Als aanvulling op mijn vorige blog over Pholus iets over de plaats vab Pholus in relatie tot de andere centauren met betrekking tot familiekarma.


De centauren en het familiekarma

Alle planeten na Saturnus, die onzichtbaar zijn, zijn niet persoonlijk te duiden. Ze vertegenwoordigen geen karaktereigenschappen, maar zijn te beschouwen als kosmische wetmatigheden die ingrijpen in het bestaan, om deze te laten verlopen, zoals het hoort te verlopen. Wij hebben de neiging het leven te conserveren en vast te houden wat bekend is. Maar leven is geen stilstand, leven is permanente verandering, verdwijning, transformatie.

De centauren kunnen we zien als een verbindende schakel in het bewustzijn van andere dimensies, het besef dat er iets groters is dan 'ik'. Bij de centauren gaat het dan vooral om familiekarma. Je kunt het zien als een soort psychisch DNA: wat in de familie is gebeurd, heb je meegekregen en zit onontkoombaar in je systeem. Het is niet van nu en ook niet op de gewone manier oplosbaar.
Centaurs geven de mogelijkheid om verder dan Saturnus te kunnen kijken. Ze verbinden door hun elliptische baan Saturnus met de buitenplaneten.

Chiron verbindt Saturnus met Uranus. Hij doet ongeveer 50,8 jaar over een ronde door de dierenriem en verbindt de banen van Saturnus en Uranus. Om een idee te krijgen van zijn werking kun je eerst Saturnus op die plek duiden, daarna Uranus.
Bijvoorbeeld Chiron in het eerste huis: Saturnus in 1 heeft te maken met verantwoordelijkheden die van je gevraagd worden. Uranus in 1 wijst op de behoefte aan ruimte om je eigen gang te kunnen gaan. Maar als je je eigen gang gaat, krijg je de familie over je heen en wordt je afgewezen, want juist hier zit de frustratie binnen de familie.
Pholus in het eerste huis: Nemen we als thema van Saturnus in 1 weer de verantwoordelijkheden die van je gevraagd worden. Neptunus in 1 heeft de behoefte om dingen op je gevoel te kunnen doen. Maar als dat niet kan, is de reactie zich daaraan te onttrekken door te verdwijnen. Ook dan protesteert de familie en of je wordt er met de haren bijgesleept, of je wordt afgewezen en buitengesloten. Het is een thematiek die groter is dan jijzelf.

Het kernwoord bij Chiron is inzicht. Chiron was als zoon van Saturnus een halfgod, en zodoende onsterfelijk. Wanneer hij gewond raakt door Heracles, kan deze wond niet genezen. Het duurt lang voor er een oplossing komt: Na lang lijden, blijkt dat hij eerst moet sterven om op een hoger niveau te kunnen komen, anders gezegd: het ego wordt geofferd voor heling. 
De aanleiding voor Pholus' dood is het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid als bewaker van een vat wijn, die hij niet kan dragen. Het openen van het vat is een stap zetten naar een nieuwe ervaring. Als wij die stap weigeren, kan de familie zich niet verder ontwikkelen en blijven oude thema's onbewust doorwerken in volgende generaties.
Bij Nessus als verbinder tussen Saturnus en Pluto, spelen controle, dwang en macht. Nessus is de veerman die overzet en als Heracles langs komt, vergrijpt hij zich aan diens geliefde. Heracles schiet Nessus dood, maar voor hij sterft, weet hij de geliefde een flesje met zijn vergiftigde bloed mee te geven. Een flesje bloed, dat zou helpen tegen haar grootste angst. Het wordt hen uiteindelijk fataal, want als je te bestrijden waar je bang voor bent, dan gebeurt het juist. Het kernwoord bij Nessus is overtuiging.

 Centaurs samenhang

De drie centauren kun je niet los van elkaar zien. Ze zijn allen verbonden met het familiekarma.
Het maakt niet uit waar je in de driehoek stapt en waar je dus begint met de oplossing.