venus mars dansHet jaar 2020 lijkt als geen ander in de afgelopen decennia een jaar te zijn, waarin het 'vrouwelijke' als thema en daarmee man-vrouwrelaties naar voren komt.
Het jaar is begonnen met een Maan-Neptunus-conjunctie, twee gevoelsplaneten in het meest sensitieve teken van de dierenriem, vissen. Deze conjunctie lijkt te benadrukken dat we in dit jaar veel meer naar ons gevoel zouden moeten gaan luisteren, op onze intuïtie vertrouwen en de uitdaging is, ons ego meer naar de achtergrond te zetten.
Het vrouwelijke aspect van de samenleving komt dit jaar op verschillende manieren naar voren:

 

1. VENUS vierkant MARS

Om te beginnen staan Venus en Mars dit jaar 3 keer, steeds vanuit verschillende achtergronden, haaks op elkaar, hetgeen wijst op een openlijk conflict tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van de maatschappij: eind januari, begin juni en begin september zijn deze vierkantaspecten vol.
Dit geeft aan dat het grootste deel van het jaar conflictthema's tussen man en vrouw, of beter gezegd: tussen mannelijke en vrouwelijke energie actueel zullen worden.

Op de dag van het eerste vierkant, 27 januari, maakt Venus een conjunctie met Neptunus, wordt de vrouwelijke kant van deze spanning extra versterkt en overstijgt dit de persoonlijke thema's.
Zo zagen we de weigering van prins Andrew om mee te werken aan het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarige meisjes door de zedendelinquent Epstein en zijn eigen betrokkenheid daarbij, en ook de Begische koning Albert, die na DNA-onderzoek toegeeft dat Delphine een buitenechtelijke dochter van hem is. Ook opvallend is dat op 27 januari de eerste Corona-dode door China wordt gemeld. Dit is een duidelijke link naar de conjunctie met Neptunus in vissen.

Op 3 juni, de dag van het tweede vierkant, loopt Venus retrograde en maakt zij een conjunctie met de Zon (en de Zon dus een ook een vierkant met Mars). Nu wordt vooral de mannelijke kant van het man-vrouwthema persoonlijk gemaakt en worden mannen aangesproken op hun vrouwelijke kwaliteiten. In de dagen daarna (waarin ook een Volle Maan valt) kan de spanning zich opbouwen en, tot ontlading komen.

Tijdens het derde vierkant op 4 september, maakt de bijna stationaire Mars een conjunctie met de Zwarte Maan, waarmee nu ook diepgewortelde, onbewuste en collectieve mannelijke patronen aan het licht zullen komen. Met de Maan conjunct Chiron, en Neptunus in oppositie met de Zon zal de bedoeling hiervan zijn, een stuk bewustzijn te creëren, waarmee het onderdrukte en afgewezen vrouwelijke aspect geheeld kan worden.

 

2. CHIRON en de ZWARTE MAAN

Chiron vertegenwoordigt alles in het leven, dat we als oude pijn, oud verdriet, gekwetstheid of onopgeloste trauma's met ons meedragen. Dat geldt zowel persoonlijk als ook collectief.

De Zwarte Maan is symbool voor onze zielskwaliteit, als ook voor Lilith, het collectief verdrongen, onderdrukte en afgewezen vrouwelijke. 
Chiron en Lilith zijn beide actief in het meer multidimensionale rechterdeel van de hersenen, waar ons innerlijk weten, intuïtie, inlevings- en aanvoelingsvermogen, de magie en het mysterie zetelen. Zo beschouwd zouden we de conjunctie tussen beide kunnen zien als een soort alchemistische verbintenis tussen de Hogepriesteres en de Druïde.
Ook hebben beide te maken met verwonding en trauma: Chiron wordt genezer door zijn eigen pijn en ongeneeslijke wond te accepteren. Lilith lijdt onder het trauma van verdrongen en gedemoniseerd zijn. Door deze ontkenning bewust te worden en de angst die daaruit voorkomt onder ogen te zien, kan ze weer in haar kracht komen en haar verbinding met het universum herstellen.

