Uranus en de vrijheidEén keer per jaar staat Uranus de hele nacht, van zonsondergang tot zonsopkomst, aan de hemel. Dat gebeurt als hij recht tegenover de zon staat. Dit jaar gebeurt dat in de eerste helft van oktober. De zon beweegt in deze tijd door het dierenriemteken weegschaal; daar tegenover vinden we de ram, waar Uranus zich momenteel bevindt.

Maar je hoeft in die periode niet naar buiten te gaan om een kijkje te nemen, want Uranus is helemaal niet te zien. Dat wil zeggen, je hebt er op z'n minst een eenvoudige kijker voor nodig, want voor het blote oog is hij onzichtbaar.

Uranus is nog maar ruim 200 jaar geleden ontdekt, aan de vooravond van de Franse revolutie, de tijd waarin de burgerij in opstand kwam tegen de gevestigde orde. Uranus is dan ook bekend als de planeet van de vrijheid.

Om vrijheid te verwerven, moet je meestal eerst de strijd aan gaan tegen alles wat jou je vrijheid ontneemt. Uranus doet dat door plotseling los te breken, met onverwachte acties, door dwars te liggen of het over een totaal andere boeg te gooien. Dat is vaak onvoorspelbaar en de eerste reactie daarop is vaak schrik of shock.


Collectief

Uranus wordt samen met de later ontdekte Neptunus en Pluto tot de onpersoonlijke planeten gerekend. Zij zijn voor het blote oog onzichtbaar en hebben lange omlooptijden. Ze doen er dus jaren over om één dierenriemteken te doorlopen en geven kleur aan een hele generatie. De mensen die in een bepaalde periode gelijktijdig incarneren, bewerkstelligen iets gemeenschappelijks, dat zich als bijzonder kenmerk van die generatie manifesteert. De loop van de mysterieplaneten door de dierenriem correspondeert daarmee.

De mysterieplaneten zijn verbonden met het collectief onbewuste. Dit is de naam die Jung gaf aan de diepste onderlagen van de menselijke psyche, dat deel van ons onbewuste waarin we allen met elkaar verbonden zijn, waarin alle menselijke ervaringen van de gehele evolutie liggen opgeslagen. Wij weten maar weinig over dit gebied, alleen wanneer stukken ervan aan de oppervlakte komen en zich in ons uiterlijk bestaan manifesteren, kunnen wij die onderstroom herkennen. Een van de manieren waaruit haar aanwezigheid blijkt, is het totaal buiten zinnen raken van een hele groep, een bevolkingsgroep of heel volk. Voorbeelden hiervoor zijn er te over: denk maar aan de Franse revolutie, het nazidom, het fanatisme van de fundamentalistische islamieten, de flowerpower- of punkbeweging of wat dichter bij huis: de supporters bij een voetbalwedstrijd, bezoekers van een popconcert, deelnemers aan een gebedsdienst of de gezamenlijke energie bij een demonstratie.


Tijdgeest

Een planeet die op een bepaald tijdstip te voorschijn komt, heeft daarvoor zijn baan in het onbekende getrokken. Hij was er wel, maar niemand wist het. Op een dag wordt hij voor de eerste keer door de mens waargenomen; hij wordt ont-dekt. Hij gaat een drempel over van onzichtbaar naar zichtbaar en komt daarmee in het bewustzijn van de mens. Uranus verschijnt in de wereld aan het begin van een grote omwenteling in de geschiedenis.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de idealen van de Franse revolutie, die weer geïnspireerd was op de democratische beginselen van de kersverse Amerikaanse grondwet. Deze principes stonden ook centraal in de Indiaanse cultuur, die door de koloniale veroveraars onbewust werd overgenomen en die dus voortleven in de yankee en de cowboy. Amerika, het land van de vrijheid en onbegrensde mogelijkheden...

In de astrologie wordt Uranus beschouwd als de grote revolutionair, de vernieuwer, de individualist, de dwarsligger. Op weg naar vrijheid kom je onvermijdelijk ook Saturnus tegen, de god van de wetten en regels, de plicht, de prikklok, de controle, de ge- en verboden en de letterlijke en figuurlijke grenzen.
Saturnus staat ook symbool voor de kudde waarin wij onvermijdelijk meebewegen...


