Mars 1Deze zomer geeft Mars een bijzondere voorstelling aan de hemel, waar hij laag boven de horizon bijzonder opvallend te zien is tegen de achtergrond van de sterrenbeelden boogschutter en steenbok. Ook in het collectieve bewustzijn van de menselijke psyche zal Mars de nodige beweging veroorzaken.
Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Mars loopt van 26 juni tot 27 augustus retrograde en daarmee in oppositie met de Zon. Het deel van de dierenriem dat hij dit keer 3x bestrijkt loopt van 28°37' steenbok tot 9°13' waterman en duurt van 12 mei tot 8 oktober.
  • Mars beweegt van half mei tot half oktober in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop en maakt er een drievoudige conjunctie mee, op 14 juni, 18 juli en 22 september.
    Op 13 en 27 juli en 11 augustus vinden tussen twee gedeeltelijke zonsverduisteringen een volledige maansverduistering plaats.
  • Mars maakt van half april tot half oktober een langdurig vierkant met Uranus. In deze periode is dit vierkant drie keer exact en wel op 16 mei, 2 augustus en 19 september.
  • Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, de eerste keer half april in steenbok, de tweede keer begin augustus in waterman en de laatste keer in de eerste 2 weken van oktober, eveneens in waterman.
  • Tenslotte loopt Chiron vanaf half april door het Marsteken ram, voorlopig tot eind september.

Al deze astrologische factoren samen vragen om speciale verdieping van de verschillende facetten het Marsthema, omdat het niet ondenkbaar is dat allerlei aan Mars gerelateerde opvattingen, overtuigingen, beelden, associaties, oude verhalen en persoonlijke ervaringen naar het bewustzijn zullen komen. Hierbij zijn het vooral de kwetsbare, oude, verdrongen, pijnlijke en oncontroleerbare aspecten van Mars, die veel aandacht vragen.


Mars 2De retrograde Mars en het onderzoeken van onze motivaties

In de periode dat Mars retrograde loopt, is het zinvol goed te plannen voordat je ergens aan begint. Als je te snel in actie komt, loop je het risico opnieuw te moeten beginnen, omdat sommige dingen vooraf onvoldoende zijn overwogen en obstakels worden. Deze periode kan goed gebruikt worden om de achterliggende motieven die aan ons handelen ten grondslag liggen te onderzoeken, zodat als we in actie komen, we dat ook doen in overeenstemming met wat bij ons past. Maar de van ons gevraagde discipline tot zelfonderzoek met betrekking tot ons actieve handelen, zal echter niet altijd even makkelijk op te brengen zijn in deze periode. Omdat gedurende de hele periode Mars vierkant Uranus loopt, kunnen we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met plotselinge, impulsieve, soms gekke ingevingen en ideeën, die we het liefst direct ten uitvoer brengen.
Wat echter telt met Uranus in stier zijn tastbare resultaten en dit is ook een reden om onze energie niet achteloos in wilde impulsen te steken, maar de creatieve energie ervan te gebruiken voor zinvolle lange-termijnvernieuwing. In het proces onze energie te richten op waardevolle doelen, kunnen we echter ook oude, onopgeloste thema's tegenkomen en is het niet ondenkbaar dat we in conflict komen met situaties waarin we ons ooit hebben aangepast, tegen onze eigen behoeftes of principes in. Nu kunnen we onze drijfveren opnieuw beoordelen en nieuwe prioriteiten stellen die beter bij ons passen.


Mars 3Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door zijn retrograde beweging komt Mars drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop. Als hij op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dan al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude overtuigingen werkt in deze tijd niet meer.


Drie keer een uitdagende eclips

Ook deze eclipsserie speelt een belangrijke rol in de hele Marsthematiek, omdat tijdens de middelste van de drie, Volle Maansverduistering Mars samenvalt met de Maan. Ik heb hierover een kleine twee weken geleden een blog over geschreven: Hier is de link.


Mars 5Mars vierkant Uranus

Het bijzondere aan het actuele Mars-Uranus-vierkant is, dat het in tegenstelling tot andere Mars-Uranus-aspecten door de retrograde beweging van Mars extra lang aanhoudt en in plaats van ongeveer drie weken gewoonlijk, nu bijna een half jaar duurt. Als we een orb van 8° hanteren, duurt dit vierkant van 25 april tot 8 oktober 2018. Het eerste deel van deze periode loopt Uranus nog in ram en heest Mars dus over Uranus. Na half mei, als vrijwel gelijktijdig Uranus naar stier gaat en Mars naar waterman, zijn de rollen omgedraaid en heerst Uranus over Mars.

De Mars-Uranus-cyclus waarvan dit aspect deel uitmaakt is begonnen op 27 februari 2017 met conjunctie op 22° ram in vrijwel exact oppositie met Jupiter. Nog geen halve dag ervoor was het Nieuwe Maan met zonsverduistering die samenviel met Neptunus in vissen. Twee nogal tegengestelde energieën die deze Mars-Uranus-cyclus kleur geven, maar die beide wijzen op een sterke behoefte aan verandering, vernieuwing en een nieuw begin. Nu met het ingaande vierkant worden we gestimuleerd het conflict tussen onze persoonlijke en sociale behoeftes op te lossen en onze persoonlijke doelen te relativeren en af te stemmen op grotere gezamenlijke belangen.

Dit is een aspect van radicale ingrepen en snelle en soms voorbarige acties met de bedoeling snel verandering tot stand te brengen. Het archetypische beeld van dit aspect is dat van de revolutionair, de vrijheidsstrijder, maar ook van de huurling of de terrorist. De fanatieke sporter, de ontdekkingsreiziger of uitvinder passen eveneens in dit beeld. Bij zowel Albert Schweizer als Anders Breivik zien we Mars vierkant Uranus in hun horoscoop. En van beide is bekend wat ze deden en dat ze nogal opvliegend konden zijn. Met Mars vierkant Uranus is er onrust en ongeduld en vaak een kort lontje: er is iets dat irritatie veroorzaakt en niet langer kan wachten. En dat móet veranderen! En het moet nú gebeuren! Vaak manifesteert zich dit vierkant als een obstakel dat in de weg staat, waar we overheen of doorheen moeten. Vaste tekens kunnen behoorlijk star zijn en weinig bereid om te schikken. Stier staat bekend om zijn koppigheid, waterman kan zich enorm vastbijten in ideeën.

Mars vierkant Uranus is een krachtige energie om ons van beperkingen te bevrijden en tegen autoriteiten te rebelleren. Dit brengt ook risico's van onvoorspelbare reacties met zich mee. In dit aspect komt ook het thema 'onafgemaakte zaken' naar voren en we worden uitgedaagd flexibel(er) te zijn en nieuwe inzichten toe te laten, die misschien onze vaste gewoontes en patronen overhoop halen om tot ander gedrag te komen.


Mars 6Mars en de Zwarte Maan

Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, aan het begin van 13 tot 19 april in steenbok, halverwege van 31-07 tot 10-08 in waterman en aan het eind van 1 tot 13 oktober eveneens in waterman.

