Kinderen in het gezin zijn misschien wel de meest directe - en daardoor vaak confronterende - spiegels voor ons, als we dat tenminste kunnen zien. De problemen die een kind in een gezin veroorzaakt, kunnen ons enorm veel informatie geven over onze eigen levensthema's en hoe we daarmee omgaan.

Het kind komt het leven binnen en zal een belangrijke invloed hebben op de ouders; andersom hebben de ouders een belangrijke invloed op het kind.Horoscoopvergelijking (synastrie) biedt een uitstekende mogelijkheid te onderzoeken wat het kind de ouders laat zien.

In de kinderhoroscoop en met name bij een synastrie tussen ouder en kind zijn de ouderthema's erg belangrijk in de horoscopen. Vaak herkennen ouders veel van zichzelf in hun kind. Dit biedt goede aanknopingspunten om te kijken in hoeverre ouders hun eigen thema's uitgeleefd, dan wel bewust hebben. Is er te weinig bewustzijn, dan zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van projectie. Onbewuste eigen drijfveren, verlangens, frustraties, etc. worden dan geprojecteerd op het kind. Het kind wordt dan met iets opgezadeld dat niet bij hem of haar hoort en het kan zich moeilijk verbinden met de betreffende planeetenergie.

Door een vergelijking van de horoscopen van ouder(s) en kind, is het ook mogelijk gemeenschappelijke thema's aan te wijzen, die zelfs karmische wortels kunnen hebben. Deze kunnen door onbegrip gemakkelijk tot probleemgebied worden.
Een horoscoopvergelijking geeft inzicht in deze thematiek en opent daardoor nieuwe wegen een (meer) harmonische relatie met uw kind op te bouwen.

De prijs voor een kinderhoroscoop geldt voor kinderen t/m 12 jaar.


Terug naar de hoofdpagina over consulten