Tot slot wil ik speciaal nog een paar woorden wijden aan het eerder genoemde werken met rituelen. Juist binnen de astrologie, waar alles van cycli aan elkaar hangt neemt het werken met rituelen een bijzondere plaats in: We kennen allemaal de natuurvolken, die bij bijzondere planetaire constellaties, met name die van Zon en Maan, hun rituelen hadden of nog hebben.

Ook in onze cultuur vinden we veel rituele gebeurtenissen, al hebben we het contact met de oorsprong misschien verloren en de inhoud anders vormgegeven. Denk bv. maar aan onze verjaardag. Astrologisch gesproken vieren we daar het moment dat de Zon, na een ronde door de dierenriem te hebben afgelegd weer terug is op zijn uitgangspositie, nl. die van onze geboorte. In jargon: transit-Zon conjunct radix-Zon. We worden weer opnieuw opgeladen en kunnen er vervolgens weer een jaartje tegenaan. Dit moment ‑ het tijdstip van de exacte conjunctie, en dat is niet hetzelfde als onze geboortetijd ‑ extra aandacht te geven, bv. door een kleine meditatie, kan een heleboel levenskracht vrijmaken, bv. om dingen die je je voor het komend levensjaar hebt voorgenomen ook te verwerkelijken.
Zie in dat verband ook de Zonnereis. Ook de Nieuwe en Volle Manen zijn energetisch krachtige momenten die zich uitstekend lenen voor een ritueel.

Veel van onze christelijke feestdagen zijn voorbeelden van rituelen die we collectief vieren. Belangrijke planetaire constellaties, zoals de zomer- of winterzonnewende, volle of nieuwe Maan, de conjunctie van Venus en Mars of de tekenwisseling van Jupiter, zijn krachtige energetische momenten die we, als we ons daarvoor open kunnen stellen, veel positiefs kunnen brengen.

De essentie van een ritueel is niet dat het in een voorgeschreven vorm plaats moet vinden, maar dat het uit gevoerd wordt in een geest van openheid en ontvankelijkheid voor de kosmische energie en met het bewustzijn van de brug die je op dat moment tussen hemel en aarde bouwt. Dan kun je een ritueel jouw vorm geven en daarbij bv. gebruik maken van kaarsen, wierook, zang, beelden, muziek of wat jij vindt dat bij dit specifieke ritueel past.

Als je hart open is, gebeuren er wonderen. Als we ons afstemmen op de kosmos en haar ritmes, dan worden we vanzelf open. Deze astrologie is niet beperkt tot de geboortehoroscoop, maar omvat de eenheid van het totale universum. Dit is de astrologie die ons leert, dat we elk van deze planeten en ieder dierenriemteken zelf zijn. Onze individualiteit valt hierbij in het niet. Als mijn beeld van Saturnus alleen maar negatief is, dan lijd ik (met lange ij wel te verstaan), dan lijdt de astrologie en zinkt de wereld nog verder in de duisternis weg. De rijkdom van de astrologie is zijn universaliteit.

Iedere planeet heeft op zijn minst twee verschillende gezichten voor ieder van ons. Het éne is het gezicht dat we bij onze geboorte zien en dat onze waarneming van de werkelijkheid kleurt; het andere is het gezicht in zijn ware essentie, de pure energie van elke planeet, perfect op zich en een goddelijke leermeester en vriend. Door ons te verbinden met het ware wezen van de planeten herinneren we ons dat en kunnen we onszelf en de aarde helen.

ZO BOVEN, ZO BENEDEN