JupSatPlu1De komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

                                --samenvatting --


In 2020 vindt een drievoudige conjunctie plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok. De rij begint met een Saturnus-Pluto-conjunctie, gevolgd door een drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie en de reeks eindigt met een Jupiter-Saturnus-conjunctie. Zo'n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten komt zelden voor en belooft zowel collectief als individueel een belangrijke periode.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. De huidige Saturnus-Pluto-cyclus is eind 1982 in weegschaal is begonnen en eindigt met de conjunctie in 2020. Ook toen zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging. En evenals nu hadden we in die periode een drievoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.
Ook de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), zal Pluto op 18° staan. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.

Jupiter-Saturnus-Pluto-conjuncties vinden overigens niet plaats in een ritme van 40 jaar, maar zijn veel zeldzamer. Dat heeft te maken met het gegeven, dat tussen de tijd tussen Saturnus-Pluto-conjuncties door de excentrische baan van Pluto onregelmatig is, en dus afhankelijk van de plaats van Pluto in de dierenriem.Voor de laatste grote conjunctie van dit drietal vóór 1981-82 moeten we 100 jaar terug: deze was in 1881-83 in stier. Daarvoor was het ruim 60 jaar terug tot 1819-21 en daarvoor zelfs 140 jaar tot 1680-83.De eerstvolgende periode met een dergelijke drievoudige conjunctie vindt pas plaats in 2179-81 in kreeft.

 

De betekenis van een Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie

Bij de duiding van drievoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt het voornaamste thema aan. Evenals nu was ook in de periode 1981-82 de Saturnus-Pluto-conjunctie bepalend. Door de weegschaalachtergrond stond deze conjunctie vooral in het teken van goede relaties opbouwen, want men wist dat met samenwerking, goede afspraken en wederzijdse ondersteuning  meer te bereiken valt dan alleen.

Zo begon in de 80-er jaren een ongekende golf van fusies, die tot steeds machtiger multinationals leidden die meer invloed hadden dan de politici. Managersalarissen en -bonussen konden door speculaties aan de beurzen meer dan vertienvoudigden. Tot er in 2000 - het jaar waarin Saturnus in oppositie met Pluto kwam - een kentering kwam, de beurzen inzakten en banken en zelfs complete landen gered moesten worden met gemeenschapsgelden. En doordat winsten werden geprivatiseerd en schulden gesocialiseerd, werd de kloof tussen arm en rijk steeds groter.
Waar op dit moment sinds de verkiezingen in de USA Trump als een karikatuur van de excessen van de Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 1981-82 in weegschaal zijn invloed doet gelden en als een clown de verschillende kanten van het oude uitvergroot, lijkt in Frankrijk met de verkiezing van Macron een vertegenwoordiger van de herstructurering aan de macht te zijn gekomen.

JupSatPlu 2

Ook voor de komende drievoudige conjunctie zal de Saturnus-Pluto-conjunctie - nu in steenbok - de leidraad zijn, waarmee we thema's als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook versobering en duurzaamheid kunnen verwachten.

Jupiter en Saturnus representeren een samenspel van ideeën, potenties en mogelijkheden (Jupiter) en hun manifestaties in de concrete, materiële wereld (Saturnus). Omdat Pluto te maken heeft met collectieve krachten, kunnen de Jupiter-Pluto- en de Saturnus-Pluto-cyclus worden geassocieerd met de ontwikkeling van een gestructureerde hervorming en uitwerking van maatschappelijke processen, waarbij oude en vastgelopen structuren moeten worden afgebroken en geherstructureerd. Veelal gaat dit samen met gecontroleerd (of opgedrongen) gebruik van collectieve macht.

Hoe langer Pluto door een bepaald teken loopt, hoe sterker de veranderingen - analoog aan de kwaliteit van dit teken - zichtbaar worden ervaren en waargenomen. Dit geldt overigens ook op persoonlijk gebied: hoe langer Pluto door een huis loopt, des te meer voelbaar en onontkoombaar de veranderingen die met de thema's van dit huis te maken hebben, zich voordoen. Zodra Saturnus dan het teken (of huis) binnenkomt, waarin Pluto al aan het werk is, nemen de transformaties en omwentelingen, die Pluto al heeft ingeleid - ook zonder dat deze duidelijk aanwijsbaar of zichtbaar waren - concrete vorm aan. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de Saturnus-Pluto-processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

 

De komende jaren...

Sinds Pluto in steenbok loopt, eind 2008, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: een kredietcisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Als vanaf december 2017 Saturnus ook door steenbok gaat lopen, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen meer gestalte zullen gaan krijgen.

In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de komende Saturnus-Pluto-conjunctie de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven. Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling.