Uranische mensen

Mensen die een sterke uranische inslag hebben (bijvoorbeeld een sterke Zon-Uranus- of Maan-Uranus-verbinding of Uranus op een prominente plaats in hun horoscoop) hebben een enorme behoefte aan onafhankelijkheid en zijn soms bijna allergisch voor autoriteit. Daardoor zijn zij vaak sterk op zichzelf gericht. Vrijheid betekent voor hen, dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze hun leven inrichten en zelf kunnen bepalen - ook al werken ze onder het gezag van een baas - hoe ze een bepaalde opdracht aanpakken en uitvoeren. Elke regel, elke verplichting, elk moeten kan weerstand oproepen, want het beperkt hun gevoel van vrijheid.

Voor relaties betekent dit, dat zij altijd een zekere afstand houden. Die hebben zij nodig om hun eigen autonomie te kunnen behouden. Voor de een betekent dit ruimte binnen de relatie voor eigen activiteiten, voor de ander misschien een lat-relatie.
Uranische mensen kunnen meer dan gemiddeld anders dan anderen zijn, tegendraads, onvoorspelbaar, maar ook uiterst creatief en inventief. Omdat zij voor de 'normale' gevestigde orde maar moeilijk hanteerbaar zijn, wordt er vaak een etiketje ADHD opgeplakt en de 'symptomen' met ritalin onderdrukt. Maar het zijn ook de nieuwe denkers, de verlichte geesten, die in de kudde meelopen en daar onrust brengen. Zij hebben net zo goed kaders nodig om hun vernieuwende inzichten tot bruikbare vormen te brengen.

Via Uranus ben je aangesloten op een hogere waarheid, een die verder gaat dan de werkelijkheid van de kudde. Uranus in je horoscoop geeft aan waar jouw sleutel daarheen te vinden is. Iedereen heeft zo'n sleutel. Maar in een kudde waarin dit besef geen gemeengoed is, kom je gauw in gevecht en kun je jouw oorspronkelijk gevoel van vrijheid gemakkelijk kwijtraken.


Wat is vrijheid?

Alle planeten hebben zo hun eigen definitie van vrijheid. Steeds moet er ergens tegen gestreden worden: verzet tegen regels, je moeten verdedigen vanwege afwijkend gedrag, je niets willen laten zeggen, verontwaardiging over beperkingen, verplichtingen of gewoontes, je eigen gang willen gaan, ...
Vrijheid is meer dan alles kunnen doen en laten op elk gewenst moment en nooit meer bietjes hoeven eten. Zolang je moet vechten voor vrijheid is er sprake van een polariteit, dat is vechten met Saturnus.
Uranische vrijheid is veel meer een staat van zijn: die vrijheid ís er, wat je ook doet, waar je ook bent.

Het zit in jezelf, je bent al vrij, en altijd al geweest.
Maar zodra je met dat besef iets wilt gaan doen, kom je onmiddellijk weer in de wereld van de polariteiten terecht: Vrij waarvan? Onafhankelijk van wie? En als je vrij blijft, hoe vrijblijvend en niet betrokken ben je dan? En hoe zit het met vrijheid en verplichtingen? En autoriteit? Kan jouw vrijheid ten koste gaan van anderen? Geef je je vrijheid op, als je een relatie aangaat?
Het worstelen met dit soort vraagstukken kan je soms wanhopig, eenzaam, onbegrepen en verdrietig maken.

In een samenleving waarin vrijheid vanzelfsprekend is, mag je afwijken van de norm, mag je een andere mening hebben, een ander geloof, een andere geaardheid. Je mag dwars en tegendraads zijn, maar wel binnen de kaders en regels die wij met zijn allen hebben afgesproken. Uranus kan ons leren hoe we dat kunnen doen. Precies zoals hij zich als planeet gedraagt: Hij ligt dwars in zijn baan, maar draait wel zijn voorspelbare rondjes om de zon.


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.