als een pianoASTROLOGIE is als een piano....

een grandioos instrument
met onuitputtelijke mogelijkheden....
Het bespelen ervan is een mengsel van kunst en techniek;
het leren vereist talent en zeer veel oefening.

Tenslotte wordt het resultaat bepaald door de kundigheid
van de speler
en de waardering ervan door de mate van gelijkgestemdheid
van speler en toehoorder
De vraag of astrologie werkt,
is daarom even moeilijk te beantwoorden als de vraag
of een piano muziek kan maken....

W. Hieminga


"Zo boven, zo beneden" is het oeroude gezegde dat de basis is van de astrologie. Het vertelt ons, dat wat we boven aan de sterrenhemel kunnen waarnemen, ook op aarde aanwezig is: de kosmos weerspiegelt zich in de mens op aarde.
Ons 'boven', onze geest, hebben wij sinds Copernicus uitermate goed ontwikkeld. Maar het heeft zoveel nadruk gekregen dat we de verbinding met ons 'beneden', ons lichaam en onze emoties, zijn kwijtgeraakt. We hebben het contact met onze wortels en met de wortels van de astrologie verloren. De Grote Beer die grommend zijn voorpoot opheft, is gereduceerd tot een steelpannetje en de rest van de beelden herkennen we allang niet meer. Als we überhaupt nog naar de sterren kijken, dan doen we dat met een wetenschappelijk oog.

Dane Rudyar schreef dat elke astrologie de cultuur weerspiegelt van de tijd waarin zij bestaat. Vandaag de dag leven we in een wereld, waarin lichaam en geest vergaand van elkaar gescheiden zijn. Wij astrologen kunnen dat bijvoorbeeld duidelijk merken in de ontwikkeling en verspreiding steeds meer ‘nieuwe’ planeten, asteroïden en punten, die aan de duiding worden toegevoegd en van talloze technieken, nieuwe systemen en nieuwe methodes, die met de komst van de computer mogelijk zijn geworden. Zij overladen ons met meer en meer informatie en mogelijkheden, maar brengen ons in zekere zin steeds verder weg van onszelf. Maar dit is niet altijd zo geweest.

Astrologie is in de oudheid ontstaan vanuit de belangstelling die de mens had voor de verschijnselen aan het firmament. Men ontdekte een samenhang tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. Daaruit ontwikkelde zich in de loop der eeuwen de astrologische beeldentaal en symbolenleer, die wij heden ten dage nog gebruiken bij de praktische toepassingen van de astrologie.

de jaarlijkse gang van de Zon door de dierenriemAstrologie legt een verband tussen de mens en de kosmos. 'Zo boven, zo beneden' is een oude stelregel: de kosmos weerspiegelt zich in de mens. Verschijnselen die (in het hedendaags wetenschappelijk denken) worden afgedaan als 'toeval' of 'causaal', worden in de astrologie gezien als zinvol samenhangend, waardoor de mens inzicht kan verwerven in zichzelf en anderen. Astrologie heeft dan ook niets te maken met waarzeggerij of helderziendheid en de vele astrologische rubriekjes in kranten en tijdschriften hebben niet veel meer om het lijf dan enige amusementswaarde.

Astrologie is een symbolentaal die je kunt leren. Het biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de drijfveren achter ons voelen, denken en handelen en de astroloog beschikt over de kennis die nodig is, om de standen van de planeten en de wetmatigheden van hun bewegingen te vertalen vanuit de symbolenleer naar voor ieder begrijpelijke termen.

Echte astrologie is een vak en als het kundig wordt uitgeoefend, is het een krachtig instrument om in korte tijd veel te leren over de wezenlijke krachten die in ons en om ons heen werkzaam zijn. Het is dan ook een uitstekend hulpmiddel om jezelf en anderen beter te leren kennen en daarmee ook uitermate geschikt op het terrein van de hulpverlening.

Wat in de loop der eeuwen in het bewustzijn van de mens kwam, moest tevens in de astrologie worden geïntegreerd, als die tenminste bruikbaar wilde zijn als middel tot zelfontplooiing. Heden ten dage is de astrologie zonder de kennis van de psychologie niet meer denkbaar; de astrologie heeft daardoor enorm aan inhoud en diepgang gewonnen. Astrologie blijkt eveneens een krachtig hulpmiddel bij spirituele ontwikkeling te zijn.

De meest bekende toepassing van de astrologie is de duiding van de geboortehoroscoop.


Wil je meer weten en ervaren, hoe astrologie werkt en wat je er zelf mee kunt?
Kijk dan eens bij Astrologie Persoonlijk.


Terug