Op 4 maart begint een nieuwe cyclus van dit paar die we gemakkelijk over het hoofd kunnen zien, omdat hij ondergeschikt lijkt aan de grote conjuncties van Jupiter, Saturnus en Pluto.
Deze cyclus is in zoverre bijzonder omdat hij start in de eerste graden van ram, het symbolische begin van de dierenriem, en in de tweede plaats omdat onze maatschappij inmiddels op een punt is aangekomen, waarop het meer dan ooit eerder mogelijk is geworden de energieën van Chiron en Lilith te integreren. 
Een belangrijk gegeven van deze conjunctie is, dat we hier nauwelijks ervaring mee hebben, omdat Chiron pas in 1977 is ontdekt en Lilith rond die tijd is herontdekt, na haar verdwijning samen met het matriarchaat zo'n 1000-2000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Sindsdien zijn er nog maar drie volledige Chiron-Zwarte Maancycli geweest. De eerste begon op 4 september 1986 op 21°00' tweelingen en viel samen met een Nieuwe Maan en een nieuwe Mercuriuscyclus. De tweede begon op 3 juni 1999 in het hart van de Slangendrager op 29°50' schorpioen. De derde is begonnen op 3 juli 2010 op 0°35' vissen en in conjunctie met Neptunus in de laatste graad van waterman. Deze laatste cyclus heeft veel verborgen leed en vanzelfsprekendheden in man-vrouwrelaties aan het licht gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het seksueel misbruik binnen de kerk en de #MeToo-beweging, die tijdens deze cyclus is ontstaan.

De cyclus die nu begint duurt tot 19 november 2029. Chiron en de Zwarte Maan maken dan een conjunctie op 9°26' stier en maken een driehoek met de die dag ook exacte Venus-Mars-conjunctie in steenbok.
Met de komende conjunctie van Chiron en de Zwarte Maan in ram staan we aan het begin van een nieuwe fase, waarin actief kan worden gewerkt aan het uit de weg ruimen van oeroude ingesleten rolpatronen, waarbij met name het onzichtbare, verborgen en onderdrukte vrouwelijke aspect in het man-vrouwthema wordt aangesproken, zowel persoonlijk als collectief en zowel bij vrouwen als mannen.
Zo hebben veel vrouwen bijvoorbeeld per definitie al een schuldgevoel, als zij even tijd voor zichzelf nemen, een oervrouwelijk ingesleten collectief patroon: de vrouw hoort altijd dienstbaar klaar te staan en vriendelijk en lief te zijn. En dit is nog steeds deel van onze opvoeding, waarmee de natuurlijke assertiviteit van vrouwen collectief wordt onderdrukt.

Ook mannen hebben te maken met hun eigen onderdrukte vrouwelijke kant. Zij zitten vast in oeroude mannelijke vanzelfsprekendheden en worden uitgedaagd hun zachte kant te laten zien, gevoelens te uiten, op hun intuïtie te vertrouwen en taken in de huishouding en zorg voor kinderen op zich te nemen. Tegelijkertijd moeten zij seksueel aantrekkelijk blijven voor vrouwen en dat vraagt juist om een stoere mannelijke uitstraling. Nogal een discrepantie en we zullen daarom ook moeten onderzoeken wat wij met z'n allen onder mannelijkheid verstaan. Om meer balans te vinden zullen zowel vrouwen als mannen moeten onderzoeken hoe hun eigen mannelijke en vrouwelijke energie in elkaar zit en wat zij verwachten van elkaar.

In deze nieuwe cyclus van Chiron en de Zwarte Maan zouden belangrijke nieuwe aanzetten tot stand kunnen komen om oude wonden, onderdrukking, wederzijdse vooroordelen en afwijzingen tussen de geslachten te helen. Of het nu gaat om gelijke rechten en kansen, glazen plafonds of religieuze onderdrukking, het zullen grote uitdagingen zijn, die moed vragen ze aan te gaan. Uiteindelijk zullen ze de maatschappelijke man-vrouwverhoudingen ten goede komen en komt er meer ruimte voor authenticiteit, terwijl ook onze persoonlijke liefdesrelaties ervan zullen profiteren.
Met name voor mannen kan dit tijdens deze dagen als uitermate onbestemde en ongrijpbare energie worden ervaren. Het voorlopige hoogtepunt is 8 maart, internationale vrouwendag, waarop de conjunctie tussen Zon en Neptunus vol is. En met een Venus-Uranus-conjunctie op dezelfde dag sluit het thema van de internationale vrouwendag 2020 daar perfect bij aan: 'Vrijheid - voor zelfbeschikking en individuele rechten'.

