Het is zover! Astrologen hebben er reikhalzend naar uitgekeken: Gisteren heeft Pluto zijn eerste stap in waterman gezet. Het zal slechts een eerste verkenning van nog geen 3 maanden zijn voor de definitieve overgang op 20 november 2024 is voltooid en Pluto voor de komende 21 jaar in dit teken zijn werk zal verrichten. Wat we kunnen verwachten heb ik in mijn blog Pluto in waterman 1 vanuit historisch perspectief onderzocht en hoe de aanloop naar deze belangrijke kosmische gebeurtenis eruit zag in mijn blog Pluto in waterman 2.
Nu wil ik eens kijken hoe de horoscoop van deze eerste tekenwisseling eruit ziet en wat we daaruit kunnen afleiden.


Pluto wat 7De eerste ingressiehoroscoop

Het moment dat Pluto overgaat naar waterman, markeert het begin van dit nieuwe tijdperk (als ook het begin van een nieuwe fase in de evolutie) en de horoscoop voor deze gebeurtenis bevat aanwijzingen voor de mogelijke manifestatie ervan.
De eerste intrede van Pluto in zijn nieuwe teken viel samen met de lente-equinox van 2023, direct gevolgd door een opvallende Nieuwe Maan op 0°50' ram, beide ook duidelijke aanwijzingen voor een nieuw begin.

De Nieuwe Maan heeft een grote intensiteit. Er ligt een stevige nadruk op het teken ram, waar zich zowel tijdens de Nieuwe Maan als de Pluto-ingressie 5 planeten bevinden: Zon, Mercurius, Chiron, Jupiter en de Maan. Mars, de tekenheerser staat in de laatste graad van v en maakt een vierkant met de Zon, alsook een inconjunct met Pluto, wat suggereert dat het beoogde nieuwe begin geen gemakkelijk proces zal zijn.
Het is enerzijds een opwindende horoscoop die initiatief en actie aanmoedigt, anderzijds met een enorme valkuil voor overhaaste en explosieve acties en reacties, vooral als je zo snel mogelijk iets wilt bereiken of uit een onaangename of ongemakkelijke situatie wilt komen.

De graadnauwkeurige conjunctie van Venus en de Noordelijke Maansknoop in stier wijst erop dat we de nodige uitdagingen kunnen verwachten en het een en ander te leren hebben van zaken die met Venus te maken hebben. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan geld en zaken van waarde. Vragen als "Wat is echt belangrijk en waardevol voor ons? Welke waarden willen we nastreven? En welke moeten onze acties en beslissingen in de toekomst bepalen?" komen naar voren en vragen om antwoorden.

De dagen voorafgaand aan de tekenwisseling waren we getuige van het omvallen van Silicon Valley Bank in de USA en de problemen rond de Zwitserse Credit Suisse, waardoor een wereldwijde financiële crisis van vergelijkbare proporties als die in 2008 dreigde. De astrologische parallellen tussen 2008 en 2023 zijn treffend, want vijftien jaar geleden veranderde Pluto ook het teken, toen van boogschutter naar steenbok. In die tijd vormde Venus een conjunctie met Pluto, nu een vierkant. En opnieuw rijst de vraag: Hoe kon het zover komen? Waarom zijn de lessen van de financiële crisis van 2008 niet of slechts onvoldoende geleerd? Het oude spook is terug. Vooralsnog lijkt het gesust door de garantstelling van spaargelden bij kleine banken en de overname van Credit Suisse door UBS. Maar voor hoe lang?

