Komende maand gaat het gebeuren: Saturnus en Jupiter - de maatschappelijke planeten - gaan beide naar de waterman en maken een vervolgens conjunctie. De nu aanstaande conjunctie op 21 december is om meerdere redenen bijzonder.

Jupiter en Saturnus behoren tot de zichtbare planeten en hebben in die zin betrekking op ons persoonlijke bewustzijn. Maar ze staan zo ver van de aarde verwijderd en hebben relatief lange omlooptijden (Jupiter 12 jaar en Saturnus 29,5 jaar), dat ze worden gezien als overgangsplaneten tussen het persoonlijke en het collectieve bewustzijn. Daarom worden beschouwd als maatschappelijke planeten en geassocieerd met ontwikkelingen van de samenleving en onze instelling ten aanzien van de maatschappij. Voor een uitgebreide beschouwing van de mythologische Saturnus kun je mijn blog "Saturnus vanuit mythologisch perspectief" lezen.

Jupiter en Saturnus zijn tegenpolen. Jupiter is een centrifugale kracht en vertegenwoordigt het principe van uitbreiding en groei, vertrouwen en optimisme en is gericht op de toekomst. Saturnus is de centripetale kracht en vertegenwoordigt het principe van afbakening en begrenzing, van structuur en vorm en is gericht op het behouden ervan. Als maatschappelijke planeten worden zij van oudsher in verband gebracht met de cyclus van economische groei en recessie.
Traditioneel zijn Jupiter en Saturnus de heersers van het laatste deel van de dierenriem, boogschutter t/m vissen, waarin alle vier de elementen vertegenwoordigd zijn. Dit deel van de dierenriem wordt in verband gebracht met onze sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkeling.


De cyclus van Jupiter en Saturnus

Saturnus en Jupiter zijn de verste met het blote oog zichtbare planeten. Iedere 20 jaar komen ze samen en vormen ze een conjunctie. Iedere volgende conjunctie van dit tweetal valt gemiddeld bijna 243° verder in de dierenriem. Dat betekent dat een hele serie van opeenvolgende conjuncties in hetzelfde element valt. Sinds 1802 zijn alle Jupiter-Saturnus-conjuncties in het aarde element gevallen en dit is de eerste conjunctie van een opeenvolgende serie Jupiter-Saturnus-conjuncties in het luchtelement.

Omdat de banen van Jupiter en Saturnus om de zon niet mooi rond zijn, schommelen de opeenvolgende posities van de conjuncties en zien we vaak een overgangsperiode tussen twee elementen. Na een serie van 9 conjuncties in het aarde-element, volgde in 1981 de eerste Jupiter-Saturnus-conjunctie in lucht; de daaropvolgende in 2000 was de laatste in het aarde-element en vanaf 2020 volgt een serie van 7 achtereenvolgende conjuncties in het luchtelement. De laatste conjunctie in lucht is in 2199, vanaf 2219 zijn ze definitief in het waterelement.
We sluiten met deze conjunctie dus niet alleen een 20-jarige cyclus af, maar ook een 200-jarige in het aarde-element.

De 19e en 20e eeuw worden sterk gekleurd door het element aarde met zowel positieve als negatieve kanten: uitvindingen, zoals de stoommachine, die massaproductie mogelijk maakte, maar ook ontginning van grondstoffen, ontbossing en uitputting van de bodem. Deze eeuwen hebben ons ongekende materiële welvaart gebracht, zij het niet voor iedereen, maar ook materialis­me en kapitalisme: de heerschappij van het geld, die met de industriële revolutie aan het begin van deze cyclus een aanvang heeft genomen en die zich ontwikkeld heeft tot de droom van rijk zijn, het idee dat geld gelukkig maakt, een alles-is-te-koop-instelling, ja zelfs de angst voor armoede!
Altijd is er bij de overgang naar een volgend element een soort 'voorproefje', daarna volgt de laatste conjunctie in het oude element en vervolgens de definitieve intrede in het nieuwe element.
De laatste conjunctie in een element lijkt steeds dat element extreem te benadrukken.
In de periode van 1981-2000 hebben we een klein voorproefje van het komende tijdperk in het luchtelement met een enorme ontwikkeling in de informatietechnologie, het internet en de ruimtevaart.
Maar tussen 2000 en 2020 was de Jupiter-Saturnus-cyclus aarde-gekleurd en juist in deze periode zijn de extremen van het kapitalisme uitvergroot: de ongekend grote schuldenberg, banken die omvielen, terwijl bankdirecteuren met miljarden aan premies en gouden handdrukken met de noorderzon vertrokken. Complete landen die, hetzij door buitenlandse investeerders, hetzij door eigen dictators, zijn leeggeroofd en failliet zijn. Bedrijven die door overnames zoveel macht en geld hebben vergaard, dat ze alles overheersen.


