Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt
ver boven ons allen, ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel
Het is het licht dat schijnt in ons hart.


Deze regels komen - vrij vertaald - uit de Chandogya Upanishad, geschreven zo'n 800 jaar v.Chr. in India.
Ieder jaar rond 21 juni op de langste dag van het jaar begint de zomer. De zon maakt dan de langste boog boven de horizon en om dat voor elkaar te krijgen komt hij niet in het oosten, maar in het noordoosten op. Als hij in het oosten is, staat hij al een flink eind boven de horizon. Van daar kan hij verder klimmen, tot hij in het zuiden zijn hoogste punt bereikt en dat is tevens het allerhoogste punt van alle 365 bogen die hij in het jaar maakt, in Nederland ruim 61° boven de horizon. Ook de afdaling van de zon terug naar de horizon duurt lang en zonsondergang is dan ook ver voorbij het westen, in het noordwesten.

Zo is de situatie rond midzomer in Nederland. Van 5:19 tot 22:04 (zomertijd), dat zijn 16 uur en 3 kwartier, hebben we op de langste dag licht, de schemering voor zonsopkomst en na zonsondergang niet meegerekend. Hoe verder we naar het noorden reizen, hoe langer de langer de langste dag duurt. In Oslo meten we 18 uur en 57 minuten van opkomst tot ondergang, in Trondheim is dat 20 uur en 36 minuten en op een geven moment is dat 24 uur. We zijn dan op de poolcirkel op 66½° Noorderbreedte. Ten noorden daarvan gaat de zon niet meer onder. Op de poolcirkel is dat alleen op 21 juni, hoe verder naar het noorden, hoe langer de periode dat de zon niet ondergaat. In Tromsø, op 69° NB is dat van 17 mei tot 26 juli, ruim 2 maanden dus. Heerlijk, zo'n periode met zulke lichte dagen, zou je zeggen, maar er staat wel tegenover dat de zon in de wintertijd een even lange periode niet boven de horizon komt!


Feest

Geen wonder dus dat midzomer vooral in Noord-Europa uitbundig wordt gevierd. In de Scandinavische landen is het zelfs een officiële feestdag. Van oorsprong is het een heidens feest, later is het verchristelijkt tot de feestdag ter ere van de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni. Toch zijn veel oude tradities blijven bestaan. De mensen geloofden dat de planten tijdens midzomer geneeskrachtige en magisch krachten hadden en daarom werden ze in de midzomernacht geplukt. En hoewel het niet donker wordt, worden overal vreugdevuren ontstoken.

In Denemarken wordt 'Sankt Hans Aften' gevierd op de avond van de 23e juni, evenals in Noorwegen, waar het 'Jonsok' wordt genoemd. Hier worden op deze dag traditioneel ook veel huwelijken gesloten, die duurzamer en gelukkiger zouden zijn.

midzomerIn Zweden wordt 'midsommar' gevierd op de vrijdag in de periode tussen 19 en 25 juni. Ook hier is het samen met kerst het belangrijkste feest van het jaar. Het is traditie om een meiboom te planten, vaak centraal in het dorp. Tegenwoordig is dat een versierde paal, waaromheen gedanst wordt. Er worden bloemenkransen gemaakt die in het haar worden gedragen. Als je deze van 7 soorten bloemen maakt en de krans 's avonds onder je kussen legt, zul je over je aanstaande geliefde dromen. Traditioneel eet men haring, aardappels en aardbeien en er wordt uiteraard flink gedronken.

