongen. Op 30 maart 1855 werd de vrede getekend, met grote economische gevolgen voor het Russische Rijk, want zij raakten hun invloed in het Zwarte Zeegebied kwijt.

Ju Ne 19Deze oorlog bracht een kentering in de manier van oorlogvoering. Het was gebruikelijk dat door het ontbreken van hygiëne en sanitaire voorzieningen, door slechte bevoorrading en voeding, het uitbreken van epidemieën onder de soldaten en gebrek aan materieel om gewonden te vervoeren en verzorgen, een substantieel deel van het leger stierf en gewonden aan hun lot werden overgelaten.
Door de beschikbaarheid van fotografie en telegrafie konden berichten over deze misstanden zich veel sneller verspreiden. Vanwege de vele protesten besloot de Britse regering Florence Nightingale in te zetten om daar iets aan te doen. Zij reisde met 38 verplegers en verpleegsters naar het gebied en maakte zich door haar hulp ter plaatse en haar inspanningen het Britse sanitaire systeem te hervormen bijzonder populair. Terug in Engeland initieerde ze verpleegscholen,  militaire hospitaals en inspireerde ze Henri Dunant, de latere oprichter van het Rode Kruis in 1859. Het is interessant dat de Jupiter-Neptunus-conjunctie van 1856 precies op Nightingale's Jupiter in vissen valt.

In deze context is de vraag gerechtvaardigd of met de komende Jupiter-Neptunus conjunctie in vissen iets van de geest van wat Florence Nightingale belichaamde, zou kunnen herleven? Maar zijn er ook mensen die op het schaakbord van de machtspolitiek in 2022 een rol zouden kunnen spelen met betrekking tot slachtoffers van oorlogszuchtige dreigingen en conflicten?

Ter herinnering: Rusland, dat de Krimoorlog begon, moest de grootste verliezen accepteren. Schattingen geven aan dat ongeveer 450.000 Russische soldaten zijn omgekomen, waarbij een groot aantal niet in gevechtsoperaties zelf, maar door gebrekkinge verzorging. Van de ongeveer 100.000 Fransen en 35.000 Britten die in mei 1855 op de Krim waren, kwam nog geen derde van de Fransen en slecht een vijfde van de Britten terug.

Ju Ne 6De uitkomst van deze oorlog betekende een zware inperking van de Russische hegemonie over Oost-Europa en het afzien van controle over de Zwarte Zee. Zodoende had de Krimoorlog een verwoestend effect op het Russische nationale bewustzijn en leidde het tot een gevoel van grotere kwetsbaarheid. Daarentegen verbeterde Frankrijk zijn status in Europa en het Osmanische Rijk, dat al enige tijd als een 'zieke man aan de Bosporus' werd beschouwd, kreeg enig uitstel, tot het in de Eerste Wereldoorlog instortte.

Na dit uitstapje naar de 19e eeuw om een Jupiter-Neptunus-conjunctie te vinden in hetzelfde teken als de komende van 2022, wil ik nog een aantal Jupiter-Neptunus-conjuncties van de 20e eeuw belichten.

*1 Orlando Figes - De Krimoorlog of de vernedering van Rusland, uitg. Nieuw Amsterdam


De drievoudige conjunctie van september 1919 tot april 1920  tussen  11° en 9° leeuw

Ju Ne bZoals gezegd valt deze Jupiter-Neptunus-conjunctie samen met de het vredesverdrag van Versailles, dat eind juni 1919 wordt ondertekend, maar dat onder protest van de Duitse delegatie plaatsvindt. Er is sprake van een 'gewelddadige vrede' die schaamteloos de voorwaarden van de Entente aan de Duitsers dicteert.
Een van de gevolgen daarvan was een gigantisch inflatie van de Duitse Mark, die halverwege 1920 nog geen 10% aan waarde overhad en in 1923 helemaal niets meer waard was.
Ju Ne 7Een parallel met de huidige tijd is de Spaanse Griep, een pandemie die zich in drie golven over de wereld verspreidde tussen 1918 en 1920 en met wereldwijd naar schatting een half miljard besmettingen die aan een kleine 100 miljoen mensen het leven kostte.
In Rusland werd in de nasleep van de Russische Revolutie door Lenin de communistische grondwet ingevoerd en alle verzet met harde hand door het Rode Leger de kop ingedrukt. Het laatste verzet was van eenheden van het Witte Leger tegen de communisten op de Krim. Alle grond van voormalige grootgrondbezitters werd gevorderd en hierop werden kolchozen en sovchozen opgericht.