De Zwarte Maan is een symbool voor het onderdrukte en afgewezen vrouwelijke en met Mars in dit gebied kunnen we thema's verwachten die te maken hebben met onderdrukte woede en agressie.
Omdat de eerste doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied in steenbok plaatsvindt, kunnen maatschappelijke normen, waarden en regels aanleiding zijn, met deze onderdrukte woede in contact te komen. De confrontatie met de loze toezeggingen, inhoudsloze afspraken of onwerkzame regels, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, milieu­, klimaat, belastingen, e.d. kan felle reacties oproepen. Dit kan evengoed persoonlijk als collectief zijn.
Normen en waarden zijn bedoeld om sociale structuren in stand te houden. Ze staan niet op zichzelf, maar ze vertegenwoordigen waarden die voor een hele samenleving of een grotere groep mensen van belang zijn. Veel regels zijn impliciet en nergens precies gedefinieerd. Ze moeten in een veranderende maatschappij steeds aangepast en door vallen en opstaan opnieuw geleerd en geoefend worden.
Met de volgende twee doorgangen in waterman kunnen veranderingen en vernieuwingen aanleiding zijn voor frustratie en boosheid. Nu zal ook duidelijk worden, dat ook ondanks beoogde verandering en vernieuwingen Mars tegen veel diep ingesleten overtuigingen, verwachtingen en principes ten aanzien van hoe Mars hoort te zijn, aan kan lopen. En ook dat zal de nodige frustratie naar buiten brengen.


Mars 6Chiron in ram

De overgang van vissen naar ram is speciaal, want met ram begint symbolisch de dierenriem. Een oude cyclus is hier afgerond en een nieuwe begint.
Met Chiron over dit punt kunnen we verwachten dat in de komende cyclus veel staat te gebeuren op het gebied van overleven op onze planeet. Chiron in ram brengt ons in contact met de gevolgen van ons handelen. Omdat deze in ram snel zichtbaar en voelbaar worden, ligt daarin ook een grote kans. Want over het algemeen zijn wij mensen pas bereid ons gedrag aan te passen als de schadelijke gevolgen van ons handelen rechtstreeks zichtbaar worden en we die aan den lijve ervaren. Maar we zijn ook in staat misstanden te herkennen en we weten dan precies wat er nodig is om verdere schade te voorkomen. Bovendien we zijn in staat oplossingen en alternatieven daarvoor te vinden.
De grootste moeilijkheid is het omzetten van erkenning in daden. Chiron in ram confronteert ons hiermee en daagt ons uit dit probleem aan te pakken.  Naast de nodige bewustzijnsverandering zullen vooral nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van milieu helpen deze kloof te overbruggen. De doorgang van Uranus door stier sluit daar perfect bij aan.

Mars 8Uranus en Chiron

In het deel van Chirons baan door vissen, ram en stier, beweegt Chiron het dichtst bij de baan van Uranus en hebben Chiron en Uranus vrijwel dezelfde snelheid. Ze wisselen vrijwel gelijktijdig van teken en lopen dus lange tijd op dezelfde afstand van elkaar, 1 teken van elkaar verwijderd, in halfsextiel. Dit betekent ook dat Chiron door deze tekens over die graden van de dierenriem beweegt, die Uranus ongeveer zeven jaar ervoor geactiveerd heeft.

Uranus schept nieuwe dingen. Hij staat voor nieuwe ideeën en innovatie. Tijdens zijn ramperiode (2011-2018) heeft de digitalisering een enorme vlucht genomen en ons leven behoorlijk veranderd. Zowel Uranus als ram staan symbool voor actie, versnelling, mobiliteit, innovatie en techniek.
Chiron representeert het principe dat gebreken en de kwetsbaarheid van alle nieuwe technologieën als ook de negatieve en pijnlijke gevolgen daarvan in ons leven aan het licht brengt. Alles mag er aan de buitenkant prachtig, aantrekkelijk, spannend en supermodern uitzien, Chiron laat ons de schaduwkanten van de medaille zien.

In de tijd dat Uranus door vissen liep, werd het internet wereldwijd vrijwel geheel dekkend en namen social media en de smartphone een enorme vlucht. In de afgelopen zeven jaar met Chiron door vissen, werden de schaduwkanten zichtbaar: verslaving en eenzaamheid, digitalisering in de zorg en het onderwijs, het privacy probleem en manipulatie van social media door fake-accounts en fake-news. Sindsdien zijn we bezig oplossingen te vinden om onszelf uit de permanente omklemming van de moderne communicatiemiddelen te bevrijden.

Vergelijkbaar hiermee kunnen we in de komende jaren met Chiron door ram verwachten dat overal waar met de ontwikkelingen van Uranus in raam onrecht, misstanden en schade is ontstaan, waar de natuur en het milieu in gevaar zijn gekomen, en waar de integriteit van het leven op het spel staat, tegenreacties zullen ontstaan.

Mars 9In de periode die voor ons ligt worden we uitgedaagd een houding te ontwikkelen, die niet meer in de eerste plaats het eigenbelang dient, maar die rekening houdt met andere mensen en de wereld waarin we leven. Egoïsme zal zeker voortbestaan, maar waar dit zichtbaar schade berokkent aan wie of wat dan ook, zal dit ook lastige en wellicht pijnlijke consequenties hebben.
De geschiedenis leert dat in voorgaande periodes met Chiron in ram er een verhoogde bereidheid bestaat misstanden aan de kaak te stellen en ons te engageren voor een betere wereld. Veel van wat de 60-er jarenbeweging op gang heeft gebracht, milieubewustzijn, meer democratische structuren, burgerrechtenbewegingen, vrouwenemancipatie en afschaffing van rassendiscriminatie (USA) hebben in de tijd dat  Chiron door ram liep (1968-1977) pas echt bestaansrecht gekregen.
In de tijd van Uranus en (met name de begintijd van) Chiron in ram zien we ook een opleving van agressieve, extremistische tendensen, zoals het ontstaan van het nazisme eind 20-er en eerste helft 30-er jaren van de vorige eeuw en de moord op Marten Luther King in de USA, de Baader-Meinhof-groep in Duitsland en de Rode Brigades in Italië eind 60-er en begin 70-er jaren. In de afgelopen jaren hebben we tijdens de Arabische Lente IS en verwoestende burgeroorlogen in Syrië en Jemen zien ontstaan.
In de periodes van Chiron in ram zien we echter ook dat de gevolgen van al dit geweld aan het licht komen en worden aangepakt. De komende jaren zullen we met alle schade, pijn, verdriet en negatieve gevolgen van de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te maken krijgen.

Mars 10Met Chiron in ram is er maar weinig voor nodig een klein vuurtje tot een grote brand te ontwikkelen. Diepgewortelde woede, ontstaan door vroegere trauma's, machtsmisbruik, vernederingen, gevoelens van schaamte of minderwaardigheid kan bij het minste of geringste in agressie of geweld ontbranden.
Daarom is verwerking van oude trauma's en bewustzijnsontwikkeling uitermate belangrijk. Alleen zo kan de grote kracht die in Chiron in ram verscholen ligt tot ontwikkeling komen: de kracht van het bedachtzaam handelen.
De kunst is nu ons bewust te worden van onze innerlijke boosheid en frustraties, die aanleiding kunnen zijn tot ondoordacht handelen. Als we deze emoties niet om ons heen strooien, onderdrukken of uit de weg gaan, maar bewust en gericht ruimte kunnen geven, kunnen zij transformeren tot innerlijke kracht Met deze houding, en zelfs als met de intentie er zo mee om te gaan, kan de huidige periode met Mars retrograde, een drievoudige eclips, het langdurige Mars-Uranus-vierkant, de verbinding van Mars met de Zwarte Maan en Chiron in ram een krachtige impuls zijn om zowel persoonlijk, als ook als mensheid een enorme ontwikkelingsstap te maken.

