De invloed die de familie – vaak onbewust – op ons leven heeft is veel groter dan we zouden vermoeden. Iedereen draagt een innerlijk beeld van de familie van herkomst met zich mee en bepaalde gebeurtenissen kunnen bepalend zijn (geweest) voor ontwikkelingen in ons eigen leven, zonder ons daar bewust van te zijn.

In elk familiesysteem heersen patronen, die bewust of onbewust kunnen zijn en die een grote invloed hebben op onze levensinstelling, opvattingen en gedrag.
Ook de verbinding met vorige generaties is vaak veel sterker dan we ons bewust zijn.
Systemisch werk en familieopstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de thema’s en gewoontes in de eigen familie en de invloed die dat heeft op ons functioneren: ons denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn.


Een ontdekkingstocht in verleden en heden
om te proberen een stukje nieuwe voeding te vinden
in de bodem waar we allen uit voortkomen: onze familie


Voorafgaand aan een opstelling kun je als deelnemer een actuele vraag of thema inbrengen. De begeleider zal je vragen om uit de toeschouwers iemand aan te wijzen als representant voor jezelf en representanten voor één of enkele van je familieleden. Deze representanten worden door de inbrenger van de vraag in een open ruimte opgesteld.

Zo ontvouwt zich een beeld waarin als vanzelf de dynamieken en verstrikkingen zichtbaar worden, die mogelijk verband houden met jouw vraag of thema. Deze verborgen dynamieken kunnen er de oorzaak van zijn, dat je je niet volledig durft te tonen, moeite hebt om tot daden te komen of regelmatig overvallen wordt door negatieve emoties.
De oplossing ligt veelal in het beeld omsloten. De begeleider volgt de beweging van de familie en brengt veranderingen aan in de opstelling. Er ontstaat een soort 'tableau vivant' dat onder professionele begeleiding tot oplossingen leidt of verheldering als directe bijdrage aan een oplossing. Vanuit het accepteren van 'dat-wat-er-is' en het zelfoplossend element van een opstelling, kan er een diepe rust ontstaan voor zowel de inbrenger van de vraag als ook in de familie van herkomst en/of organisatie. Het is als een mobile: verander een deeltje ervan en het geheel zal direct naar een nieuw evenwicht zoeken. Het onzichtbare wordt zichtbaar.

Als toeschouwer kun je van dichtbij waarnemen en ervaren wat er in verschillende opstellingen gebeurt. Dit heeft vaak een diepere werking en kan je inzicht geven in de dynamieken van je eigen herkomstfamilie of organisatiesysteem. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om, geheel vrijwillig, als representant van een deelnemer te staan. Ook dit is een zeer bijzondere ervaring.


In een opstelling wordt het onzichtbare zichtbaar...Terug naar de hoofdpagina Opstellingen