Ram 1Nadat de Zon op 20 maart naar ram is gegaan en daarmee de eerste impuls heeft gegeven voor de nieuwe jaarcyclus, is een dag later ook Venus dit teken ingegaan en is op 26 maart een nieuwe Zon-Venus-cyclus begonnen. Twee dagen later maken zij conjuncties met Chiron en op hetzelfde moment maakt Mars, de heerser van ram, een conjunctie met de Noordknoop. Als begin april de dispositor van Mars, Mercurius, ook naar ram gaat, komt de ramenergie echt goed op gang. Het hoogtepunt van deze ramenergie is met de Nieuwe Maan op maandag 12 april. Deze Nieuwe Maan barst van de energie en het verlangen om te bewegen, waarbij dit laatste niet alleen verwijst naar fysieke activiteit, maar ook naar het verlangen in het algemeen om dingen in beweging te zetten en te initiëren.


Ram

Het teken ram wordt archetypisch geassocieerd met een nieuw begin. De realisatie van elk doel of project begint bij een eerste stap. We hebben de ramenergie nodig voor het concept en we halen onze inspiratie daarvoor uit de wereld van de mogelijkheden, de pure ruimte van ideeën. Verder hebben we wilskracht en gedrevenheid nodig om de eerste impuls om te zetten in beweging, anders zou deze latent blijven en zou er nooit iets nieuws kunnen ontstaan.
Deze Nieuwe Maan wekt dus een sterke behoefte in ons aan vernieuwing en een nieuw begin. Maar om deze kracht op een vruchtbare manier te manifesteren, is het van belang dat de ramkracht zorgvuldig gebruikt en gekanaliseerd wordt, want anders is de kans groot dat deze energie snel ineffectief wordt en verdwijnt. Daarbij moeten we ook rekening houden met een krachtige en indringende impuls om ons ergens in te storten, omdat deze Nieuwe Maan een sterke verbinding met Pluto heeft. Als we hier niet goed mee omgaan, kunnen we ongemerkt gaan drammen. Of, als we ons er angstig voor afsluiten, kunnen we ge-makkelijk onze spontane en creatieve impulsen blokkeren. Deze Nieuwe Maan is zowel stimulerend als uitdagend. Hij maakt energie vrij die zeker ook op diepere lagen werkt.

NM horoscoop april 2021


De Nieuwe Maanshoroscoop

Bij de komende Nieuwe Maan staan Zon en Maan op 22°24' en vormen een conjunctie met Venus op 26°42' ram. Deze drievoudige conjunctie maakt een vierkant naar Pluto op 26°45' steenbok, waarbij het vierkant tussen Venus en Pluto nagenoeg exact is. Verder zien we twee harmonieuze sextielen vanuit de Nieuwe Maan: naar Mars op 23°07' tweelingen en naar Jupiter op 25°19' waterman, waarbij dus ook een driehoek tussen Mars en Jupiter wordt gevormd. Halfsextielen worden gevormd naar Neptunus in vissen en de Zwarte Maan in stier. En ook het vierkant tussen Mars en Neptunus is van belang.


Het levensvuur wordt opnieuw aangewakkerd

Zoals de planeetposities in de Nieuwe Maanshoroscoop laten zien, maken we momenteel een fase van geconcentreerde ramenergie door. Niet alleen is het teken ram sterk bezet door een cluster van planeten ook het sterke aspect naar Mars - de heerser van Ram - en het vierkant naar Pluto - de schaduwheerser van ram - geven hem een extra boost.

Ram 2Wij kunnen dit zelf ervaren in de vorm van een opkomende honger naar avontuur, iets nieuws en ondernemerschap, maar ook in de vorm van een zekere rusteloosheid, hetzij van binnen of buiten ons. Misschien hebben we op dit moment geen precies idee waar de toekomst ons naartoe zal leiden en wat het leven nu door ons wil manifesteren. Het is nog maar pas geleden dat we het versluierde, waterige energieveld van de vissen hebben verlaten, waar we ons misschien een nauwelijks zichtbaar visioen zagen van wat er zou komen. Maar net zoals de zaden ontkiemen in de lente en het jonge groen aan bomen en struiken nieuw leven inluidt, zo wordt het levensvuur nu ook in ons opnieuw en krachtig opgepord. De stralen ervan zijn nog niet in staat om ons toekomstige pad volledig te verlichten, maar ze geven ons wel de kracht om onze traagheid en moedeloosheid te overwinnen en moedig en hoopvol op weg te gaan.
Concreet betekent dit: stoppen met teveel peinzen en piekeren, je zorgen even laten voor wat ze zijn, de lente begroeten, het levensvuur te voelen en een eerbetoon brengen aan de kracht van het begin en de actie. Dit is de tijd om een eerste stap te zetten in iets waar je naar verlangt, dat belangrijk voor je is of dat je na aan het hart ligt. En vergeet vooral niet daarna een tweede en een derde stap te zetten.


