In de moderne astrologie staat de vrijheid van de mens om, in overeenstemming met de kosmische krachten, zijn eigen toekomst vorm te geven voorop.
Bij een horoscoopduiding gaat het daarom niet om vastleggende prognoses en toekomstvoorspellingen; de astroloog kan helpen, bepaalde thema’s vanuit andere gezichtspunten te bekijken en de diepere oorzaken van problemen op te sporen.
Daardoor kan iemand meer zicht krijgen op bepaalde karaktertrekken en gedragspatronen, op gevoelens, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

In de geboortehoroscoop symboliseren planeten onze innerlijke drijfveren, motivaties, behoeftes en verlangens: krachten die zich willen manifesteren.

De verdeling van de planeten over de tekens van de dierenriem, en daarmee over de vier elementen - vuur, aarde, lucht en water - zijn bepalend voor ons basistemperament. Hun posities in de dierenriem zeggen iets over de wijze waarop we proberen onze vermogens tot uitdrukking te brengen.
De twaalf huizen van de horoscoop symboliseren de levensomstandigheden die we nodig hebben om onszelf te verwerkelijken.
De aspecten (verbindingen) tussen de planeten geven inzicht in de onderlinge krachtenverhoudingen.

De astrologische dierenriem, de huizen en planeten met hun onderlinge aspecten zijn echter niet alleen een spiegelbeeld van de persoonlijkheid, want de mens is meer dan zijn persoonlijkheid. Ze zeggen ook iets over de weg, het doel van de mens en de zin van zijn bestaan. De spirituele astrologie gaat uit van de gedachte dat in essentie alles één is en wij als mens in de wereld van dualiteit onze weg moeten zien te vinden. De spirituele benadering van de horoscoop richt zich op vragen over doel en zingeving en tracht antwoorden te geven op het waarom van ons mens-zijn en wat we daarin tegenkomen.

Door het accepteren van onze eigen innerlijke realiteiten, wordt het ook gemakkelijker die om ons heen beter te accepteren, omdat we ze als spiegelbeeld van ons innerlijk leren herkennen. Onze omgeving kan dan als een dankbare hulp worden gezien om ons te laten zien, waar we nog aan onszelf moeten werken en op welke terreinen we verder kunnen groeien.
Daarnaast brengt de geboortehoroscoop iemands sterke en minder sterke kanten aan het licht en geeft de mogelijkheden aan die kunnen leiden tot meer evenwicht. Het is uiteraard aan de betrokkene zelf deze mogelijkheden te benutten, omdat deze basisstructuur op heel veel verschillende manieren in het dagelijks leven tot uitdrukking gebracht kan worden.

Een horoscoop zegt niets over hóe iemand is; hij geeft alleen aan, waar (groei)mogelijkheden en valkuilen liggen. Ieder mens is vrij om zelf te bepalen, wat hij ermee doet in zijn leven. Uiteindelijk is iedereen voor zichzelf verantwoordelijk.
Door zelfkennis kan een groter zelfvertrouwen ontstaan, waardoor iemand beter kan functioneren. Op basis daarvan kan hij een zinvollere invulling aan zijn bestaan geven.

Elk consultgesprek kan worden opgenomen.

 

Uitgebreide persoonlijke horoscoopduiding: € 150,- incl. support achteraf
Consult op basis van astro-kaartlegging: € 75,-
Vervolggesprekken: € 75,- per uur, max. € 100,-
Jaarhoroscoop (solaar): 1e keer: € 120,-, daarna € 90,-.
Relatiehoroscoop (3 gesprekken): € 295,-
Kinderhoroscoop: € 95,-
Horoscoopvergelijking met één ouder: € 170,-
Horoscoopvergelijking met beide ouders: € 220,-

Een horoscoopduiding kan zowel live als online plaatstvinden.
Voor online gesprekken geef ik 10% korting op bovenstaande bedragen.

Zonnereis (12 sessies): € 850,-
Astrologie Persoonlijk (4 sessies): € 225,-
Privéopstelling € 135,-

Een horoscoopduiding kunt u ook cadeau geven in de vorm van een horoscoop-cadeaubon.


Terug naar de hoofdpagina over consulten