Nieuwe MaanCorona: er is al veel over gezegd en geschreven, heel veel: meningen, discussies, theorieën, adviezen, vaak met verwarrende en tegenstrijdige maatregelen. Wij astrologen wisten dat 2020 een cruciaal jaar zou worden in maatschappelijke veranderingen, maar niemand heeft vooraf kunnen bedenken, dat de kosmos dit zo zou regelen...
Na een periode van angst zaaien en lockdown - intelligent, dat wel - komen er met ingang van de tweede helft van het jaar versoepelingen. Deels omdat de meeste deskundigen vinden dat we het virus aardig onder controle hebben, maar zeker ook onder maatschappelijke druk.
Astrologisch hebben we een aantal markante constellaties die de overgang naar de tweede helft van het jaar markeren.


Mercurius retrograde: Kunnen ze het nog wel uitleggen?

Op 18 juni is Mercurius retrograde gaan lopen op 14°46' kreeft. Behalve een zwakke driehoek met Neptunus is deze stationaire Mercurius ongeaspecteerd. Dit staat garant voor onduidelijke en dubbelzinnige communicatie, verkeerde of inconsequente beslissingen, als ook dat we de gevolgen van vroegere miscommunicatie en foutieve besluiten onder ogen zullen moeten zien. De ongeaspecteerdheid kan duiden op grillige en van tijd tot tijd een alles-of-niets opstelling in de communicatie. De kernthema's zullen te maken hebben met het volk, veiligheid, zorg en de geschiedenis en achtergronden van wat ons bezighoudt.
Op 1 juli is Mercurius halverwege zijn retrograde periode en maakt hij een conjunctie met de Zon.
Op de lijn Zuid-Denemarken - Berlijn - Boedapest valt deze conjunctie op de Ascendant. 1 juli is de dag dat een flink aantal versoepelingen ingaat, waarvan een deel tot stand is gekomen door actieve inbreng en demonstraties van belanghebbende groepen van het volk.
Op 12 juli gaat Mercurius weer direct lopen op 5°30' kreeft.


Nieuwe Maan met zonsverduistering:  Onze innerlijke zon laten schijnen...

Op 21 juni was er een Nieuwe Maan. Een bijzondere, want hij viel samen met een zonsverduistering en met de zomerzonnewende. Deze dag is op het noordelijk halfrond de langste dag en het is tegenstrijdig dat juist op de dag met het meeste licht dit licht verduisterd wordt. Het lijkt een duidelijk signaal dat we ondanks alle vooruitgang en versoepelingen naar binnen moeten, om contact te maken met onze eigen innerlijke autoriteit.
Deze verduistering valt halverwege een eclipsperiode die begonnen is op 5 juni met een maansverduiste­ring en eindigt op 5 juli eveneens met maansverduistering. De zonsverduistering is dit keer een ringvormige, omdat de maan te ver van de aarde staat, om de zon in zijn geheel te bedekken als hij er voor langs schuift. Deze eclips is bij ons niet te zien, maar maakt een baan van Afrika over het Arabisch schiereiland via Pakistan naar China en eindigt voorbij Taiwan.

Bij zonsverduisteringen komen krachtige energieën vrij, die te relateren zijn aan de tekenachtergrond van de eclips. Met kreeft als achtergrond moeten we dan denken aan thema's als familie en gezin, zorg en geborgenheid, gevoel en gevoeligheden, maar ook het volk, de massa en onze geschiedenis kunnen als thema manifest worden. Het gaat er dan om ons op deze gebieden te bevrijden van oude gewoontes, diepgewortelde patronen en overtuigingen, afhankelijkheden en verstrikkingen en onze innerlijke autoriteit te versterken. Dat kan zowel persoonlijk als collectief zijn en de aanleiding kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen.
Over een zonsverduistering kun je ook het een en ander lezen in mijn blog van 13 maart 2015: Zonsverduistering en een nieuw begin.


Mars naar ram:  Aan de slag

In de afgelopen anderhalve maand heeft Mars door het teken vissen gelopen. Geen gemakkelijke tekenachtergrond voor zo'n actieve en expressieve een planeet. Deze vissenenergie is de afgelopen maand ook nog eens versterkt door de aanwezigheid van Neptunus in dit (zijn eigen) teken en heeft Mars vrijwel de hele maand juni een conjunctie gemaakt met Neptunus. 
Op 28 juni is Mars vroeg in de ochtend naar ram gegaan. Dit is zijn eigen teken en hier zal Mars zich veel meer thuis voelen. Ook dit teken wordt extra benadrukt, omdat Mars, als hij bijna aan het eind is, retrograde gaat lopen en de tweede helft van zijn eigen teken drie keer bestrijkt. Daardoor blijft hij in plaats van de gebruikelijke anderhalve maand meer dan een half jaar in ram.
In de periode van 9 september tot 14 november loopt hij retrograde. Van 25 juli tot 2 januari volgend jaar bevindt Mars zich in het gebied van 15° tot 28° ram, dat hij drie keer doorloopt.