Eclips 1Deze zomer hebben we een dubbele zonsverduistering, dat wil zeggen: tijdens twee opvolgende Nieuwe Manen wordt de zon verduisterd. Daar tussen valt een Volle Maan met volledige maansverduistering.
Deze eeuw gebeurde dat twee keer eerder, in 2000 en 2011. Dit is mogelijk, omdat deze eclips aan de rand van het gebied valt waarbinnen een verduistering mogelijk is, binnen 18,5° verwijderd van de Knopenas.
Deze periode valt van half juli tot half augustus en begint met een Nieuwe Maan met zonsverduistering precies tegenover Pluto op 13 juli. Daarna volgt een Volle Maan met verduistering in oppositie met Mars op 27 juli en op 11 augustus is er een afsluitende Nieuwe Maan met zonsverduistering, die apex vormt van een jod. Verder is op 2 augustus het vierkant tussen Mars en Uranus voor de tweede keer exact.

Een Nieuwe Maan met verduistering heeft een grotere impact en een langere werkingstijd dan een gewone Nieuwe Maan.
Zoals bekend staan de fasen van een Maancyclus voor verschillende kwaliteiten zoals een nieuw begin, groei, hoogtepunt, verspreiding en afronding. Met Nieuwe Maan, als de cyclus begint, wordt telkens een nieuwe impuls gegeven, die zich in de loop van de cyclus kan ontwikkelen. Nieuwe Maan is daarom heel geschikt om iets nieuws te beginnen, zich op de toekomst in te stellen en in gedachten een zaadje daarvoor te planten. Hoe meer onze intenties zijn afgestemd op de kwaliteit van de tijd, des te makkelijker kunnen ze gedijen.
Eclips 2Als een Nieuwe Maan samengaat met een eclips, dan ligt het allemaal een beetje anders.
Een verduistering zwakt de levenskracht en groeiprocessen eerder af, dan dat ze worden bevorderd. Logisch eigenlijk want de levengevende zonnestralen worden tijdelijk onderbroken en kunnen de aarde niet bereiken. Daarom wordt in de biologisch-dynamische landbouw een verduistering als problematisch gezien en wordt zaaien op de dagen rond die verduistering vermeden, want ze leiden tot chaotische bodemprocessen en deformaties in de ontwikkeling van planten. De in 2012 overleden onderzoekster, Maria Thun, heeft baanbrekend onderzoek op dat gebied verricht.

Deze periode van drie verduisteringen binnen één maand is ook het zwaartepunt van de gehele retrograde periode van Mars en het proces van reflectie op het omgaan met onze Mars-energie en de Volle Maaneclips valt precies op Mars.

Eclips 3De eerste verduistering is een gedeeltelijke zonsverduistering op 13 juli om 4:48 uur op 20°41' kreeft. Recht tegenover de Nieuwe Maan staat Pluto op 20°01' steenbok. Voor Nederland en een groot deel van West- en- Zuid-Europa van de Nieuwe Maan in het 7e huis, het levensgebied dat verbonden is met relaties.
Deze constellatie wijst dan ook op relationele thema's, waarbij lastige verstrikkingen aan het licht kunnen komen. In zulke relaties, waarin we vast zitten in patronen die we zelf gecreëerd hebben of die bij de ander zijn ontstaan (bv. door ziekte of onvermijdelijke keuzes van de ander) waardoor je zelf vast bent komen te zitten, worden we geconfronteerd met diepliggende, veelal onbewuste emoties die door deze verstrikkingen veroorzaakt worden. We worden uitgedaagd te onderzoeken, wat onze diepere drijfveren zijn en waar we met onze blinde vlekken te maken krijgen in het contact met anderen. We worden als het ware uitgenodigd schaduwthema's van onze persoonlijkheid onder ogen te komen die een stempel drukken op onze relaties.
Deze eclips biedt grote mogelijkheden, oude patronen en gewoontes af te breken. Dat vraagt in de eerste plaats om loslaten en wie niet daartoe bereid is, wordt veelal ertoe gedwongen. Dat kan er toe leiden dat we diepgaande en indringende veranderingen in ons leven doormaken, die te maken hebben met onze eigen schaduwkanten. Uit ervaring weten we, dat maar weinigen vrijwillig oude gewoontes opgeven en dat op dat gebied lastige en uiterst vermoeiende machtsconflicten kunnen plaatsvinden. Als we flexibel genoeg zijn en in staat zijn tot de nodige zelfreflectie, kunnen we in deze periode ook grote stappen in onze ontwikkeling zetten en ontstaat een nieuwe oriëntatie op het leven, waarin we bevrijd van oude lasten verder kunnen.
Vooral mensen die geboren zijn tussen 8 en 17 juli of 6 en 15 januari zullen deze energie sterk ervaren. Maar ook mensen met andere planeten in dit gebied, bv. mensen die geboren zijn rond 1992-94 met Uranus en Neptunus rond 18° - 24° steenbok of 1990 met Saturnus in dit gebied, zullen deze periode niet ongemerkt aan zich voorbij zien gaan.

Ook collectief bestaat er veel spanning tussen de politiek en het gewone volk, tussen wat we zelf willen en wat de maatschappij van ons eist. Zo kunnen politieke doofpotthema's, gedwongen regels en belastende structuren felle emotionele reacties kunnen oproepen, omdat de machtsspelletjes van politiek en multinationals niet langer gepikt worden. Het doorbreken van deze patronen vraagt naast kennis van zaken, die overigens steeds gemakkelijker toegankelijk wordt, ook bewustzijn, maar kan echter ook angst, twijfel en onzekerheid oproepen en het is van belang ons daar niet door te laten inpakken.

Eclips 4De Volle Maan als symbool voor oogsten staat niet op zichzelf. Hij valt op de Maansknopenas en maakt een exacte conjunctie met Mars. Deze bloedmaan-verduistering is op 27 juli om 22:21 uur op 4°45' waterman. De Zon-Mars-oppositie is dezelfde dag om 7:13 uur en de Maan-Mars-conjunctie om 20:48 uur.
Deze constellatie biedt volop gelegenheid ons automatische handelen en reageren op allerlei situaties te veranderen. Het gaat dan vooral om automatismen die voortkomen uit onzekerheid, onveiligheid, niet geuite boosheid en onopgeloste conflicten. Bedoeling is om je handelen beter af te stemmen op je ware zelf, je authenticiteit zonder je te laten leiden door oude patronen of laten beïnvloeden door wat anderen van je vinden.

Eclips 5Het laatste deel van de verduisteringstrilogie is de gedeeltelijke zonsverduistering van 11 augustus 11:58 uur op 18°42' leeuw. Deze Nieuwe Maan is apex van een jod die gevormd wordt vanuit Neptunus en Pluto.
Ook deze horoscoop verwijst met een Venus-Chiron-oppositie naar het relatiethema. Hierbij gaat het erom dat we onszelf meer gaan laten zien. Als we dit doen vanuit het ego, kan dit leiden tot chaos en ongewenste confrontaties. Het is de bedoeling dat we ze essentie, onze eigenheid, onze authenticiteit tonen, vanuit het hart. Dat betekent voor velen, anders dan we gewend zijn te gaan reageren en handelen.


Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door de retrograde beweging van Mars komt hij drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop.
Als Mars op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dus al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we in dit proces ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude gewoontes werkt in deze tijd niet meer.

