Pholus 1Pholus 1Op 9 januari 1992 ontdekte astronoom David L. Rabinowitz een op Chiron gelijkend object
met dezelfde komeetachtige baan, maar zonder staart. Hij beschreef op dat moment een baan
tussen Saturnus en Neptunus met een omloopsnelheid van 92,26 jaar en
vanzelfsprekend kreeg hij een naam die met Chiron geassocieerd werd, namelijk Pholus.
Toen Rabinowitz op 25 april 1993 een derde object ontdekte, met een omloopsnelheid van 123,2 jaar,
die een baan beschreef tussen Saturnus en Pluto, werd deze Nessus genoemd.
Chiron, Pholus en Nessus zijn nu officieel geclassificeerd als de centauren.
Ondertussen zijn er nog wel meer van dergelijke objecten ontdekt.


De ontdekking van de Centaurfamilie

Chiron was lange tijd de enige bekende centaur. Vijftien jaar lang werd hij beschouwd als het antwoord op alle ingewikkelde zaken in de geboortehoroscoop. Bij astronomen heeft hij veel vragen opgeroepen over zijn aard en herkomst. De ontdekking van Pholus markeert een belangrijke vooruitgang in de astronomie. Zijn ontdekking heeft antwoorden gegeven op de door Chiron opgeroepen vragen. Toen kort na de ontdekking van Pholus een nieuw object - 1992 QB1 - werd gevonden, dat in lichtspectrum en chemische samenstelling sterk overeenkomende eigenschappen vertoonde, werd duidelijk dat Chiron en Pholus objecten waren die uit de Kuipergordel waren 'overgelopen'.
Objecten binnen ons zonnestelsel komen meestal niet alleen. Ze komen als families en in groepen, zoals de asteroïden, en als zodanig weven ze een ander perspectief en patroon in de horoscoop. Na de ontdekking van een derde centaur in 1993 zijn in rap tempo vele meer ontdekt. Inmiddels zijn er honderden bekend.

De centauren zijn een speciale groep objecten in het zonnestelsel. Astronomen vermoeden dat hun oorsprong in de Kuipergordel ligt en dat ze de door de aantrekkingskracht van een van de grotere planeten uit hun oorspronkelijke baan zijn getrokken. Zij bewegen nu rond de zon in elliptische banen. Hun gemeenschappelijke kenmerk is, dat hun banen zich tussen die van Jupiter tot voorbij die van Pluto bevinden en ze meerdere planeetbanen doorkruisen.

Pholus baanDe bekendste is Chiron. Hij is de grootste en in 1977 ontdekt. Pas 15 jaar later werd ontdekt dat er meer van zulke objecten zijn en sindsdien zijn in rap tempo duizenden centaurs ontdekt, sommige met een diameter van slechts enkele kilometers.

De astronomische definitie van een centaur slaat op elk klein hemellichaam waarvan de heliocentrische baan zich tussen Jupiter en Neptunus bevindt en die de banen van Saturnus, Uranus of Neptunus kruist. Als zodanig staan ze bekend als ‘doorkruisers van buitenplaneten’.
Ze bestaan uit oeroud bronmateriaal waaruit ook ons zonnestelsel is gevormd, en door de aard van hun banen brengen ze twee tegengestelde krachten in conflict met elkaar:

*  Chiron met zijn omloop van 50,82 jaar verbindt Saturnus met Uranus
*  Pholus met zijn omloop van 92,26 jaar verbindt Saturnus met Neptunus
*  Nessus met zijn omloop van 123,2 jaar verbindt Saturnus met Pluto


De centauren die na Chiron het meest bekend zijn geworden zijn Pholus en Nessus. Zij spelen in de spirituele duiding een belangrijke rol. Daarnaast worden ook Asbolus, Pylenor, Hylonome en Chariklo met name genoemd.

