Een opstelling is een uiterst effectieve methode om moeilijk grijpbare probleem aan te pakken: Het geeft direct inzicht in vaak onzichtbare achterliggende dynamieken en de mogelijkheid verstorende energiepatronen te beïnvloeden, zodat rust en heling kan ontstaan.

Voor een opstelling zijn een aantal mensen nodig die als representant in de opstelling kunnen staan.
Voor je eigen opstelling is het daarom nodig een aantal mensen die niet bij het thema van de opstelling betrokken zijn te vragen of ze deze rol willen vervullen. Een sessie met een opstelling duurt inclusief voorbereiding en nabespreking ongeveer 2 uur.
Vaak is er gelegenheid voor een tweede opstelling voor een van de anderen.

Je eigen persoonlijke opstelling kan op locatie worden gegeven en kost € 150,- + reiskosten.
Vooraf wordt altijd een intakegesprek gehouden.


Kijk voor uitgebreide informatie over opstellingen op de welkompagina onder Informatie over opstellingen.


Terug naar de hoofdpagina over consulten