De meiboom is een oud vruchtbaarheidsritueel om te vieren dat de natuur weer vruchtbaar wordt en alles gaat groeien. In onze streken gebeurt dat veel vroeger en als deze traditie wordt gevierd, is dat op 1 mei. Waarschijnlijk omdat het groeiseizoen in Scandinavië veel later begint, vindt deze traditie plaats aan het begin van de zomer, maar de naam 'meiboom' is blijven bestaan.

stonehengeIn Engeland vindt de bekendste viering van de zomerzonnewende plaats bij Stonehenge, een megalithisch monument uit de steentijd. In vroeger tijden verzamelden zich hier de druïden om te mediteren. Tegenwoordig komen veel mensen bijeen om samen de zonnewende te ervaren, de zon komt dan precies achter de 'Heel Stone' op.
Stonehenge is ook erg bekend bij wichelroedelopers. De plek is namelijk een kruising van leylijnen, waarvan er een precies onder de kathedraal in Avebury uitkomt.

Ook in de Keltische wereld werd midzomer gevierd. In Ierland heet de avond van 23 juni 'Bonfire Night', nacht van de vreugdevuren. Deze worden veelal op heuveltoppen ontstoken. Ook wordt er vuurwerk afgestoken om de boze geesten te verjagen, nu de dagen weer korter gaan worden.


De zon in de horoscoop

Terug naar de zon. In de horoscoop is de Zon een van de belangrijkste punten. De Zon is een symbool voor het bewuste deel van onze psyche, het Ego. Hij vertegenwoordigt de aangeboren drijfveer van ieder mens zichzelf te verwerkelijken en tot zelfbewustzijn te komen. De Zon heeft een integrerende functie in onze persoonlijkheid. Hij zorgt ervoor - of zou ervoor moeten zorgen - dat elk deel van de psyche, als een integraal onderdeel van het totaal, optimaal kan functioneren. Zoals in het heelal de planeten slechts zichtbaar worden door het licht van de Zon, zo kunnen we ons door de werking van de Zon bewust worden van de andere planeetenergieën. Dat betekent dat de weg die door de Zon wordt aangegeven, de sleutel is tot het integreren van de overige planeten - de symbolen voor alle andere delen van de psyche.

De plaats van de Zon in de geboortehoroscoop geeft aan hoe iemand in zijn diepste wezen is. Dat hoeft nog lang niet te betekenen, dat diegene zich ook zo uit. Veel meer is de Zon het symbool voor de weg, die we als mens afleggen om ons optimaal te ontplooien.
Het teken en huis waarin de Zon staat geven aan, hoe die weg het best afgelegd kan worden.

Als de zon zijn grootste hemelboog maakt, verlaat hij het teken tweelingen en gaat naar kreeft. Dit moment markeert ook het begin van de (astronomische) zomer. Dat gebeurt ieder jaar rond 21 juni. Het tijdstip varieert, omdat onze jaren niet allemaal even lang zijn. Om de vier jaar hebben we immers een schrikkeldag. Dit jaar begint de zomer op 21 juni om 12:51 zomertijd.

Ook voor alle andere tekenwisselingen geldt dit. Dat is de reden dat je soms verschillende dagen tegenkomt voor een tekenwisseling. Zo komt de zon dit jaar op 23 juli in de leeuw, maar volgend jaar al op 22 juli.
Mensen die rond een tekenwisseling zijn geboren - laten we zeggen tussen de 18e en 25e van de maand, herkennen zichzelf over het algemeen een stuk minder in de beschrijvingen van 'hun sterrenbeeld'. Eén reden daarvoor is, dat de energie niet van het ene op het andere moment verandert, net zo min als de winter niet van de ene op de andere dag overgaat in de lente. Er is altijd een zekere overgangsperiode.
Een andere belangrijke reden is, dat we astrologisch niet alleen maar ons sterrenbeeld zijn. We hebben het dan uitsluitend over de stand van de zon en dat is bekend, omdat het ieder jaar in dezelfde tijd is.
In de astrologie worden ook de Maan, 8 andere planeten en een aantal belangrijke punten gebruikt. Als daarvan een aantal in leeuw staan, terwijl je sterrenbeeld (de stand van de zon dus) kreeft is, zul je je waarschijnlijk meer leeuw dan kreeft voelen.

Wie twijfelt over zijn sterrenbeeld, kan contact opnemen met een astroloog om na te vragen, hoe het precies zit in jouw geboortejaar.


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.