Voorgeschiedenis

AstrodramaIn het zoeken van de mens naar zijn eigen wezen biedt de astrologie een stevig hulpmiddel. De individuele geboortehoroscoop wordt daarbij gezien als een dynamisch energiepatroon, dat op verschillende niveaus geleefd kan worden. De geboorte ‑ of beter gezegd: hergeboorte ‑ van astrodrama, van de experimentele, ervaringsgerichte astrologie is voortgekomen uit de sociale onrust en veranderingen van de zestiger jaren van de vorige eeuw. De spirituele gemeenschap in Findhorn in Schotland begon astrologische rituelen en vieringen te gebruiken en in Europa en de Verenigde Staten begonnen individuele astrologen onafhankelijk van elkaar vormen van astrodrama te ontwikkelen. De wens van de hippies om terug te keren naar de natuur sprak velen aan. Ondanks 'my generation' en de 'yuppificatie' van de westerse wereld is de geest van deze beweging gebleven. Een blik in de agenda van Koorddanser, Onkruid, Bres en andere periodieken toont ons steeds meer activiteiten die te maken hebben met het beleven van natuur en kosmos.


Lees verder...