Mars ram 1In aansluiting op mijn blog van 30 juni 2020 over de tweede helft van het jaar, wil ik specifiek de loop van Mars nog wat verder verdiepen.
De positie van Mars in de tweede helft van het jaar 2020 is markant. Hij loopt namelijk door zijn eigen teken. En niet zoals gebruikelijk de gemiddelde tijd van 2 maanden, maar meer dan een half jaar lang!
In deze periode maakt hij maar liefst 11x een vierkant: 3x met Pluto, 2x met Saturnus, 2x met Jupiter, 3x met Mercurius en 1x met Venus.
Verder staan in deze periode een conjunctie met Chiron en 3x met Eris, alsmede een oppositie met de Zon en met Venus op het programma. Ook loopt Mars van 25 juli tot 10 augustus en van 23 september tot 8 oktober in het Zwarte Maangebied en maakt dus ook 3x een conjunctie met de Zwarte Maan.

Gemiddeld om de 2 jaar en 2 maanden gaat Mars voor een periode van 60-80 dagen retrograde lopen.
De helft van alle retrograde periodes van Mars vindt plaats binnen één teken. Dat gebeurt grofweg als Mars in de tweede helft van een teken stationair wordt en retrograde gaat lopen. In zo'n situatie kunnen we stellen dat Mars een deel van dat teken 3x bestrijkt, maar voorafgaand aan zijn retrograde periode ook steeds langzamer gaat lopen en na afloop van zijn retrograde periode tijd nodig heeft om weer op zijn normale snelheid te komen.
Het gevolg is dat Mars dan van 6 tot bijna 8 maanden lang in één teken kan verblijven.

De Mars-retrograde-periodes vallen na ruim 2 jaar gemiddeld steeds een kleine 50° verder in de dierenriem. Na 7 retrogradecycli in 15 jaar tijd valt de volgende weer bijna op dezelfde positie in de dierenriem, hetzelfde geldt voor 22 retrogradecycli in 47 jaar en 37 retrogradecycli in 79 jaar.

Dit jaar verblijft Mars ruim een half jaar - van 28 juni 2020 tot 6 januari 2021 - in zijn eigen teken. Het deel tussen 15°14' en 28°09' ram bestrijkt hij drie keer: tussen 25 juli en 10 september voor de eerste keer, van 10 september tot 14 november voor de tweede keer - dit is zijn retrograde periode - en van 14 november tot 2 januari 2021 voor de derde keer.


Mars in ram - terugblik

Als een persoonlijke planeet stationair wordt en retrograde (SR) gaat lopen, kunnen we over het algemeen de uitwerking goed waarnemen en ervaren. Vaak werpt de SR-periode (voor Mars van een week vóór tot een week ná de richtingswisseling) zijn schaduw op de gehele retrograde periode vooruit. Zowel uiterlijke gebeurtenissen als innerlijke processen in deze periode hebben duidelijk kenmerken van de retrograde planeet.

Bij Mars gaat het dan vaak om schokkende en dramatische gebeurtenissen die teruggrijpen op iets ouds, dat nog niet is opgelost, om ingehouden woede, die vaak door iets kleins aangeraakt wordt en opeens naar buiten spat. Mars in ram is pure vuurkwaliteit en als deze tijdens de retrograde periode geblokkeerd wordt en naar binnen gericht, is dit een dynamiek die gemakkelijk de controle verliest en van licht ontvlambare tot hoog explosieve situaties kan leiden. Niet zelden zijn conflicten en rampen met vuur of explosieven tijdens een retrograde Mars een belangrijk thema.


1988

De laatste keer dat Mars in ram retrograde ging lopen, was 32 jaar geleden op 26 augustus 1988. Hij stond toen op 11°28' ram en liep retrograde tot net 7' in vissen. Ook toen liep Mars ruim 6 maanden door zijn eigen teken, zij het dus met een kleine onderbreking van één week rond de stationair-directe periode.

Op 25 augustus 1988 ontstond er in Lissabon een enorme brand, die een groot deel van de historische wijk Chiado in de as legde. Drie dagen later stortten tijdens een vliegshow op de militaire vliegbasis Ramstein in Duitsland drie vliegtuigen neer met 70 doden en meer dan 1000 gewonden tot gevolg.

