Mars 1Deze zomer geeft Mars een bijzondere voorstelling aan de hemel, waar hij laag boven de horizon bijzonder opvallend te zien is tegen de achtergrond van de sterrenbeelden boogschutter en steenbok. Ook in het collectieve bewustzijn van de menselijke psyche zal Mars de nodige beweging veroorzaken.
Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Mars loopt van 26 juni tot 27 augustus retrograde en daarmee in oppositie met de Zon. Het deel van de dierenriem dat hij dit keer 3x bestrijkt loopt van 28°37' steenbok tot 9°13' waterman en duurt van 12 mei tot 8 oktober.
  • Mars beweegt van half mei tot half oktober in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop en maakt er een drievoudige conjunctie mee, op 14 juni, 18 juli en 22 september.
    Op 13 en 27 juli en 11 augustus vinden tussen twee gedeeltelijke zonsverduisteringen een volledige maansverduistering plaats.
  • Mars maakt van half april tot half oktober een langdurig vierkant met Uranus. In deze periode is dit vierkant drie keer exact en wel op 16 mei, 2 augustus en 19 september.
  • Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, de eerste keer half april in steenbok, de tweede keer begin augustus in waterman en de laatste keer in de eerste 2 weken van oktober, eveneens in waterman.
  • Tenslotte loopt Chiron vanaf half april door het Marsteken ram, voorlopig tot eind september.

Al deze astrologische factoren samen vragen om speciale verdieping van de verschillende facetten het Marsthema, omdat het niet ondenkbaar is dat allerlei aan Mars gerelateerde opvattingen, overtuigingen, beelden, associaties, oude verhalen en persoonlijke ervaringen naar het bewustzijn zullen komen. Hierbij zijn het vooral de kwetsbare, oude, verdrongen, pijnlijke en oncontroleerbare aspecten van Mars, die veel aandacht vragen.


Mars 2De retrograde Mars en het onderzoeken van onze motivaties

In de periode dat Mars retrograde loopt, is het zinvol goed te plannen voordat je ergens aan begint. Als je te snel in actie komt, loop je het risico opnieuw te moeten beginnen, omdat sommige dingen vooraf onvoldoende zijn overwogen en obstakels worden. Deze periode kan goed gebruikt worden om de achterliggende motieven die aan ons handelen ten grondslag liggen te onderzoeken, zodat als we in actie komen, we dat ook doen in overeenstemming met wat bij ons past. Maar de van ons gevraagde discipline tot zelfonderzoek met betrekking tot ons actieve handelen, zal echter niet altijd even makkelijk op te brengen zijn in deze periode. Omdat gedurende de hele periode Mars vierkant Uranus loopt, kunnen we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met plotselinge, impulsieve, soms gekke ingevingen en ideeën, die we het liefst direct ten uitvoer brengen.
Wat echter telt met Uranus in stier zijn tastbare resultaten en dit is ook een reden om onze energie niet achteloos in wilde impulsen te steken, maar de creatieve energie ervan te gebruiken voor zinvolle lange-termijnvernieuwing. In het proces onze energie te richten op waardevolle doelen, kunnen we echter ook oude, onopgeloste thema's tegenkomen en is het niet ondenkbaar dat we in conflict komen met situaties waarin we ons ooit hebben aangepast, tegen onze eigen behoeftes of principes in. Nu kunnen we onze drijfveren opnieuw beoordelen en nieuwe prioriteiten stellen die beter bij ons passen.


Mars 3Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door zijn retrograde beweging komt Mars drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop. Als hij op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dan al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude overtuigingen werkt in deze tijd niet meer.


Drie keer een uitdagende eclips

Ook deze eclipsserie speelt een belangrijke rol in de hele Marsthematiek, omdat tijdens de middelste van de drie, Volle Maansverduistering Mars samenvalt met de Maan. Ik heb hierover een kleine twee weken geleden een blog over geschreven: Hier is de link.


Mars 5Mars vierkant Uranus

Het bijzondere aan het actuele Mars-Uranus-vierkant is, dat het in tegenstelling tot andere Mars-Uranus-aspecten door de retrograde beweging van Mars extra lang aanhoudt en in plaats van ongeveer drie weken gewoonlijk, nu bijna een half jaar duurt. Als we een orb van 8° hanteren, duurt dit vierkant van 25 april tot 8 oktober 2018. Het eerste deel van deze periode loopt Uranus nog in ram en heest Mars dus over Uranus. Na half mei, als vrijwel gelijktijdig Uranus naar stier gaat en Mars naar waterman, zijn de rollen omgedraaid en heerst Uranus over Mars.

De Mars-Uranus-cyclus waarvan dit aspect deel uitmaakt is begonnen op 27 februari 2017 met conjunctie op 22° ram in vrijwel exact oppositie met Jupiter. Nog geen halve dag ervoor was het Nieuwe Maan met zonsverduistering die samenviel met Neptunus in vissen. Twee nogal tegengestelde energieën die deze Mars-Uranus-cyclus kleur geven, maar die beide wijzen op een sterke behoefte aan verandering, vernieuwing en een nieuw begin. Nu met het ingaande vierkant worden we gestimuleerd het conflict tussen onze persoonlijke en sociale behoeftes op te lossen en onze persoonlijke doelen te relativeren en af te stemmen op grotere gezamenlijke belangen.