Als we kijken naar het gehele Zwarte Maangebied, dan bevindt Chiron zich daarin tot 24 maart. Hij verlaat dit gebied met een Nieuwe Maan, daags voordat de Zon Chiron en de Zwarte Maan passeert. Aan de andere kant van dit spectrum domineren de mannelijke planeten: Mars eerst over Jupiter, dan over Pluto, terwijl Saturnus van steenbok naar waterman wisselt.

Mensen die in de laatste week van maart jarig zijn en die tussen mei en september 1968, tussen maart 1969 en april 1970 of tussen november 1970 en februari 1971 geboren zijn, zullen sterk met de thema's van deze cyclus te maken krijgen: zij hebben hun Zon begin ram of hun geboorte-Chiron wordt aangeraakt. Daardoor kunnen juist deze mensen versterkt met hun schaduwkanten geconfronteerd worden, maar ook belangrijke voorlopers en wegwijzers op dit gebied zijn. 
Los van deze data zal iedereen die een planeet, AC of MC of een van de Maansknopen rond 5° ram heeft, geraakt wordt door deze dubbele transit.

 

3. Venus retrograde

De tijd van april tot begin augustus wordt gekenmerkt door de sfeer van tweelingen waar Venus doorheen loopt en een lus maakt. Deze planeet benadrukt hier het belang van communicatie: interactie, uitleg, overleg, uitwisseling, bespreekbaar maken, onderhandelen, met tact en diplomatie, want je strijkt Mars maar al te gemakkelijk tegen de haren in.
Eind mei en begin juni wordt zij ondersteund door Mercurius en de Zon.
De drie retrograde periodes van Mercurius vallen in 2020 grotendeels in de watertekens. In februari en maart benadrukt Mercurius het teken vissen. Hij loopt eerst op Neptunus af, maar vlak voor hij er is, gaat hij eerst retrograde lopen. Pas op 4 april haalt hij Neptunus in en vormt een conjunctie.
En in juni en juli komt Mercurius met een vervolg, als deze rationele planeet een lus maakt in het gevoelsteken kreeft. De laatste lus van Mercurius in oktober valt grotendeels in het waterteken schorpioen, maar benadrukt ook de laatste graden van weegschaal. Precies in deze periode worden in de USA de presidentsverkiezingen gehouden - met een stationaire Mercurius in weegschaal. Precies hetzelfde deed zich voor op 8 november 2000, toen de verkiezingen uitliepen op een 50-50% tussen Al Gore en Bush, en er maandenlang gesteggeld is over de exacte telling van de laatste stemmen! Tja, als ze een astroloog geraadpleegd zouden hebben voor het bepalen van de verkiezingsdatum...
Tenslotte loopt ook de Noordelijke Maansknoop tot begin juni nog in kreeft, om daarna voor de komende anderhalf jaar door tweelingen te bewegen.

Officieel zijn in Nederland mannen en vrouwen gelijkwaardig en hebben zij gelijke rechten. Maar onder de oppervlakte is veel van de vroegere mannelijke dominantie nog steeds terug te vinden. Vrouwen verdienen vaak minder voor hetzelfde werk en beroepen waarin veel vrouwen werkzaam zijn, zoals het onderwijs en de zorg, lijken in status omlaag te gaan. Vrouwen in het bedrijfsleven zeggen vaak dat ze dubbel moeten presteren om dezelfde waardering te krijgen.
Uiterlijk kan emancipatie gelukt zijn, maar in ons systeem en onze automatismen kunnen oude beelden nog lang blijven hangen. Neem het volgende voorbeeld van Agnes Verbiest (schrijfster van diverse  boeken over taal en communicatie met name met betrekking tot de positie van vrouwen):
   Twee directeuren kijken naar hun personeel.
   Een zegt: "Dat is eigenlijk vrouwenwerk".
   De ander: "Ik noem het mannenwerk"
Welk beeld roept dit op? De zin: 'Dat is eigenlijk vrouwenwerk' kan gemakkelijk worden ervaren als 'werk van lagere kwaliteit', dus als simpeler werk... En die directeuren, waren dat mannen? Dat zou kunnen, maar het stond er niet. Dat hebt je er zelf van gemaakt...

Er is nog een hoop werk aan de winkel voordat de vrouwelijke aspecten in man-vrouwrelaties als volledig volwaardig, gelijkwaardig en vanzelfsprekend worden geaccepteerd. Laten we beginnen met het bespreekbaar maken van alles wat we hierin tegenkomen.


Reageren? Dat kan allen nog via de mail.