Het jaar 1988 was sowieso een jaar met veel vliegtuigongelukken, waarbij vaak militairen en branden een rol speelden. Dat zal deels samenhangen met de lange Mars-in-ramperiode, maar 1988 was ook het jaar van de Saturnus-Uranus-conjunctie. De bekendste vliegrampen in dit jaar zijn wellicht de aanslag op een PanAm-toestel boven het Schotse Lockerbie door de toenmalige Libische dictator Khadaffi en het ongeluk van de Pakistaanse president Zia-Ul-Haq die samen met een aantal generaals en de Amerikaanse ambassadeur tijdens een vlucht omkwamen. De oorzaak van deze ramp was vermoedelijk een aanslag, maar is officieel nooit achterhaald. Dit gebeurde ruim een week voor Mars retrograde ging lopen. Op dezelfde dag werd in Gladbeck een kantoor van de Deutsche Bank overvallen, gevolgd door een gijzeling die drie dagen later met dodelijke afloop eindigde.
Eveneens in deze maand begon in Myanmar een vreedzame volksopstand voor mensenrechten en democratie, bekend als 8888 Uprising, geleid door Aung San Suu Kye die later de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Half september werd de opstand door het leger bloedig neergeslagen. Volgens mensenrechtenorganisaties kostte dit aan meer van 3000 mensen het leven en werden velen ontvoerd, terwijl de regering sprak van enkele tientallen doden.


Eerdere periodes

De periode ervoor, dat we een volledige Mars-retrograde-periode in ram hadden was 1941, een jaar vol gruwelijkheden en gewelddadigheden. Het was het jaar waarin de holocaust, het systematisch uitroeien van joden begon en Nazi-Duitsland een week vóór stationair-retrograde periode van Mars in ram met 'operatie Babarossa' de Sovjet-Unie aanviel en de 'Vernichtungskrieg' tegen het communisme begon.

De geschiedenis leert ons dat zulke jaren met een retrograde Mars in eigen teken bepaald niet vreedzaam verliepen. Vaak werden ze door internationale conflicten en militaire schermutselingen gekenmerkt. Tegelijkertijd waren deze periodes ook de aanleiding tot veranderingen, die de basis vormden voor een nieuwe, positieve dynamiek.
Het jaar 1862, toen Mars eveneens een volledige retrogradegang in zijn eigen teken maakte, viel midden in de Amerikaanse burgeroorlog, waarin de strijd tussen de Noordelijke (Unie) en Zuidelijke staten (Confederatie) werd uitgevochten. Na een van de bloedigste veldslagen werd door Abraham Lincoln de emancipatieproclamatie afgekondigd, die bepaalde dat alle gevangen genomen slaven zouden worden vrijgelaten, en die de aanzet tot de definitieve afschaffing van de slavernij vormde.

En hoe duister het jaar 1941 ook geweest moge zijn, het was ook het jaar waarin door de VS en Engeland het Atlantisch Handvest werd uitgegeven, een visie en voorbereiding op een betere wereld na de Tweede Wereldoorlog, waarin onder andere het zelfbeschikkingsrecht voor ieder volk werd verkondigd en waaruit uiteindelijk ook de Verenigde Naties zijn voortgekomen.

Mars ram 2Nog eens 79 jaar eerder viel het jaar 1783 met een volledige Mars-retrograde-periode in ram midden in de aanloop naar de Franse Revolutie en kwam de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog na ruim 8 jaar definitief tot een eind.
Gedurende de hele periode dat Mars door ram liep, inclusief zijn retrogradeperiode, was na een serie aardbevingen in het zuiden van IJsland de vulkaan Laki maandenlang actief met giftige fluor- en zwavelwolken die zich tot ver over Europa uitbreidden. In IJsland zelf stierf een kwart van de bevolking en meer dan de helft van al het vee door fluorvergiftiging en hongersnood. In Europa verspreidden zich grote wolken zwaveldioxide die extreem weer, misoogsten en duizenden doden veroorzaakten en wereldwijd economische, sociale, politieke en klimatologische gevolgen.


