Sat Ura vrkOver enkele dagen - op 17 februari 2021 om 20:07 uur - is het eerste van drie vierkanten tussen Saturnus en Uranus die dit jaar zullen plaatsvinden. De volgende twee zijn in juni en december. Saturnus en Uranus kunnen gezien worden als representanten van 'het oude' en 'het nieuwe' 1). Onze samenleving is aan het veranderen. Steeds sterker komt naar voren dat vele gangbare autoriteitsvormen niet meer functioneren en gebaseerd zijn op geld, angst, macht en eigenbelang. De nieuwe samenleving is gebaseerd op eigenwaarde, respect voor mens, dier en milieu, duurzaamheid en samenwerking. Niet de economie en groei, maar de mens en zorg voor elkaar staat hierin centraal. En op allerlei terreinen worden steeds meer initiatieven zichtbaar.

Maar waar nieuwe dingen ontstaan, ontstaat ook verzet tegen het oude. De vertegenwoordigers daarvan raken immers hun macht kwijt. En met de macht die ze bezitten, proberen zij het oude te behouden en waar het aangetast wordt, te herstellen. We zien deze strijd op vele terreinen, in de wereld, in onze directe omgeving en ook innerlijk hebben we ermee te maken. In de wereldpolitiek zien we hoe machthebbers - vaak met onderdrukking en geweld - hervormingsgezinden proberen uit te schakelen: Verenigde Staten, Rusland, Wit-Rusland, Turkije, China, Noord-Korea, Venezuela, Syrië, Saoedi-Arabië, Myanmar..., het zijn slechts voorbeelden die van tijd tot tijd in het nieuws komen. En maatschappelijk zal het niemand ontgaan zijn, dat de huidige situatie voor velen op verschillende niveaus - fysiek, mentaal, emotioneel, materieel - uitermate stressvol en uitdagend is. Ook de vele daarmee samenhangende discussies over hoe deze pandemie te bestrijden, bieden weinig houvast. Innerlijk worstelen velen met het conflict tussen een grote behoefte aan vrijheid en de beperkingen die door de pandemie zijn opgelegd.

Saturnus staat symbool voor kwaliteiten als orde en regels, discipline, plichtgevoel, geduld, verantwoordelijkheid en planmatige aanpak. Uranus daarentegen is de vertegenwoordiger van vrijheid, zelfbestemming, individualisme, originaliteit en alles wat niet conventioneel is. Op het eerste gezicht zijn dit dus grote tegenpolen. Maar er zijn ook raakvlakken en bovendien is er een dynamische ontwikkelingsrelatie tussen beide, want zonder een geïntegreerde Saturnus kunnen uranische kwaliteiten geen werkbare vorm krijgen en niet op een volwassen manier worden uitgeleefd. Kortom, er is geen echte vrijheid zonder verantwoordelijkheid.


De Saturnus-Uranus-cyclus

Een planetaire cyclus begint met de conjunctie van twee planeten en eindigt bij de volgende conjunctie. De bekendste cyclus is die tussen Zon en Maan. Eén zo'n cyclus van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan duurt 29,5 dagen. Saturnus-Uranus-conjuncties vinden plaats om de 43 tot 47 jaar en duren gemiddeld 45 jaar en 4 maanden. De schommelingen ontstaan doordat de banen van Saturnus en Uranus om de zon niet mooi cirkelvormig zijn, maar elliptisch, waardoor ze in sommige tekens wat sneller en in andere tekens wat langzamer bewegen.
Iedere volgende conjunctie valt gemiddeld 195° verder in de dierenriem (ook hier met afwijkingen, variërend van 180° tot 210°). Na 24 conjuncties vallen de conjuncties weer nagenoeg op dezelfde plek in de dierenriem. Dit beslaat een periode van 1088,5 jaar. Overigens is ruim een derde van alle Saturnus-Uranus-conjuncties een drievoudige binnen een tijdsbestek van ongeveer 8 maanden.

De huidige Saturnus-Uranus-cyclus is begonnen met een drievoudige conjunctie in 1988 in de laatste graden van boogschutter. Dat was de vooravond van grote veranderingen in Europa, die in dit jaar werden ingeluid door een massale stroom van voornamelijk Oost-Duitsers die hun toevlucht zochten in ambassades van West-Europese landen. Een jaar eerder introduceerde Gorbatsjov 'glasnost' en 'perestrojka'; een jaar later viel de muur. Het eerste vierkant van deze cyclus viel rond de millenniumwisseling, de oppositie in 2008-09, het laatste vierkant dus in 2021 en de cyclus eindigt op 28 juni 2032.

Met de gezamenlijke intrede van de twee maatschappelijke planeten Jupiter en Saturnus in waterman in december 2020 lijkt een belangrijke stap naar duurzame maatschappelijke vernieuwing te zijn gezet.
NM feb21En ook de nieuwemaanshoroscoop van 11 februari, waarin behalve de Nieuwe Maan nog 4 andere planeten in waterman te vinden zijn, toont een krachtige impuls met betrekking tot thema's als gelijkheid, solidariteit, gemeenschapszin en het zoeken naar gelijkgezinden. Onder deze energie voelen we ons verbonden met mensen met wie we op dezelfde golflengte zitten, of dat nu vrienden zijn of mensen met wie we ons spiritueel verbonden voelen of met wie we een gemeenschappelijk doel nastreven. En dat zal op z'n minst een bron van inspiratie kunnen zijn.