Eclips 6Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat we momenteel door een fase van zuivering gaan, waarin we op een andere manier om moeten leren gaan met onze mannelijke energie. Velen zullen geconfronteerd worden met oude emoties die te maken hebben onderdrukte boosheid en onopgeloste conflicten, waarmee we in deze periode radicaal kunnen afrekenen. Bij dit proces kan onze innerlijke stem ons met subtiele signalen en wijsheid leiden naar meer vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustzijn van de nieuwe tijd.
Ook collectief worden we genoodzaakt onze overgecompenseerde patriarchale structuren en daaruit voortvloeiende opvattingen, gewoontes en gedrag te herzien, om het mannelijke en vrouwelijke meer in balans te brengen. Machthebbers als Trump, Putin, Erdogan en anderen maken ons hiervan bewust door ons uitvergroot te laten zien, hoe deze structuren werken. Het is aan ons hierin verandering te brengen door zelf onze houding en ons handelen los te maken van ego-gedreven motieven.

Deze drievoudige eclips valt in het hart van de retrograde periode van Mars en het langdurige Mars-Uranus-vierkant, die beide met dit thema verbonden zijn. Dit wil ik in een volgende blog verder bespreken.

Leestip: Manuela van de Knaap heeft op haar website een artikel over deze drievoudige eclips geschreven, de moeite waard om te lezen: Op zoek naar structuur van authentieke vrijheid
Ook kwam ik een mooi artikel van over deze eclips van Yvonne Weber tegen: Kosmisch weerbericht: Roep van de ziel

 

Blog Uranus stier 1Het gebeurt maar eens in de zeven jaar dat Uranus, de snelste van de drie onzichtbare planeten, van teken wisselt. De afgelopen jaren heeft hij in ram gelopen en dinsdag 15 mei, vlak na de Nieuwe Maan maakt hij een eerste verkenning naar stier. Dit duurt tot 6 november. Dan keert hij voor de laatste keer terug in de ram, om op 6 maart 2019 definitief naar stier te verhuizen. Daar blijft hij tot 2025-26 wanneer hij zijn reis in tweelingen voortzet.

De overgang van een mysterieplaneet naar een nieuw teken is energetisch een uiterst krachtig moment, waarmee een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Bij Uranus gebeurt dat, overeenkomstig zijn aard, veelal plotseling en onverwacht. Zo werd zijn intrede in het teken ram in 2010 begeleid door de kernramp van Fukushima in Japan, terwijl op het zelfde moment de ruimtesonde New Horizons Uranus passeerde. In deze periode zagen we een enorme opleving van het fundamentalisme, waarvan IS met talloze terroristische aanslagen de grootste exponent was. We zagen de Arabische lente, de Occupy-beweging en de Spaanse Indignados, beide ongeorganiseerde internationale protestbewegingen, gericht tegen sociale en economische ongelijkheid, die hun eerste acties in september 2011 voerden.

Met zijn overgang naar stier kunnen we eveneens iets verwachten dat we niet hebben zien aankomen, of als we dat wel zagen, dan toch op een andere manier dan gedacht.

Blog Uranus stier 2Een halve dag na de wisseling van Uranus naar stier, gaat Mars naar het door Uranus beheerste teken waterman en maakt daar direct een vierkant met Uranus. Daarmee lijkt hij de concurrentie met Uranus aan te gaan, hetgeen eveneens de nodige onrust zal veroorzaken.

Zo hebben we op 15 en 16 mei niet alleen twee tekenwisselingen, maar ook een wisseling van heerschappij: Uranus wordt, na een zevenjarig verblijf in ram onder de heerschappij van Mars, nu zelf heerser over deze planeet, een periode die langer dan gebruikelijk aanhoudt, omdat Mars in waterman retrograde gaat lopen. Ook het vierkant tussen Mars en Uranus is tot half oktober actief en wordt 3x exact.

Uranus zelf komt in stier dan weliswaar onder de hoede van Venus, toch blijft voorlopig het Marsgehalte groot. Dit wijst op thema's waarin mannelijke en vrouwelijke rollen kunnen botsen, evenals vragen die te maken hebben met oorlog en vrede, waarbij seksualiteit, machtsmisbruik of corruptie ook mee kunnen spelen.


Vroegere periodes met Uranus in stier

Als we kijken naar eerdere periodes waarin Uranus door stier liep, zien we enerzijds telkens thema's opduiken die met geld en waarde te maken hebben, anderzijds werden op wetenschappelijk gebied grote ontdekkingen gedaan.

Als we ruim 500 jaar teruggaan in de tijd, dat wil zeggen 6 Uranuscycli, komen we in een tijd, waarin er in de kerk een enorme handel in aflaten bloeide, waarmee de geldverslindende kathedralenbouw in Rome werd gefinancierd. Toen Uranus in stier kwam - en net als nu Pluto en Saturnus ook in steenbok liepen - stortte deze handel door de hervormingen van Marten Luther in.
Ook de verovering en uitbuiting van Zuid-Amerika door de Spanjaarden, in het bijzonder van de goud- en zilvermijnen in Mexico, dat als 'El Dorado' bekend stond, beloofden enorme rijkdommen.

Blog Uranus stier 3Nikolaus Kopernikus kennen we vooral van zijn 'ontdekking' (door berekening bewezen) dat de aarde om de zon draaide. Hoewel hij dit bewijs ten tijde van Uranus in stier al rond had, durfde hij dit toen uit angst voor de inquisitie nog niet openbaar te maken. Toen Uranus in stier kwam ging hij zich ook verdiepen in het geldwezen. Hij heeft als eerste de 'kwantiteitstheorie' van het geld opgesteld, die te maken heeft met het ontstaan van inflatie door toename van de hoeveelheid geld.

Eén Uranuscyclus later, van 1599 tot 1607, bevestigde Kepler het heliocentrische wereldbeeld met zijn Eerste Wet, waarin stond dat alle planeten in een elliptische baan om de zon draaien. Korte tijd later volgde zijn Tweede Wet over de relatie tussen baan en omloopsnelheid van de planeten. Galileo Galilei kon met behulp van de kort ervoor uitgevonden telescoop bewijzen, dat de zon het centrum was van het zonnestelsel, ook al leverde dit hem grote problemen met de kerk op.
Met dit nieuwe wereldbeeld ontstond gaandeweg ook een mentaliteitsverandering: Niet God en het leven na de dood (Memento Mori) waren het belangrijkst, maar de mens zelf en het leven op aarde kwam centraal te staan (Carpe Diem).

In deze Uranus-in-stier-periode werd ook de VOC opgericht, om met een monopolie de handel tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en overzeese gebieden te waarborgen en beschermen.

Nog een cyclus later, van 1683 - 1691, publiceerde Newton zijn zwaartekrachtwetten, die sindsdien nog steeds leidend in de natuurkunde zijn. Tegelijkertijd werd in de Amerikaanse koloniën voor het eerst papiergeld ingevoerd.

De volgende Uranuscyclus was voor de toegepaste wetenschap van groot belang. In de tijd dat Uranus van 1767 - 1775 door stier liep - en evenals nu, Pluto door steenbok - vonden twee belangrijke uitvindingen plaats, die de industriële revolutie op gang brachten: Met de 'Spinning Jenny', de eerste industriële spinmachine, werd het mogelijk textiel te weven in een fractie van de tijd die tot dan toe nodig was. Daarnaast werd de stoommachine door James Watt zodanig verbeterd, dat deze grootschalig in werkplaatsen en fabrieken kon worden ingezet. Dit veranderde het leven totaal.
De natie die het meest profiteerde van de industrialisatie waren de Verenigde Staten. In de tijd dat Uranus door stier liep, verbraken veel kolonisten de contacten met hun Engelse moederland vanwege de hoge belastingen die op koloniën werden geheven. Met de slogan 'no taxation without represen­tation' kwam het tot een opstand, die de Amerikaanse Burgeroorlog inluidde, die uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid in 1776.