In de Griekse mythologie is Chiron een zoon van Kronos. Pholus is een zoon van Silenus en de nimf Melia; de meeste anderen worden beschouwd als kinde­ren van Ixion en de wolk Nephele. Dat betekent dat Chiron, zoon van een god, onsterfelijk is en de andere centaurs sterfelijke wezens zijn. De centauren zijn een wild en strijdlustig volk. Hun voedsel bestaat uit rauw vlees en ze zijn gek op wijn.

Het lijkt erop dat alle centauren te maken hebben met een diepliggende pijn, verdriet, kwaadheid, ontgoocheling, verlatenheid of angst, die voortkomt uit de indaling in de stof bij de incarnatie op aarde. Wellicht brengen zij allen een boodschap om de aardse realiteit te accepteren en op een positieve manier met de aarde en de stoffelijke wereld om te gaan.


Chiron en Pholus

Chiron en Pholus zijn op oude afbeeldingen vaak samen te zien. Zij verschillen nogal van de overige centauren. Zij zijn eerlijk, wijs en geciviliseerd. Hun dierlijke instincten zijn ondergeschikt aan hun menselijke kanten. Verder zijn zij beide in staat tot het helen van wonden en genezen van zieken. Daarnaast hebben ze beide voorspellende gaven. Ook de omstandigheden van hun dood zijn vergelijkbaar: hoewel zij niet meedoen aan de strijd, worden zij in een centaurgevecht beide onbedoeld dodelijk gewond door een van de giftige pijlen van hun vriend Hercules. In beide verhalen speelt wijn een belangrijke rol.


Pholus - astronomisch

Pholus heeft een elliptische baan om de zon die in zijn perihelium binnen de baan van Saturnus en in zijn aphelium buiten de baan van Neptunus beweegt. Door zijn elliptische baan beweegt hij met sterk wisselende snelheid door de verschillende tekens. Hoe verder van de zon, hoe langer hij erover doet een teken te doorlopen.
Zijn loop door kreeft duurt nog geen 2 jaar, terwijl hij voor steenbok ruim 20 jaar nodig heeft.
Van 1952 tot 1970 doorliep Pholus het teken waterman, van 1971 tot 1980 het teken vissen.
Sinds 2018 loopt Pholus in steenbok, waar hij tot 2040 blijft.
Behalve een behoorlijk excentrische baan, heeft Pholus ook een enorme inclinatie (helling ten opzichte van de ecliptica) van ruim 24°.

Pholus 3 
  -  De mythe

Als Hercules onderweg is naar het Erymanthosgebergte, om een van zijn twaalf werken uit te gaan voeren, brengt hij een bezoek aan zijn vriend Chiron. Hij bereidt een maaltijd en als Hercules om wijn vraagt, staat Chiron voor een dilemma: De wijn die hij heeft, is niet alleen van hem, maar behoort alle centauren.
Pholus heeft de verantwoordelijkheid gekregen deze te bewaren, maar is niet in staat zijn grenzen aan te geven. Hij bezwijkt voor de druk van Hercules en opent het vat. Aangetrokken door de geur van de wijn, stormen de centaurs woedend op hen af. Pholus verstopt zich uit angst, maar Hercules gaat de strijd aan. Met zijn giftige pijlen doodt hij meerdere centaurs, tot de anderen op de vlucht slaan. Maar in het vuur van het gevecht verwondt hij per ongeluk ook Chiron.

Als de strijd voorbij is, komt Pholus tevoorschijn en begeeft zich vol mededogen naar het slagveld. In zijn naïviteit trekt een pijl uit een van de lichamen, misschien om te onderzoeken hoe één zo'n kleine pijl zo'n grote centaur kan doden. In zijn onhandigheid laat hij de pijl uit zijn handen glippen. Die komt terecht op zijn voet, waardoor de sterfelijke Pholus de dood vindt.