De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto. Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Het jaar erop gebeurt hetzelfde: De Zon verbindt Saturnus en Pluto tussen 2 en 11 januari.Op 6 januari 2019 is het Nieuwe Maan, precies tussen Saturnus op 12° en Pluto op 21° steenbok.Direct aansluitend verbindt Mercurius beide planeten tussen 13 en 18 januari. Zij vormen dan al een conjunctie met een orb van 8°.

In 2017-18 trekt het Zwarte Maangebied ook door steenbok. in de 2e helft van 2017 valt Saturnus in het Zwarte Maangebied, in de eerste helft van 2018 Pluto.
Tussen half maart en half mei 2018 ligt het hele Zwarte Maangebied tussen Saturnus en Pluto.
In die tijd loopt ook Mars door steenbok en in de periode van 2 tot 26 april verbindt hij Saturnus en Pluto. Op 14 april staat hij  - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.


- Hoe zie jij de ontwikkelingen naar de conjunctie van 2020?
- In welk huis van jouw geboortehoroscoop valt deze conjunctie en welke planten worden geraakt?
- Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen hiermee?
14 april is energetisch een krachtig moment om in actie te komen en iets rond de naderende Saturnus-Pluto-conjuctie te organiseren.
- Hoe zou jij een themadag rond Saturnus-Pluto willen vormgeven?

Aanvulling:
Op 14 april is door 'De Ster van het Noorden' in Sierswoude een themadag georganiseerd waarin we we met een groep van 17 deelnemers d.m.v. een grote mundane opstelling dit thema hebben onderzocht. Deze liet mooi zien dat een grote maatschappelijke en sociale verandering noodzekelijk is (en ook al is ingezet), willen we onze aarde behouden als leefgebied voor de mensheid.

Intussen is er ook een reader verschenen, waarin de verschillende cycli - Saturnus-Pluto, Jupiter-Puto en Jupiter-Saturnus worden beschreven. Je kunt 'm via de webshop bestellen: De Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020
Reacties   

0 #19 Sharon 07-06-2020 15:53
Dit zijn momenteel de voornaamste transits in mijn geboortehoroscoop:

*Saturnus conjunct Ascendant: januari 2020 tot oktober 2020
*Saturnus sextiel Midhemel: februari 2020 tot december 2020
*Pluto conjunct Ascendant: februari 2020 tot januari 2022
*Jupiter conjunct Ascendant: maart 2020 tot november 2020
*Uranus driehoek Jupiter: mei 2020 tot april 2021
*Uranus oppositie Saturnus: juni 2020 tot februari 2022
*Noordknoop conjunct Zon, Mercurius en Venus in kreeft (= momenteel op het 'juiste pad', zou je kunnen stellen...)

Zoals een kenner kan zien... best pittig!!

Met mijn Ascendant in steenbok (24,58°), Pluto in huis 8, Mars conjunct Saturnus in schorpioen (huis 9), Ascendant vierkant Maan / vierkant Pluto, Noordknoop in huis 4 exact conjunct Chiron, ongeaspecteerde Uranus in huis 10 kan ik wel tegen een stootje...

Mijn doel nu is al het onnodige laten varen en belangrijke fundamenten leggen voor de toekomst.

Bedankt voor je info!
Citeer
0 #18 Wietske van Raalte 04-03-2020 09:47
De Corona-epidemie . De voorlaatste was de Aids-epidemie en de krakersrellen en de grote demonstraties tegen kern(= Pluto)-wapens, begin jaren '80.
Citeer
0 #17 Dora 07-01-2020 19:58
Hallo Hans,
Ik ben 'n steenbok met Zon op 13° in het 8e huis
Toen mijn vader overleed in 2016 stond Pluto conjunct aan mijn Zon. Sindsdien is er in de familie veel aan de hand qua oud zeer. Mijn ouders hadden 11 kids waarvan er nog 9 leven zijn. Vorig jaar 'n broer overleden.
Sindsdien ben ik gevolmachtigd en is het proces rond de erfenis nog niet afgerond. Ook de verkoop van het ouderlijk huis geeft veel ongenoegen. Het staat op het terrein van de boerderij van mijn broer. Ik ben hard aan het werk om eerlijkheid en gerechtigheid te bewerkstelligen . Ik heb altijd al moeite gehad om op te boksen tegen oud zeer en boosheid hierover in de familie. Ik merk dat ik hier wel meer vat op krijg. Ik moet een lange adem hebben! Ik hoop dat Jupiter meer verfrissende ideeën en overtuigingskra cht kan geven! Er zijn nog wat hobbels te gaan. Ik ben er wel druk mee en voel me erg verantwoordelijk.
Fijn, als je er nog iets aanvullend over kunt melden!