Ook in de periode 1851 - 1859 verandert het leven ingrijpend als de aanleg van spoorwegen een enorme vlucht neemt. In Amerika wordt de eerste trans-Atlantische spoorlijn gebouwd en is het de tijd van de 'Goldrush'. Vele Europese avonturiers overspoelen het land en verdrijven de Indianen van hun land. De kwestie van de slavernij (bezit van mensen) loopt volledig uit de hand en het komt tot vele gewapende confrontaties. In London wordt de eerste wereldtentoonstelling gehouden en Darwin publiceert zijn evolutieleer.

De innovaties van de laatste periode dat Uranus zich in stier bevond, 1934 - 1941 lagen vooral op het militair gebied en in de luchtvaart. Het opkomend fascisme is gericht op de 'afwaardering' van Joden en de rassenwetgeving maakt deze bevolkingsgroep bezitloos.


Blog Uranus stier 4Uranus en Pluto weer terug

Intussen hebben Pluto en Uranus in steenbok en stier opnieuw de posities ingenomen die ze hadden tijdens de verovering van Mexico rond 1520 en de rebellie van de Amerikaanse kolonisten tegen hun oorspronkelijke vaderland rond 1770. Wij kunnen ons nu afvragen of de geschiedenis van de 'Nieuwe Wereld' en haar relatie met Europa zich met een vervolg verder gaat ontwikkelen.
Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren iets vergelijkbaars gebeurt als in de tijd van de reformatie, toen de heersende katholieke kerk haar religieuze en het daarvan afgeleide financiële monopolie kwijtraakte. In analogie met toen, zou het nu kunnen gaan om de heersende macht van banken en multinationals.
En gaat de hoogmoed van de Britse kroon ten opzichte van haar koloniën zich herhalen, nu het met Trump de Amerikanen zijn, die hun douanerechten en invoerbelastingen gaan opdrijven en hun bondgenoten ertoe brengen zich van hen los te maken? Zou Trump met zijn 'America-First'-politiek er de basis voor leggen dat de dollar straks zijn status als leidende munteenheid in de wereld kwijt is?

Op dit moment is bezit van persoonlijke gegevens en informatie over koopgedrag (stierthema's) een hot item. We worden ons ervan bewust dat complete bedrijven dit verzamelen uit commerciële overwegingen en de beurswaarde van een bedrijf wordt hoger, naarmate het beschikt over een groot en commercieel inzetbaar bestand van gebruikersinformatie. De profielen van onze interesses zijn geld waard! Of de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van onze privacy, die 10 dagen na de tekenwisseling van Uranus dit aan banden gaat leggen is nog maar zeer de vraag. Het laatste woord hierover is beslist nog niet gesproken!


De Nieuwe Maan

Uit ervaring weten we dat een Nieuwe Maan vlak vóór een belangrijke astronomische gebeurtenis, zoals een tekenwisseling of een belangrijk aspect tussen twee of meer planeten, veelal van groot belang is. Voor de Nieuwe Maan van 15 mei betekent dit dat hij in potentie alle informatie in zich draagt over de komende 7-jarige periode van Uranus in stier.

Blog Uranus stier 5Zon en Maan staan op 24°36' stier, voor Nederland pal op het MC. (De lengtegraad waar de Nieuwe Maan precies op het MC staat, loopt over Parijs en Barcelona.) Zij maken een driehoek met Pluto op 21°10' steenbok, die nog net buiten het Zwarte-Maan-gebied valt. Ook Saturnus valt net buiten dit gebied; hij vormt met Mercurius in stier en de maagd-AC een grote aardedriehoek. Uranus maakt op de laatste boogminuut van ram  een exact vierkant met Mars, dat later op 2°33' en 1°52' stier-waterman nog twee keer vol zal worden. Aan het eerste vierkant neemt ook Mercurius buiten teken op 3° stier deel.

Verder is in deze horoscoop ook de toenemende driehoek tussen de retrograde Jupiter op 17°32' schorpioen en Neptunus op 16°10' vissen van belang. Ook deze wordt nog twee keer exact.

Uranus in verbinding met Mars en Mercurius is een zeer dynamische en vooruitstrevende energie, die de nodige onrust stress en nervositeit teweeg kan brengen. Aangezien Mars en Uranus beide in zekere zin met techniek en innovatie te maken hebben, kunnen we op dat gebied de nodige spanningen verwachten. Ook de nodige verkeersproblematiek, dat onder de heerschappij van Mercurius en Mars valt, kan in de komende maanden versterkt voorkomen. Voor terreinen waar veel creativiteit, flexibiliteit en improvisatietalent nodig is, is deze constellatie juist uitermate geschikt. Door de nauwe verbinding met Pluto en de Zwarte Maan, kunnen we ook heikele thema's tegenkomen, bijvoorbeeld die te maken hebben met macht of machtsmisbruik en bestaat het gevaar dat zaken escaleren.

Om dit te voorkomen kunnen we gebruik maken van de energie van de Jupiter-Neptunus-driehoek, door in de hectiek van wat er gaande is, bewust een stap terug te doen om het grotere plaatje te kunnen zien, het overzicht te bewaren en te kijken naar de langere termijn (Jupiter), of even een moment de ogen te sluiten, een paar keer diep adem te halen om weer tot jezelf en tot rust te komen en in de stilte naar je gevoel en intuïtie te luisteren (Neptunus).

Uranus in stier vraagt van ons de expressieve, naar buiten gerichte mannelijke energie, die onze maatschappij overheerst te verbinden met de afwachtende, ontvankelijke vrouwelijke energie, zodat wijzelf, en daarmee onze omgeving en de totale samenleving meer in balans kunnen komen.
Een mooi voorbeeld is de mythe van Atalanta, een volledig martiaanse vrouw, die haar vrouwelijke kant volledig heeft weggestopt. Het verhaal laat zien wat zij nodig heeft om haar verdrongen vrouwelijke energie terug te vinden.

Uranus in stier kan ons ook leren wat de kracht van onze geest is. Het begrijpen dat materie gestolde geest is, betekent dat het wel degelijk van belang is, wat en hoe wij denken. We zijn geen toeschouwers en niet betrokken buitenstaanders in het wereldgebeuren, maar medescheppers. Blog Uranus stier 6Door het uitzenden van constructieve, liefdevolle en vreedzame gedachten, kunnen wij bijdragen aan een positieve verandering van de wereld. Wetenschappelijk onderzoek, zoals het 'Global Coherence Initiative' toont aan, dat ieder van ons het vermogen heeft op een positieve manier te beïnvloeden. Het Global Coherence Initiative is een internationaal op wetenschap gebaseerd project dat miljoenen mensen samenbrengt in hartgerichte zorg en intentie om het wereldbewustzijn te veranderen van instabiliteit en tweedracht naar balans, samenwerking, eenheid en duurzame vrede.
Voor meer informatie over dit initiatief kun je kijken op: http://www.happynews.nl/2010/12/06/hartcoherentie-the-global-coherence-initiative of ga naar de officiële website: https://www.heartmath.org/gci.


