Als Venus en Mars samenkomen, worden we uitgedaagd en krijgen we kansen zaken in balans te brengen, in de wereld, in onze relaties en in onszelf. Venus-Mars-conjuncties vinden gemiddeld om de 13 maanden plaats. Maar het patroon van de conjuncties is grillig en de tijd tussen twee opvolgende conjuncties varieert van enkele maanden tot bijna twee jaar. Er zijn jaren dat we geen enkele Venus-Mars-conjunctie hebben, dit jaar zijn er maar liefst drie, in februari, in september en in november.

Als we voor een Venus-Mars-conjunctie een orb van 8° hanteren, duurt een gewone conjunctie ongeveer een maand. Van tijd tot tijd vindt een Venus-Mars-conjunctie plaats aan het begin of aan het eind van een retrograde periode van Venus. Haar bewegingssnelheid door de dierenriem is dan lager, waardoor ze een tijdlang met Mars samen oploopt. In zulke situaties kan een Venus-Mars-conjunctie twee tot drie maanden aanhouden. Dit is het geval in de komende herfst. Na de eerste conjunctie op 22 februari van dit jaar is Venus aan Mars voorbij gelopen tot ze ruim anderhalf teken verder was. Daarna is haar snelheid afgenomen en op 25 juli is zij retrograde gaan lopen, Mars tegemoet. Intussen zijn zij elkaar zo dicht genaderd dat zij opnieuw een conjunctie vormen.
Op 1 september passeren zij elkaar en vlak daarna - op 6 september - gaat Venus weer direct lopen. Vanaf dat moment beweegt Venus weer in dezelfde richting als Mars. Zij moet echter nog op snelheid komen en aanvankelijk wordt de afstand tussen Venus en Mars wat groter, maar eind september wordt haar snelheid weer groter dan die van Mars.
Op 3 november volgt opnieuw een conjunctie en half november verdwijnt de conjunctie die bijna drie maanden aaneengesloten heeft geduurd.

Als we kijken naar de Venus-Mars-beweging in 2015, zien we dat Venus en Mars dit jaar 44% van de tijd in hetzelfde teken lopen! Meer dan een kwart van het jaar is er sprake van een conjunctie.

Bij uitstek een jaar waarin we op alle niveaus alles dat uit balans is geraakt en doorgeslagen naar een kant weer kunnen herstellen naar een evenwicht, waarin beide kanten gelijkwaardig zijn en evenveel recht van spreken hebben.


Klik op onderstaande link voor een overzicht van het verloop van Venus en Mars in 2015.
Venus en Mars in 2015


Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.