JupSatPlu1De komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

                                --samenvatting --


In 2020 vindt een drievoudige conjunctie plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok. De rij begint met een Saturnus-Pluto-conjunctie, gevolgd door een drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie en de reeks eindigt met een Jupiter-Saturnus-conjunctie. Zo'n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten komt zelden voor en belooft zowel collectief als individueel een belangrijke periode.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. De huidige Saturnus-Pluto-cyclus is eind 1982 in weegschaal is begonnen en eindigt met de conjunctie in 2020. Ook toen zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging. En evenals nu hadden we in die periode een drievoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.
Ook de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), zal Pluto op 18° staan. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.

Jupiter-Saturnus-Pluto-conjuncties vinden overigens niet plaats in een ritme van 40 jaar, maar zijn veel zeldzamer. Dat heeft te maken met het gegeven, dat tussen de tijd tussen Saturnus-Pluto-conjuncties door de excentrische baan van Pluto onregelmatig is, en dus afhankelijk van de plaats van Pluto in de dierenriem.Voor de laatste grote conjunctie van dit drietal vóór 1981-82 moeten we 100 jaar terug: deze was in 1881-83 in stier. Daarvoor was het ruim 60 jaar terug tot 1819-21 en daarvoor zelfs 140 jaar tot 1680-83.De eerstvolgende periode met een dergelijke drievoudige conjunctie vindt pas plaats in 2179-81 in kreeft.

 

De betekenis van een Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie

Bij de duiding van drievoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt het voornaamste thema aan. Evenals nu was ook in de periode 1981-82 de Saturnus-Pluto-conjunctie bepalend. Door de weegschaalachtergrond stond deze conjunctie vooral in het teken van goede relaties opbouwen, want men wist dat met samenwerking, goede afspraken en wederzijdse ondersteuning  meer te bereiken valt dan alleen.

Zo begon in de 80-er jaren een ongekende golf van fusies, die tot steeds machtiger multinationals leidden die meer invloed hadden dan de politici. Managersalarissen en -bonussen konden door speculaties aan de beurzen meer dan vertienvoudigden. Tot er in 2000 - het jaar waarin Saturnus in oppositie met Pluto kwam - een kentering kwam, de beurzen inzakten en banken en zelfs complete landen gered moesten worden met gemeenschapsgelden. En doordat winsten werden geprivatiseerd en schulden gesocialiseerd, werd de kloof tussen arm en rijk steeds groter.
Waar op dit moment sinds de verkiezingen in de USA Trump als een karikatuur van de excessen van de Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 1981-82 in weegschaal zijn invloed doet gelden en als een clown de verschillende kanten van het oude uitvergroot, lijkt in Frankrijk met de verkiezing van Macron een vertegenwoordiger van de herstructurering aan de macht te zijn gekomen.

JupSatPlu3Ook voor de komende drievoudige conjunctie zal de Saturnus-Pluto-conjunctie - nu in steenbok - de leidraad zijn, waarmee we thema's als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook versobering en duurzaamheid kunnen verwachten.

Jupiter en Saturnus representeren een samenspel van ideeën, potenties en mogelijkheden (Jupiter) en hun manifestaties in de concrete, materiële wereld (Saturnus). Omdat Pluto te maken heeft met collectieve krachten, kunnen de Jupiter-Pluto- en de Saturnus-Pluto-cyclus worden geassocieerd met de ontwikkeling van een gestructureerde hervorming en uitwerking van maatschappelijke processen, waarbij oude en vastgelopen structuren moeten worden afgebroken en geherstructureerd. Veelal gaat dit samen met gecontroleerd (of opgedrongen) gebruik van collectieve macht.

Hoe langer Pluto door een bepaald teken loopt, hoe sterker de veranderingen - analoog aan de kwaliteit van dit teken - zichtbaar worden ervaren en waargenomen. Dit geldt overigens ook op persoonlijk gebied: hoe langer Pluto door een huis loopt, des te meer voelbaar en onontkoombaar de veranderingen die met de thema's van dit huis te maken hebben, zich voordoen. Zodra Saturnus dan het teken (of huis) binnenkomt, waarin Pluto al aan het werk is, nemen de transformaties en omwentelingen, die Pluto al heeft ingeleid - ook zonder dat deze duidelijk aanwijsbaar of zichtbaar waren - concrete vorm aan. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de Saturnus-Pluto-processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

 

De komende jaren...