Laat in het reactieveld hieronder weten, hoe jij de tekenwisseling van Uranus ervaart en welke ontwikkelingen je in de komende Uranus-in-stier-periode verwacht. In ruil daarvoor krijg je van mij het verhaal van Atalanta. Wil je dit verhaal als klein boekje ontvangen stuur me dan een mail met je postadres.

Aanvulling:
Een mooi voorbeeld van Uranus in stier kunnen hebben we kunnen zien in het huwelijk van prins Harry en Megan, waarin zichtbaar werd, dat vaste tradities protocollen en gewoontes (stier) binnen het koningshuis doorbroken werden (Uranus) in de wijze waarop dit echtpaar hun huwelijk heeft vormgegeven.

Elke 29,5 dagen is het Nieuwe Maan. De komende is op zaterdag 17 maart om 14:12 in vissen. NM vissen 1
Dit is een Nieuwe Maan die ons met diepe emotionele lagen in contact kan brengen: aan de ene kant met de beperkingen van ons lichaam en onze kwetsbaarheid, aan de andere kant met onze onsterfelijke, spirituele kant. Goed omgaan met deze thema's vraagt veel inlevingsvermogen, zachtheid, intuïtie en zorgzaamheid, zowel naar anderen als naar onszelf toe. Deze Nieuwe Maan kan oude wonden naar boven halen, wat uitermate pijnlijk en verwarrend kan zijn. Tegelijkertijd ligt daarin een grote kans besloten, oud zeer definitief op te ruimen en innerlijk een enorme groei door te maken.

Laten we eens kijken naar de Nieuw Maanshoroscoop:

nm-vissen

Deze Nieuwe Maan valt in Nederland in het 9e huis op 27° maakt een nauwe conjunctie met Chiron op 28° vissen. Direct betrokken bij deze Nieuwe Maan zijn Mars in de laatste graad van boogschutter en Jupiter op 23° schorpioen, met Mars een vierkant, met Jupiter een driehoek.


De laatste graden van vissen

Vrijwel gelijktijdig met deze Nieuwe Maancyclus, die van 17 maart tot 16 april duurt, eindigt ook de zevenjarige reis van Chiron door vissen: één dag na afloop van deze Maancyclus gaat op 17 april Chiron naar ram. Dit wijst op een afronding en voorbereiding op een nieuw begin. In deze maancyclus valt ook Pasen, het feest dat symbool staat voor de lijdensweg en wederopstanding. Net als Chiron zijn eigen wond niet kon genezen, was Jezus aan het kruis niet in staat aan zijn eigen lijden te ontkomen, zelfs niet als zoon van god. Pas door volledige overgave en acceptatie van de situatie, kwam de verlossing en bevrijding.

Chiron leert ons, dat we als mens onvolkomen en kwetsbaar zijn, omdat we aardse wezens zijn. Aan deze ervaring kunnen we niet ontsnappen. Daarom horen leed, pijn, verdriet, hopeloosheid en onmacht bij ons bestaan. Het enige wat we met zulke situaties kunnen doen, is onze innerlijke houding veranderen: toelaten en liefdevol accepteren wat er is geeft rust en werkt transformerend. Dan kunnen we ook de genezende kracht van Chiron ervaren. Heling ontstaat als we in onszelf liefde, acceptatie, rust, respect en verzoening kunnen toelaten. Deze Nieuwe Maan nodigt daartoe uit.

NM vissen 3De komende weken vragen om pas op de plaats en bezinning, tijd om de dynamiek van ons eigen innerlijk te onderzoeken, ons af te vragen waarom we voelen wat we voelen en waarom we handelen zoals we handelen. Daarmee kunnen we een zaadje van bewustzijn planten.
Deze Nieuwe Maan kan ons zachter en gevoeliger maken, maar ook kwetsbaarder. Daarom is het belangrijk goed naar onszelf te luisteren en onze emoties serieus te nemen. Mogelijk hebben we wat meer tijd voor onszelf nodig en hebben we behoefte aan stilte en alleen zijn. De buitenwereld kan te hard, te ruw, te luidruchtig overkomen en een sterke behoefte oproepen, ons daarvoor af te schermen.
'Geduld is een schone zaak', luidt een bekend spreekwoord en dat is zeer van toepassing op de komende cyclus. Het is niet verkeerd een situatie of beslissing tweemaal te overdenken en erover te reflecteren. En wellicht komen we een innerlijke onzekerheid of twijfel tegen. Kijk en luister daarnaar en wacht liever even af, want er kan een diepe wijsheid in verborgen liggen.


Mars en Jupiter

Het vierkant met Mars in boogschutter wijst op een spanning tussen afwachten, invoelen en terughoudendheid aan de ene kant en enthousiasme tot actie en doorpakken aan de andere kant.
De driehoek naar Jupiter in schorpioen biedt grote mogelijkheden tot diepgang, verhelderende inzichten en nieuwe wijsheid.

Op collectief vlak komen in deze cyclus in vissen mogelijk thema's naar voren die te maken hebben met milieu, klimaat, schulden of minderheden, zoals asielzoekers en vluchtelingen. Hierbij bestaat het gevaar tot afweer, gevoelens van twijfel, angst of onzekerheid te onderdrukken of overspelen. Maar als dit vermeden kan worden, kunnen ook positieve ontwikkelingen, nieuwe inzichten en verstandige besluiten het resultaat zijn.

Persoonlijk zullen we ons regelmatig op een of ander manier onder druk gezet of uitgedaagd voelen om te handelen, waarbij ook gemakkelijk gevoelens van boosheid en irritatie kunnen ontstaan. Met name als we ons onterecht behandeld, genegeerd of afgewezen voelen, kunnen we een sterke impuls ervaren van ons af te bijten of terug te slaan. Maar dit aspect biedt ook gelegenheid, zaken die moeilijk en gevoelig liggen of lang onuitgesproken zijn, te uiten en bespreekbaar te maken en zo oud zeer op te ruimen en schoon schip te maken. Voorwaarde is dan wel, de ander open en zonder vooroordelen tegemoet te treden, als ook de bereidheid tot luisteren, zodat een gelijkwaardige gesprek kan ontstaan dat de relatie diepgang en nieuwe energie zal geven.

Bedachtzaamheid oefenen kan van onschatbare waarde zijn, als na deze Maan- en Chironcyclus in vissen, de volgende Nieuwe Maan en Chiron in ram komen. In dit teken kunnen gevoelens van boosheid snel opflakkeren en als we niet oppassen, destructief werken. Zo kunnen we deze cyclus ook beschouwen als een voorbereiding op de komende jaren.
Bedachtzaamheid zal gemakkelijker zijn als we een diep gevoel van verbondenheid met mens en natuur, met de wereld om ons heen hebben. Misschien is dat wel de essentie van deze Nieuwe Maan in vissen: het versterken van het gevoel van ingebed zijn in het grote geheel. Zolang we ons voornamelijk door ons ego laten leiden, is de kans groter te lijden onder de angst om te falen, afgewezen te worden, verbittering en eenzaamheid.NM vissen 2

Deze Nieuwe Maan herinnert ons eraan, dat we in essentie spirituele wezens zijn en dat er in ons iets is, dat onverwoestbaar is. Iets dat, hoe turbulent, moeilijk of onvoorspelbaar ons leven ook is, altijd blijft leven en intact en heel blijft. Als we met deze laag contact kunnen maken, kunnen we innerlijke rust vinden, van waaruit tegenstellingen kunnen worden overwonnen, verschillen kunnen worden overbrugd en oude wonden kunnen genezen.