2020: Pluto en Eris

ErisEris en Pluto zijn beide dwergplaneten. Ze zijn ongeveer even groot, maar de omlooptijd van Eris om de Zon is met 557 jaar ruim 2x zo lang als die van Pluto. Eris is in 2003 ontdekt en wordt wel beschouwd als de mythologische zuster van Ares.
Haar bekendste optreden is in de mythe, waarin zij als enige ongenode godheid op het huwelijksfeest van& Peleus en Thetis uit woede een gouden appel met het opschrift 'voor de mooiste' in de menigte werpt en er onder de ijdele godinnen een fikse tweedracht ontstaat, die uiteindelijk oorzaak is van de Trojaanse Oorlog.

Eris staat bekend als de godin van de boosheid, jaloezie, twist en tweedracht. Zij vertegenwoordigt de lastige onaangepaste buitenstaander, die liever buitenspel wordt gezet. Maar wat ons niet bevalt kunnen we niet zomaar buitensluiten. Hoe meer we dat proberen, hoe groter de frustratie en woede en hoe sterker de gevolgen.

Eris maakt in 2020 en 2021 5x een vierkant met Pluto en dit najaar wordt dit vierkant nog eens versterkt door Mars, die 3x een conjunctie met Eris (op 17 augustus, 4 oktober en 22 december) maakt.

Als Mars in september retrograde gaat lopen, staat hij samen met de Zwarte Maan, waar hij al vanaf begin augustus samen mee oploopt en die in deze periode ook een conjunctie met Eris maakt. Lilith en Eris vertegenwoordigen beide afgewezen vrouwelijke energie, die nu door Pluto en Mars naar boven wordt gehaald. Misschien is dat een verklaring, waarom dit jaar de strijd tegen racisme zo hevig oplaait en met 'Black Lives Matter' tot ver buiten de grenzen van de Verenigde Staten thema is en mensen raakt. Het versterkt in elk geval het idee dat in de komende tijd de strijd tegen discriminatie en onderdrukking van minderheden volop thema zal zijn, de gemoederen sterk zal bezighouden en waarvan de intensiteit waarschijnlijk alleen maar zal toenemen.
Het is zeker niet uitgesloten dat daar uiteindelijk ook nieuwe maatschappelijke normen uit voort zullen komen. Zoals Lincoln in de onlusten van 1862 een nieuwe standaard propageerde, zo is het niet ondenkbaar dat de aanhoudende demonstraties van dit jaar zullen leiden tot belangrijke stappen in de richting van gelijkheid en gelijkwaardigheid voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, ras of afkomst.
Maar ook kunnen in sommige landen van overheidswege tegen de protestbewegingen militaire middelen worden ingezet en in het ergste geval meedogenloos met geweld worden neergeslagen. Mars maakt tijdens zijn richtingsverandering ook een vierkant met Saturnus, de planeet die te maken heeft met gezag en autoriteit van overheden.

Ook andere vormen van protest- en emancipatiebewegingen kunnen de komende maanden opeens manifest worden, zoals we nu zien in protesten tegen de opgelegde beperkingen door overheden, vooral als de bevolking het gevoel heeft dat de staat of afzonderlijke vertegenwoordigers daarvan hun macht te eenzijdig of te dominant inzetten of zelfs misbruiken.


Handelen met bewustzijn

Met de actuele Jupiter-Pluto-conjuncties zijn overreacties van één of beide kanten niet uit te sluiten. De overtuiging gelijk te hebben of het juiste te doen kan - samen met de verbetenheid van een retrograde Mars in ram vierkant op Jupiter-Pluto - gemakkelijk zorgen voor tunnelvisie, die tegenstellingen en conflicten extra verscherpt. De talrijke harde aspecten van Mars, niet alleen met de actuele Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie, maar ook de conjuncties met de Zwarte Maan en Eris zullen niet gemakkelijk zijn. Het zijn aspecten waarbij zonder twijfel grote dingen tot stand kunnen komen, maar dat zal zeker niet zonder slag of stoot gaan. Minstens twee belangrijke voorwaarden zijn daarvoor nodig:
Ten eerste de wil en moed om pikante en moeilijke thema's aan te pakken, taboes te doorbreken en constructief te werken aan oplossingen van actuele conflicten, in plaats van voortdurend alleen maar olie op het vuur te gooien.
Ten tweede het vermogen om de sterke Mars-energie op een positieve, beschaafde en constructieve manier in te zetten voor de samenleving als geheel. Daarbij kan de energie van het tegenoverliggende teken weegschaal met zijn talent voor verbinden, samenwerking en compromissen goed van pas komen.
Alleen dan kan het tot echte doorbraken komen, zoals 1988 niet alleen een jaar was van machtsconflicten, aanslagen en rampen, maar ook het jaar van 'glasnost' en 'perestroika'.