De ster van Bethlehem

Ster van Bethlehem

Astronomisch gezien hebben de banen van Jupiter en Saturnus een kleine helling (resp. 1,3° en 2,5° t.o.v. de zonnebaan) en vallen niet samen. Dat betekent dat als de planeten een conjunctie maken ze meestal onder elkaar te zien zijn. Maar als deze conjunctie in de buurt valt van het snijpunt van de Jupiter- en Saturnusbanen, dan zien we ze dus op elkaar. Die snijpunten van deze banen liggen op de as 4° leeuw-waterman. Met de komende Jupiter-Saturnus-conjunctie op ½° waterman doet zich zo'n situatie voor.

Kunnen we dat ook zien? Met een beetje geluk wel!
De conjunctie is op 21 december, vlak na de winterzonnewende. Dat betekent dat de zon net naar steenbok is gegaan en de afstand tussen de zon en de conjunctie 30° bedraagt.
Als de zon ondergaat (in Groningen om 16:26 - in Zuid-Limburg om 16:39), dan staan Jupiter en Saturnus nog zo'n 9°  - als je je arm strekt is dat ongeveer één handbreedte - boven de horizon.
In Groningen gaan ze om 18:45 en in Limburg om 19:05 onder.
Effectief is er dus ruim 2 uur om de conjunctie te zien. Te kort na zonsondergang is het nog te licht.
Te kort voor de ondergang Jupiter en Saturnus staan ze te dicht op de horizon om ze nog te kunnen zien. De beste tijd is dus tussen 17:00 en 17:30 uur.
Maar de allerbelangrijkste voorwaarden om ze te zien zijn natuurlijk helder weer en onbelemmerd uitzicht.

jup sat conjDe Jupiter-Saturnus-conjunctie staat astronomisch tussen de sterrenbeelden boogschutter en steenbok.
De precessie van het lentepunt heeft de hele constellatie van steenbok verschoven naar het gebied tussen 303 en 326 graden, dat valt precies in het astrologische dierenriemteken waterman. Er vind dus een astronomisch-astrologische verbinding tussen het sterrenbeeld steenbok en het dierenriemteken waterman, beide vallen klassiek onder Saturnus. Tegenwoordig heerst Uranus over waterman en is hij de dispositor van het hele gebeuren.
Als langzaamste van het tweetal en als oude regent van waterman zal Saturnus de belangrijkste rol spelen in deze conjunctie, maar zelf valt hij nu wel onder de heerschappij van Uranus.


Tekenwisselingen

Op 17-12-2020 om 6:04 uur gaat Saturnus naar waterman.
De Maan staat dan op 17' afstand pal naast Jupiter nog net in steenbok.
Op 19-12-2020 14:07 uur gaat Jupiter naar waterman.
De Maan heeft dan net het teken waterman doorlopen en staat op 0°15' vissen.
Op 20-12-2020 om 4:26 uur haalt Mercurius de Zon in en begint een nieuwe Mercuriuscyclus op 28°42' boogschutter.
Op 21-12-2020 gaan eerst Mercurius om 0:08 uur en dan de Zon om 11:02 naar steenbok, nog geen halve dag later gevolgd door de conjunctie van Jupiter en Saturnus om 19:21 MET, voor het eerst sinds 1405 in waterman.

