Vandaag is Mercurius aan het eind van een retrograde periode gekomen. Om 18:34 uur precies staat hij stil, om vervolgens een deel van de dierenriem voor de derde keer te doorlopen. Deze stationaire periode is bijzonder, omdat hij samenvalt met een langdurige conjunctie met Uranus.

Enige tijd vóór Mercurius retrograde gaat lopen, komt hij over de graad waarop hij aan het eind van zijn retrograde periode weer direct gaat lopen. Deze graad is bijzonder, want vanaf het moment dat Mercurius deze graad passeert, betreedt hij een deel van de dierenriem, dat hij drie keer doorloopt: één keer op de 'heenweg' tot het moment dat hij retrograde gaat lopen, vervolgens voor de tweede keer retrograde en nadat hij weer direct is gaan lopen voor de derde keer tot hij de graad passeert, waarop hij enige tijd ervoor retrograde is gaan lopen.

Mercuriuslus

In de efemeride kunnen we datum en tijdstip dat Mercurius stationair staat aflezen, evenals de graad van de dierenriem waarop dat gebeurt.
Om de datum te vinden, waarop Mercurius voor de eerste keer het gebied betreedt dat hij drie maal bestrijkt, anders gezegd: waarop Mercurius de lus binnenkomt, moeten we eerst de graad opzoeken, waarop Mercurius zich aan het eind van zijn retrograde periode bevindt en vervolgens terugzoeken vóór zijn retrograde periode, wanneer Mercurius deze graad passeerde.
Om de datum te vinden, waarop Mercurius de lus verlaat, moeten we eerst de graad vinden, waarop Mercurius stond toen hij aan zijn retrograde periode begon. Vervolgens moeten we ná zijn retrograde periode opzoeken, wanneer hij opnieuw op deze graad komt.

In zijn algemeenheid beslaat de lus een periode van bijna 2 maanden en een gebied van 9 tot 16 graden.
Hij bestaat hij uit drie delen:
1.  Een periode van 14 tot 20 dagen, waarin de snelheid van Mercurius gestaag afneemt tot hij stilstaat,
2.  De retrograde periode van 20 tot 24 dagen en
3.  Een periode van 14 tot 20 dagen, waarin de snelheid toeneemt van 0 tot maximaal.

Het maakt een groot verschil of Mercurius zich in het gebied bevindt, waar hij in één keer doorheen loopt, of in het deel van de dierenriem dat drievoudig bestreken wordt. Binnen de lus zijn alle activiteiten, waarbij Mercurius wordt ingezet minder vrijblijvend. Het is een periode van grotere betrokkenheid, meer verplichtingen en  verantwoordelijkheid. Wat je in de eerste fase doet, heeft immers consequenties, als Mercurius later opnieuw op dezelfde graad komt...

Het huis van de persoonlijke geboortehoroscoop, waar dit gedeelte van de die­ren­riem ligt heeft een speciaal accent. Thema's die door dit huis worden aangeduid vragen veel aandacht en regelmatige reflectie.

Mensen die hun Mercurius binnen het gebied van een lus hebben, lijken zich op het mentale en communicatieve vlak veelzijdiger te manifesteren dan daarbuiten. Vóór de retrograde periode als mensen die goed in staat zijn vooruit te denken en te anticiperen op wat nog komt. Ná de retrograde periode als mensen die overzicht hebben en goed zijn in beheren, besturen, bruggen bouwen en verbinden. Mensen met een retrograde Mercurius zijn over het algemeen meer beschouwend en retrospectief.
Uitgebreide informatie over de cyclus van Mercurius vind je in mijn reader hierover.


De actuele retrograde periode van Mercurius>

De retrograde periode van Mercurius die vandaag ten einde is, begon op 9 april op 4°51' stier. Mercurius is teruggelopen tot 24°16' ram. Op 27 maart passeerde Mercurius 24°16' ram en op 21 mei passeert hij 4°51' stier.  De periode van de lus duurt dus van 27 maart tot 21 mei en bestrijkt 10°35'.