Om je bewust met de energie van de Nieuwe Maan te verbinden, kun je het best Kairostijd creëren, je af en toe in stilte terugtrekken, een moment lang al je activiteiten stilleggen en je op je ademhaling concentreren. Stel jezelf dan de vraag: "Wat wil ik loslaten?" "Welke oude pijn speelt mij nog parten?" Voel de pijn  en frustratie ervan en geef jezelf toestemming dat het mag veranderen. Misschien is het nodig, daarvoor een ander te vergeven. Onderzoek of je dat kunt. Mogelijk heb je hier meer tijd voor nodig. Gun die jezelf. Als dat lukt, kun je vrede sluiten en weer opener en vrijer in het leven staan.

DE HOROSCOOP VAN 2018


Hor18 dataHor18 tek

Bovenstaande horoscoop is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°27' OL. Dat is ongeveer de lijn Noordwijk - Roosendaal. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°33' kreeft en de AC op 1°57' weegschaal. Voor het uiterste westen staat het MC op 29°00' tweelingen en de AC op 29°15' maagd. Alleen voor Neptunus betekent dit dat hij in het westen van het land meer in het 6e huis en in het oosten meer in het 5e huis werkzaam is.


­

Zoals gebruikelijk staat de Zon in de jaarhoroscoop in het 4e huis. Hier staat sinds 2008 ook Pluto. Dit jaar bevindt zich echter ook Saturnus - nog maar net in zijn eigen teken - op het IC. Saturnus beweegt naar Pluto toe en zal in januari 2020 een conjunctie maken. Maar deze conjunctie zal in 2018 al voelbaar zijn want de Zon, verbonden met Venus, staat precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.

­

Sat steenbokDe intrede van Saturnus in zijn eigen domein kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende conjunctie. Deze planeet staat dan ook centraal in de horoscoop van 2018. Saturnus in eigen teken vraagt beperking tot het wezenlijke, daagt uit tot eigen verantwoordelijkheid en weloverwogen handelen, inclusief alle daarmee samenhangende consequenties. Het vierkant met Chiron, dat door de tekenwisseling naar ram vanaf half april ontstaat, stelt ons de vraag voor wat of wie het echt de moeite waard is zich in te zetten, met name op het gebied van werk, milieu en gezondheid. Wat is aan verandering toe, ook al gaat dit soms tegen weerstanden in gaan? Half mei krijgt dit proces hulp van Uranus, die naar stier gaat en van daaruit een driehoek vormt met Saturnus. Deze driehoek biedt mogelijkheden oude, vastgeroeste patronen en achterhaalde principes (inclusief eigen gedrag, gewoontes en ideeën) aan de kaak te stellen en ze te hervormen. Dat zal ons van oude lasten bevrijden.

­

Het teken steenbok representeert de wijze waarop wij omgaan met ordening, regels, gezag, afspraken, verantwoordelijkheid en principes, die zichtbaar worden in bestaande maatschappelijke en sociale structuren. Pluto vertegenwoordigt het thema omwenteling en transformatie, in die zin dat Pluto ons confronteert met alles, wat vastgeroest, oud en achterhaald is en niet meer bij ons past.


­

Pluto

Pluto is al over de helft van het teken steenbok, waar hij nog tot 2024 zal blijven.
Hij beweegt tot 21°17' steenbok en gaat op 22 april retrograde lopen.
Op 1 oktober gaat hij op 18°45' weer direct lopen.
Aan het eind staat hij op 20°36' steenbok.

­

Toen Pluto, de machtige heer van het ondermaanse, in 2008 het teken steenbok binnenkwam, werden we geconfronteerd met een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis met omgevallen banken, een Arabische Lente, het ontstaan van IS, enorme vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Ook in het komende jaar zet hij zijn werk voort en we ervaren keer op keer dat alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, ondermijnd en afgebroken wordt. Nu Pluto het laatste deel van steenbok gaat doorlopen, zullen ook meer en meer bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten tot aan politieke machthebbers en multinationals het moeten ontgelden. Daardoor kunnen de confrontaties heftiger worden, want aangezien zij de macht hebben, zullen ze nog wel enige tijd compromisloos hun machtsposities blijven verdedigen.
De turbulente wereld waarin we al enige tijd leven, grijpt diep in ons persoonlijke leven in. En dit brengt een steeds grotere behoefte aan stabiliteit, zekerheid en controle met zich mee. Als gevolg daarvan zien we aan de ene kant dat sterke leiders met dubieuze machtsbelangen worden gekozen en banken en multinationals hun machtposities proberen te versterken, aan de andere kant zien we ook initiatieven ontstaan, waarin een eigen verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de wereld hoog in het vaandel staat.


­

Saturnus

­

Saturnus is aan het begin van het jaar nog maar net 10 dagen in steenbok.
Hij beweegt tot 9°09' steenbok en gaat op 18 april retrograde lopen.
Op 6 september gaat hij op 2°33' weer direct lopen.
Aan het eind van het jaar staat hij op 11°22' steenbok en is hij Pluto tot op 9° genaderd.

­

Saturnus is de planeet van de structuur en vormgeving en nu deze planeet het steenbokteken is binnen gegaan, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen steeds meer gestalte zullen gaan krijgen. In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020 de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven.
Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling: De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto.
Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Aan het begin van de zomer gebeurt iets vergelijkbaars als eerst Mercurius en aansluitend de Zon in de oppositie van Saturnus en Pluto voorbijtrekken.


­

Op weg naar de Saturnus-Pluto-conjunctie

­

Een mooie illustratie van wat de Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok kan bieden, is de vergelijking met de historische gebeurtenis van de reformatie. Tot het begin van de 16e eeuw was de handel met aflaten, waarmee je boetedoening kon afkopen, een uiterst lucratieve business voor de katholieke kerk. Tot Martin Luther zich ermee bemoeide en een streep door de rekening trok, toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel aan de kerkdeur van Eisleben spijkerde. Dit gebeurde kort voor de laatste Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok, precies 500 jaar geleden in januari 1518. Het was het begin van het einde van de aflatenhandel. Nu zouden de tussenliggende jaren 2018 en 2019 voor de conjunctie de voorbereidingen kunnen treffen voor een soort 'reset', een 'reformatie', waarin evenals toen, financieel-economische wantoestanden aan het licht gebracht en aan de kaak gesteld worden.


­

Sat Plu 1Zwarte Maan

­

Het Zwarte Maangebied wordt begrensd door de ware en de gecorrigeerde Zwarte Maan.
In 2017-18 trekt ook het Zwarte Maangebied ook door steenbok.
In de tweede helft van 2017 schuift het gebied over Saturnus; in de eerste helft van 2018 over Pluto.

­

Het Zwarte-Maangebied in de horoscoop laat zich het best omschrijven als een pure essentie, die we echter vaak helemaal niet als zodanig ervaren. Beschouw het als een soort loep waarmee je de dingen haarscherp en oordeelsvrij kunt waarnemen: zien wat ontbreekt, wat teveel is, hoe iets in elkaar zit, welke invloeden ergens van uitgaan en waarop. Het is een vorm van transpersoonlijk ervaren en waarnemen die elke invloed van buitenaf negeert, veelal op een manier die we niet eens in de gaten hebben. Juist omdat het leven vol zit met verplichtingen, conditioneringen, mentale en emotionele belastingen, zijn we geneigd ons ervoor af te sluiten en daarmee ook voor de pure essentie en vermogens die in de kern verborgen zitten.Als zich in dit gebied een planeet bevindt, dan hebben we op de daarmee verbonden energie ook vaak weinig zicht. Zo zullen in het afgelopen half jaar de vormgevende potenties van Saturnus vaak onderkend zijn en in het komende half jaar het belang van de transformerende Plutokrachten niet worden gezien. Hoe dit precies uitwerkt, is moeilijk te voorspellen, maar het is niet ondenkbaar dat de behoudende tegenkrachten van macht en autoriteit nog wel een tijdje zullen proberen hun posities te behouden en versterken. In het bijzonder het weekend van 14-15 april, als Mars - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in staat is hier gevoelig voor. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit weekend sterk gekleurd wordt door vernieuwende acties, die het noodzakelijke hervormingsproces van de komende jaren een belangrijke impuls geven.


