Iedereen kent wel het indrukwekkende gevoel, dat je kan overkomen, als je 's nachts,
ver van alle lichten van de stad opkijkt naar de donkere hemelkoepel,
waaraan duizenden lichtjes schitteren.
Steeds weer hetzelfde en toch altijd weer anders.
Het meest fascinerende hemellichaam is ongetwijfeld de Maan,
die met haar oneindig herhalende cycli, sinds het begin van haar bestaan,
de mensheid tot verbeelding heeft gesproken
en dat waarschijnlijk tot in lengte van dagen zal blijven doen…


maanbeeld

Iets vertellen over de Maan is vrijwel onmogelijk zonder ook de Zon erbij te betrekken.
Logisch eigenlijk, we kunnen de Maan tenslotte alleen maar ervaren dank zij de Zon.
Om de oorspronkelijke betekenis van de Maan te achterhalen, moeten we terug naar het begin van de astrologie, toen de mensheid nog een magisch wereldbeeld had. De mensen waren toen hulpelozer aan de krachten van de natuur uitgeleverd dan nu en ze ervoeren de kwaliteit van het dag- en jaarritme veel directer. Ook het klimaat van het gebied waar de astrologie zijn wortels heeft, het warme subtropische Klein-Azië, speelde toen een veel belangrijker rol dan tegenwoordig. Het levengevende én vernietigende aspect van de zon was sterk aanwezig: de Zon had de macht; hij kon de gewassen doen groeien, maar ook de Aarde verzengen en het koren laten verdorren. In deze gebieden was en is water een uiterst kostbaar goed en de Maan als heerser over al het vloeibare in de natuur werd al snel met het levensnoodzakelijke water geassocieerd. Men herkende haar invloed in de getijden, in de vrouwelijke menstruatiecyclus, de paringstijden van de dieren en de groei van de planten. Zo werd de Maan tot symbool van vruchtbaarheid.


Er is een interessante tijd aangebroken. Een grote, kosmische gebeurtenis komt eraan: een totale zonsverduistering (eclips) die samenvalt met het begin van de lente (20 maart 2015 om 10:46 uur).
Gedurende de periode van een Zonsverduistering wordt de straling van de Zon naar de Aarde onderbroken en het elektromagnetisch veld van de Aarde ingrijpend veranderd. Honden janken, vogels fladderen opgewonden rond, hanen kraaien, bloemen klappen plotseling dicht en mensen...

Onderstaande afbeelding laat zien dat de baan van deze zonsverduistering in zijn totaliteit alleen in de noordelijke Atlantische Oceaan - aan land op de Faeröer-eilanden en op Spitsbergen - te zien is.

eclips maart 2015In Nederland wordt ruim 80% van de zon verduisterd. De verduistering is op 20 maart a.s. en begint (Midden-Europese Tijd) om 9:30 uur in het midden van het land. Het hoogtepunt van de verduistering is om 10:37 uur en het einde om 11:48 uur. In het zuiden van het land is dit een paar minuten vroeger, in het noorden een paar minuten later.
De tijdstippen bij de groene lijnen geven aan wanneer de eclips daar maximaal is. Deze tijden zijn in Greenwichtijd aangegeven; dat is 1 uur vroeger dan Nederlandse tijd.
De blauwe lijnen geven het percentage van de verduistering aan: van noord naar zuid: 80%, 60%, 40%, 20%.
Ten zuiden van de onderste blauwe lijn door Afrika, het Midden-Oosten en China is de verduistering niet te zien.
In het gebied van de rode lussen is de verduistering slechts gedeeltelijk te zien. In het westelijk deel is het begin van de eclips niet helemaal te zien, omdat de verduistering al bezig is als de zon opkomt. In het oostelijk deel van de lus is wel het begin van de eclips te zien maar niet het einde, omdat de zon er tijdens de verduistering ondergaat.
De eerstvolgende in Nederland en België zichtbare zonsverduistering is in 2021.

de horoscoop van 2015

Bovenstaande horoscoop is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°43' OL. Dat is ongeveer de lijn Alkmaar - Breda. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°18' kreeft en de AC op 1°45' weegschaal. Voor het uiterste westen staat het MC op 29°04' tweelingen en de AC op 28°46' maagd. Alleen voor Neptunus betekent dit dat hij in het westen van het land meer in het 6e huis en in het oosten meer in het 5e huis werkzaam is.