De conjunctie van september 1932  op  8½° maagd

Ju Ne cTerwijl de laatste cyclus in het teken leeuw ging over de visie op macht en overheersing versus de tegenhanger van de vreedzame coëxistentie van volkeren, brengt de Jupiter-Neptunus conjunctie van het jaar 1932 in maagd het thema van werk, werkgelegenheid en daarmee bestaanszekerheid naar voren.
De cyclus begint met de schok van de werkloosheidscijfers die in de eerste helft van 1932 ongekende extremen bereikten. Zo wordt de strijd om werk en inkomen voor de meeste mensen in de geïndustrialiseerde wereld voorlopig het belangrijkste motief van hun leven.

Ju Ne 8In de Verenigde Staten reageert de in 1932 gekozen president F.D. Roosevelt - zelf geboren met een Jupiter-Neptunus-conjunctie - op de angst voor het verlies van bestaanszekerheid met zijn 'New Deal', waarmee hij omwille van de werkzekerheid socialistische elementen in het Amerikaanse kapitalistische systeem implanteert.
In lijn met de as maagd-vissen, waarop de Jupiter-Neptunus conjunctie plaatsvindt, zegt Roosevelt in zijn inauguratie: "De vrijheid van een democratie is onzeker als mensen de groei van particuliere macht toelaten tot deze het punt bereikt waarop ze sterker wordt dan de democratische staat zelf".

In Europa komt precies op dat moment Adolf Hitler aan de macht in Duitsland en werden Roosevelts woorden op tragische wijze waargemaakt. Daarbij kunnen we niet eens zeggen, dat, afgezien van de roep van enkele vredesactivisten, de nieuwe politiek van investeren in de wapenindustrie van de nieuwe machthebbers misleidend of niet transparant was. De verschillende aspectfasen in deze cylus kunnen als een tijdschema worden afgelezen: de ondersteuning van de staatsgreep van Franco in Spanje in 1936 tijdens het eerste vierkant, de inval in Tsjechoslowakije en daarmee het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 tijdens de oppositie en de lancering van het 'Generalplan Ost' aanval op Oost-Europa in 1942 tijdens het laatste vierkant, dat samenviel met de Saturnus-Uranus-conjunctie. Maar hier begint ook het tij te keren en volgt bij de volgende Jupiter-Neptunus-conjunctie de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland en Japan.


De conjunctie van september 1945  op  6° weegschaal

Ju Ne dVoor het voortbestaan van de democratie in de wereld was het een gelukkig toeval dat het zogenaamde Hitler-Stalinpact - het niet-aanvalsverdrag van augustus 1939 - geen stand hield, maar dat Hitler in juni 1941 een oorlog begon tegen de Sovjet-Unie. Daardoor kon de oorlog uiteindelijk in het voordeel van de geallieerden worden beslist. Tijdens de Jupiter-Neptunus-conjunctie in weegschaal werd in de Conferentie van Potsdam de tweedeling van Duitsland vastgelegd en in Azië werd Korea tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten verdeeld. Tijdens deze conjunctie worden ook de Verenigde Naties opgericht.

Ju Ne 9De overwinning op nazi-Duitsland leidde tot een splitsing tussen democratieën en totalitaire staten in de wereld. Het eerste vierkant van deze cyclus brengt de scheiding van Israël en Palestina, een wapenstilstand tussen India en Pakistan, vrede tussen Israël en Egypte en de stichting van de Volksrepubliek China.
Tijdens de oppositie werd de grens tussen Oost en West afgegrendeld en ontstond het IJzeren Gordijn en tijdens het tweede vierkant ontstond door de nederlaag van Frankrijk in Indochina een nieuwe tweedeling in Vietnam. In het Oostblok werd het Warchau Pact opgericht als reactie op de tijdens het eerste vierkant opgerichte NAVO.
In deze cyclus, die in weegschaal begon, staat het afwegen van en onderhandelen over posities om erachter te komen wat er mogelijk is zonder een groot conflict te veroorzaken.