Venus staat conjunct de Noordknoop in stier en dit teken gaat over zekerheid, veiligheid, geld en welvaart, waarden die we in onze samenleving hoog in het vaandel hebben staan. Stier is een solide en nuchter teken, waarin alles duidelijk en overzichtelijk, in harmonie met de natuur en liefst biologisch geteeld moet zijn. Daar passen geen excessen van het moderne kapitalisme bij, net zo min als groei zonder grenzen, consumptie zonder einde en zeker geen roekeloze speculaties op de financiële markten. Venus wijst ons de weg naar onze toekomst en Pluto duidt erop dat dit een fundamentele transformatie is. De vraag is alleen of we de boodschap horen en de uitdaging aangaan.
De nieuwemaanshoroscoop laat met de Nieuwe Maan conjunct Mercurius, Mars in tweelingen op het MC en Venus conjunct de Noordknoop in stier scherp zien wat er nu moet gebeuren, namelijk dat er dringend stappen moeten worden genomen op het gebied van communicatie over en een fundamentele herziening en verandering van onze waarden. Dit voorbeeld laat zien hoe veelomvattend en diepgaand de betekenis van deze Nieuwe Maan is.

Zodra Pluto de waterman betreedt, komt hij in de 'Beest'-positie, vierkant op de Maansknopenas. Dit wijst op een primaire, instinctieve en ongestructureerde energie, die er in eerste instantie alleen op gericht is oude en achterhaalde denkbeelden, ideologieën en machtsstructuren omver te halen, zonder daar direct een goed alternatief tegenover te stellen, een proces dat best verstrekkende gevolgen kan hebben.
Deze positie heeft hij tijdens zijn eerste bezoek aan waterman en deze zal zich, als Pluto weer terug is in steenbok na de tekenwisseling van de Maansknopenas naar ram-weegschaal nog enkele maanden voortzetten.

Een ingressiehoroscoop heeft een vaste tijd, maar kan gemaakt worden voor elk plaats op aarde. Wie zich beperkt tot één horoscoop, bv. die van het eigen land, ziet maar een deel van het geheel. Daarom is het zinvol ook een aantal andere ingressiehoroscopen te maken, bv. die van op dat moment in de wereld 'belangrijkste landen'. Een andere mogelijkheid is om op de wereldkaart te kijken welke landen, gebieden of steden de ingressieplaneet precies op een hoekpunt van de horoscoop hebben. Dat kan gemakkelijk met behulp van AstroCartoGrafie.
Hieronder een afbeelding van de wereldkaart voor de eerste Pluto-ingressie op 23 maart 2023 om 12:14 Greenwich Tijd.


Pluto wat 8bVoor het gemak zijn de Pluto-lijnen van AC, MC, DC en IC met rode cirkels gemarkeerd. Op deze lijnen staat Pluto op een van de hoekpunten van de horoscoop.

Op de lijn Reykjavik - London - Parijs - Tripolis (Libië) - Bujumbura (Burundi) - Beira (Tanzania) valt Pluto op de DC.

In Oost-Azië en West-Australië (de lijn Beijing - Perth) valt Pluto op het IC.

De Pluto-AC-lijn loopt door de Stille Oceaan naar Vancouver in Canada.
En de MC-lijn loopt van de oostpunt van Canada door Venezuela, West-Brazilië, Bolivia en Argentinië.
Deze landen / gebieden zijn dus extra gevoelig voor de invloed van Pluto.


Een nieuwe realiteit

Pluto (schorpioen) en waterman (Uranus) zijn beide verbonden met het vaste kruis en hebben weinig van doen met flexibiliteit of compromissen. Maar ze staan beide ook symbool voor de gigantische transformatie die moet plaatsvinden. Ook worden deze archetypen geassocieerd met twee totaal verschillende elementen, water (Pluto-schorpioen) en lucht (Uranus-waterman), tegenpolen die zich niet gemakkelijk verbinden. Ze hebben behoorlijk verschillende percepties en agenda's. Waterman is wetenschappelijk en rationeel, een luchtteken, terwijl Pluto verbonden is met de diepte van het waterelement, dat de dingen innerlijk en diep voelt en probeert controle en macht te behouden. Telkens wanneer water en lucht samenkomen, is er een agerend, opwindend, roerend, beluchtend opborrelen van krachten. Maar als vast teken heeft het luchtteken waterman ook een begrip van water in zich, net zoals het waterteken schorpioen van lucht.


