Er is een interessante tijd aangebroken. Een grote, kosmische gebeurtenis komt eraan: een totale zonsverduistering (eclips) die samenvalt met het begin van de lente (20 maart 2015 om 10:46 uur).
Gedurende de periode van een Zonsverduistering wordt de straling van de Zon naar de Aarde onderbroken en het elektromagnetisch veld van de Aarde ingrijpend veranderd. Honden janken, vogels fladderen opgewonden rond, hanen kraaien, bloemen klappen plotseling dicht en mensen...

Onderstaande afbeelding laat zien dat de baan van deze zonsverduistering in zijn totaliteit alleen in de noordelijke Atlantische Oceaan - aan land op de Faeröer-eilanden en op Spitsbergen - te zien is.

eclips maart 2015In Nederland wordt ruim 80% van de zon verduisterd. De verduistering is op 20 maart a.s. en begint (Midden-Europese Tijd) om 9:30 uur in het midden van het land. Het hoogtepunt van de verduistering is om 10:37 uur en het einde om 11:48 uur. In het zuiden van het land is dit een paar minuten vroeger, in het noorden een paar minuten later.
De tijdstippen bij de groene lijnen geven aan wanneer de eclips daar maximaal is. Deze tijden zijn in Greenwichtijd aangegeven; dat is 1 uur vroeger dan Nederlandse tijd.
De blauwe lijnen geven het percentage van de verduistering aan: van noord naar zuid: 80%, 60%, 40%, 20%.
Ten zuiden van de onderste blauwe lijn door Afrika, het Midden-Oosten en China is de verduistering niet te zien.
In het gebied van de rode lussen is de verduistering slechts gedeeltelijk te zien. In het westelijk deel is het begin van de eclips niet helemaal te zien, omdat de verduistering al bezig is als de zon opkomt. In het oostelijk deel van de lus is wel het begin van de eclips te zien maar niet het einde, omdat de zon er tijdens de verduistering ondergaat.
De eerstvolgende in Nederland en België zichtbare zonsverduistering is in 2021.

Deze informatie komt van de website www.zonsverduistering.nl. Je vindt daar meer informatie en links. Wil je de verduistering live volgen kijk dan op: http://live.slooh.com


Wat is een eclips eigenlijk en hoe ontstaat die?

De aarde beweegt in één jaar tijd om de zon. Dat betekent dat we vanuit de aarde de zon in één jaar een rondje door de dierenriem zien maken. De baan die de zon beschrijft door de dierenriem noemen we de ecliptica. De maan doet over zijn ronde door de dierenriem ongeveer één maand. In één ronde van de zon één jaar passeert de maan de zon dus twaalf keer. Toch is niet elke keer dat de maan tussen aarde en zon door beweegt een verduistering. Dit gebeurt slechts twee keer per jaar.
Dit komt omdat de ecliptica en de maanbaan niet samenvallen. De vlakken wijken ongeveer 5° van elkaar, waardoor de maan bij een passage meestal net boven of net onder de zon langs beweegt.

Bij een zonsverduistering valt de schaduw van de maan op de aarde. De maan beweegt in zijn omloop om de aarde dan precies tussen de aarde en de zon door en de schaduw van de maan valt op een deel van de aarde, waardoor in dat gebied het zonlicht tijdelijk niet zichtbaar is.

eclips uitleg

Als we een Zonsverduistering waar kunnen nemen, bevinden we ons altijd in het schaduwgebied van de Maan. Dit schaduwgebied bestaat uit twee delen: de kernschaduw (groen) en de halfschaduw (rood). Alleen in het gebied van de kernschaduw zien we een totale verduistering. Dit gebied heeft maximaal een paar honderd kilometer doorsnee. Rond de kernschaduwvlek is er een veel groter deel van de aarde dat zich in de halfschaduw van de maan bevindt. Daar ziet men de zonsverduistering gedeeltelijk.

De schaduwkegel van de maan beweegt met dezelfde snelheid door de ruimte als de maan in haar baan om de aarde, ongeveer 3700 km per uur. Tegelijkertijd draait de aarde in dezelfde richting om haar as met een snelheid van ongeveer 1700 km per uur (aan de evenaar). Daardoor beweegt de schaduw van de maan zich over het aardoppervlak met een relatieve snelheid van rond de 2000 km per uur. De weg van de schaduwkegel van de maan over het aardoppervlak kan zodoende verscheidene uren duren.