Moed en toewijding

Omdat met zoveel ramenergie als er nu is, het gevaar snel bestaat dat je haastig en onbezonnen handelt, heeft ram iets meer nodig dan alleen de moed en bereidheid om te handelen: aanpassingsvermogen, concentratie en toewijding. De innerlijke rusteloosheid kan stimulerend zijn, maar net zo kwellend en irritant, vooral als die niet bewust wordt waargenomen en begrepen. De valkuil is dan om iets te haastig te doen om de onrust, het ongeduld en de sterke innerlijk prikkels kwijt te raken. Dan voel je je opgelucht en waarschijnlijk ook wel goed, omdat je iets gedaan hebt in plaats van passief te blijven. Maar uiteindelijk win je er niet zo veel mee, want energie kan alleen effectief en succesvol worden ingezet, als deze is aangepast aan de gegeven omstandigheden. Met andere woorden, als je een idee wilt gaan realiseren, maar je (privé- of zakelijke) omgeving kan of wil jouw inspanningen niet oppakken, dan kan het zaad niet ontkiemen.

Om de huidige ramenergie optimaal te gebruiken, heb je een meer bovenpersoonlijke houding nodig die je eigen ego-achtige verlangens, impulsen en doelen modelleert en in realiseerbare vormen giet. Venus, die zo sterk verbonden is met deze Nieuwe Maan, herinnert ons er aan, om ook anderen in het oog te houden bij onze projecten en activiteiten, om hun behoeften en grenzen te respecteren en daar ook rekening mee te houden. Als we erin slagen onze eigen daden in dienst te stellen van anderen, terwijl we tegelijkertijd trouw blijven aan onszelf, aan onze eigen waarden en idealen, kunnen we het koninklijke pad van deze Nieuwe Maan bewandelen.


Machtsconflicten voorkomen

Met wijs handelen begint de energie harmonieus te stromen. We krijgen de wind in de rug voor onze plannen, we voelen kracht en vitaliteit en hoewel we daar niet afhankelijk van zijn, krijgen we mogelijk ook ondersteuning. Flexibiliteit in actie is juist nu bijzonder belangrijk en effectief. Maar als we teveel vanuit eigenbelang handelen, de gebeurtenissen teveel in een door onszelf gewenste richting willen forceren of absoluut alle touwtjes in handen willen houden, kunnen we ook pijnlijke ervaringen verwachten of in ongemakkelijke situaties belanden tijdens deze Maancyclus. We zullen dan vrijwel zeker weerstand tegenkomen of snel grenzen bereiken, wat wrijving, strijd en conflict creëert.
Bij deze Nieuwe Maan moeten we oppassen dat we niet verstrikt raken in machtsconflicten, zeker niet in verband met dader-slachtoffersituaties. Daarom is het belangrijk om elke manipulatie op te geven, maar omgekeerd ook om jezelf niet te laten manipuleren. Anders zou je de indruk kunnen krijgen dat er achter je rug om is gehandeld, dat je misbruikt of bedrogen bent. Als er moeilijke situaties ontstaan, dan kunnen deze al voor een belangrijk deel worden verzacht door te voorkomen dat we anderen de schuld geven. Omgekeerd betekent dat niet dat je eigen positie moet opofferen of zelf schuld op je moet ne-men. Duidelijk zijn over de kwestie, maar tegelijkertijd kalm en medelevend zijn, voorkomt dat situaties escaleren en helpt om dingen snel te versoepelen.


Oude patronen en drama's veranderen

Ram 3Door de verbinding van deze Nieuwe Maan met Venus kunnen ook relatiethema's manifest worden. Er is nu veel enthousiasme, intensiteit en passie die gevoeld wordt en uitgeleefd wil worden. Maar dat kan ook teleurstellend uitpakken, waarbij relaties juist uit elkaar gedreven worden.
Deze Nieuwe Maan haalt oude angsten naar boven, met name voor eenzaamheid en verlies. Als er nu nare conflicten zijn in relaties, dan kun je er zeker van zijn dat de bekende oude thema's waarin jullie van tijd tot tijd verstrikt raken, opnieuw zichtbaar zullen worden. Maar geactiveerde Pluto-energie draagt ook het potentieel voor verandering en transformatie in zich en daarmee de gelegenheid om oude, vaak onbewuste gewoontes, patronen en fixaties los te laten en te overwinnen. br /> Daarvoor is het echter noodzakelijk om dat, wat je het liefst uit de weg gaat, onder ogen te zien en toe te laten. Vaak zijn dat ongewenste emoties, irrationele gedachtes of andere pijn, verdriet of ongemakken. Achter de conflicten die we hebben met andere mensen gaan vaak ingesleten gedragspatronen, vaste overtuigingen en andere fixaties schuil die we al vroeg hebben ontwikkeld om onszelf te beschermen tegen emotionele pijn. In plaats van in oude platgetreden patronen te vervallen, kun je nu proberen iets anders te doen: door ruimte te geven aan de gevoelens die je uit (vaak onbewuste) angst uit de weg gaat en ze volledig toe te laten, kan er verandering komen. De gevoelens die ons zo lang bang hebben gemaakt, lossen op deze manier op en daarmee ook tot op zekere hoogte onze oude fixaties.

Dat is het geschenk van deze Nieuwe Maan. Het leidt ons uiteindelijk naar meer vrijheid. Als we klaar zijn om de controle op te geven en dingen te laten gebeuren, in het vertrouwen dat het leven voor zichzelf zal zorgen en dat dingen op het juiste moment zullen komen, kunnen liefde, schoonheid en wijsheid de basis vormen van wat we doen. Dan handelen we niet, maar het handelt door ons heen. Zo gooien we continu vruchtbare zaden de wereld in.

Ram 4


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.