Dit is een aspect van radicale ingrepen en snelle en soms voorbarige acties met de bedoeling snel verandering tot stand te brengen. Het archetypische beeld van dit aspect is dat van de revolutionair, de vrijheidsstrijder, maar ook van de huurling of de terrorist. De fanatieke sporter, de ontdekkingsreiziger of uitvinder passen eveneens in dit beeld. Bij zowel Albert Schweizer als Anders Breivik zien we Mars vierkant Uranus in hun horoscoop. En van beide is bekend wat ze deden en dat ze nogal opvliegend konden zijn. Met Mars vierkant Uranus is er onrust en ongeduld en vaak een kort lontje: er is iets dat irritatie veroorzaakt en niet langer kan wachten. En dat móet veranderen! En het moet nú gebeuren! Vaak manifesteert zich dit vierkant als een obstakel dat in de weg staat, waar we overheen of doorheen moeten. Vaste tekens kunnen behoorlijk star zijn en weinig bereid om te schikken. Stier staat bekend om zijn koppigheid, waterman kan zich enorm vastbijten in ideeën.

Mars vierkant Uranus is een krachtige energie om ons van beperkingen te bevrijden en tegen autoriteiten te rebelleren. Dit brengt ook risico's van onvoorspelbare reacties met zich mee. In dit aspect komt ook het thema 'onafgemaakte zaken' naar voren en we worden uitgedaagd flexibel(er) te zijn en nieuwe inzichten toe te laten, die misschien onze vaste gewoontes en patronen overhoop halen om tot ander gedrag te komen.


Mars 6Mars en de Zwarte Maan

Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, aan het begin van 13 tot 19 april in steenbok, halverwege van 31-07 tot 10-08 in waterman en aan het eind van 1 tot 13 oktober eveneens in waterman.

De Zwarte Maan is een symbool voor het onderdrukte en afgewezen vrouwelijke en met Mars in dit gebied kunnen we thema's verwachten die te maken hebben met onderdrukte woede en agressie.
Omdat de eerste doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied in steenbok plaatsvindt, kunnen maatschappelijke normen, waarden en regels aanleiding zijn, met deze onderdrukte woede in contact te komen. De confrontatie met de loze toezeggingen, inhoudsloze afspraken of onwerkzame regels, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, milieu­, klimaat, belastingen, e.d. kan felle reacties oproepen. Dit kan evengoed persoonlijk als collectief zijn.
Normen en waarden zijn bedoeld om sociale structuren in stand te houden. Ze staan niet op zichzelf, maar ze vertegenwoordigen waarden die voor een hele samenleving of een grotere groep mensen van belang zijn. Veel regels zijn impliciet en nergens precies gedefinieerd. Ze moeten in een veranderende maatschappij steeds aangepast en door vallen en opstaan opnieuw geleerd en geoefend worden.
Met de volgende twee doorgangen in waterman kunnen veranderingen en vernieuwingen aanleiding zijn voor frustratie en boosheid. Nu zal ook duidelijk worden, dat ook ondanks beoogde verandering en vernieuwingen Mars tegen veel diep ingesleten overtuigingen, verwachtingen en principes ten aanzien van hoe Mars hoort te zijn, aan kan lopen. En ook dat zal de nodige frustratie naar buiten brengen.


Mars 6Chiron in ram

De overgang van vissen naar ram is speciaal, want met ram begint symbolisch de dierenriem. Een oude cyclus is hier afgerond en een nieuwe begint.
Met Chiron over dit punt kunnen we verwachten dat in de komende cyclus veel staat te gebeuren op het gebied van overleven op onze planeet. Chiron in ram brengt ons in contact met de gevolgen van ons handelen. Omdat deze in ram snel zichtbaar en voelbaar worden, ligt daarin ook een grote kans. Want over het algemeen zijn wij mensen pas bereid ons gedrag aan te passen als de schadelijke gevolgen van ons handelen rechtstreeks zichtbaar worden en we die aan den lijve ervaren. Maar we zijn ook in staat misstanden te herkennen en we weten dan precies wat er nodig is om verdere schade te voorkomen. Bovendien we zijn in staat oplossingen en alternatieven daarvoor te vinden.
De grootste moeilijkheid is het omzetten van erkenning in daden. Chiron in ram confronteert ons hiermee en daagt ons uit dit probleem aan te pakken.  Naast de nodige bewustzijnsverandering zullen vooral nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van milieu helpen deze kloof te overbruggen. De doorgang van Uranus door stier sluit daar perfect bij aan.