We zouden dit kunnen zien als een stap in de richting van het watermantijdperk.
Maar wat is het watermantijdperk en wanneer begint het?


Het watermantijdperk

De precessie van het lentepunt ligt nu in het begin van het sterrenbeeld vissen.
De astronomische indeling van sterrenbeelden is in 1930 gemaakt. De lijntjes die ertussen getrokken zijn, zijn kunstmatig en arbitrair. Als we zouden wachten tot het lentepunt de grens tussen vissen en waterman over gaat, dan moeten we wachten tot ruim na het jaar 2300.
De overgang tussen twee tijdperken gebeurt niet van het ene op het andere moment, zelfs niet van de ene op de andere generatie. De Egyptenaren, de Romeinen, de Maya's, ze deden alle een paar eeuwen over hun verval en ondergang. Het is dus niet te zeggen wanneer de overgang naar het watermantijdperk is begonnen, noch wanneer we er definitief in zitten.
Aannemelijker is het dat er een overgangsperiode is tussen beide tijdperken. Dat past zeker bij deze specifieke overgang, want als we het astrologisch bekijken is vissen het teken van het collectief, het grenzeloze eenheidsgevoel, dat met name tot uiting komt in de religie die iemand aanhangt en daaruit voortvloeiend: het volgen van de 'grote massa' van één enkele leider.
Waterman staat zo ongeveer voor het omgekeerde: het individu (een term die pas in de 20e eeuw door C.G.Jung is geïntroduceerd!) staat centraal. Het doen van de dingen op je eigen tijd en het zelf ervaringen opdoen, niet omdat een ander het voorschrijft.
Vissen is op een bepaalde manier ook trance, slapen en representeert het collectief onbewuste. Waterman staat voor wakker zijn, bewustwording, en individuatie dus.

Hieruit zouden we kunnen concluderen, dat iedereen op zijn of haar eigen moment het watermantijdperk ingaat. Sommigen hebben dat al gedaan, anderen zijn ermee bezig en weer anderen moeten de stap nog maken. Als collectief zullen we misschien pas over een paar honderd jaar in het watermantijdperk zijn aangekomen.
Wellicht zullen we tegen de tijd dat we het steenboktijdperk in gaan, over zo'n 2000 tot 2200 jaar, wel overeenstemming bereiken zullen over wanneer dat tijdperk nu precies begint, omdat het principe van steenbok 'structuur' en 'begrenzing' is. Steenbok beheerst de tijd zelf en dus ook de tijdsperioden. Om dat mee te maken zullen we echter wel allemaal opnieuw moeten incarneren!

Uitgaande van de verschillende fasen in de overgang naar het watermantijdperk kunnen we misschien de ontdekking van Uranus in 1781 als eerste aanzet beschouwen.
En toen in 1821 het nieuwe democratische Europa ontstond met de conjunctie van Uranus en Neptunus, voelde dat ook als het begin van een nieuw tijdperk. Sinds die tijd zijn er talloze grote en kleine impulsen geweest in de richting van individuele vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een paar voorbeelden daarvan zijn de ontdekking van Neptunus in 1846, toen Neptunus zelf in waterman stond, de afschaffing van de slavernij die begon rond 1850, toen Pluto conjunct Uranus stond, of 5 februari 1962, toen alle 7 klassieke planeten in het teken waterman stonden en er serieus werd geloofd dat of de wereld zou vergaan of er een nieuw tijdperk met de Messias zou aanbreken. Of waren het de 60-er jaren met opnieuw Pluto conjunctie Uranus, die een nieuw tijdperk leken in te leiden? En ook het begin van de 90-er jaren met de vrijlating van Mandela en de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika, de eerste wapenstilstand van de IRA in Noord-Ierland en de eenwording van Europa was een hoopvolle periode met het gevoel van een nieuw tijdperk.
Ongetwijfeld zal de komende 21 december ook zo'n impuls zijn.