Betekenis

Pholus is evenals Chiron en in tegenstelling tot zijn soortgenoten een vriendelijke en wijze centaur. Hij leidt een teruggetrokken leven in een grot en laat iedereen met rust. Hij is een eenzaat die niet in de schijnwerpers wil staan. Hij is zacht en meegaand, gaat uitdagingen uit de weg en schikt zich in zijn eenzame lot.
Pholus is een ziener. Hij kan observeert en interpreteert de tekenen in de natuur en leest de ingewanden van geofferde dieren. Maar Pholus is blind voor zijn eigen noodlot. In de mythologie zijn zieners vaak blind, omdat het veel gemakkelijker is om in de toekomst te kijken als deze niet door actuele beelden van het heden wordt vertroebeld.
Deze facetten van Pholus, zijn blindheid voor de toekomst, zijn verwarring over het aangeven van grenzen, zijn naïviteit, zijn aspecten die van toepassing zijn op Neptunus die worstelt met de materië­le wereld van Saturnus. Hij wil proberen het geestelijke of spirituele in een of andere vorm te gieten en productief te maken. Wijn is een bedwelmende vloeistof die schadelijk kan zijn als hij misbruikt wordt, maar die ook een deur kan openen naar meer inzicht tijdens gebruik bij een ceremonie.

Chiron en Pholus zijn nauw verwant. Ze zijn de enige centaurs die wijs en verstandig zijn en ook beide een filantropische inslag hebben. Zij zijn allebei vrienden van Heracles en allebei sterven zij per ongeluk, terwijl hij in gevecht is met de andere centauren. Het is hun lot dat zij - evenals vele andere centaurs - de dood vinden door de gifpijlen van een vriend, waar zij onbedoeld mee in aanraking komen. Maar hun dood is verschillend: Chiron sterft een langzame dood: hij moet lang lijden aan zijn verwonding tot hij na een deal met Zeus uiteindelijk uit zijn lijden kan worden verlost. Pholus sterft onmiddellijk als hij na de strijd een gifpijl wil onderzoeken en deze onhandig uit zijn handen laat vallen.

Dit werpt licht op de astrologische betekenis van de centauren. Alle andere planetaire goden zijn onsterfelijke, de centauren niet. Het specifieke thema van de centauren heeft daarom te maken met de dood als transformatie - het einde van een oud leven en het begin van een nieuw leven op een hoger plan. De centaur zelf kan worden opgevat als een symbool voor de hybride functie van de mens tussen het dierenrijk en de godheid, of tussen dierlijke impuls en de spirituele verbinding met het goddelijke.

De dood van een centaur betekent de vrijlating van deze spanning, de transformatie van onbewuste en impulsieve reacties naar begrip en bewustzijn. Heracles is de held die deels onbedoeld, deels opzettelijk de centauren de dood injaagt. Hij symboliseert de individualiteit die naar bewustzijn streeft.
Als iemand onder invloed is van een centaur, heeft hij te maken met een transformatieproces. Dit is verbonden met een inzicht. In de taal van de mythologie en dromen hebben dood, transformatie en inzicht dezelfde betekenis. De verschillende centauren geven op verschillende manieren aanleiding tot een dergelijk proces.
Van Chiron weten we dat hij het moeilijk vindt om te sterven, dat wil zeggen: een oude houding ten opzichte van het leven te begrijpen en los te laten en een nieuwe te vinden. Hij kan nog niet loslaten en sterven, maar blijft steken in ongeneeslijk lijden. Dit zien we niet alleen in de mythe, maar het past ook bij zijn planetaire baan: de uitersten daarvan raken precies de omloopbanen van Saturnus en Uranus. Zijn gemiddelde zonne-afstand ligt ongeveer in het midden tussen deze twee planeten. Dit laat zien, dat Chiron noch in zijn oude toestand kan blijven (Saturnus), noch zonder meer uit deze toestand bevrijd worden naar een andere zijnstoestand (Uranus). Het is een proces en als er een bevrijding plaats vindt, is het pas na lang lijden.

