PaasmolenEen groot kruis

De jaarhoroscoop van 2014 toont een groot kruis: vier planeten - en niet de minste - die alle haaks op elkaar stonden en twee opposities vormden: Uranus - de onruststoker - in ram, Jupiter - de optimist - in kreeft, Mars - de strijder - in weegschaal en Pluto - de transformator - in steenbok.
Het patroon is verdwenen, de planeten hebben hun weg vervolgd, ieder in z'n eigen tempo. Maar ze zijn onderweg stil gaan staan en omgekeerd en in de komende weken wordt dit grote kruis opnieuw gevormd.
En hoe!


Roerige Paasdagen...?

Alle hoeken worden binnen een paar dagen precies 90°, alle opposities precies 180° en wel tussen 20 en 23 april, juist ja, in het paasweekend. Het patroon dat het jaar 2014 tekende is sterker en krachtiger dan ooit terug.
Wat betekent dit?
Allereerst: een groot kruis is een bijzonder dynamisch energiepatroon, dat zowel positief als negatief kan worden ervaren. Het kan veel activiteit en beweging met zich meebrengen, dat zich manifesteren in spanning, onrust, strijd, verwarring en chaos, maar juist dat biedt volop mogelijkheden oude structuren, gewoontes en patronen te doorbreken en veranderen. Hoe meer verzet en weerstand hiertegen is, m.a.w. hoe meer we willen vasthouden aan het bestaande, des te meer zullen we de negatieve kanten ervan ervaren. Vaak zien we in dergelijke processen ook een strijd tussen het oude en nieuwe.

De betrokken planeten geven aan op welke terreinen wij die beoogde veranderingen kunnen verwachten.
Omdat dit groot kruis met Pasen opnieuw wordt gevormd, kunnen we verwachten dat in die periode veel hervormingsprocessen die al lang zijn ingezet een krachtige nieuwe impuls krijgen, hetgeen natuurlijk ook de nodige reacties en afweer zal oproepen. De strijd is nog niet gestreden!


Collectief

In de planeten kunnen we een onderscheid maken tussen de planeten dicht bij de aarde, die relatief snel bewegen en de verre planeten die jaren over hun baan om de zon doen.
De snelle planeten - Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars - noemen we de persoonlijke planeten; de langzaamste - Uranus, Neptunus en Pluto - worden generatieplaneten genoemd. Jupiter en Saturnus - de maatschappelijke planeten - horen ook bij de onpersoonlijk planeten.
In dit kruis zijn Mars, Jupiter, Uranus en Pluto betrokken, voornamelijk planeten die hun werking in de collectieve sfeer hebben. Uranus en Pluto bewegen zo langzaam dat zij van 2012 - 2015 vierkant op elkaar staan, een vierkant dat door de schommelende bewegingen van deze planeten (drie stappen voorwaarts, twee stappen terug) zeven keer exact wordt. Het wordt geassocieerd met diepgaande en onomkeerbare maatschappelijke hervormingen, een proces waar we nog midden in zitten.
Jupiter beweegt sinds vorige zomer tegenover Pluto en dus haaks op Uranus en komt drie keer precies tegenover Pluto en vierkant Uranus te staan. Met Pasen voor de laatste keer.
Mars kwam met kerst voor de eerste keer tegenover Uranus te staan en dus vierkant op Jupiter en Pluto.  Ook deze planeet is omgekeerd en loopt vanuit de aarde gezien een stuk achterwaart door de dierenriem, waardoor hij met Pasen opnieuw zijn oude plek in het grote kruis inneemt.


De planeten van het kruis

Vier planeten die aanzetten tot actie!
De intentie van Pluto is transformeren, afbreken en loslaten wat niet meer nodig is, zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Met Pluto in steenbok zal het proces van versoberen, dat in 2008 met het begin van de crisis en de intrede van Pluto in steenbok is ingezet, gewoon verdergaan.
Uranus is de vernieuwer onder de planeten. Zijn energie, is snel, onvoorspelbaar  en onverwacht, als de donderslag bij heldere hemel, de plotselinge ingeving, de eyeopener, als de verrassing - leuk of onaangenaam. Het vijfde van het zevenvoudige vierkant met Pluto geeft aan dat het krachtenspel tussen de gevestigde orde en hervormingen, tussen 'oud' en 'nieuw', nog volop bezig is.
Jupiter is gericht op de toekomst, in zijn positieve energie optimistisch en vol zelfvertrouwen. Hij wil grenzen verleggen en stimuleert nieuwe mogelijkheden en groei.
En Mars is de strijder, de activist, maar ook pionier en initiator. Hij brengt dingen in beweging, geeft voeding en extra energie aan wat er gaande is bereid zich in te zetten en te strijden voor dat wat nodig is.
Het samenspel van deze vier krachten tekenen de turbulente maatschappelijke processen waar we in zitten en maken dat we dit als roerige en onzekere tijden ervaren.


Persoonlijk

Omdat het gaat om collectieve planeten, zien we dat veel van deze dynamische energie zich in het collectief manifesteert in allerlei hervormingsthema's, zoals de zorg, de pensioenen, werk, het bankwezen of de economie. Vaak zien we ook een conflict tussen economische belangen en duurzaamheid, tussen de gevestigde orde en vernieuwing.
De beschreven energieën zijn globaal en gelden wereldwijd. Maar ook persoonlijk kunnen we in ons dagelijks leven veel van de energie van dit kruis merken. Hoeveel invloed dit patroon op jou persoonlijk heeft, kan worden afgelezen aan je persoonlijke geboortehoroscoop, bijvoorbeeld door te kijken of een van de hoeken van dit kruis samenvalt met een persoonlijke planeet in je geboortehoroscoop. Je horoscoop geeft dan tevens informatie over de achterliggende thema's en de intenties van wat daarin van je gevraagd wordt. Dit kan in een persoonlijk consult nader toegelicht en besproken worden.


Workshop

Mensen die geïnteresseerd zijn, dit bijzondere fenomeen astrologisch nader te onderzoeken, kunnen nog inschrijven voor een workshop op 2e Paasdag in Amersfoort. Basiskennis van de astrologie is daarvoor wel nodig.


Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.