De horoscoop van de Saturnus-Jupiter-conjunctie

De horoscoop van de Jupiter-Saturnus-conjunctie laat zien, dat de conjunctie een vierkant maakt met Uranus, die met een verschil van slechts 7' conjunct de Zwarte Maan staat. Met Uranus als symbool voor vernieuwing en heerser van waterman en de Zwarte Maan als aanduider voor dat wat we aanvankelijk afwijzen, kunnen we stellen dat de strijd tussen het oude en nieuwe nog lang niet gestreden is. We zullen ons eerst bewust moeten worden van de mogelijkheden van het nieuwe en de kwaliteiten ervan gaan omarmen in plaats van bevechten.
Daarnaast zien we in deze horoscoop ook een op een halve graad nauwkeuring vierkant tussen Mars / Eris en Pluto - de vechtersbazen onder de planeten - eveneens tussen de huizen 6 en 10.
Een derde vierkant wordt gevormd door de net begonnen Mercuriuscyclus en Chiron.

Omdat in Nederland Jupiter en Saturnus tussen 18:45 (Groningen) en 19:05 uur (Limburg) ondergaan en de conjunctie om 19:21 uur exact is, staat deze op dat moment net onder de horizon in het 6e huis. Deze huispositie geldt voor het hele vasteland van Europa. De werkzaamheid van deze conjunctie zullen we dan ook vooral tegenkomen op het gebied van arbeid en arbeidsorganisatie, gezondheid en gezondheidszorg. Dat we hierin een ontwikkeling zullen doormaken, die niet vanzelfsprekend is en zeker niet van een leien dakje zal gaan wordt aangegeven door het vierkant van deze conjunctie met Uranus en de Zwarte Maan in het 10e huis.

jup sat horAls we voor het exacte tijdstip van de conjunctie een horoscoop maken voor London, dan valt deze precies op de DC. Zie nevenstaande horoscoop. In deze horoscoop maken bovendien Zon en Mercurius een vierkant met het MC en Chiron. Dat belooft wat voor de Brexit en de handelsrelatie van dat land met zijn naaste partner Europa!
In dezelfde horoscoop voor New York zien we de conjunctie in het 10e huis. Daar vinden we Uranus op de AC en Pluto op het MC! Ook geen fijne horoscoop voor een aanstaande machtswisseling!
De horoscoop voor Beijing heeft de Jupiter-Saturnus-conjunctie precies op het IC. In China lijkt de verandering vanuit de basis, het volk te (moeten) ontstaan.
En hebben we de conjunctie ook nog ergens op de AC? Jawel, deze lijn loopt van Oost-Canada over de Stille Oceaan richting Nieuw Zeeland over een aantal atollen van de Cook Eilanden.


Het jaar 2021

sat ura vierkAls we kijken naar het komend jaar, dan zien we dat het Saturnus-Uranus-vierkant het hele jaar actief is en 3x exact wordt, in februari, juni en december. Daarmee wordt het een jaar van de strijd tussen het oude en het nieuwe.
Nadat op 6 januari 2021 Mars naar stier is gegaan, maakt hij achtereenvolgens een vierkant met Saturnus (13-01), een conjunctie met Uranus (20-01) en een vierkant met Jupiter (23-01).
In de week erna volgt de Zon met een conjunctie met Saturnus (24-01), een vierkant met Uranus (26-01) en een conjunctie met Jupiter (29-01). Afsluitend is op 1 februari het vierkant tussen Zon en Mars. Al deze aspecten vallen op bijna 7° stier-waterman.
Een tweede periode, waarin het vierkant tussen Saturnus en Uranus door Mars geactiveerd wordt, is in juli 2021 met achtereenvolgens een oppositie naar Saturnus (-1-07) en een vierkant naar Uranus (4-07), waarmee een T-vierkant ontstaat rond de 14° stier, leeuw en waterman. De oppositie naar Jupiter is op 29 juli in de laatste graad leeuw-waterman.
De derde periode van activering van dit vierkant valt tussen 11 november en 8 december, als Mars door schorpioen beweegt.


