NeowiseOp 27 maart 2020 werd een nieuwe komeet C/2020 F3 ontdekt. Daarmee hebben we een compleet nieuw fenomeen aan de hemel, dat ons iets belangrijks te vertellen heeft. Technisch heeft het de naam gekregen van de door NASA geproduceerde ruimteverkenner 'Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer', kortweg NEOWISE, bedoeld om een oogje in het zeil te houden voor vliegende ruimteobjecten die een gevaar voor de aarde zouden kunnen vormen.

Vanuit de gedachte dat elke astronomische factor ook een astrologische is, kunnen we ons afvragen wat de diepere betekenis is van dit verschijnsel en hoe we Neowise kunnen duiden. En het roept ook de vraag op: "Zijn we klaar om deze 'nieuwe wijsheid' te ontvangen?"


Neowise baanNeowise astronomisch

Als we kijken naar de laatste anderhalve maand (half juni tot eind juli 2020 - de periode waarin NEOWISE vanaf de aarde kon worden waargenomen), valt op dat we twee achtereenvolgende Nieuwe Manen in kreeft en een Volle Maan op de kreeft-steenbok-as hadden.
De eerste Nieuwe Maan, precies tijdens de zomerzonnewende, was er zelfs een met een verduistering, waardoor de werking op z'n minst voor de drie zomermaanden, maar ook tot de volgende zonsverduistering in december van invloed is. Deze speciale Nieuwe Maan viel niet alleen op de Maansknopenas, maar was ook in nauwe conjunctie met de komeet Neowise op 29°45' tweelingen. Vlak daarna werd de sinds begin van het jaar retrograde lopende Neowise op deze graad direct en op 3 juli ging hij opnieuw naar kreeft. Vanaf dat moment liep hij samen op met de Zon.
Op 3 juli bereikte Neowise ook zijn perihelium, dat wil zeggen zijn kleinste afstand tot de zon.
In zijn dagelijkse beweging die al snel meer dan een graad per dag werd, haalde de komeet de Zon op 16 juli op 24° kreeft in en samen vormden zij een oppositie naar Jupiter, Pluto en Saturnus in steenbok. Op 18 juli was de tekenwisseling naar leeuw en op 23 juli scheerde de komeet op ruim 100 miljoen km. op z'n dichtst langs de aarde. Daarna scheert hij op 120 miljoen km langs Jupiter en verdwijnt dan voor minimaal 6800 jaar uit het zicht.

Vanaf het moment van zijn ontdekking heeft Neowise het langst in kreeft gelopen: van 28 maart tot 18 juni retrograde en van 3 tot 18 juli direct lopend. In de weken van 18 juni tot 3 juli bevond hij zich vrijwel stationair in de laatste graad van het teken tweelingen.
Dat doet vermoeden dat Neowise iets te maken heeft met thema's als geborgenheid, privé, huis en haard, familie, wortels, tradities en gewoontes, zorg en verleden (kreeft), maar ook met contact, communicatie, uitwisseling en ademhaling, want tweelingen was de plek waar Neowise door zijn perihelium ging en van retrograde direct werd.
Maar laten we eerst eens kijken hoe we een komeet überhaupt kunnen duiden.


De traditionele duiding van kometen

Kometen hebben van oudsher altijd ontzag en angst ingeboezemd. Ze werden gezien als dragers van boodschappen van de goden, of algemener: uit de kosmos, meestal met een voorspellend karakter dat al snel tot doemdenken leidde. Vaak is door machthebbers misbruik gemaakt van de komst van planeten. Geïnspireerd door de komst van de komeet Hale-Bopp stierven in 1997 39 leden van de UFO-religieuze groep Heaven's Gate in een massaritueel om een voorspeld buitenaards ruimtevaartuig te bereiken.

De projectie van de menselijke psyche op de nachtelijke hemel bestaat al sinds mensenheugenis en in de sterren werden figuren, dieren, goden en godinnen gezien. In feite was dat de geboorte van de astrologie.

In alle oude culturen werden kometen gezien als onvoorspelbaar ten opzichte van de bekende vaste sterren en bewegende planeten. Aan de ene kant werden ze beschouwd als signalen van onze voorouders, maar vooral riepen ze angst op en waren het de voortekens van slechte tijden, van plagen, hongersnoden, ziektes en ander onheil.
In relatie tot de moderne psychologische astrologie worden bij de duiding van kometen weliswaar vaak eeuwenoude duidingsregels gebruikt, maar deze zijn wel ontdaan van fatalistische elementen.