Het bijzondere van deze cyclus is de verbinding met Uranus. Het moment dat Mercurius de lus inging op 27 maart viel nagenoeg samen met een conjunctie met Uranus op 24° ram. Met de snelheid van Mercurius van zo'n 2° per dag was dit een kortdurende conjunctie. Nu Mercurius weer direct gaat lopen, hebben we opnieuw een Mercurius-Uranus-conjunctie. Alleen dit keer is dat er een die minimaal 3 weken aanhoudt! Dat komt omdat Mercurius rond zijn stationaire periode nauwelijks beweegt. Op 20 april, toen Mercurius nog retrograde liep, kwam hij weer terug in ram en daarmee in conjunctie met Uranus. Op 28 april was de conjunctie exact op 25°17' ram. Als Mercurius op 3 mei stilstaat en weer direct gaat lopen staat hij op 24°16' en dus nog steeds vlak bij Uranus. Op 10 mei volgt opnieuw een conjunctie en op 16 mei verlaat Mercurius definitief het teken ram.

Mercurius en Uranus zijn - samen met Jupiter - planeten die ons op geestelijk gebied ter beschikking staan. Met Mercurius leren we en verzamelen we kennis om de wereld om ons heen verstandelijk te kunnen bevatten. De geestelijke kracht van Mercurius ontwikkelt ons intellect met al zijn functies en uitdrukkingsvormen. Zonder Mercurius zouden we niet kunnen spreken, lezen en schrijven, noch logisch denken en combineren.

Jupiter vergroot ons bewustzijn door een verhoogde waarnemingscapaciteit. Met alleen Mercurius zou onze geest blijven steken in analytische en rationeel denken. Door de geestkracht van Jupiter wordt onze horizon verbreed en doemen er steeds nieuwe perspectieven op. Daarmee is het mogelijk overzicht te krijgen en samenhangen te ontdekken die op Mercuriaal niveau onmogelijk zijn.
Jupiter streeft naar synthese. Hij is in staat alles in een groter allesomvattend verband te brengen, hetgeen door de schoolkennis van Mercurius alleen niet mogelijk zou zijn. Jupiter is een ontvanger van de informaties van Mercurius, die hij tot creatieve inzichten verwerkt.

Uranus is de zingevende resultante van de beide andere krachten. Onze geest is niet aan grenzen gebonden. Onze intuïtie levert geestesvonken, die ons verstand ver te boven gaan. Maar alleen het samenwerken en op elkaar afgestemd zijn van Mercurius en Jupiter vormen het fundament voor de mogelijkheid de aanwezige kennis (Mercurius) en de individueel verkregen inzichten en wijsheid (Jupiter) transcendent te maken. De kracht die dan werkzaam wordt, wordt astrologisch door Uranus gesymboliseerd. Uranus kan ons op het kosmische niveau van de ziel brengen.


Mercurius-Uranus

Bij een Mercurius-Uranus-conjunctie gaat het gewone logische denken samen met onverwachte en vaak irrationele, intuïtieve ingevingen. Dat levert vaak bijzonder heldere inzichten op, die als een bliksemflits binnenkomen, maar geeft tegelijkertijd ook vaak veel mentale onrust, omdat het de denkprocessen versnelt. Het brein werkt als een computer die bliksemsnel allerlei informatie verbindt en conclusies trekt.
Of deze bruikbaar zijn hangt in hoge mate af van de input, de degelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie waarop deze conclusies berusten. En daarin ligt tegelijkertijd ook de zwakte van deze verbinding: er bestaat een zekere neiging tot overhaaste conclusies en ondoordachte beslissingen.

Met de meervoudige conjunctie in deze cyclus krijgen we de gelegenheid alle impulsen, ingevingen, ideeën en de daarmee samenhangende gevolgtrekkingen en besluiten die eind maart zijn genomen, nog een uitgebreid onder de loep te nemen en zo nodig te herzien. En met deze lange conjunctie krijgen we daar veel meer tijd voor dan gewoonlijk.


Op 27 mei is er een workshop die helemaal in het tekens staat van de dan actuele Mars-Satrurnus-oppositie.
Klik hier voor uitgebreide informatie

Op 24 juni is er een workshop die helemaal in het tekens staat van het thema Ouderbeelden in de horoscoop.
Klik hier voor uitgebreide informatie


Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.