­

Jupiter

­

Jupiter komt halverwege de schorpioen het jaar in, in conjunctie met Mars.
Op 9 maart retrograde op 23°13' schorpioen.
Op 9 mei oppositie met de Zon op 18°29' stier.
Op 25 mei driehoek met Neptunus op 16°19' vissen.
Op 10 juli direct op 13°21' schorpioen.
Op 19 augustus opnieuw driehoek Neptunus op 15°36' vissen.
Op 8 november naar boogschutter.

­

Jupiter loopt het grootste deel van het jaar door schorpioen. Dit geeft de potentie van zien wat zich onder oppervlakte, tussen de regels door en achter de schermen afspeelt. Daarmee kunnen diepe inzichten, een beter begrip van de zin en bedoeling van alles wat er momenteel gaande is en grote lijnen en samenhangen worden verworven. In die zin kan Jupiter, die zich in 2020 aansluit bij de Saturnus-Pluto-conjunctie, vanuit visie een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingsprocessen in de komende jaren. Met name in de maanden oktober en november, als Jupiter door het gebied van de slangendrager loopt, kunnen belangrijke beslissingen worden genomen, die op termijn uitermate belangrijk zijn voor helende veranderingsprocessen, met name ten aanzien van milieu, klimaat en vluchtelingenproblematiek. Het onderzoeken en aan het licht brengen van verborgen zaken kan, omdat Jupiter dit jaar samengaat met Mars, echter ook veel weerstand en confrontaties oproepen, die in behoudende kringen zeker niet altijd gewenst zijn en de nodige crises kunnen veroorzaken. Op het persoonlijke vlak worden we door Jupiter op onszelf teruggeworpen. Hij confronteert ons met belemmerende overtuigingen en diepliggende angsten, hetgeen gevoelens van onmacht en andere sterke emoties kan oproepen. Hij vraagt ons over het leven na te denken: wat beweegt mij, op wie kan ik bouwen, wat blijft er over als dat waarmee ik me altijd heb geïdentificeerd wegvalt, mijn werk, mijn status, mijn geld of mijn relatie?
Het gevoel op jezelf te worden teruggeworpen is niet gemakkelijk. Maar het biedt ook de gelegenheid, ons diepste zelf te leren kennen, dat wat we in essentie zijn. Zodra Jupiter in boogschutter komt, gaat het erom dat we ons met onze ervaringen uit de schorpioenfase gaandeweg weer op de toekomst gaan richten. Dat lukt natuurlijk het best als we schoon schip hebben gemaakt en bereid zijn geweest onze overbodige ballast, afhankelijkheden, verstrikkingen, leugens, illusies en alles wat onze verdere ontwikkeling in de weg stond, onder ogen hebben kunnen zien en transformeren.


­

Maan en Mercurius

­

De Maan, symbool voor het volk, staat in tweelingen in 9 (huisdomein van Jupiter). De communicatieplaneet Mercurius staat ertegenover in boogschutter (tekendomein van Jupiter) in 3. Het volk is nieuwgierig en wil weten hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn, erover in gesprek en discussie en... gehoord worden. Dit kan met name in de politiek ook leiden tot felle debatten over de voors en tegens van allerlei zaken en beslissingen die moeten worden genomen.
Nieuwe en Volle Maan zijn krachtige energetische momenten, die actuele thema's kunnen versterken of een nieuwe impuls geven. Verbonden met een andere planeet worden de thema's die deze planeet representeert, geactiveerd.

­

De Nieuwe Maan van 17 maart valt samen met Chiron. Dit kan wijzen op het tegenkomen van onverwerkte pijn of oud-zeer-thema's en biedt de gelegenheid hieraan te werken en deze op te lossen.
De Nieuwe Maan van 16 april valt samen met Uranus. Hierin kunnen onverwachte gebeurtenissen nieuwe kansen geven, belangrijke stappen te zetten of veranderingen teweeg te brengen.
De Volle Maan van 28 juni valt op Saturnus, hetgeen thema's als beperking tot het wezenlijke, verantwoordelijkheid en weloverwogen stappen zetten om doelen te bereiken op de voorgrond brengt.
Met de Nieuwe Maan van 13 juli, die precies tegenover Pluto valt, worden crisis- en machtsthema's en zaken van dringende verandering nog eens onder de aandacht gebracht.
De Volle Maan van 27 juli valt precies samen met Mars en werkt extra sterk omdat hij samengaat met een verduistering. Thema's als wilskracht, actie, aanpakken, de strijd aangaan, doorzetten en voor jezelf opkomen worden actueel.
De Nieuwe Maan van 9 september valt tegenover Neptunus, waarmee je geconfronteerd kunt worden met onduidelijkheden, leugens, illusies, maar ook meer zicht kunt krijgen op je diepste verlangens en dromen.
De Volle Maan van 25 september valt opnieuw op Chiron, waarmee het proces en de thema's van 17 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 24 oktober valt opnieuw op Uranus, waarmee het proces en de thema's van 16 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 23 november valt op Jupiter. Deze nodigt uit, de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, de tijd dat Jupiter door schorpioen liep, om te gaan zetten naar nieuw beleid en nieuwe toekomstperspectieven.


­

Neptunus en ChironSat Plu 2

­

Neptunus loopt het hele jaar in vissen en beweegt zich tussen 11°54' en 16°30', de graad waarop hij op 19 juni retrograde gaat lopen.
Op 25 mei en 19 augustus driehoek met Jupiter.
Chiron loopt door de laatste graden van vissen en gaat op 17 april voor het eerst naar ram.
Vanaf 26 september is hij tot het eind van het jaar terug in vissen.

­

Met Neptunus en Chiron in vissen in 6 lijkt het erop, dat er op arbeidsgebied dit jaar nog niet zoveel verandert. Veel oneerlijkheid, onzekerheid en oud zeer wordt weliswaar aan de orde gesteld, maar er zal ook veel worden verzwegen, ondoorzichtig blijven of als illusie worden afgedaan, waardoor echte veranderingen uitblijven. Tegelijkertijd zijn er ook kleinschalig nieuwe en vernieuwende initiatieven op arbeids- en milieugebied te verwachten, die later als voorbeeld kunnen dienen voor echte vernieuwingen op de arbeidsmarkt.

­

Tenslotte geeft deze horoscoop ook aan dat we deze tijd moeten leren samenwerken, ons te verbinden met anderen die vergelijkbare ideeën hebben, zonder overigens onze eigenheid uit handen te geven. Dat vraagt in eerste instantie veel luisteren, delen en overleggen hoe we het best gezamenlijk aan onze doelen kunnen werken.

­

Ik ben benieuwd naar commentaar, reacties en aanvullingen op deze duiding.

Inhoud ©1992 - 2018 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532