De conjunctie van september 1958  op  3° schorpioen

Ju Ne eIn deze cyclus zijn de fronten bepaald en de posities ingenomen. Oost en West staan lijnrecht tegenover elkaar en verkennen de zwakheden van de tegenstander.
Vanuit westerse visie was het communistische systeem een instrument van onderdrukking dat de volkeren onder zijn bewind onvrij maakt om hun eigen weg te gaan. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan is de manier waarop de Sovjet-Unie omging met de Hongaarse opstand van 1956, een gebeurtenis die vanuit Sovjetperspectief tot een logisch einde komt met de executie van de opstandige Hongaarse president Imre Nagy, een maand voor de Jupiter-Neptunus-conjunctie van 1958.

In de ogen van de Sovjet-Unie ligt de schaduw van de Verenigde Staten (en de hele westerse maatschappij) in de manier waarop de zwarte minderheid werd behandeld en in zijn kapitalistisch imperialisme - een systeem dat de Verenigde Staten gebruikt om andere staten onder controle te houden. Hoe betrouwbaar het kapitalistische systeem van onderdrukking van de VS functioneert, wordt in deze cyclus door de Sovjet-Unie getest en blootgelegd.
De eerste test om te onderzoeken hoe ver de vijand bereid is te gaan, zien we in de vorm van de Cubacrisis bij het eerste vierkant tussen Jupiter en Neptunus in 1962. Alleen diplomatiek talent voorkomt een fatale confrontatie.
Ju Ne 10Tijdens de Jupiter-Neptunus oppositie van 1964-65 ontstaan in de VS hevige rassenonlusten en protesten tegen de Vietnamoorlog, die door de Sovjet-Unie zouden kunnen worden uitgebuit. Maar daar vindt net een regimewisseling plaats en moet Chroetsjov plaats maken voor Brezjnev, oud-generaal en voorvechter van de Sovjet-hegomonie. Tijdens het tweede vierkant slaat hij met harde hand de Tsjechische Praagse Lente neer. In de VS wordt Martin Luther King vermoord.


De drievoudige conjunctie van februari tot september 1971  tussen  3° en 0°  boogschutter

Ju Ne fMet de Jupiter-Neptunus-conjunctie in het wereldlijke en toekomstgerichte teken boogschutter begint een kosmopolitische groeifase in de internationale betrekkingen. De internationale handel komt in een stroomversnelling en belemmeringen die de ontwikkeling vertragen worden weggenomen.
In het Akkoord van Berlijn werd de juridische status en toegang tot de verdeelde stad vastgelegd en in dezelfde maand ontmoetten bondskanselier Willy Brandt sovjetpartijleider Breznjev elkaar. De VS gingen op hun beurt directe gesprekken aan met het Mao-regime in Beijing, waar de Amerikaanse adviseur Kissinger in juli 1971 China bezocht om voor het jaar erna een ontmoeting tussen Nixon en Mao te regelen. Kort daarna werd China als volwaardig lid van de VN toegelaten.

Bij het eerste vierkant in deze cyclus moeten de eerder bejubelde politici het veld ruimen: Brandt vanwege de Guillaume-affaire en Nixon moest aftreden vanwege het Watergate-schandaal. Tegelijkertijd komen in Europa twee autoritaire regimes ten val: in Portugal komt in 1974 een einde aan een 40-jarige dictatuur Griekenland viert de afschaffing van het kolonelsregime.

Ju Ne 11De oppositie in 1977 leidde enerzijds tot verdere liberalisering: in Spanje werden na de dood van Franco voor het eerst sinds 41 jaar weer verkiezingen gehouden.
Maar Duitsland wordt opgeschrikt door een serie terreuraanslagen en ontvoeringen door de Rote Armee Fraktion.
De Joegoslavische leider Tito sterft tijdens het tweede vierkant en laat een land achter dat bijzonder vatbaar is voor verdeeldheid.


De conjunctie van januari 1984  op  0° steenbok

Ju Ne gAstrologisch gezien is dit een bijzondere tijd, omdat niet alleen Neptunus, maar ook Pluto zojuist van teken is gewisseld en het is niet verwonderlijk dat dit een golf van onzekerheid en dreiging veroorzaakt. Vanaf eind 1983 was volgens het Dubbelbesluit van de NAVO de installatie van honderden kruisraketten en Pershing II-raketten in West-Europa begonnen en brak de Sovjet-Unie de onderhandelingen in Genève af. In februari 1984 stierf in Moskou Andropov, die nog geen anderhalf jaar aan de macht was, en werd vervangen door Tsjernenko. Men had op dat moment nog geen idee dat ook dit staats- en partijhoofd een jaar later ten onder zou gaan, waardoor met de verkiezing van Michael Gorbatsjov in 1985 een nieuw podium voor een stabieler leiderschap zou ontstaan.