Sinds Pluto in steenbok loopt, eind 2008, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: een kredietcisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Als vanaf december 2017 Saturnus ook door steenbok gaat lopen, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen meer gestalte zullen gaan krijgen.

In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de komende Saturnus-Pluto-conjunctie de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven. Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling.

De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto. Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Het jaar erop gebeurt hetzelfde: De Zon verbindt Saturnus en Pluto tussen 2 en 11 januari.Op 6 januari 2019 is het Nieuwe Maan, precies tussen Saturnus op 12° en Pluto op 21° steenbok.Direct aansluitend verbindt Mercurius beide planeten tussen 13 en 18 januari. Zij vormen dan al een conjunctie met een orb van 8°.

In 2017-18 trekt het Zwarte Maangebied ook door steenbok. in de 2e helft van 2017 valt Saturnus in het Zwarte Maangebied, in de eerste helft van 2018 Pluto.
Tussen half maart en half mei 2018 ligt het hele Zwarte Maangebied tussen Saturnus en Pluto.
In die tijd loopt ook Mars door steenbok en in de periode van 2 tot 26 april verbindt hij Saturnus en Pluto. Op 14 april staat hij  - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.


- Hoe zie jij de ontwikkelingen naar de conjunctie van 2020?
- In welk huis van jouw geboortehoroscoop valt deze conjunctie en welke planten worden geraakt?
- Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen hiermee?
14 april is energetisch een krachtig moment om in actie te komen en iets rond de naderende Saturnus-Pluto-conjuctie te organiseren.
- Hoe zou jij een themadag rond Saturnus-Pluto willen vormgeven?

Aanvulling:
Op 14 april is door 'De Ster van het Noorden' in Sierswoude een themadag georganiseerd waarin we we met een groep van 17 deelnemers d.m.v. een grote mundane opstelling dit thema hebben onderzocht. Deze liet mooi zien dat een grote maatschappelijke en sociale verandering noodzekelijk is (en ook al is ingezet), willen we onze aarde behouden als leefgebied voor de mensheid.

Intussen is er ook een reader verschenen, waarin de verschillende cycli - Saturnus-Pluto, Jupiter-Puto en Jupiter-Saturnus worden beschreven. Je kunt 'm via de webshop bestellen: De Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020


Laat het weten en voeg je reactie toe. Je ontvangt dan het volledige artikel.

Reacties   

0 #12 Anja Dekker 08-12-2018 22:16
Heel interessant! Deze conjunctie vindt in mijn horoscoop plaats in het 1e huis.
Ik zou graag het volledige artikel willen ontvangen zodat ik mij beter kan voorbereiden.
Warme groet Anja
Citeer
0 #11 Marjolein Stuijfberg 15-09-2018 10:43
Betreft een aanvulling op een eerdere reactie van 25-02.

