NM vissen 1Elke 29,5 dagen is het Nieuwe Maan. De komende is op zaterdag 17 maart om 14:12 in vissen. Dit is een Nieuwe Maan die ons met diepe emotionele lagen in contact kan brengen: aan de ene kant met de beperkingen van ons lichaam en onze kwetsbaarheid, aan de andere kant met onze onsterfelijke, spirituele kant. Goed omgaan met deze thema's vraagt veel inlevingsvermogen, zachtheid, intuïtie en zorgzaamheid, zowel naar anderen als naar onszelf toe. Deze Nieuwe Maan kan oude wonden naar boven halen, wat uitermate pijnlijk en verwarrend kan zijn. Tegelijkertijd ligt daarin een grote kans besloten, oud zeer definitief op te ruimen en innerlijk een enorme groei door te maken.

Laten we eens kijken naar de Nieuw Maanshoroscoop:

nm-vissen

Deze Nieuwe Maan valt in Nederland in het 9e huis op 27° maakt een nauwe conjunctie met Chiron op 28° vissen. Direct betrokken bij deze Nieuwe Maan zijn Mars in de laatste graad van boogschutter en Jupiter op 23° schorpioen, met Mars een vierkant, met Jupiter een driehoek.


De laatste graden van vissen

Vrijwel gelijktijdig met deze Nieuwe Maancyclus, die van 17 maart tot 16 april duurt, eindigt ook de zevenjarige reis van Chiron door vissen: één dag na afloop van deze Maancyclus gaat op 17 april Chiron naar ram. Dit wijst op een afronding en voorbereiding op een nieuw begin. In deze maancyclus valt ook Pasen, het feest dat symbool staat voor de lijdensweg en wederopstanding. Net als Chiron zijn eigen wond niet kon genezen, was Jezus aan het kruis niet in staat aan zijn eigen lijden te ontkomen, zelfs niet als zoon van god. Pas door volledige overgave en acceptatie van de situatie, kwam de verlossing en bevrijding.

Chiron leert ons, dat we als mens onvolkomen en kwetsbaar zijn, omdat we aardse wezens zijn. Aan deze ervaring kunnen we niet ontsnappen. Daarom horen leed, pijn, verdriet, hopeloosheid en onmacht bij ons bestaan. Het enige wat we met zulke situaties kunnen doen, is onze innerlijke houding veranderen: toelaten en liefdevol accepteren wat er is geeft rust en werkt transformerend. Dan kunnen we ook de genezende kracht van Chiron ervaren. Heling ontstaat als we in onszelf liefde, acceptatie, rust, respect en verzoening kunnen toelaten. Deze Nieuwe Maan nodigt daartoe uit.

NM vissen 3De komende weken vragen om pas op de plaats en bezinning, tijd om de dynamiek van ons eigen innerlijk te onderzoeken, ons af te vragen waarom we voelen wat we voelen en waarom we handelen zoals we handelen. Daarmee kunnen we een zaadje van bewustzijn planten.
Deze Nieuwe Maan kan ons zachter en gevoeliger maken, maar ook kwetsbaarder. Daarom is het belangrijk goed naar onszelf te luisteren en onze emoties serieus te nemen. Mogelijk hebben we wat meer tijd voor onszelf nodig en hebben we behoefte aan stilte en alleen zijn. De buitenwereld kan te hard, te ruw, te luidruchtig overkomen en een sterke behoefte oproepen, ons daarvoor af te schermen.
'Geduld is een schone zaak', luidt een bekend spreekwoord en dat is zeer van toepassing op de komende cyclus. Het is niet verkeerd een situatie of beslissing tweemaal te overdenken en erover te reflecteren. En wellicht komen we een innerlijke onzekerheid of twijfel tegen. Kijk en luister daarnaar en wacht liever even af, want er kan een diepe wijsheid in verborgen liggen.


Mars en Jupiter

Het vierkant met Mars in boogschutter wijst op een spanning tussen afwachten, invoelen en terughoudendheid aan de ene kant en enthousiasme tot actie en doorpakken aan de andere kant.
De driehoek naar Jupiter in schorpioen biedt grote mogelijkheden tot diepgang, verhelderende inzichten en nieuwe wijsheid.

Op collectief vlak komen in deze cyclus in vissen mogelijk thema's naar voren die te maken hebben met milieu, klimaat, schulden of minderheden, zoals asielzoekers en vluchtelingen. Hierbij bestaat het gevaar tot afweer, gevoelens van twijfel, angst of onzekerheid te onderdrukken of overspelen. Maar als dit vermeden kan worden, kunnen ook positieve ontwikkelingen, nieuwe inzichten en verstandige besluiten het resultaat zijn.

Persoonlijk zullen we ons regelmatig op een of ander manier onder druk gezet of uitgedaagd voelen om te handelen, waarbij ook gemakkelijk gevoelens van boosheid en irritatie kunnen ontstaan. Met name als we ons onterecht behandeld, genegeerd of afgewezen voelen, kunnen we een sterke impuls ervaren van ons af te bijten of terug te slaan. Maar dit aspect biedt ook gelegenheid, zaken die moeilijk en gevoelig liggen of lang onuitgesproken zijn, te uiten en bespreekbaar te maken en zo oud zeer op te ruimen en schoon schip te maken. Voorwaarde is dan wel, de ander open en zonder vooroordelen tegemoet te treden, als ook de bereidheid tot luisteren, zodat een gelijkwaardige gesprek kan ontstaan dat de relatie diepgang en nieuwe energie zal geven.

Bedachtzaamheid oefenen kan van onschatbare waarde zijn, als na deze Maan- en Chironcyclus in vissen, de volgende Nieuwe Maan en Chiron in ram komen. In dit teken kunnen gevoelens van boosheid snel opflakkeren en als we niet oppassen, destructief werken. Zo kunnen we deze cyclus ook beschouwen als een voorbereiding op de komende jaren.
Bedachtzaamheid zal gemakkelijker zijn als we een diep gevoel van verbondenheid met mens en natuur, met de wereld om ons heen hebben. Misschien is dat wel de essentie van deze Nieuwe Maan in vissen: het versterken van het gevoel van ingebed zijn in het grote geheel. Zolang we ons voornamelijk door ons ego laten leiden, is de kans groter te lijden onder de angst om te falen, afgewezen te worden, verbittering en eenzaamheid.NM vissen 2

Deze Nieuwe Maan herinnert ons eraan, dat we in essentie spirituele wezens zijn en dat er in ons iets is, dat onverwoestbaar is. Iets dat, hoe turbulent, moeilijk of onvoorspelbaar ons leven ook is, altijd blijft leven en intact en heel blijft. Als we met deze laag contact kunnen maken, kunnen we innerlijke rust vinden, van waaruit tegenstellingen kunnen worden overwonnen, verschillen kunnen worden overbrugd en oude wonden kunnen genezen.

Om je bewust met de energie van de Nieuwe Maan te verbinden, kun je het best Kairostijd creëren, je af en toe in stilte terugtrekken, een moment lang al je activiteiten stilleggen en je op je ademhaling concentreren. Stel jezelf dan de vraag: "Wat wil ik loslaten?" "Welke oude pijn speelt mij nog parten?" Voel de pijn  en frustratie ervan en geef jezelf toestemming dat het mag veranderen. Misschien is het nodig, daarvoor een ander te vergeven. Onderzoek of je dat kunt. Mogelijk heb je hier meer tijd voor nodig. Gun die jezelf. Als dat lukt, kun je vrede sluiten en weer opener en vrijer in het leven staan.Reageren kan alleen nog bia de mail.

{jcomments off}