In het voorjaar van 1984 werd de mensheid opgeschrikt door de gruwelijke gifgasaanval, een vorm van oorlogvoering waarvan werd gedacht dat men deze al lang achter zich had gelaten, maar die in de oorlog tussen Irak en Iran plaatsvond. Kort daarna voltrok zich in India de grootste milieuramp in de geschiedenis met de explosie van het Amerikaanse chemiebedrijf Union Carbide in Bhopal met 2500 doden en honderdduizenden gewonden en daklozen als gevolg.
Wat de mensheid in analogie met de conjunctie op 0° steenbok ervaarde, is een grote onveiligheid door het wegvallen van bestaande economische en politieke zekerheden. Daarnaast grijpt de mysterieuze ziekte AIDS steeds verder om zich heen.

Ju Ne 12Het zou dus enige tijd duren voordat men zich ging realiseren dat Neptunus in steenbok in combinatie met Pluto in schorpioen een diepgaande verandering van de samenleving met zich meebracht en vastgeroeste posities opgeschud en verbroken werden, wat overigens niet alleen negatief is. De positieve kant werd al snel zichtbaar in de in de context van perestrojka en glasnost in de Sovjet-Unie en de toenadering tussen de VS en de USSR vanaf het eerste vierkant in 1987, en daarna nog concreter, toen de oppositie van 1989-90 leidde tot de val van de Berlijnse Muur.
Tegelijkertijd brak er naast economische crises ook een identiteitscrisis uit in Oost-Europa voor de burgers die maar moeten uitzoeken hoe ze verder moesten in een totaal veranderde wereld.
Tijdens het tweede vierkant werd Joegoslavië in een burgeroorlog gestort en vele burgers slachtoffer van 'etnische zuiveringen'.


De conjunctie van januari 1997  op  27° steenbok

Ju Ne hSinds de intrede van Neptunus in steenbok in 1984 was, met uitzondering van een dipje in de herfst van 1987, de aandelenmarkt onophoudelijk gestegen en bevleugelde de fantasieën van beleggers. De sky was the limit en ook dit is een analogie van Jupiter-Neptunus, planeten van groei, fantasie, mogelijkheden en visioenen.
Ju Ne 13Deze hype was mede te danken aan de voorzitter van de Federal Bank, Alan Greenspan, die sinds 1987 in dienst was. Hij had het vertrouwen om met passende maatregelen elke crisis meester te worden, net zoals hem dat in 1987 lukte, toen de Amerikaanse aandelenmarkt in 2 weken tijd meer dan 30% van zijn waarde verloor. Zo werd Greenspan de maestro, die ondanks zijn waarschuwing voor irrationele overmoedigheid, beschouwd werd als de tovenaar die elk probleem kon bezweren.
De beurzen, met name de Nasdaq, bleven stijgen tot recordhoogtes, tot tijdens het eerste vierkant de bubbel klapte en de crash leidde tot verliezen van 80% en meer.
In Rusland verving Boris Jeltzin de onbekende premier Stepachin door Vladimir Putin, waarmee in de Russische politiek een volledig nieuwe koers werd ingezet.

De oppositie van deze cyclus in 2002-03 - gekleurd door Neptunus en Uranus beide in waterman - werd gekenmerkt door nieuwe speculaties, ook op het politieke vlak. Bij de inval van de VS in Irak werden misleidende argumenten over massavernietigingswapens gebruikt, om de inval te rechtvaardigen.
Deze overmoed leidde echter tot de grootste financieel-economische crisis sinds die van 1929, die tijdens het tweede vierkant met problemen op de hypotheekmarkt begint en tegen het eind van de cyclus zijn dieptepunt bereikt.