Op 12/13 januari 2020 vindt er een stellium plaats van Pluto, Saturnus, Mercurius en de Zon. Mercurius staat symbolisch behalve voor handel ook voor communicatie. De hele wereld staat via het communicatiekan aal internet met elkaar in verbinding. Er zou sprake kunnen zijn van een hack waarbij de wereld handel/economie grotendeels plat komt te liggen met grote gevolgen. Afhankelijk van de schade die het veroorzaakt. En net als bij de laatste economische crisis in 2008, toen Pluto in Steenbok kwam, is men zich nu ook niet of onvoldoende bewust wat de gevolgen wereldwijd kunnen zijn. Een financiële apocalyps was toen niet ver weg. Zoals inmiddels bekend moet er vaak eerst wat gebeuren voordat er maatregelen getroffen worden en in 2020 de aanval op de globalisering van handel, financiele en economische machtsstructure n op zo’n grote schaal vragen om nieuwe structuren en begrenzing ervan.
Citeer
0 #10 Paul Van Egghen 07-09-2018 11:14
Ik belde jou zonet
Prachtig werk deed jij om dingen op te zoeken en in het kader te plaatsen. Ik ben met dezelfde materie heel erg begaan, geef daar binnenkort ook lezingen over. Het hele artikel interesseert me uiteraard.
Hartelijke groet, Paul
Citeer
+1 #9 As 02-06-2018 07:49
Mijn zon staat op 19 22’ graden in steenbok sextiel (duet) Saturnus. Ik vind het nog lastig om te zeggen welke impact dit nu op mij heeft. Misschien kan ik het zeggen als ik er op terug kijk. Hoe zouden jullie dit duiden?
Citeer
0 #8 Janke Haga 30-03-2018 11:37
Bij mij roept het [ook] angst op, deze samenstand, de confrontaties die dit kan inhouden denk ik. Pluto, Saturnus en Jupiter die zaken uitvergroot, gezien de wereldsituatie nu waarin de grootmachten Rusland, China, Amerika en ook Europa, NAVO gaan herbewapenen... Hoe zou dat ''vreedzaam'' kunnen, die overgang naar een andere tijd?
Het zou wat mij betreft ook een vraag bij die themadag kunnen zijn: hoe je dit a.h.w. kunt trancederen?
Citeer
+1 #7 Martina de Pater 02-03-2018 12:14
:eek:
Komt in 2020 Saturnus conjunct met Pluto op 22' Steenbok?
Mijn Zon staat 22' Steenbok, dacht dat het al heftig genoeg was dat Pluto mij dan gaat aanstaren, komt Saturnus daar ook nog bij, wie kan mij raad geven hoe dat te handelen? :o
Citeer
0 #6 Martina de Pater 02-03-2018 12:08
Ik denk eerder dat met Trump een herstructurerin g van de macht is gekomen. De in de jaren 80 toenemende macht van de multinationals wordt door Trump weer terug gegeven aan het eigen volk.
Citeer
0 #5 Marjolein Stuijfberg 25-02-2018 12:36
De Pluto-Saturnus- conjunctie in 2020 raakt mijn Saturnus en is dus meteen ook de 2e Saturnus terugkeer. De Pluto-Jupiter-c onjunctie raakt mijn MC.
De geboorte Saturnus en Jupiter staan conjunct mijn MC in huis 9. De Pluto-Saturnus- conjunctie staat dan anderhalfvierka nt mijn Maansknoop conjunct Pluto in huis 5.

Rond 2020 komen Pluto en Saturnus samen in het teken Steenbok. Afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een transformatie aan bestuurlijke macht: van Nationaal naar Internationaal en lokaal. We kregen te maken met bezuinigingen en strenge regels rond nationale begrotingen. Ik verwacht dat de EU dit verder zal ontwikkelen en de economie eerder zal begrenzen i.p.v. versterken.
Wereldwijd zullen (handels) machten verder gaan verschuiven en ik verwacht een climax rond 2020 met verstrekkende gevolgen.
Citeer
+2 #4 Debby Bolung 18-12-2017 13:33
Hopelijk zorgt deze conjunctie ervoor dat maatschappelijk e systemen die niet meer passen en moreel onverantwoordel ijk zijn eindelijk omver gehaald worden. Wellicht wordt dan ook duidelijk wat de ecologische en maatschappelijk e gevolgen zijn voor ons en al het leven op aarde van wanbeleid uit het verleden waar we allemaal verantwoordelij k voor zijn. Saturnus Pluto kan ook voor hardhandige en radicale vernietigende acties staan.
21-6-2020 vindt er ook nog eens een eclips plaats op 0° kreeft. Bernadette Brady schreef hierover, meen ik. Hopelijk betekent dit niet nog meer nare aanslagen en andere ellende.

Bij mij bij valt deze conjunctie op mijn Vertex in het 5e huis, driehoek mijn Zon in Stier in 10 en vierkant Uranus in Weegschaal in 3. Mijn werk, astrologie, etc. is mijn passie en hopelijk geeft dit aspect nog meer voldoening in mijn werk door hard en gepassioneerd werken.
Ik zou zo'n dag de algemene betekenis mundaan en persoonlijk willen bespreken in een workshop setting.
Citeer
0 #3 isabelle 06-12-2017 18:47
Hallo,

In mijn radix staat enkel Ceres 18°43' Capricorn, in huis VI
Ik zou graag het volledige artikel willen ontvangen.
Dank alvast.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Inhoud ©1992 - Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532