Maar ondanks de uitnodiging ons hier op af te stemmen, zullen we tegelijk vele mitsen en maren, twijfels, angsten en innerlijke of uiterlijke conflicten tegenkomen. Daarom kunnen we ook teleurstellingen niet uitsluiten. De sterke waterman-energieën en de prominente Uranus kunnen gemakkelijk leiden tot een ongeduldige, prikkelbare, nerveuze sfeer, waarin opeens de vlam in de pan kan slaan. We hebben dat al kunnen zien in de volkomen uit de hand gelopen reacties op de extra maatregel van de avondklok. Dat was nog een schepje Saturnus er bovenop, terwijl het Uranus die altijd nieuwe mogelijkheden ziet, vaak niet snel genoeg kan gaan.
De beste manier om hier mee om te gaan is te focussen op het hier-en-nu. Gedwongen door de situatie waarin we op onszelf teruggeworpen zijn, kunnen we met onze alom aanwezige creativiteit, fantasie en inspiratie innerlijk aan het werk, om als het juiste moment is aangebroken, onze impuls tot handelen los te laten.

Ura symHet astronomische symbool voor Uranus is daarvoor een mooi beeld: Het bestaat uit een cirkel met een punt in het midden en een pijl die recht omhoog wijst. De cirkel met punt ‑ het symbool voor de Zon ‑ staat voor ons Zelf, voor onze innerlijk kern en dat wat we in essentie zijn. De verticale pijl omhoog geeft het moment aan waarop dit potentieel wordt vrijgegeven. Als we onze boodschap en wijsheid op het juiste moment naar buiten brengen, verrijken we de wereld en bevruchten we onze omgeving met onze creativiteit en inspiratie. Dit proces vraagt om te beginnen om een afwachtende, geconcentreerde houding, waarin we onze geest zoveel mogelijk vrijheid geven als mogelijk is. Denk aan de noodzaak om Saturnus bij dit proces te betrekken. Zo kunnen we de kosmos door ons heen laten werken.

Vele van ons voelen zich op dit moment gestrest, moe en uitgeput en eigenlijk zouden we dat moeten aangrijpen om meer naar binnen te gaan, tijd te nemen om te mijmeren, te dagdromen en niets te doen. Tijd voor Kairos, in plaats van zijn tegenhanger Chronos 1).
De retrograde Mercurius van dit moment ondersteunt dit proces. We kennen hem in zijn retrograde periode misschien meer van verwarring, communicatiestoornissen, misverstanden en vertragingen in de buitenwereld, maar voor innerlijke verkenning is hij uiterst behulpzaam. Hij moedigt ons aan om dingen vanuit een dieper en breder perspectief te bekijken en te begrijpen. De retrograde fase, die plaatsvindt in waterman, activeert ook onze intuïtie. Dus als je plotseling iets weet dat je eigenlijk niet kunt weten, of als er plotseling informatie in je hoofd opduikt, is dat omdat de retrograde Mercurius zojuist in je aan het werk was. De verbinding met Jupiter en Venus creëert ruimte voor onderzoekende en zingevende gesprekken en discussies in onze relaties.
Tenslotte kan ook Chiron een rol spelen in het verbinden van Saturnus en Uranus. 1)
Deze centaur verbindt immers beide planeten in zijn baan. Hij is de bruggenbouwer, de wijze leraar die we in ieder mens om ons heen kunnen tegenkomen, en de heler van onze in het leven opgelopen blessures en wonden. Hij staat voor Nederland in beide horoscopen in het 7e huis en vraagt erom in verbinding te delen en zo te helen.

1)  Meer achtergrondinformatie vind je in mijn blog Met vallen en opstaan naar het watermantijdperk.
2)  In mijn blog Tijd: Chronos en Kairos ben ik hier uitgebreid op ingegaan.


Toevoeging 17-02-21: In Nederland kunnen we een wel heel bijzondere uiting van het Saturnus-Uranus-vierkant zien in het conflict over de avondklok...


Samen

SAMEN logoVoor iedereen die stappen wil zetten in het proces naar betere relaties, starten we op 13 maart, precies met Nieuwe Maan, een nieuwe serie van 7 bijeenkomsten, waarin we aan de slag gaan met het onderzoeken hoe jij omgaat met relaties en communicatie. Met behulp van opstellingen, affirmaties, visualisaties en speciale oefeningen wordt je je bewust van belemmerende patronen, blinde vlekken of onbewuste overtuigingen en angsten en kun je deze transformeren. Dit maakt jou krachtiger in je relaties en communicatie.
Er zijn nog 2 plaatsen vrij. Volg de link voor meer informatie.


Boeken

In de afgelopen tijd heb ik een flinke stapel nieuwe en tweedehands boeken gekregen, voornamelijk op het gebied van astrologie. Ik heb ze in mijn webshop gezet. Misschien zit er iets voor je bij...
Dit is de link naar de webshop.


Opstellingsapp

Ook onze opstellingsapp is in ontwikkeling. Er wordt nu gewerkt aan een browserversie, die gebruikt kan worden voor online opstellingen met meerdere mensen tegelijk.
Wie belangstelling heeft voor deze app, kan een demoversie aanvragen.
In mijn blog '2021 - met de beste wensen' vind je een uitgebreidere beschrijving van de app.


Astrologisch consult

Zowel live als digitaal mogelijk.


Persoonlijke opstelling

Zowel live als digitaal mogelijk.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.