De politieke kosten van dergelijk gedrag liggen op een ander terrein: De naïeve ideeën van George W. Bush om Irak te helpen een democratie te worden, lieten Putin zien, op welke misleidende veronderstellingen de Amerikaanse macht was gebaseerd,. terwijl China alle gelegenheid had om te observeren hoe een rijke natie zichzelf in grote financiële problemen bracht. Beide grootmachten hebben dit in hun voordeel benut.


De drievoudige conjunctie van mei tot december 2009  tussen 26° en 24° waterman

Ju Ne iSinds de laatste Jupiter-Neptunus conjunctie van 1997 is de opeenvolging van conjuncties in de tekens veranderd: De Jupiter-Neptunus conjuncties vinden nu plaats aan het einde van elk teken, zodat een groot deel van de voorgaande cyclus al plaatsvindt met Neptunus in het teken waarin de volgende Jupiter-Neptunus-conjunctie vindt plaats. Dus als we zien dat de cyclus die in 2009 begint in het teken waterman, is dit in de eerste plaats een voortzetting van thema's die al in de voorgaande cyclus zijn begonnen.
Bovendien bevindt Neptunus zich tijdens het eerste vierkant al in vissen, evenals tijdens de oppositie en het tweede vierkant. Zodoende zal de cyclus kenmerken van beide tekens vertonen, wat in de voorgaande cyclus ook al duidelijk zichtbaar was.

Als we dit in gedachten meenemen, kunnen we ons voorstellen dat de dit jaar definitief eindigende cyclus van Jupiter en Neptunus gekleurd wordt door collectieve thema's als wereldorde, geopolitiek, klimaat en milieu, waarin minder de feiten dan de mogelijkheden, veronderstellingen en ideeën ten aanzien van actuele thema's of projecten de nadruk krijgen. Aan voorbeelden geen gebrek.
Sinds het presidentschap van Donald Trump weten we dat beweringen die vaak met grote overtuigingskracht worden herhaald, bij veel mensen eerder vertrouwen vinden, dan feiten die goed naar voren komen zonder een bepaalde emotionele intensiteit. Als het, zelfs dankzij goed onderbouwde studies, mogelijk is om goed gecoördineerde fake-berichten via internet op een gerichte en specifieke manier over te brengen, kunnen successen worden behaald die anders nooit mogelijk zouden zijn.

Zo'n voorbeeld wordt ook gegeven door de Amerikaanse start-up ondernemer Elizabeth Holmes, die investeerders wist over te halen om in haar bedrijf te investeren door te beweren een snelle bloedtest te hebben ontwikkeld die naar verluidt 240 ziektes en symptomen kan aantonen. Ze wist zo'n hype over haar persoon en haar project te creëren dat ze in 2015 door Time Magazin werd uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke mensen in de wereld en geprezen als een vrouwelijke Steve Jobs.
Maar waar Holmes' vermogen bij de oppositie van deze cyclus nog op 4,5 miljard US dollar werd geschat, Was dit aan het eind van de cyclus gereduceerd tot 0.
Op 3 januari 2022 werd Holmes middels verschillende aanklachten schuldig bevonden aan fraude.

Over het algemeen kan worden gezegd dat in deze Jupiter-Neptunus-cyclus, die begonnen is op het dieptepunt van de grote recessie, door een verlaging van de rentetarieven tot 0% en zelfs negatief door de centrale banken, een kunstmatige situatie is gecreëerd die opgeblazen balansen met hoge schulden mogelijk maakt.
Ju Ne 14Tijdens het eerste vierkant verkeert de EU in crisis. In Ierland, Italië en Portugal is de overheidsschuld al lange tijd meer dan 100% van het BBP en Griekenland heeft zelfs een schuld van 200%, terwijl dit aandeel in de criteria van Maastricht beperkt is tot maximaal 60%. Alleen Duitsland, Nederland, Finland en Luxemburg noteren een rating van AAA. Het europroject dreigt te mislukken.
Maar op het hoogtepunt van de Europese financiële en schuldencrisis presenteert Mario Draghi, de president van de ECB, zich echter als redder met de toverwoorden: "Whatever it takes", wat betekent dat de euro gered is. Het nadeel is wel dat de nalatige regeringen van zuidelijke eurolanden geen urgentie meer voelen om hun begroting op orde te brengen.
In Rusland heeft de bevolking genoeg van het doorgestoken-kaartspel van Putin en zijn kompaan Medvedev, om afwisselend premier en president te zijn, om zo de leidende rol in Rusland in handen te houden en de beperkingen op de ambtstermijn te omzeilen. Maar de protesten worden de kop ingedrukt en van nu af aan zullen alleen harde repressie en grondwetswijziging helpen.
Tijdens de oppositie werd de zware eurocrisis door Draghi's interventie afgewend, maar dan ontstaat een nieuw probleem: de vluchtelingenstroom waarmee Europa overspoeld wordt. Met haar uitspraak "Wir schaffen das" zet Angela Merkel de deur open en veroorzaakt daarmee een nieuw kloof in Europa, een west-oostkloof.