Chiron - de sleutel

chiron sleutelChiron is de verbinder tussen zichtbare en onzichtbare wereld. Zijn baan is tussen die van Saturnus en Uranus. Chiron is het symbool van het dragen van oude in het verleden ontstane verwondingen en pijn, én de genezer zelf. De basis van het helen en van genezing komt  voort uit een wijs en liefhebbend bewustzijn die onze onderlinge verbondenheid met de hele schepping laat zien. Deze boodschap van Chiron lijkt tegenwoordig belangrijker dan ooit.

De symboliek van de Centaur, half dier en half mens, staat voor periodes van diepgaande veranderingen die we zowel persoonlijk als collectief ondergaan. Het proces van Chiron werpt licht op ons lijden en toont ons wat we moeten loslaten en helen en hij moedigt ons aan de met pijn en verdriet verbonden donkere en verdrongen kanten onder ogen te zien, zowel van onszelf als van anderen en in de wereld in het algemeen.
Als we het ons bekende verleden met zijn vertrouwde principes, vaste gewoontes en vanzelfsprekendheden achter ons laten en ons richten op een onbekende toekomst, dan gaan we een drempel over die ook een innerlijke worsteling in gang zet. Onze eindbestemming is een diepere verbinding met ons ware zelf, dat altijd aanwezig is, maar zich soms voor ons schuilhoudt.

Bij zijn ontdekking in 1977 stond Chiron op 3° stier. Momenteel beweegt hij in de eerste decade van ram. Hij heeft dus als zichtbaar, bekend hemelobject nog geen volledige ronde door de dierenriem opgedaan. Daaronder het deel van de dierenriem dat Mars in het afgelopen halfjaar heeft doorlopen en waar hij conjuncties met Eris en vierkanten met Pluto, Saturnus en Jupiter heeft gemaakt. Hier valt dus nog veel te ontdekken en te helen.

De beweging van Chiron tussen Saturnus en Uranus laat zien dat hij fungeert als een brug tussen de zichtbare en onzichtbare werelden. Daarmee is hij een belangrijk instrument om grote bewustzijnssprongen te maken.
Het astrologische perspectief dat hij vertegenwoordigt, omvat zowel saturnale als uranische principes en gaat zelfs nog verder dan dat: door ons uit te nodigen tot een 'hogere' synthese van de twee te komen.
Het leven is een onophoudelijk veranderingsproces (Uranus), maar we leven tegelijkertijd in een wereld van afzonderlijke vormen, structuren en beperkingen (Saturnus) en moeten met haar dichtheid en weerbarstigheid leren omgaan. En daardoor ontstaat lijden. Het spanningsveld tussen ons vermogen de dingen te accepteren zoals ze zijn (Saturnus) en ons verlangen naar verandering (Uranus) is in feite ons eigen 'grensgebied'.
Onder invloed van wetgeving en een steeds meer gestandaardiseerde medische praktijk is de zorg steeds slechter geworden en het zelf verantwoordelijkheid nemen voor een lichamelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel welbevinden bijna een radicaal politieke daad tegen de gevestigde orde.

chiron healingChirons ontdekking liep, zowel in de astrologie als in breder cultureel opzicht, synchroon met de integratie van inzichten uit de dieptepsychologie. Dane Rudhyar was pionier op dit gebied, daarna werd het verder ontwikkeld door vele anderen.
Het proces van Chirons behelst niet de diagnose en beschrijving van bepaalde ziektebeelden, maar gaat over hoe we ons verhouden tot de ervaring en wat we er vervolgens mee doen en van maken. Ware genezing gaat verder dan methodes, technieken en zelfs resultaten. Het westerse technologische denken van 'doe er wat aan', wordt overtroffen door de werking van ziel en geest, en door de diepere mysteries die we op onze weg naar heelheid ondervinden.
Hoe verder wij buiten onszelf gaan, hoe noodzakelijker het wordt ons naar binnen te richten, op onze eigen ontdekkingsreis en onze eigen individuele ervaring. In plaats van pijn proberen op te lossen, te voorkomen, op afstand te houden of te ontkennen, zouden we er juist bewust mee aan de slag moeten gaan. En daar ligt de sleutel tot het goed omgaan met de uitdagingen van het vierkant tussen Saturnus en Uranus, tussen het oude en het nieuwe.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.