Reactie privé verstuurd
Citeer
0 #16 Christine Wens 08-10-2019 13:18
Dank voor de uitleg.
De conjunctie van Saturnus en Pluto vindt plaats in mijn 2e huis, beginnend in boogschutter en verderlopend in steenbok met Saturnus op 1° steenbok.
Mijn Zon staat in leeuw in 9.
De conjunctie komt inconjunct mijn Maan op 21° in tweelingen in 8 te staan.
Kan je me hier iets over vertellen?

Beste Christine,
Ongetwijfeld is daar veel over te vertellen. Maar niet zonder je volledige horoscoop erbij te betrekken.
Daarvoor kunnen we een afspraak maken.
Hartelijke groet, Hans
Citeer
0 #15 Merlijn Spinnewijn 01-09-2019 22:36
ik heb een bijzondere constellatie volgend jaar. Pluto loopt door het tweede huis dat staat in het teken steenbok.
Op het moment van samenstand vormt deze een oppositie met Pluto en Saturnus in het achtste huis in kreeft. Jupiter is de heerser van mijn Ascendant en staat in maagd.
Ga ik de dood zien op dat moment van constellatie of ga ik failliet? Of beide?

(reactie privé verstuurd)


Beste Merlijn,

Dank voor je reactie op mijn artikel over de grote conjunctie van 2020.
Laat ik je om te beginnen geruststellen: in zijn algemeenheid is geen enkele astrologische constellatie de reden of oorzaak voor wat voor gebeurtenis dan ook.
De conjunctie van Saturnus en Pluto in steenbok geeft thema's aan die voor ieder op een andere terrein manifest worden en het is aan de persoon zelf, wat hij of zij met de energie en uitdagingen van de constellatie doet (positief, negatief, bewust of onbewust).

Verder kan het zijn dat in jouw horoscoop zowel Pluto als Saturnus in het 8e huis staan, maar dan wel met Saturnus in kreeft en Pluto in leeuw, die minstens een graad of 20 uit elkaar staan.
Er kan dus nooit sprake zijn van een oppositie van de komende Saturnus-Pluto- conjunctie naar Saturnus én Pluto! En met Jupiter in maagd zal Saturnus zich op maximaal 20 graden kreeft bevinden. Transit Pluto is daar dan al geweest en Saturnus moet er nog komen.

Wat deze constellatie voor jou persoonlijk betekent weet ik niet, want ik ken je horoscoop niet.
Als je er behoefte aan hebt, kunnen wij een afspraak maken voor een astrologisch consult, waarin we deze issues en eventuele andere vragen bespreken.
Citeer
0 #14 Marleen 01-06-2019 17:12
Voor mij komt deze conjunctie op de Ascendant.
Daarom zou ik graag de reader ontvangen.
Alvast vriendelijke groetjes,
Marleen
Citeer
0 #13 Marie 18-02-2019 09:04
Graag zou ik de volledige tekst ontvangen.
Dank alvast.
Citeer
0 #12 Anja Dekker 08-12-2018 22:16
Heel interessant! Deze conjunctie vindt in mijn horoscoop plaats in het 1e huis.
Ik zou graag de reader willen bestellen, zodat ik mij beter kan voorbereiden.
Warme groet Anja
Citeer
+3 #11 Marjolein Stuijfbergen 15-09-2018 10:43
Betreft een aanvulling op een eerdere reactie van 25-02.

Op 12/13 januari 2020 vindt er een stellium plaats van Pluto, Saturnus, Mercurius en de Zon. Mercurius staat symbolisch behalve voor handel ook voor communicatie. De hele wereld staat via het communicatiekan aal internet met elkaar in verbinding. Er zou sprake kunnen zijn van een hack waarbij de wereld handel/economie grotendeels plat komt te liggen met grote gevolgen van de schade die het veroorzaakt.
En net als bij de laatste economische crisis in 2008, toen Pluto in Steenbok kwam, is men zich nu ook niet of onvoldoende bewust wat de gevolgen wereldwijd kunnen zijn. Een financiële apocalyps was toen niet ver weg.
Zoals inmiddels bekend moet er vaak eerst wat gebeuren voordat er maatregelen getroffen worden en in 2020 de aanval op de globalisering van handel, financiële en economische machtsstructure n op zo’n grote schaal vragen om nieuwe structuren en begrenzing ervan.
Citeer
0 #10 Paul Van Egghen 07-09-2018 11:14
Prachtig werk deed jij om dingen uit te zoeken en in een groter kader te plaatsen. Zeer leesbaar en gedocumenteerd artikel, Hans, waarvoor respect en dank.!
Ik ben met dezelfde materie heel erg begaan, geef daar binnenkort ook lezingen over.
Het hele boekje interesseert me uiteraard.
Hartelijke groet, Paul
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Inhoud © 1992 - 2022 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532