De baan van Pholus schommelt tussen Saturnus en Neptunus. Zijn doos komt voort uit onwetendheid en naïviteit. Zijn gemiddelde zonne-afstand ligt in de buurt van Uranus. Hij sterft ineens, relatief pijnloos en zonder langdurige processen. Daarna is zijn toestand anders: of hij heeft een nieuw inzicht bereikt, of hij is blijven steken in totale verwarring en chaos. 
Voor de derde centaur, Nessus, die in zijn baan Saturnus en Pluto verbindt, komt de dood meer gewelddadig. Hij wordt ook door een giftige pijl van Heracles gedood, terwijl hij diens geliefde probeert te verkrachten (Pluto) en in zijn stervensproces neemt hij wraak (Pluto). Zijn gemiddelde zonne-afstand ligt iets voorbij Uranus. Zijn dood is eveneens relatief snel, maar terwijl hij sterft weet hij nog een daad te verrichten, waarvan hij zelf het effect in deze zijnstoestand nooit te weten zal komen.


Pholus in de horoscoop

Pholus is een zogenaamde augur (ziener), degene binnen de stam die de tekenen in de natuur observeert en interpreteert en die iemands lot aan de hand van de ingewanden van geofferde dieren kan lezen. Maar Pholus - blind voor zijn eigen noodlot - kan niet zien, vooruitzien of voorzien wat de gevolgen (kunnen) zijn van een bepaalde handeling.

Pholus komt voor een dilemma te staan, als zijn vriend Hercules hem om wijn vraagt. Pholus is de bewaker van een vat wijn dat aan de centaurs is geschonken. Hij heeft de verantwoordelijkheid gekregen (Saturnus), maar is niet in staat om zijn grenzen aan te geven of ethisch te handelen (Neptunus).
Hij opent het vat, zoals Pandora voor haar wreker de doos opende, ook al was ze gewaarschuwd dat nooit te doen. Als er een gevecht uitbreekt, verstopt (Neptunus) Pholus zich uit angst (Saturnus).
Pas na afloop van het gevecht gaat hij naar het slagveld en in zijn naïviteit trekt hij een pijl uit een van de gesneuvelde lichamen. Hij bekoopt dit met zijn leven, als hij de pijl per ongeluk laat vallen.

Al deze facetten van Pholus, zijn blindheid voor de toekomst, zijn verwarring over het aangeven van grenzen, zijn naïviteit, zijn aspecten die van toepassing zijn op Neptunus die worstelt met de materiële wereld van Saturnus. Neptunus omvat de geestelijke of spirituele wereld, die hij in een of andere vorm wil kenbaar maken aan de mens. Wijn is een bedwelmende vloeistof die schadelijk kan zijn als hij misbruikt wordt, maar die ook een deur kan openen naar meer inzicht tijdens gebruik bij een ceremonie.

Refererend aan de beelden uit dit verhaal, kunnen we stellen dat Pholus in onze horoscoop aangeeft, hoe we verlies en verdriet tegemoet treden. Juist in zulke momenten zijn we vaak onbewust en naïef. Grenzen zijn niet meer zo duidelijk en worden zonder dat in de gaten te hebben overschreden. Maar dat maakt het tevens mogelijk voor de persoon, om oude kwesties die in de loop van de tijd zijn gaan gisten, het hoofd te bieden.
En het is bepaald niet gemakkelijk te dromen over de toekomst en tegelijkertijd in de huidige omstandigheden adequaat te handelen.

Vanuit zijn positie van blind vertrouwen kan Pholus ons tijdens een verlies- en rouwperiode doen inzien, wat onnadenkendheid teweeg kan brengen en hoe zwaar we soms moeten boeten voor een gebrek aan ervaring. Uiteindelijk zijn er maar twee opties: blindheid of visionaire kracht; naïviteit en teleurstelling of toegang tot een heilige, scheppende kennis.