De betekenis van Neowise

Laten we om te beginnen eens kijken naar de naam van de komeet. Hoewel zijn officiële naam C/2020 F3 NEOWISE is, ontleend aan de ruimtetelescoop waarmee hij gespot is, zal hij als Neowise de boeken ingaan.
Neowise betekent letterlijk Nieuwe Wijsheid, wat suggereert dat dit is, wat de huidige wereldwijde crisis nodig zou hebben. Teruggaan naar ons oude leven alsof er nooit iets gebeurd is, is zeker geen verstandige zet. Dus het wezen zelf van wijsheid is onze eerste aanwijzing.

Neowise ontdekkingEen belangrijke factor die in de duiding kan worden meegenomen, is het moment van de ontdekking van de komeet.
Neowise werd op 27 maart 2020 om 5:07 uur Greenwichtijd door de ruimtetelescoop waarnaar hij vernoemd is, ontdekt. Doordat de ontdekking niet op aarde plaatsvond, zijn er geen huizen in de horoscoop. De ingetekende lijnen moeten daarom gezien worden als de scheiding tussen de tekens.
De komeet bevond zich op het moment van de ontdekking op 1°16' leeuw in vrijwel exacte oppositie met Saturnus in waterman. Ook is, weliswaar buiten teken, sprake van een oppositie met Mars, die op dat moment over de Zon in ram heerst. De Zon staat conjunct de Zwarte Maan en Chiron, hetgeen een sterke aanwijzing kan zijn voor een pandemie, zoals dat ook bij de uitbraak van de Spaanse grieppandemie in het voorjaar van 1918 op de as ram-weegschaal het geval was.

Komeet NEOWISE tegenover Saturnus wijst op beperking, vertraging, grenzen, isolement, zorgen, depressie, wat kan leiden tot handelsverliezen, werkloosheid en armoede. Het zet druk op regeringen, leiders en bedrijven en kan gemakkelijk autoriteiten in twijfel trekken of aanvechten. De komst van Neowise viel midden in de periode waarin vrijwel de hele wereld in lockdown was vanwege de uitgebroken coronapandemie. Wereldwijd vonden ongekend grote en ingrijpende veranderingen in de samenleving plaats en tegelijkertijd drastische beperkingen en scheiding van generaties. Het resultaat is precies zoals je zou verwachten van een oppositie van Saturnus: angst, dood, lijden, werkloosheid, armoede en geopolitieke verandering.
De oppositie met Saturnus wijst ook op een strijd met oude gewoontes, patronen, regels, structuren en afhankelijkheden van het collectief, die vervangen moeten worden door eigen autoriteit en eigen verantwoordelijkheid. En dat kan alleen als er bewustzijn ontstaat.

De as leeuw - waterman geeft aan dat we als individu verantwoordelijkheid dienen te dragen voor het collectief, maar ook dat we van de maatschappij verantwoordelijkheid voor de zwakkeren, zieken en ouderen in de samenleving mogen verwachten.

Dat de Zon met de Zwarte Maan-Chiron-conjunctie verbonden is zouden we als volgt kunnen duiden: Het is duidelijk dat de wereld uit balans is. En hoewel we dat zonder twijfel wel weten, wordt er nauwelijks iets aan gedaan, gewoon omdat we niet weten wat we moeten doen. Deze situatie vraagt om meer bewustzijn. Marsgerelateerde, mannelijke leiderschapsvormen zijn achterhaald en moeten worden vervangen door aan de Zwarte Maan ontleende, vrouwelijke invloeden, zodat er meer evenwicht kan ontstaan. De positie van dit drietal is op het Beest, vierkant op de Maansknopenas, en wijst op een primaire, instinctieve en ongestructureerde energie, die er in eerste instantie alleen op gericht is oude en achterhaalde denkbeelden, ideologieën en machtsstructuren omver te halen, zonder daar direct een goed alternatief tegenover te stellen, een proces dat verstrekkende gevolgen kan hebben.

