Het was enkele dagen geleden - zaterdag 23 augustus, om precies te zijn - dat ik vroeg de deur uit moest en nog voor het licht was opstond. Toen ik kort voor 6 uur naar buiten keek, zag ik een prachtig beeld aan de oostelijke horizon, die net licht begon te kleuren: laag boven de horizon een ongelooflijk heldere ster, onmiskenbaar Venus, die net voor de Zon was opgekomen.

Schuin rechts erboven stond Jupiter, eveneens een helderder licht dan de andere sterren en daarnaast het fragiele sikkeltje van de afnemende maan. Twee dagen later zou het Nieuwe Maan zijn.

ochtendhemel 23 augustus 2014
In de tekening is de lijn langs Venus en Jupiter de ecliptica; boven het drietal zie je het sterrenbeeld Tweelingen en rechts daarvan Orion; de rode letter O markeert het oosten.

Venus beweegt sneller door de dierenriem dan de Zon. Dat betekent, dat zij naar de zon toe beweegt en dat zij steeds korter voor zonsopkomst opkomt. Inmiddels is dat niet meer te zien, omdat zij zo dicht bij de zon is, dat haar licht al is verbleekt in het licht van de opkomende zon.

Gaandeweg beweegt zij, voor ons onzichtbaar achter de zon langs tot zij op 25 oktober precies achter de zon staat. Het duurt daarna nog maanden voor zij als avondster weer zichtbaar wordt. We zitten dan al in 2015. Gedurende de eerste helft van volgend jaar zal zij steeds hoger aan de avondhemel zichtbaar zijn, om begin augustus ineens te verdwijnen en twee weken later als ochtendster weer op te duiken.

De dagelijkse beweging van Jupiter door de dierenriem is veel kleiner dan die van de zon. Dat betekent dat de zon, die hem eind juli is gepasseerd, zich steeds verder van Jupiter verwijdert. Daardoor komt hij steeds vroeger op en is hij steeds langer zichtbaar. Voor de komende maanden ziet dat er als volgt uit:

Jupiter op:

Zichtbaar van:

Zichtbaar tot:

1-10-2014

±   3:00 uur

zonsopkomst

1-11-2014

±   0:30 uur

zonsopkomst

1-12-2014

± 22:30 uur

zonsopkomst

1-01-2015

± 20:30 uur

zonsopkomst

1-02-2015

zonsondergang

zonsopkomst

1-03-2015

zonsondergang

±  5:30 uur

1-04-2015

zonsondergang

±  4:30 uur

Jupiter is dus in februari de hele nacht zichtbaar. Hij staat dan in oppositie met de zon. Daarna begint de toenadering van de zon weer.


Venus en Jupiter in de astrologie

Venus en Jupiter worden traditioneel in de astrologie wel beschouwd als 'benefics', planeten waarvan de uitstraling en werking als positief en gunstig wordt gezien. En het is inderdaad zo, dat mensen met een prominente Jupiter in hun horoscoop vaak door het leven gaan als optimisten en idealisten. Ze hebben een positieve levensinstelling en veel lijkt hen gemakkelijk af te gaan. En als Venus domineert in de horoscoop hebben we vaak te maken met vriendelijke en charmante mensen, die altijd bereid zijn iets voor een ander te doen.
Maar elke planeetenergie is archetypisch en dus in wezen neutraal. Wat wij er mee doen en hoe wij er naar kijken, bepaalt of dit positief of negatief is.
Zo kan Venus, de planeet van de schoonheid, harmonie en liefde, beslist ook negatieve trekjes hebben: Zij kan ook ongelooflijk jaloers zijn en haar macht misbruiken in relaties, bv. door manipulatie of het bewust onthouden van liefde of seks. En Jupiter kan in zijn optimisme en enthousiasme gemakkelijk te veel hooi op de vork nemen, zichzelf overschatten of overdrijven. Jupiter is ook de planeet die te maken heeft met geloof en vertrouwen.

