In mijn adresbestand beschik ik over een aantal persoonsgegevens, waarvan ik gebruik maak in persoonlijk contact en voor het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die ik beheer zijn: voornaam, achternaam en e-mailadres. Van de meeste contacten bewaar ik ook adresgegevens en een telefoonnummer. Als astroloog beschik ik ook over geboortegegevens van mensen die in het verleden voor een consult bij mij zijn geweest, een cursus, workshop of opleiding hebben gevolgd of mij in een ander verband deze gegevens hebben verstrekt.
Verder houd ik bij wat de aard van ons contact is (geweest).

Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd digitaal bestand, dat niet gekoppeld is aan internet.
Deze gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.
Persoonlijke informatie uit consulten, opleiding, cursussen, workshops of andere vormen van begeleiding bewaar ik niet digitaal.

Gekoppeld aan mijn website zijn uitsluitend naam en e-mailadres van contacten, die zich in de loop der tijd bij mij hebben gemeld met een verzoek om informatie of een reactie, voor een bestelling, aanmelding voor een cursus, workshop, opleiding, training, coaching of andere vorm van begeleiding, als ook contacten die zijn ontstaan via social media.
Deze gebruik ik uitsluitend om contacten op de hoogte te houden van ontwikkelingen of aankondigingen van nieuwe activiteiten of producten via nieuwbrieven.
Nieuwbrieven zijn altijd voorzien van een mogelijkheid tot uitschrijven.
Iedereen die de nieuwsbrief ontvangt heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn of haar gegevens.

Op deze website worden uitsluitend functionele en technische cookies gebruikt, die dienen voor het goed functioneren ervan.


Hans Planje