Tijdens het tweede vierkant komen diverse schandalen rond de Amerikaanse regering naar boven, als gevolg waarvan een afzettingsprocedure van de president wordt gestart.
In China worden protesten tegen de zgn. uitleveringswet hardhandig de kop ingedrukt en worden de rechten van de Hongkongse bevolking steeds verder ondermijnd.
In Europa wordt de Brexit na jarenlange onderhandelingen een feit en vindt een regeringswisseling in Londen plaats.

Ju Ne 15       Ju Ne 16       Ju Ne 17


De conjunctie van april 2022  op  26° vissen

Ju Ne kWe staan nu aan het begin van een nieuwe Jupiter-Neptunus-cyclus, die gekleurd wordt door de vissenachtergrond en in de verdere uitwerking ook ramkwaliteiten zal vertonen. Dat betekent dat we in de eerste plaats verder komen, als we kunnen afstemmen, op onszelf en op onze omgeving, aansluiting vinden op de stroom van het leven en alleen dat doen wat daarmee in overeenstemming is.

Jupiter en Neptunus belichamen het geloof en de overtuiging dat we als mens en als mensheid deel zijn van een groter geheel en dat een onzichtbare hogere macht invloed uitoefent op de wereld. Of we deze macht nu God, Allah, jaweh, Buddha, Kosmos of Spagettimonster noemen doet niet ter zake. Het is een menselijk streven zich te kunnen verbinden met iets van deze goddelijke wereld of op z'n minst met iets waardoor we het gewone leven een zin kunnen geven of kunnen ontstijgen.
Vaak onstaat hieruit het verlangen om de wereld te redden en anderen te helpen om betere omstandigheden te bereiken. We kunnen opgaan in allesomvattende naastenliefde of er van dromen om van materiële zorgen verlost te worden door de hoofdprijs te winnen of te speculeren op de beurs.

Maar alles wat met Neptunus in verbinding staat is uiteindelijk ongeschikt voor persoonlijk materieel voordeel. Toch kan de combinatie Jupiter-Neptunus wel degelijk voorspoed en geluk brengen. Zo kan de een op wonderbaarlijke wijze precies op het juiste moment aan geld komen, terwijl de ander als door een onzichtbare hand gestuurd op een bepaalde plek terechtkomt, een bijzondere ontmoeting heeft of een speciale ervaring opdoet, die iemand weer helemaal oplaadt en een nieuw gevoel van zin en bestemming geeft. Dergelijke gebeurtenissen gaan vaak samen met het gevoel dat er een beschermengel is, dat er voor je gezorgd wordt en dat niets zomaar gebeurt.

Aan het begin van deze nieuwe Jupiter-Neptunus-cyclus staan we in een wereld die, analoog aan het vissenteken, gedomineerd wordt ondoorzichtige machtsstructuren, een enorme milieu- en klimaatcrisis, oorlogen en ongekende vluchtelingenstromen en een pandemie die nog steeds doorgaat, serieuze problemen die om oplossingen vragen.
Die zullen er komen, als we neutraal blijven en geen partij kiezen in welk conflict dan ook, ons openstellen voor nieuwe mogelijkheden en andere visies. Als we ons bewust zijn van de effecten van ons handelen, om in vissentermen te spreken ons ego aan de kant zetten of om in vissen-ramtermen ons ego in dienst stellen van het grotere, komen we een heel eind. De veranderingen in de wereld zijn al met de grote Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie begonnen en niet meer terug te draaien. Dit is de tijd om ons ervoor open te stellen en ons erop af te stemmen. Glasnost, Perestrojka en 'Wir schaffen das' hebben er in het verleden al hun steentje aan bijgedragen.

Ju Ne 18


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.