In de tijd dat de meeste Europese landen in lockdown gingen, half maart, liep Mars door steenbok en maakte hij achtereenvolgens conjuncties met Jupiter, Pluto en Saturnus. In het komende halfjaar zal hij 3x een vierkant met deze planeten maken (4 tot 24 augustus, 29 september tot 19 oktober en 23 december tot 23 januari). In de eerstgenoemde periodes bevindt Mars zich bovendien deels in het Zwarte Maangebied. Dit zullen periodes zijn waarin de gevolgen van de lockdown op verschillende manieren naar voren zullen komen. Dat zal de nodige spanning en strijd met zich meebrengen, maar ook zullen zich dan mogelijkheden tot verandering aandienen.
Hoewel de laatste twee vierkanten naar Saturnus en Jupiter in waterman vanuit stier zijn, zal de spanning niet direct afgenomen zijn, want zodra Mars op 6 januari zijn eigen teken verlaat, komt hij direct in aanraking met Uranus, die hem ook nog eens van een onvoorspelbare kant kan laten zien.

Onder deze link vind je een overzicht van de beweging van Mars door ram, inclusief de belangrijkste aspecten (conjuncties, opposities en vierkanten) die hij vanuit dit teken vormt.
Ook het vierkant met Eris (groene regels), dat hij drie keer maakt, is opgenomen. In de grijs gearceerde periode beweegt Mars door het Zwarte Maangebied.


Jupiter conjunct Pluto:  Vrijheid is goed...
Saturnus terug naar steenbok:  ...controle is beter

Op 5 april van dit jaar was de eerste van drie Jupiter-Pluto-conjuncties op 24°53' steenbok. Nu lopen beide planeten  retrograde en morgen komen zij voor de tweede keer samen op 24°07'.
De derde keer is op 12 november op 22°52' steenbok.
En na een eerste uitstapje van Saturnus naar waterman, komt hij op 2 juli retrograde terug in de steenbok, waar hij nog tot 19 december zal blijven voor hij in december definitief zijn eigen teken verlaat.

Terwijl Jupiter staat voor optimisme en er met zijn vrijheidsdrang altijd voor blijft zorgen dat er nieuwe mogelijkheden komen en dat het verder gaat,  symboliseert Saturnus de beperking en de angst en is hij degene die de orde bewaakt en regels en wetten oplegt. Maar ook al kunnen we Saturnus in eigen teken als sterker beschouwen dan Jupiter, toch hebben we te maken met één Saturnus-Pluto-conjunctie en met drie Jupiter-Pluto-conjuncties. De Jupiter-Pluto-combinatie zorgde ervoor dat toen de crisis begon, er ruimhartig geld beschikbaar kwam om getroffen perso­neel van inkomen te blijven voorzien en bedrijven overeind te houden. Met schulden maken heeft Jupiter geen problemen, want dat is van later zorg. Nu, met Jupiter en Pluto beide retrograde, wordt de drang naar ruimte en vrijheid des te sterker innerlijk gevoeld en de aangekondigde verruimingen zijn dan ook meer dan welkom.
Maar dan komt Saturnus terug om orde op zaken te stellen met krachtige waarschuwingen voor een tweede golf en een noodwet, die tot wet gemaakt moet worden, zodat gezagsdragers meer bevoegdheden kunnen krijgen.


Volle Maan in steenbok met verduistering

Het laatste deel van het verduisteringsdrieluik voltrekt zich op 5 juli voltrekt met de Volle Maan in steenbok. Opnieuw komt nu het thema autoriteit naar voren. Het contact maken met onze innerlijke autoriteit roept ook reacties op bij de uiterlijke autoriteit. Iedereen die zelf in een autoriteitspositie zit, of het nu in de politiek is, als directeur, manager, bedrijfs- of teamleider of als ouderlijke gezagsdrager. Ook vanuit deze positie moeten we bij onszelf te rade gaan en onderzoeken hoe het zit met de uitvoering van onze autoriteit en onze verantwoordelijkheden.

De zomerzonnewende herinnert ons er ieder jaar weer aan onze goddelijke potentie. Ons Hogere Zelf, onze ziel is de innerlijke zon, die vaak pas dan wordt gezocht als de buitenwereld zijn glans verliest, schraal wordt en er conflicten ontstaan. Een crisis roept ons op om naar binnen te gaan, onze eigen innerlijke zon te zoeken en op zoek te gaan naar de diepere zin van het leven. Misschien is dat wel de boodschap van de wereldwijde coronacrisis.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.