Leiderschap

De verschuiving van Pluto van het hoofdteken steenbok naar het vaste luchtteken waterman, brengt ons van een politieke agenda naar een principiële. Overal staat nu het leiderschap ter discussie, of het een president is van Amerika, Rusland of China is die ieder zijn eigen belangen probeert veilig te stellen, of een minister van gezondheidszaken die de corona wil bestrijden of een minister van landbouw & milieu die iets aan de stikstofproblematiek wil doen. We zien ook machthebbers die door de mand vallen als ze het parlement buiten werking zetten (Frankrijk), er een omstreden hervorming door willen drukken (Israël) of na een dubbele aardbeving zijn machtspositie ziet wankelen (Turkije).

Pluto wat 9aAlle grote wereldleiders staan onder zeer grote druk, zowel die van Amerika, als China, als Rusland. Allemaal landen die onder de luchttekens vallen: Verenigde Staten tweelingen, Rusland waterman en China weegschaal.

Het is maar de vraag, of Uranus een betere heerser is dan Saturnus. Hij lijkt menselijker te zijn: vrijheid, gelijkheid en broederschap is een leuze van de opstandeling, niet van de machthebber. Eerst strijdt hij voor vrijheid en een nieuwe macht, maar eenmaal aan de macht, zo heeft de geschiedenis laten zien, kan hij net zo’n despoot worden en vaak stukken onmenselijker dan zijn verstoten saturnale voorganger. Uranus is ook geneigd iedereen zijn macht op te dringen, want hij kent geen grenzen aan zijn onbescheidenheid, iets wat Saturnus van nature nog wel heeft. De Russische Revolutie heeft niets goeds opgeleverd, alleen extreem veel geweld en extreem veel onmenselijkheid, iets waar de huidige Russische bevolking nog steeds onder lijdt, vooral het deel van de bevolking aan de onderkant van de samenleving.

Het is niet ondenkbaar dat Rusland dat de komende 20 jaar met Pluto in waterman volledig ondersteboven wordt gegooid, want Pluto keert alles binnenstebuiten. De Russische bevolking is alles onthouden, is van alle menselijkheid beroofd, ondergeschikt gemaakt aan partijpolitiek en de corrupte machthebbers en dat begint al bij dorpshoofden, burgermeesters, politiechefs en zo hoger in de politieke hiërarchie. Vanaf 1918 hebben ze niets te vertellen gehad, elke regering is over hun hoofden gelopen, geen inspraak, opstandigen meteen naar Siberië, de Goelach Archipels... Opgesloten als veroordeelde waanzinnigen, terwijl ze opkwamen voor hun basale rechten.
Een paar honderd miljoen mensen ongeveer 100 jaar alles ontzeggen. Die potentiële kracht van onvrede, zich tekort gedaan voelen en achtergesteld zijn, dat is politiek gezien een potentiële kracht van honderden waterstofbommen. Als die krachten loskomen in Rusland, en dat gaat onherroepelijk gebeuren zodra Poetin het loodje legt, dan is de beer los.

Net zoals nu Pluto in steenbok de bestaande macht (Saturnus) en machtsstructuren omver wil gooien, zo zal Pluto in waterman ook de machtshebbers overboord willen werpen, alleen zal het dan vermoedelijk een stuk gewelddadiger gaan, zoals aan het eind van de 18e eeuw in Amerika en Frankrijk, toen Pluto ook in waterman liep. Het gevaar komt momenteel uit het Oosten. 2000 jaar geleden kwamen de Wijzen uit het Oosten, nu komen de hackers uit het Oosten en zijn ze uit op een totale omverwerping van de machten in Europa, men is nu al bezig met het inbreken in de systemen van overheden, ziekenhuizen en andere essentiële maatschappelijke voorzieningen. Wij moeten er niet aan denken dat ze aan de kernwapensystemen of kerncentrales gaan morrelen.

Hoewel het nog enige tijd zal duren voor Pluto zich in waterman genesteld heeft, kunnen we deze eerste ingressie wel zien als een uiterst krachtige impuls in de richting van een nieuw tijdperk. En dat proces kunnen we met z'n allen met ons bewustzijn en handelen versterken.


Naar het volgende deel