De lengte van de kernschaduwkegel van de maan bedraagt 372.000 km. Omdat de baan van de maan om de aarde ellipsvormig is, varieert de afstand van de maan tot de aarde van 356.000 tot 414.000 km. Dit betekent dat als de maan tijdens een eclips ver genoeg van de aarde staat, haar kernschaduwkegel de aarde niet bereikt. Wie op aarde recht onder de top van deze kegel zou staat, zal dan een ringvormige zonsverduistering zien. De maan is dan te klein om de zon geheel te bedekken, zodat er rond de maan een ring van zonlicht te zien blijft. De tijdsduur van een zonsverduistering zal door deze wisselende afstand variëren tot maximaal 7,5 minuten.

De snijpunten van zon- en maanbaan heten Maansknopen. Alleen als de zon in de buurt is van een van de Maansknopen zal de maan voor de zon langs passeren. Dit gebeurt twee keer per jaar.
Bij een verduistering is er dus sprake van een conjunctie (samenstand) van Zon, Maan en Maansknoop. Een verduistering is totaal als deze binnen 12 graden van een van de Maansknopen plaatsvindt. En een verduistering is gedeeltelijk als deze tussen 12 en 18 graden van de Maansknopen verwijderd is.
Als Zon en Maan in de buurt van een van de Maansknopen samenkomen, staan Zon, Aarde en Maan op één lijn en creëren een enorm krachtveld.


Uranus vierkant Pluto

Enkele dagen ervoor, op 17 maart 2015 maken we voor de zevende en laatste keer een exact vierkant tussen Uranus en Pluto mee. Dit aspect tussen deze twee langzame planeten, dat van 2012 tot 2015 actief is geweest, wordt in belangrijke mate in samenhang gezien met de crisis van de afgelopen jaren en houdt verband met transformatie en zuivering. Pluto staat voor macht en de omgang daarmee. Zijn positie in het teken steenbok stelt maatschappelijke misstanden aan de kaak en breekt af wat onzuiver, oud en achterhaald is.
Uranus in ram is een vernieuwer en met zijn onvoorspelbare gedrag hebben we vele plotselinge en onverwachte gebeurtenissen gezien, of het nu gaat om extreme weersomstandigheden en natuurverschijnselen, opstanden en rebellie of politieke leiders die na misbruik van hun macht afgezet worden. Soms is daar een lange en bloedige strijd voor nodig. De verbinding van deze beide planeten doet ons verlangen naar autonomie, echtheid, eenvoud en duurzaamheid.

zoboven zobeneden"Zo boven, zo beneden" is een oeroude wijsheid: de kosmos weerspiegelt zich in de mens. Anders gezegd: zoals sterren planeten en astrologische punten zich onderling verhouden, zo verhouden wij ons van mens tot mens, van land tot land, van cultuur tot cultuur en van de mensheid tot de aarde. Verduisteringen worden van oudsher in verband gebracht met transformerende gebeurtenissen. Ze doen iets met het aardmagnetisch veld, waardoor eerder aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s of bosbranden ontstaan. Maar ze hebben een zuiverende werking. In 2015 ligt de focus van deze transformatie op Noordwest-Europa.

Hoewel zonsverduisteringen van oudsher als negatief en onheilspellend worden beschouwd, gaan we in de moderne astrologie tegenwoordig veel meer uit van een archetypisch neutrale energie, die zowel negatieve als positieve kanten heeft. Als mensheid zijn wij op weg naar een nieuw tijdperk. Sommigen noemen dat het watermantijdperk, anderen de vierde en vijfde dimensie of een verhoogd bewustzijn. Deze verandering kan zich alleen voltrekken, als wij allen deze ondergaan. Het is als een golf die ons overspoelt en die steeds krachtiger en onontkoombaarder wordt.
Maar elk veranderingsproces roept ook de tegenkrachten van het oude op. Machthebbers die zich vastbijten in hun machtspositie en deze koste wat kost, desnoods met geweld verdedigen, zullen op den duur verliezen. Zo ook stromingen die hun geloof als het enige ware verdedigen, bedrijven die vechten om een groter marktaandeel of monopoliepositie ten koste van hun werknemers, organisaties voor wie alleen het geld en de winst van belang zijn, enz, enz.

Het is bijzonder dat het einde van de periode van afbraak (het Uranus-Pluto-vierkant) samenvalt met de Nieuwe Maan en zonsverduistering op de laatste graad van vissen. Deze symboliseert het eind van een cyclus en het begin van een nieuwe fase. Ieder mens beëindigt de cyclus op zijn eigen niveau en maakt van daaruit een stap naar een nieuwe fase met een verhoogd bewustzijn.
Daarna volgt in de zomer met Saturnus voor korte tijd terug in de laatste graden van schorpioen - het gebied van de slangendrager - een periode om de laatste rommel op te ruimen, oud zeer los te laten en te transformeren.
Tenslotte krijgen we in de herfst een uitzonderlijk lange periode van een Venus-Mars-conjunctie. Deze samenstand nodigt en daagt uit mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar te verbinden, geven en nemen in balans te brengen en ons in relaties open te stellen voor de ander zonder daarbij onszelf te verliezen.


