Uit elke horoscoop valt af te leiden, hoe het iemands partnerbeeld eruit ziet.

Het vergelijken van twee horoscopen met elkaar biedt de mogelijkheid inzicht te geven in gemeenschappelijke thema's, die een belangrijke basis (kunnen) vormen voor de relatie. De samengestelde horoscoop vertelt over de thema's van de relatie, gezamenlijke idealen, doelen, e.d.

Bij een horoscoopvergelijking is het belangrijk naar de aard van de relatie te kijken. De horoscopen van vrienden onderzoek je op andere thema's dan een horoscoop van geliefden. Een specifieke synastrie is die tussen ouden en kind.
Deze vraagt om een eigen aanpak, aangezien er sprake is van ongelijkheid. De ouders dragen hierin een grote verantwoordelijkheid.


Een relatieconsult bestaat uit 3 afzonderlijke gesprekken: Een gesprek met elk van beide partners afzonderlijk, waarin de individuele geboortehoroscoop wordt besproken en specifiek het relatiethema in de horoscoop.

Het derde gesprek is met beide partners samen en gaat over de relatie zelf.
Hierin komen punten aan de orde als wezen van de relatie, wederzijdse verwachtingen en behoeftes, hoe deze elkaar aanvullen of afstoten, wederzijdse projecties, binding en vrijheid, strijdpunten, stressfactoren, alsmede groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast wordt uiteraard ingegaan op de specifieke vragen en thematiek die door de partners worden aangegeven.


Terug naar de hoofdpagina over consulten