PasenVolle Maan

Waar komt Pasen vandaan en waarom wordt het de ene keer in maart, dan weer in april gevierd? Is er een vroegste paasdatum en een laatste? En komen alle mogelijkheden even vaak voor?

Een kalender opzetten is moeilijk. Van alles wordt erbij betrokken. Een kalender is een mix van dagen, planeten en goden. Onze week begint met zondag, gevolgd door de dag die genoemd is naar de maan. Dan volgen namen die van Germaanse goden afgeleid zijn: dinsdag (Tyr), woensdag (Wodan), donderdag (Donar), vrijdag (Freija) en de week eindigt met de dag die genoemd is naar de Romeinse god Saturnus.


Maan-d

Een maand was oorspronkelijk gebaseerd op de omloop van de maan rond de aarde die ongeveer 29,5 dagen duurt. Het jaar wordt bepaald door de schijnbare beweging van de zon door de dierenriem.
Als een cultuur sterk bepaald wordt door de aandacht voor dieren, vissen, jagen en het hoeden van de kuddes vee 's nachts dan zullen het schijnen van de maan en eb en vloed het leven bepalen en zal de kalender op de maanomlopen gebaseerd zijn. Een volk dat van landbouwer leeft en met zaaien en oogsten te maken heeft, dan zullen de seizoenen van groter belang zijn en dan heeft een kalender gebaseerd op de omloop van de zon meer zin.
En helaas, de maankalender en zonnekalender vallen niet samen...
De huidige burgerlijke kalender is een solaire kalender, rond het begin van onze jaartelling ingevoerd door Julius Caesar en in de 16e eeuw aangepast tot de tegenwoordige gregoriaanse kalender. De Islam gebruikt een lunaire kalender. Daarom valt de maand ramadan door de jaren heen steeds iets eerder in het jaar.
De joodse kalender is lunisolair. Er zijn 12 maanmaanden en om in de pas te blijven met het zonnejaar wordt om de twee of drie jaar een extra maand ingevoerd.
Ook de kerkelijke kalender is een combinatie van beide. De meeste heiligen- en feestdagen in de kalender zijn op basis van de zon zoals Kerstmis of Sint Maarten. Maar de datum van Pasen, en daarmee samenhangend Carnaval, de vastentijd, Hemelvaart en Pinsteren worden bepaald in samenhang met de maan.


Kalender

Het indelen van het jaar is door de eeuwen heen behoorlijk lastig gebleken. De oude Romeinen kenden oorspronkelijk een kalender met twaalf maanden, gebaseerd op de cyclus van de maan. Maar omdat de maanmaanden niet overeenkwamen met het zonnejaar, liep het verschil na een enkele jaren al tot een maand op. Daarom werd ter compensatie van tijd tot tijd een schrikkelmaand ingevoerd.
Maar erg secuur was dit niet. Daarom stelde Julius Caesar in 46 v. Chr. een nieuwe kalender in, die bekend staat als de Juliaanse kalender. Hij bepaalde dat het jaar voortaan zou beginnen in januari en dat er om de vier jaar een schrikkeldag zou worden ingevoerd.

In die tijd leefde in het door de Romeinen bezette gebied ook een jood, Jezus genaamd. De joden leefden toen in de verwachting dat de messias, die hun god Jahweh had beloofd, gauw zou komen om hen te bevrijden. En door de nogal radicale opvattingen van Jezus, werd al gauw verondersteld, dat hij die messias wel eens zou kunnen zijn. Hij kreeg volgelingen, die zijn gedachtegoed verspreidden en zij noemden zich christenen.

Het christendom is dus uit het jodendom ontstaan. De grondlegger is Jezus van Nazareth.
Een van de joodse feesten is Pesach, waarin zij de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit Egypte vieren. De christenen hebben dit feest overgenomen en er gaandeweg hun eigen feest van lijden en verlossing van gemaakt.
Maar één ding is gebleven: De datum van Pasen wordt nog steeds bepaald door de stand van de maan!


Paasdatum

In 325 werd op het Concilie van Nicea officieel vastgelegd, hoe de paasdatum moets worden vastgesteld: "Nec sequitor Marcum, nec praecedit Benedictum", nooit later dan op St. Marcus (25 april) en nooit vroeger dan op St. Benedictus (22 maart), werd besloten. Op deze kerkvergadering werd bovendien vastgelegd, dat Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag na Volle Maan, die plaatsvindt óp of ná 21 maart (kerkelijk begin van de lente).
Het vroegst valt Pasen daardoor op 22 maart (als Volle Maan plaatsvindt op zaterdag 21 maart), en het laatst op 25 april (als Volle Maan plaatsvindt op zondag 18 april). Voor paaszondag zijn er dus 35 verschillende data mogelijk.


Wil je meer weten over het ontstaan van Pasen en het bepalen van de paasdatum?
Intussen heb ik een complete reader over tijd, waarin behalve Pasen en de paasdatum uitgebreid allerlei facetten van tijd, zoals tijdmeting, jaartellingen, kalenders, jaarfeesten, Chronos en Kairos worden belicht. Volg daarvoor deze link.
Lees ook mijn latere blog over Chronos en Kairos.


Reageren? Dit kan alleen nog via de mail.