Mars 8Uranus en Chiron

In het deel van Chirons baan door vissen, ram en stier, beweegt Chiron het dichtst bij de baan van Uranus en hebben Chiron en Uranus vrijwel dezelfde snelheid. Ze wisselen vrijwel gelijktijdig van teken en lopen dus lange tijd op dezelfde afstand van elkaar, 1 teken van elkaar verwijderd, in halfsextiel. Dit betekent ook dat Chiron door deze tekens over die graden van de dierenriem beweegt, die Uranus ongeveer zeven jaar ervoor geactiveerd heeft.

Uranus schept nieuwe dingen. Hij staat voor nieuwe ideeën en innovatie. Tijdens zijn ramperiode (2011-2018) heeft de digitalisering een enorme vlucht genomen en ons leven behoorlijk veranderd. Zowel Uranus als ram staan symbool voor actie, versnelling, mobiliteit, innovatie en techniek.
Chiron representeert het principe dat gebreken en de kwetsbaarheid van alle nieuwe technologieën als ook de negatieve en pijnlijke gevolgen daarvan in ons leven aan het licht brengt. Alles mag er aan de buitenkant prachtig, aantrekkelijk, spannend en supermodern uitzien, Chiron laat ons de schaduwkanten van de medaille zien.

In de tijd dat Uranus door vissen liep, werd het internet wereldwijd vrijwel geheel dekkend en namen social media en de smartphone een enorme vlucht. In de afgelopen zeven jaar met Chiron door vissen, werden de schaduwkanten zichtbaar: verslaving en eenzaamheid, digitalisering in de zorg en het onderwijs, het privacy probleem en manipulatie van social media door fake-accounts en fake-news. Sindsdien zijn we bezig oplossingen te vinden om onszelf uit de permanente omklemming van de moderne communicatiemiddelen te bevrijden.

Vergelijkbaar hiermee kunnen we in de komende jaren met Chiron door ram verwachten dat overal waar met de ontwikkelingen van Uranus in raam onrecht, misstanden en schade is ontstaan, waar de natuur en het milieu in gevaar zijn gekomen, en waar de integriteit van het leven op het spel staat, tegenreacties zullen ontstaan.

Mars 9In de periode die voor ons ligt worden we uitgedaagd een houding te ontwikkelen, die niet meer in de eerste plaats het eigenbelang dient, maar die rekening houdt met andere mensen en de wereld waarin we leven. Egoïsme zal zeker voortbestaan, maar waar dit zichtbaar schade berokkent aan wie of wat dan ook, zal dit ook lastige en wellicht pijnlijke consequenties hebben.
De geschiedenis leert dat in voorgaande periodes met Chiron in ram er een verhoogde bereidheid bestaat misstanden aan de kaak te stellen en ons te engageren voor een betere wereld. Veel van wat de 60-er jarenbeweging op gang heeft gebracht, milieubewustzijn, meer democratische structuren, burgerrechtenbewegingen, vrouwenemancipatie en afschaffing van rassendiscriminatie (USA) hebben in de tijd dat  Chiron door ram liep (1968-1977) pas echt bestaansrecht gekregen.
In de tijd van Uranus en (met name de begintijd van) Chiron in ram zien we ook een opleving van agressieve, extremistische tendensen, zoals het ontstaan van het nazisme eind 20-er en eerste helft 30-er jaren van de vorige eeuw en de moord op Marten Luther King in de USA, de Baader-Meinhof-groep in Duitsland en de Rode Brigades in Italië eind 60-er en begin 70-er jaren. In de afgelopen jaren hebben we tijdens de Arabische Lente IS en verwoestende burgeroorlogen in Syrië en Jemen zien ontstaan.
In de periodes van Chiron in ram zien we echter ook dat de gevolgen van al dit geweld aan het licht komen en worden aangepakt. De komende jaren zullen we met alle schade, pijn, verdriet en negatieve gevolgen van de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te maken krijgen.

Mars 10Met Chiron in ram is er maar weinig voor nodig een klein vuurtje tot een grote brand te ontwikkelen. Diepgewortelde woede, ontstaan door vroegere trauma's, machtsmisbruik, vernederingen, gevoelens van schaamte of minderwaardigheid kan bij het minste of geringste in agressie of geweld ontbranden.
Daarom is verwerking van oude trauma's en bewustzijnsontwikkeling uitermate belangrijk. Alleen zo kan de grote kracht die in Chiron in ram verscholen ligt tot ontwikkeling komen: de kracht van het bedachtzaam handelen.
De kunst is nu ons bewust te worden van onze innerlijke boosheid en frustraties, die aanleiding kunnen zijn tot ondoordacht handelen. Als we deze emoties niet om ons heen strooien, onderdrukken of uit de weg gaan, maar bewust en gericht ruimte kunnen geven, kunnen zij transformeren tot innerlijke kracht Met deze houding, en zelfs als met de intentie er zo mee om te gaan, kan de huidige periode met Mars retrograde, een drievoudige eclips, het langdurige Mars-Uranus-vierkant, de verbinding van Mars met de Zwarte Maan en Chiron in ram een krachtige impuls zijn om zowel persoonlijk, als ook als mensheid een enorme ontwikkelingsstap te maken.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.