De symboliek van Zon en Maan

eclips fotoDe Zon is in de astrologie een symbool voor onze kern, ons wezen, onze essentie, onze 'goddelijke' inspiratie, ons Hoger Zelf. De Maan heeft als taak hieraan in het aardse leven vorm te geven, maar wordt gestuurd door emoties en persoonlijk belang. In die zin is de Maan een symbool voor ons ego.
Bij een zonsverduistering neemt het ego het dus even over. Maar tegelijkertijd verdwijnt de verbinding met de bron. Het zou een reden kunnen zijn, dat aan eclipsen van oudsher zo'n negatieve betekenis wordt toegeschreven. Want ons ego kan wel denken dat het alles zelf kan, zonder verbinding met de bron zijn we niets. Ons stoffelijke lichaam kan zonder zonlicht niet leven en zonder inspiratie niet functioneren.
Op een bepaalde manier zijn Zon en Maan ook symbolen voor het mannelijke en vrouwelijke. Bij een Nieuwe Maan is er dus ook sprake van een verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Maar bij een zonsverduistering is het mannelijke even uit het zicht en neemt het vrouwelijke het over.

Zon en Maan zijn ook symbolen die we in verband brengen met toekomst en verleden. Bij een zonsverduistering wordt ons het zicht op de toekomst even ontnomen en komt het verleden op de voorgrond. Zo gezien kan een verduistering ook gezien worden als een gelegenheid oude zaken af te ronden, los te laten en op te ruimen, zodat we weer met een frisse blik naar de toekomst kunnen kijken. Maar dit proces brengt ook vaak oud verdriet, en oud zeer met zich mee, dat we veelal als ongemakkelijk en ongewenst ervaren en het liefst uit de weg gaan.

Tenslotte zijn Zon en Maan de oersymbolen van bewustzijn en onbewuste. Als het bewustzijn overschaduwd wordt door het onbewuste, zien we het letterlijk even niet meer. Ons gedrag wordt onvoorspelbaar en we worden geleid door onbewuste impulsen. Hoewel dit misschien negatief lijkt, maakt dit ons juist bewust van het onbewuste en krijgen we een bijzondere kans ons zicht op onbewuste drijfveren, gewoontes en patronen te vergroten en dat wat ons belemmert te transformeren en helen.


Heling

Ieder mens wordt geboren met een zelfhelend vermogen. Dit geldt niet alleen voor fysieke verwondingen, maar net zo goed voor emotionele pijn. In het holistisch gedachtegoed gaan fysieke en emotionele pijn hand in hand en er kan pas genezing plaatsvinden als beide lagen worden behandeld. Wie zich bewust wordt hoe nauw dit samenhangt en hoe dit werkt, zal direct begrijpen, dat de reguliere geneeskunde, die hoofdzakelijk fysieke ongemakken bestrijdt, alleen echt effectief kan zijn, als ook de emotionele laag wordt behandeld.
Het maakt ook duidelijk waar de vaak onverwachte emoties in genezingsprocessen vandaan komen: ze zijn een uiting van de heling die op diepere, onzichtbare lagen in onszelf plaatsvindt. Onze allergrootste valkuil is, dat we ze koppelen aan het gedrag of de reacties van anderen en anderen de schuld geven van deze innerlijke strijd.

In de kern van ons wezen overzien we alles. Elk detail van karakter, eigenschappen, emoties, kwaliteiten, gedrag, dromen, verlangens en alles wat iemand verder als mens definieert, is deel van het grote samenhangende geheel. Op zielsniveau weten we wie we zijn, waarvoor we hier zijn, wat we willen en hoe we dat kunnen bereiken, kortom: we zijn compleet en heel. In deze staat is alles simpel en kost niets energie. Er bestaat geen angst of onzekerheid en we zijn niet gevoelig voor wat anderen zeggen of van ons vinden.

Een zonsverduistering is in feite een bijzondere Nieuwe Maan. De werking van een dergelijke eclips is voor ons persoonlijk het duidelijkst waarneembaar op het levensgebied, dat in onze horoscoop wordt aangegeven door het huis waarin de eclips plaatsvindt.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.