De oppositie met Mars kan daar elementen van irritatie, ruzie, geweld of opstand aan toevoegen. Het legt druk op de politie, bewakers en het leger. En het stimuleert de noodzaak van actie en eigen initiatief. Het vierkant naar Uranus kan het geheel onvoorspelbaar maken door onverwachte gebeurtenissen, plotselinge veranderingen of nerveuze reacties.


Verdere belangrijke aanwijzingen voor de duiding

Een oude regel zegt, dat als een komeet door de Zon of door Mars wordt geaspecteerd, dit de belangrijkste betekenis weerspiegelt. Bij Neowise gebeurde dit op 20 juni op 29°44'tweelingen, nog geen dag voor de Nieuwe Maan met zonsverduistering op 0°21' kreeft. Daarmee krijgt het punt van de zomerzonnewende, de overgang van tweelingen naar kreeft, in de duiding van Neowise een bijzondere betekenis. Hier gaat het o.a. om de tegenstelling tussen het door het luchtteken tweelingen gesymboliseerde verstand en denken en het door kreeft gesymboliseerde gevoel en verbondenheid.

In het proces dat Neowise in gang zet, zien we dan ook een discrepantie tussen denken en voelen en in dat verband is het interessant eens te kijken naar de drie wezenlijke posities van Neowise: die van zijn ontdekking op 27 maart, die van zijn conjunctie met de Nieuwe Maan en zonsverduistering op 21nbsp;juni en die van zijn perihelium op 3nbsp;juli het teken kreeft.
Hierbij wordt het teken kreeft van twee kanten benaderd: begin leeuw en eind tweelingen. Tussen de vraag om persoonlijke aandacht en behoefte aan zelfrealisatie (leeuw) en het belang van een rationele benadering van zaken (tweelingen) is het ertussen liggende ontvankelijke gevoelsteken kreeft behoorlijk onder druk komen te staan. Zoals gezegd heeft Neowise het teken kreeft twee keer doorlopen, eerst retrograde, daarna direct en daarmee ook de voortdurende aanwezigheid van Jupiter, Saturnus en Pluto in het tegenoverliggende teken steenbok ervaren.

Onder druk van aanpassingen en verplichtingen die ons worden opgelegd, kan het gebeuren dat we gevoelsmatige behoeftes minder belangrijk maken of zelfs ontkennen. Dan zijn we uit balans en dat maakt ons ontevreden, prikkelbaar en gevoelig voor ziekte. Pas als we ons gewaar zijn van onze gevoelsbehoeftes kunnen we weer in balans komen en voortdurende afhankelijkheid van instanties, overheden en anderen omzetten in eigen verantwoordelijkheid.

Ook de positie van het perihelium is belangrijk. Traditioneel wordt van de graad van het perihelium van een komeet gezegd dat deze nog vele jaren daarna als een sensitief punt werkzaam blijft. Neowise bereikte dit punt op 3 juli 2020 om 16:21 GMT op 29°54' tweelingen.
Dit is ook conjunct de Noordelijke Maansknoop, die daarmee aangeeft dat er in dit proces ook belangrijke lessen op het communicatievlak te leren zijn.

Neowise staat hier ook exact inconjunct Saturnus, waarmee het thema van de oppositie van de ontdekking, het conflict tussen persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen zelfexpressie en beperking weer terugkomt, nu als een ongrijpbare en schijnbaar onverenigbare tegenstelling.

Volgens antroposofie zijn kometen hemelobjecten, geleid door hoge spirituele wezens. Zij hebben de taak om de atmosfeer te reinigen van astrale vervuiling die door menselijke wezens op aarde wordt veroorzaakt. Op dit moment is de astrale sfeer om ons heen gevuld met angst, twijfel en zorgen en dat moet zeker gezuiverd worden. Deze rol van kometen in de kosmische economie kan ook verklaren, waarom ze verschijnen in moeilijke tijden. In die zin veroorzaken kometen geen problemen, integendeel, ze komen te hulp om vastgelopen situaties weer vlot te trekken.

In de wetenschap dat Neowise uitsluitend zichtbaar was in juli van dit jaar en hoofdzakelijk in het teken kreeft, lijkt het erop dat de mensheid wordt gevraagd om een nieuwe vorm van wijsheid met betrekking tot kreeftenergie te ontwikkelen. Daarvoor is transformatie nodig van onze huidige manier van denken over autoriteit, materialisme en macht.
De natuur zelf is bij uitstek een expressie van wijsheid en alleen als wij collectief een nieuwe vorm van wijsheid (o.a. aandacht, respect en zorg voor de natuur) gaan ontwikkelen, kunnen we ons opnieuw verbinden met het verloren paradijs.