Pholus zou nog leven, als zijn nieuwsgierigheid niet met hem op de loop was gegaan, of als hij wat voorzichtiger was geweest. De fout komt bij Pholus niet van buiten, maar van binnen. De stimulans voor verandering komt uit onbewuste. Om zich te kunnen verbinden met de kracht en potentie van het nieuwe, moet hij de huidige levensvorm opofferen voor de overgang naar een beter bestaansniveau.
'Onwetendheid' over de oorzaak van de macht van de pijlen vertegenwoordigt een tekortkoming, een onvolmaaktheid. Alleen door verbinding/ervaring kan hij deze tekortkoming repareren en transformeren tot echte kennis.
Pholus-veranderingen kunnen plotseling en euforisch zijn en ze hebben een spannende, intense voorgeschiedenis. Het gevaar ligt vaak ergens achter onopvallend op de loer. Uitglijders, zelfsabotage, tegenslagen, va-banquespel, riskante experimenten en onwetendheid spelen vaak een belangrijke rol bij Pholus-ontwikkelingen. Hierdoor vindt vaak een snelle verandering plaats. Maar dit kan zo snel gaan dat je het zelf a.h.w. nog niet bijhoudt, waardoor je je aanvankelijk totaal geen raad weet met de nieuwe situatie, die soms uiterst grappige reacties teweegbrengen.

De Pholuskracht zet iemand ertoe aan, uit pure nieuwsgierigheid, uit verveling of gewoon zonder nadenken achteloos dingen te doen, waarbij men geen idee heeft van de gevaren of consequenties. Dit zijn vaak kleine dingen die grote gevolgen hebben, zo groot dat het leidt tot de dood, in die zin, dat er met onmiddellijke ingang niet meer op de oude manier kan worden verdergegaan.

Als transit intensiveert hij de geaspecteerde radixplaneten of -punten zodanig, dat we op dat gebied onbewust en ongewild tot ongebruikelijke of onbezonnen acties worden aangezet. Vaak komen we onder spanning te staan en worden we op een of andere manier geprikkeld om het onbekende in te stappen, zonder dat we de gevolgen kunnen overzien. De bedoeling is om niet uitgeleefde en onderontwikkelde delen van ons tot leven te brengen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat als Pholus aan het werk is:

 • onuitgeleefde, onderontwikkelde en latente persoonlijkheidsdelen worden geactiveerd doordat remmingen wegvallen of worden genegeerd,
 • nieuwsgierigheid of kleine aanleidingen grote gevolgen hebben, zoals de vlinder die ergens anders een orkaan kan veroorzaken, of zoals de eerste dominosteen in een rij,
 • de oude en ooit beschermende, maar te eng geworden levensvorm wordt gestript en bevrijd, zoals een slang zijn huid aflegt, vaak ongewoon gemakkelijk en snel,
 • er behoeftes tot verderontwikkeling en verandering naar boven komen, en we daarvoor wakker geschud worden door eigen onbewuste acties,
 • we als gevolg van buitengewone uitdagingen leren nieuwe krachten aan te spreken en te ontwikkelen.
 • er iets in de eigen aard geïntegreerd wordt, wat eerder ontoegankelijk en daarom afgewezen was;
  in grenssituaties worden remmingen en andere belemmeringen opgeheven,
 • er een gevaar van zelfsabotage en verlies van controle bestaat,
 • we door spontane bewustwording van problemen, fouten, tekortkomingen en tekorten uit de oude situatie groeien,
 • we vaak met een situatie te maken krijgen die meerdere generaties omvat (voor-/grootouders, ouders, kinderen),
 • we in aanraking kunnen komen met grenssituaties,
 • het onbewuste de controle overneemt en we in situaties terecht komen, waar we geen raad mee weten.

Pholus kan actief worden door een transit over de radix-Pholus of als transit over een radix-planeet.

Op astro.com vind je een complete Pholusefemeride van 1920 - 2029.
Hier is de link: http://www.astro.com/swisseph/pholus.htm

Via de volgende link kun je voor elke gewenste datum de standen vinden van talloze centauren en asteroïden: http://serennu.com/astrology/ephemeris.php