Maar geloof en vertrouwen zijn in de praktijk vrijwel lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.
In dat verband vond ik een tekst afkomstig van de 20e eeuwse Anglicaanse priester, filosoof en schrijver Alan W. Watts, een echt Jupitermens:
"Wij moeten duidelijk onderscheid maken tussen geloof en vertrouwen.
Geloof is staande houden dat de waarheid is, wat je graag zou willen dat ze was.
De gelovige stelt zijn geest open voor de waarheid op voorwaarde dat deze aansluit bij de ideeën en wensen die hij al heeft.
Vertrouwen betekent echter je geest onvoorwaardelijk openstellen voor de waarheid, wat deze ook mag blijken in te houden.
Vertrouwen is niet vooringenomen; het is een sprong in het grote onbekende.
Geloof betekent vasthouden, vertrouwen loslaten.
In die zin is vertrouwen de meest wezenlijke deugd van elke persoonlijke geloofsovertuiging die je niet voor het lapje houdt."


Jupiter

Jupiter tromAls we onze horoscoop beschouwen als een orkest, waarin alle planeten een plaats hebben en iedereen zo goed en zo kwaad als dat gaat samenspeelt, dan zou de Zon de dirigent zijn en Jupiter de grote pauken slaan. Met een donderende slag doet hij het publiek, dat net op de zoete tonen van de violen was weggedroomd, weer wakker schrikken.
Het is zijn hemelse opdracht ons wakker te schudden en te houden en onze geest te verlichten, al komt hij op sommige mensen nogal overdreven en luidruchtig over. Als de muziek is afgelopen en het publiek al naar huis, dan geeft hij van puur enthousiasme nog een slag op de grote Chinese gong en het doordringende geluid galmt tot ver in de omgeving na.

Dat is Jupiter!

Dan gaat hij tevreden naar huis, opgevuld met de klanken van de nagalmende instrumenten, maar vooral met een gevoel over het geheel, de compositie, de indruk, de boodschap, de essentie van het stuk en vol fantasieën over hoe het de volgende keer nog beter, mooier en indrukwekkender kan. Voor Jupiter is het niet acceptabel te blijven staan bij wat er is. Zijn drang is voorwaarts, naar de verte, het nieuwe onbekende, de toekomst tegemoet.

Jupiter is het verlangen om alles te leren kennen, te ervaren en te begrijpen, om de hele wereld te bevatten en zicht te krijgen op haar diepste waarheid en wijsheid. Jupiter zoekt achter alles wat er is, de zin ervan, de verborgen betekenis. En als hij tot de kern weet door te dringen en de ware natuur vindt, dan beschrijft hij dat vaak in termen van het goddelijke.
Dit verlangen en streven naar het goddelijke, naar het diepste, het beste, het hoogste, het meest wezenlijke zorgt ervoor, dat Jupiter voortdurend in beweging is, op zoek, op verkenning, op reis, uiterlijk en innerlijk. Jupiter zoekt het geluk. Hij probeert van alles uit wat gelukbrengend lijkt onderzoekt en schift net zolang tot hij het hoogste heeft bereikt wat er voor hem is: de bevrijding en vrijheid van zijn eigen geest.

Alles wat ons inspireert is het werk van Jupiter. Hij laat ons zien, dat het leven een oneindige reis is, een avontuur waarin in elk moment van de dag een uitdaging ligt. Hij is de stem in ons die ons er toe aanzet verder te gaan, die ons opvrolijkt als we somber zijn, die ons begeleid op onze zoektocht naar de essentie van alles wat we tegenkomen.
Hij is onze leraar, onze goeroe, onze meester die precies weet wat we nodig hebben en die ons in staat stelt uit alles wat we meemaken dat te halen wat ons verder brengt en ons doet groeien. Overal en in alles ligt een mogelijkheid besloten, ons te ontwikkelen, inzicht te krijgen en een stukje dichter bij de waarheid te komen.


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.