Een aantal 'neo-wijsheid'-vragen

Kometen kunnen ons verbinden met onze voorouders
Alles wat we beschouwen als 'anders' - mensen en ideeën - in onze wereld en samenleving, kan in de dominante cultuur gemakkelijk angst aanwakkeren, maar speelt eigenlijk een grote rol in het leven van de cultuur die wil ontstaan.

Vraag jezelf af, wie waren de oorspronkelijke beheerders van de grond waar je op staat? Waar en hoe leven ze nog? Hoe hebben zij deze grond, die nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd, verzorgd, gekoesterd en laten groeien? Hoe kunnen we terugkeren naar het herkennen en respecteren van dit oorspronkelijke leven?

Het verschijnen en verdwijnen van kometen brengt emotionele schokken teweeg
Stel je voor dat ijs van kometen de oceanen hebben doen ontstaan. Hoe kun je de onberekenbare stromingen die in dit collectieve moment zijn ontstaan omarmen? Hoe maak je de onpeilbare diepten van overweldigende emoties hanteerbaar? Hoe kun je meegaan op de stroom, de golven berijden, veerkracht opbouwen en 'zeebenen' krijgen voor moeilijke situaties? Maar er zijn ook momenten waarop de wateren tot rust moeten worden gebracht. Dan kunnen emoties beter worden gereguleerd in plaats van ongecontroleerd worden geuit, zoals we soms in de escalaties bij demonstraties zien.

Een komeet beweegt het snelst in zijn draai om de zon
Vraag je af en onderzoek waar jij in jouw omloopbaan omheen draait. Wie of wat is jouw zon? Wie of wat heb je - bewust of onbewust - bewonderd, aanbeden, als grote voorbeeld gehad? Is het tijd dichter bij de bron van de waarheid te komen en je handelen te versnellen? Of is het tijd om afstand te nemen en te vertragen en jouw rolmodel of ideaal te verinnerlijken?

Zonder zon is een komeet stuur- en richtingloos
Kun je jouw eigen kern, je essentie, je Zelf voelen in de wereld waarin je leeft? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet kwijtraakt in de veelheid van alles wat er is? Hoe deel je de ruimte met anderen? Hoe ervaar je de impact van aantrekkingskracht, van samenwerking en ontwikkeling? Hoe kun je je van allerlei onbewuste processen bewust worden en gericht aan nieuwe doelen en idealen werken?

Kometen kunnen uit elkaar vallen en hernieuwd een geheel worden
Kijk naar wat er kapot gaat en uit elkaar valt in jouw leven. Kun je vrede hebben met dingen die afbrokkelen, die voorbij gaan en nooit meer zo worden als ze waren? Kun je in het vaak pijnlijke proces van loslaten voelen dat er ook ruimte ontstaat voor iets nieuws? Welke delen zijn nog bruikbaar in nieuw te vormen situaties of relaties? Realiseer je dat wij kleine radertjes zijn in grote wereldwijde en kosmische netwerken, net als kometen kleine brokstukken in het spectrum van het universum zijn: gevoelig voor zwaartekracht, banen, vernietiging en creatie.

Kometen zijn onverwacht en onvoorspelbaar
Ze hebben de capaciteit om opeens op te duiken, helder te schijnen en net zo snel weer te verdwijnen. Misschien zie je ze niet eens of ben je eindeloos aan het zoeken, alleen omdat je weet dat ze er zijn. Mogelijk heb je, als je ze met hun lange staarten langs de nachtelijke hemel ziet trekken, onverklaarbaar groot ontzag. Hoe dan ook, bewust of onbewust, het doet iets met je. Moge ieder de wijsheid van deze bewustzijnsschok gebruiken in ons collectieve ontwaken.


Bovenstaande tekst is een samenvatting van een uitgebreid artikel, dat verkrijgbaar is als boekje op A5-formaat (20 pag.) door betaling van € 6,- incl. verzending op rekening NL20 TRIO 0254 6635 75 t.n.v. Hans Planje, Enschede.
Stuur als je het bedrag hebt overgemaakt even een mailtje met je adresgegevens.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.