Pluto, de machtige heer van het ondermaanse, zet zijn in 2008 begonnen werk voort om alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, en alles wat vastgelopen en verhard is gewoon verder te ondermijnen en af te breken. Dat geldt net zo goed op het persoonlijke vlak als voor het collectief, waar met name financieel-economische structuren en arbeidsverhoudingen, maar ook het terrein van bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten het moeten ontgelden. De Zon, die in alle jaarhoroscopen sinds het uitbreken van de crisis in conjunctie met Pluto staat, wijst erop dat van overheidswege opgelegde hervormingen en transformaties weinig effect zullen hebben en veel meer vanuit het individu zullen moeten ontstaan. Hard werken, plichtsbesef en eigen verantwoordelijkheid zullen in deze veranderingsprocessen een belangrijke rol spelen.

Uranus die vanuit ram sinds 2012 een vierkant met Pluto maakt, heeft in het afgelopen jaar opnieuw een aantal onverwachte en verrassende aanvallen uitgevoerd.


De dierenriem bestaat uit de sterrenbeelden, die de achtergrond vormen van de jaarlijkse zonnebaan.
De plaats van aarde ten opzichte van de zon bepaalt welk sterrenbeeld de achtergrond van de zon is. Omdat de aarde steeds in hetzelfde vlak rond de zon draait, legt de zon telkens hetzelfde pad tussen de sterren af. De band van sterrenbeelden, die de achtergrond vormen van de jaarlijkse zonnebaan noemen we de dierenriem. De denkbeeldige lijn die we de zon door de verschillende sterrenbeelden van de dierenriem zien maken, noemen we de ecliptica.

SlangenDragerTekeningIn de band van sterrenbeelden die de ecliptica met elkaar verbindt, zit één sterrenbeeld dat niet is opgenomen in de dierenriem. Dat is het beeld van de slangendrager, waarvan de onderste uitloper tussen de beelden schorpioen en boogschutter valt.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben alle culturen op aarde een één of andere vorm van dierenriem gekend. Het is aannemelijk dat de twaalfdeling zoals wij die nu kennen, is voortgekomen uit de 12 volle manen in een jaar. Het woord maand is hiervan afgeleid. Overigens bestaat het 'maanjaar' maar uit 354 dagen (12 x 29½ dag) en om synchroon te lopen met het zonnejaar moet er om de 2 of 3 jaar een extra maan(d) worden toegevoegd.

Het zonnejaarritme wordt geijkt aan 4 belangrijke keerpunten in het jaar: de twee eveningen en de twee zonnewendes. Zo werd de ecliptica verdeeld in 4 sectoren met elk met een eigen karakter, de seizoenen. Als elk sector nog eens in drieën verdeeld wordt, ontstaat een zodiakale, met betekenis geladen meetkundige verdeling van de ecliptica, waarvan elk deel een symbolische betekenis heeft. Deze dierenriem kan onafhankelijk van de achterliggende sterrenbeelden worden gezien. Een ontleding van de 12 tekens laat zien, dat zij zo perfect op de symboliek van de zon-aarde-cyclus passen, dat het lijkt alsof ze in die context bedacht zijn.
Het gebruik van de 12 dierenriemsymbolen komt ook terug in de bijbel in de beschrijving van de 12stammen van Israël en de 12 discipelen.


Eén keer per jaar staat Uranus de hele nacht, van zonsondergang tot zonsopkomst, aan de hemel. Dat gebeurt als hij recht tegenover de zon staat. Dit jaar gebeurt dat in de eerste helft van oktober. De zon beweegt in deze tijd door het dierenriemteken weegschaal; daar tegenover vinden we de ram, waar Uranus zich momenteel bevindt.

Maar je hoeft in die periode niet naar buiten te gaan om een kijkje te nemen, want Uranus is helemaal niet te zien. Dat wil zeggen, je hebt er op z'n minst een eenvoudige kijker voor nodig, want voor het blote oog is hij onzichtbaar.

Inhoud ©1992 - Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532