Organisaties worden steeds complexer. Producten en diensten dienen aan steeds hogere eisen te voldoen. Economische ontwikkelingen vragen verregaande specialisatie, betere afstemming en flexibele bedrijfsvoering. Voor veel werknemers betekent dit onduidelijkheid en onzekerheid.

Leren is niet meer los te koppelen van het dagelijks handelen op de werkplek. Zonder reflectie en de kans te leren van je fouten is er geen mogelijkheid tot ontwikkeling. Leren is allang niet meer uitsluitend cognitief. Het betekent in mijn visie eigen gedrag en opvattingen te onderzoeken en de moed fouten te maken. Eigen verantwoordelijkheid en geven en ontvangen van feedback zijn essentieel in een ge­zond en effectief leerproces.

Elk veranderingsproces vraagt om op maat gesneden ondersteuning, dicht bij de werkvloer. Daarom is een verbinding tussen werkproces en leerproces belangrijk en noodzakelijk. Door managers en medewerkers bij de vormgeving van deze leerprocessen te betrekken, wordt zelfverantwoordelijkheid versterkt en worden zij ook eigenaar van het uiteindelijke resultaat.

Er zijn veel terreinen waarop astrologie als instrument kan worden ingezet:

• zingeving en motivatie in het dagelijks werk
• human resourse development
• persoonlijke groei en bewustwording
• deskundigheidsbevordering
• loopbaanplanning en carrièreperspectief
• eigentijdse bedrijfsvoering
• teambuilding
• reorganisatieprocessen
• sollicitatieprocedures
• outplacementtrajecten


Mogelijkheden:

Lezingen:
toepasbaarheid van astrologie in bedrijven

Workshops:
• de vier elementen als model voor een organisatie in balans
• de dierenriem als meetlat voor veranderingsprocessen
• planeten als subpersonen in een succesvolle bedrijfsvoering

Coaching:
• persoonlijke ontwikkelingsprocessen
• competentieontwikkeling
• teambuilding

Advisering:
• in sollicitatieprocedures
• analyses en prognoses m.b.v. bedrijfshoroscopen

De prijs van een bedrijfshoroscoop is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
Kijk ook bij organisatieopstellingen.


Terug naar de hoofdpagina Opstellingen

Terug naar de hoofdpagina over consulten