Mars krijgerDe komende maanden is het dus tijd voor besluitvaardige, beheerste, gecontroleerde acties en moedige beslissingen bij lastige vraagstukken en hete hangijzers. Als de sterke, naar buiten gerichte, initiatiefrijke en avontuurlijke energie van Mars in ram plotseling wordt afgeremd en geblokkeerd, moeten we er wel rekening mee houden dat allerlei processen en voornemens, zelfs van gewone alledaagse dingen, zomaar kunnen stagneren, meer tijd dan gewoonlijk nodig hebben of nog eens overgedaan moeten worden. De retrograde Mars haalt ons uit onze comfortzone, ons natuurlijke ritme wordt verstoord, dingen vertragen, het schiet niet op en loopt niet zo als we zouden willen, en dat kan ergernis en irritatie tot boosheid en ongecontroleerde woede oproepen. En juist bij Mars in ram ervaren we gemakkelijk dat onze bewegingsvrijheid in het gedrang komt.

De manier waarop en omstandigheden waarin ieder van ons dat persoonlijk ervaart, zal samenhangen met het huis van onze geboortehoroscoop waarin de retrograde Mars zich beweegt en de aspecten die Mars maakt. Met name de periode rond 9 september, als Mars stationair komt te staan, maar ook in de gehele retrograde periode van Mars tot half november, kunnen frustraties hoog oplopen. Het is goed dan geen dingen te forceren, maar de tijd te nemen onze doelen en plannen nader onder de loep te nemen, te reflecteren over onze diepere motivaties en drijfveren en deze zo nodig bij te stellen.

In mijn blog van 21 juli 2018 schreef ik over de toenmalige periode van een retrograde Mars: "In de periode dat Mars retrograde loopt, is het zinvol goed te plannen voordat je ergens aan begint. Als je te snel in actie komt, loop je het risico opnieuw te moeten beginnen, omdat sommige dingen vooraf onvoldoende zijn overwogen en obstakels worden. Deze periode kan goed gebruikt worden om de achterliggende motieven die aan ons handelen ten grondslag liggen te onderzoeken, zodat als we in actie komen, we dat ook doen in overeenstemming met wat bij ons past. Maar de van ons gevraagde discipline tot zelfonderzoek met betrekking tot ons actieve handelen, zal echter niet altijd even makkelijk op te brengen zijn." Met de actuele energieën zou ik daar nu aan toe willen voegen: "Met de retrograde Mars in eigen teken zien we dat veel mensen een kort lontje hebben. Er hoeft maar iets te gebeuren, dat ons raakt en de vlam staat in de pan. Dat vraagt een enorme discipline om in de enorme krachten die ons naar links of rechts trekken in het midden te blijven."

Het is goed ons te realiseren, dat dat wat vertraging oploopt, wat we niet kunnen voortzetten of wat anders loopt dat we aanvankelijk voor ogen hadden, ook een zegen kan zijn. Misschien zaten we onbewust en zonder er erg in te hebben wel op een doodlopend spoor en zou dat waar we mee bezig waren sowieso niet tot succes hebben geleid. Mogelijk wordt ons door de blokkade ook een hoop stress en ergernis bespaard, omdat anderen geen open kaart spelen of ons aan het lijntje houden. Het is beter om in deze periode niet met nieuwe projecten te beginnen en als dat al niet anders kan, is het zinvol goed te onderzoeken, wat er van ons gevraagd wordt en met wie we te maken hebben.

Een retrograde Mars produceert veel innerlijke druk. Dat kan intense sluimerende gevoelens van gedrevenheid, hartstocht, begeerte of instinctief handelen, maar ook van weerstand, verzet en strijdlust  veroorzaken. En juist hierin kunnen nieuwe situaties ontstaan en nieuwe wegen gevonden worden, zoals een fikse onweersbui de lucht weer helemaal kan doen opklaren. Voorwaarde is dat we ondanks innerlijke onrust, ons van onze emoties bewust zijn en die gekanaliseerd tot uiting brengen.


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.